Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õppematerjalid ja autoriõigus

2,471 views

Published on

Esitlus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, 29. august 2007

Published in: Technology
 • AÕS ei täpsusta mitte kuidagi, mida tähendab 'motiveeritud maht'. Vt. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791124

  USA's on samalaadse seadusepunkti täpsustuseks välja töötatud dokument nimega Fair Use Guidelines For Educational Multimedia. Vt. http://www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/ccmcguid.htm

  See USA dokument ei oma meie õigusruumis mingisugust jõudu, kuid siiski tasuks järgida, et 'motiveeritud maht' ei oleks suurem, kui selles dokumendis kirjas.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mida tähendab motiveeritud mahus?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Õppematerjalid ja autoriõigus

 1. 1. Õppematerjalid ja autoriõigus Hans Põldoja hans.poldoja@lillekyla.edu.ee
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA. http://www.hanspoldoja.net
 3. 3. Kust tiiger tuli?
 4. 4. http://www.flickr.com/creativecommons/
 5. 5. http://www.flickr.com/creativecommons/
 6. 6. http://www.flickr.com/creativecommons/
 7. 7. Kuidas tiigrid vanasti tulid?
 8. 8. Autoriõiguse seadus • AÕS §19 lubab teoste refereerimist ja tsiteerimist motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel kui autorile ja avaldamisallikale on korrektselt viidatud • AÕS §13 järgi kuuluvad teose reprodutseerimine, levitamine, tõlkimine ja kohandamine autori varaliste õiguste hulka ning autoril on nende lubamise ja keelamise ainuõigus (Autoriõiguse seadus, 2006)
 9. 9. Creative Commons litsentsid
 10. 10. http://creativecommons.org/
 11. 11. http://creativecommons.org/
 12. 12. Creative Commons litsentsid • Attribution license • Attribution–ShareAlike license • Attribution–NonCommercial license • Attribution–NonCommercial–ShareAlike license • Attribution–NonCommercial–NoDerivs license • Attribution–NoDerivs license
 13. 13. Teised avatud sisulitsentsid • GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents (kasutusel Wikipedias) • Public Domain (materjalid, mis ei ole enam autorõiguse all)
 14. 14. Kuidas avatud sisulitsents ära tunda?
 15. 15. http://creativecommons.org/
 16. 16. Creative Commons Attribution-ShareAlike Sobivaim litsents õppematerjalidele on Creative Commons Attribution-ShareAlike, mis lubab: • kopeerida, levitada ja esitada teost tingimusel, et viidatakse autorile (Attribution) • tõlkida ja modifitseerida teost tingimusel, et tulemust levitatakse sama litsentsi alusel (ShareAlike)
 17. 17. Kust avatud sisulitsentsiga materjale leida?
 18. 18. http://www.wikipedia.org/
 19. 19. http://et.wikipedia.org
 20. 20. http://et.wikipedia.org
 21. 21. http://et.wikipedia.org
 22. 22. http://et.wikipedia.org
 23. 23. http://commons.wikimedia.org/
 24. 24. http://www.flickr.com/creativecommons/
 25. 25. Kust avatud sisulitsentsiga õppematerjale leida?
 26. 26. http://ocw.mit.edu
 27. 27. http://cnx.org/
 28. 28. http://www.oercommons.org/
 29. 29. http://lemill.net
 30. 30. Avatud sisulitsentside piirangud
 31. 31. Erinevaid litsentse ei saa omavahel kokku panna GNU Creative Commons Creative Commons Vaba Dokumentatsiooni Attribution-ShareAlike Attribution-NonCommercial- Litsents litsents ShareAlike litsents Wikipedia LeMill MIT OCW Wikimedia Commons Wikimedia Commons USU OCW (osaliselt) (osaliselt) (osaliselt) USU OCW (osaliselt)
 32. 32. (Creative Commons, 2007)
 33. 33. Soovitused • Kui materjalil ei ole litsentsi kohta mingit märget, siis on kõik õigused kaitstud autoriõigusega • Kirjuta huvitavat materjali leides kohe üles, kust selle leidsid ja kes on autor • Kõige kindlam on uue materjali loomisel töötada ainult ühe litsentsi sees • Tulevikule mõeldes on parim valik Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents
 34. 34. Kuidas oma õppematerjale avaldada?
 35. 35. http://lemill.net
 36. 36. LeMill keskkonnas loodud materjalid avaldatakse Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi alusel
 37. 37. Meediafailide lisamist võimaldavad litsentsid • Creative Commons Attribution litsents • Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents • GNU Free Documentation License • Public Domain
 38. 38. Praktiline tegevus
 39. 39. Liituge LeMill’iga ja täitke oma kasutajainfo lehekülg: http://lemill.net
 40. 40. Leidke Wikimedia Commonsist või Flickr’ist oma aine alane avatud sisulitsentsiga foto: http://commons.wikimedia.org http://www.flickr.com/creativecommons/ Sobivad litsentsitüübid: Creative Commons Attribution Creative Commons Attribution-ShareAlike GNU Free Documentation License Public Domain Lisage foto meediafailina LeMill’i materjalide sektsiooni.
 41. 41. Viited • Autoriõiguse seadus (2006). https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=978821
 42. 42. Fotod • Slaid 1: chadh, http://www.flickr.com/photos/chadh-flickr/468173507/
 43. 43. Tänud kuulamast! hans.poldoja@lillekyla.edu.ee skype: hanspoldoja http://www.hanspoldoja.net

×