Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õpiobjektid ja repositooriumid

1,397 views

Published on

Loenguslaidid Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursusel IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine. 7. veebruar 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õpiobjektid ja repositooriumid

 1. 1. Õpiobjektid ja repositooriumid IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine
 2. 2. Õpitarkvara ajaloost
 3. 3. Õpitarkvara ajalugu • Lennusimulaatorid (ca 1940) • Programmeerimiskeeled BASIC (1964) ja Logo (1967) • Personaalarvutitel töötav õpitarkvara (1975) • Multimeedia CD-ROM’id (ca 1990) • Veebipõhised õppematerjalid (ca 1995)
 4. 4. Multimeedia CD-ROM’ide puudused • Raskesti uuendatavad • Sageli seotud konkreetse operatsioonisüsteemiga • Sisu ja keskkond moodustavad lahutamatu terviku
 5. 5. Õpiobjekti mõiste
 6. 6. Milliseid mõisteid kasutatakse? • “õpiobjektid” — 37 900 tulemust • “elektroonilised õppematerjalid” — 3180 tulemust • “e-õppematerjalid” — 3130 tulemust • “digitaalsed õppematerjalid” — 2030 tulemust • “avatud õppematerjalid” — 1340 tulemust • “sisupaketid” — 6090 tulemust • “digitaalne õppevara” — 2360 tulemust (Google, 07.02.2016)
 7. 7. Milliseid mõisteid kasutatakse? • “electronic learning resources” — 80 600 tulemust • “learning objects” — 457 000 tulemust • “digital learning resources” — 176 000 tulemust • “open educational resources” — 464 000 tulemust • “content packages” — 200 000 tulemust (Google, 07.02.2016)
 8. 8. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 9. 9. Õpiobjekti mõiste kujunemisest • 1992 — Wayne Hodgins tuleb õpiobjekti ideele • 1994 — CedMA töörühm “Learning Architectures, APIs and Learning Objects” • 1997 — James J. L’Allier: “the smallest independent instructional experience that contains an objective, a learning activity and an assessment” • 1998 — IEEE LOM 2002: “any entity -digital or non-digital- that may be used for learning, education or training” • 2000 — David Wiley “any digital resource that can be reused to support learning”
 10. 10. Digital learning resources • “any digital resource that is actually used by teachers and learners for the purpose of learning” (OECD, 2009) • “resources designed to be used by teachers in supporting learning activities; where the resources are provided by or derived from digital products” (BECTA, 2008) • (Digitaalsed õppematerjalid)
 11. 11. Open educational resources • “teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions” (UNESCO, 2012) • (Avatud õppematerjalid)
 12. 12. Õpiobjekti tunnused • Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav • Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel • Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile • Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega • Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral • Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (ADLNet, 2006)
 13. 13. Digitaalsete õppematerjalide kogud
 14. 14. Digitaalsete õppematerjalide kogud • Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid • Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 15. 15. Eesti repositooriumid
 16. 16. Koolielu http://koolielu.ee
 17. 17. HITSA repositoorium http://www.e-ope.ee/repositoorium/
 18. 18. Tartu Ülikooli repositoorium http://dspace.utlib.ee
 19. 19. e-Koolikott https://www.e-koolikott.ee
 20. 20. Miksike http://www.miksike.ee
 21. 21. KAE Kool http://www.kae.edu.ee
 22. 22. Õpetajate kogukonnad
 23. 23. Matemaatikaõpetajate võrgustik http://mott.edu.ee
 24. 24. Bioloogiaõpetajate ühing http://www.ebu.ee
 25. 25. Käsitööõpetajate kogukond http://kasitoo.edu.ee
 26. 26. Rahvusvahelised repositooriumid
 27. 27. MERLOT http://www.merlot.org
 28. 28. Curriki http://www.curriki.org
 29. 29. OER Commons https://www.oercommons.org
 30. 30. Khan Academy http://www.khanacademy.org
 31. 31. OpenStax CNX http://cnx.org
 32. 32. LRE http://lreforschools.eun.org
 33. 33. Scientix http://www.scientix.eu
 34. 34. Open Discovery Space http://www.opendiscoveryspace.eu
 35. 35. Kursuste kogud
 36. 36. MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu
 37. 37. Open Education Consortium http://www.oeconsortium.org
 38. 38. iTunes U https://www.apple.com/ee/itunes/
 39. 39. (Plourde, 2013)
 40. 40. P2PU https://p2pu.org
 41. 41. mooc.ca http://mooc.ca
 42. 42. Coursera https://www.coursera.org
 43. 43. edX https://www.edx.org
 44. 44. EMMA projekt http://europeanmoocs.eu
 45. 45. Class Central https://www.class-central.com
 46. 46. Metaandmed
 47. 47. Pealkiri Aine Vanus Kirjeldus Autor Avaldamise aegÕppematerjali tüüp Märksõnad Keel Litsents
 48. 48. Õpiobjektide metaandmete standard
 49. 49. IEEE LOM • IEEE Learning Object Metadata (2002) • 58 elementi 9 kategoorias • http://ltsc.ieee.org/wg12/files/ LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf
 50. 50. IEEE LOM http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/wg12/20020612-Final-LOM-Draft.html
 51. 51. (Hermann, 2002)
 52. 52. IEEE LOM kategooriad (1) • General • Life Cycle • Meta-Metadata • Technical • Educational • Rights
 53. 53. IEEE LOM kategooriad (2) • Relation • Annotation • Classification
 54. 54. Hariduslikud metaandmed (1) • Interactivity Type • Learning Resource Type • Interactivity Level • Semantic Density • Intended End User Role • Context
 55. 55. Hariduslikud metaandmed (2) • Typical Age Range • Difficulty • Typical Learning Time • Description • Language
 56. 56. 15 July 2002 FINAL DRAFT STANDARD IEEE 1484.12.1-2002 Copyright © 2002 IEEE. All rights reserved. This is an approved IEEE Standards Draft, subject to changes in final publication by IEEE - SA 28 Nr Name Explanation Size Order Value space Datatype Example 5.5 Intended End User Role Principal user(s) for which this learning object was designed, most dominant first. NOTE 1:--A learner works with a learning object in order to learn something. An author creates or publishes a learning object. A manager manages the delivery of this learning object, e.g., a university or college. The document for a manager is typically a curriculum. NOTE 2:--In order to describe the intended end user role through the skills the user is intended to master, or the tasks he or she is intended to be able to accomplish, the category 9:Classification can be used. smallest permitted maximum: 10 items teacher author learner manager Vocabulary (State) An authoring tool that produces pedagogical material is a typical example of a learning object whose intended end user is an author 5.6 Context The principal environment within which the learning and use of this learning object is intended to take place. NOTE:--Suggested good practice is to use one of the values of the value space and to use an additional instance of this data element for further refinement, as in ("LOMv1.0","higher education") and ("http://www.ond.vlaanderen.be/ onderwijsinvlaanderen/Default.htm" , "kandidatuursonderwijs") smallest permitted maximum: 10 items unordered school higher education training other Vocabulary (State) -
 57. 57. IEEE LOM rakendusprofiilid • Rakendusprofiil (Application Profile) on komplekt metaandmete elemente ning reegleid ja soovitusi nende kasutamiseks konkreetses süsteemis • The EUN Learning Resource Exchange Metadata Application Profile 4.7: http://lreforschools.eun.org/web/ guest/metadata • EstCore
 58. 58. LRE AP 4.7 õppematerjali tüübid Resources: application, assessment, broadcast, case study, course, demonstration, drill and practice, educational game, enquiry-oriented activity, experiment, exploration, glossary, guide (advice sheets), lesson plan, open activity, other, presentation, project, reference, role play, simulation, textbook, tool, website. Social media: bookmark sharing platform, image sharing platform, reference sharing platform, sound sharing platform, video sharing platform, weblog, wiki. Assets: audio, data, model, text, video.
 59. 59. Uued metaandmete projektid
 60. 60. ISO/IEC 19788 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50772
 61. 61. LRMI http://dublincore.org/dcx/lrmi-terms/
 62. 62. Kursuse metaandmed
 63. 63. Kursuse metaandmed • Metadata for Learning Opportunities - Advertising (MLO- AD) (2008/2011, EU): ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/ e-Europe/WS-LT/CWA15903-00-2008-Dec.pdf • XCRI Course Advertising Profile (XCRI-CAP) (2012, UK): http://www.xcri.org/wiki/index.php/XCRI_CAP_1.2
 64. 64. XCRI http://www.xcri.co.uk
 65. 65. Kursuse info (selection) EN ET Options EN XCRI 1.2 MLO Title Nimetus <title> Title Course ID Ainekood <identifier> Identifier Provider <provider> mlo:LearningOpportunityProvider Credits Ainepunkte <credit> mlo:credit Facilitator Õppejõud Education Level Haridustase <educationLevel> mlo:level Language of Instruction Keel <languageOfInstruction> mlo:languageOfInstruction Attendance Mode CM Campus, DA Distance with attendance, DS Distance without attendance, NC Face- to-face non-campus, MM Mixed mode, ON Online (no attendance), WB Work-based <attendanceMode> mlo:engagement Objective Eesmärgid <objective> mlo:objective Description Kirjeldus <description> Description Learning Outcomes Õpiväljundid <learningOutcome> Assessment Hindamismeetodid <assessment> mlo:assessment Prerequisite Eeldusained <prerequisite> mlo:prerequisite Starting Date Alguskuupäev <start> mlo:start Ending Date Lõppkuupäev <end> Enrollment Procedure By the facilitator, Moderated, Open Apply Until Registreerumise tähtaeg <applyUntil> Permission Ligipääs Course participants, Logged in, All Course Tag Kursuse märksõna Image Pilt <image> Status Staatus Preparation, Active, Finished
 66. 66. Repositooriumide andmevahetus
 67. 67. Repositooriumide andmevahetus • Simple Query Interface (SQI) võimaldab teostada sünkroonseid ja asünkroonseid päringuid teistesse repositooriumidesse • Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) võimaldab pakkuda repositooriumidel oma metaandmeid teistele repositooriumidele kogumiseks
 68. 68. OAI-PMH http://www.openarchives.org/pmh/
 69. 69. Raamatukogud ja arhiivid
 70. 70. DIGAR http://www.digar.ee
 71. 71. Digiteeritud eesti ajalehed http://dea.nlib.ee
 72. 72. Virtuaalne uurimissaal http://www.ra.ee/vau/
 73. 73. Saaga http://www.ra.ee/dgs/
 74. 74. Eesti Filmiarhiiv http://www.filmi.arhiiv.ee
 75. 75. Eesti filmi andmebaas http://www.efis.ee
 76. 76. ERR arhiiv http://arhiiv.err.ee
 77. 77. Europeana http://www.europeana.eu
 78. 78. EUscreen http://www.euscreen.eu
 79. 79. Viited (1) • ADLNet. (2006). SCORM 2004 3rd Edition: Shareable Content Object Model. Overview. Advanced Distributed Learning. Retrieved from http:// www.adlnet.gov/Technologies/scorm/SCORMSDocuments/Previous Versions/ SCORM 2004 3rd Ed/SCORM.2004.3ED.DocSuite.zip • IEEE. (2002). Draft Standard for Learning Object Metadata. Piscataway, NJ: IEEE. Retrieved from http://ltsc.ieee.org/wg12/files/ LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf • L'Allier, J. J. (1997). Frame of Reference: NETg's Map to Its Products, Their Structures and Core Beliefs. Retrieved from http://web.archive.org/web/ 20020615192443/http://www.netg.com/research/whitepapers/frameref.asp • Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid. • OECD. (2009). OECD Study on Digital Learning Resources as Systematic Innovation: Coutry Case Study Report on Denmark. Retrieved from http:// www.oecd.org/dataoecd/33/40/42033180.pdf
 80. 80. Viited (2) • Saum, R. R. (2007). An Abridged History of Learning Objects. In P. Taylor Northrup, Learning Objects for Instruction: Design and Evaluation (pp. 1-15). Hershey, PA: IGI Global. • Sheffield Hallam University (2008). Digital Learning Resources (DLRs) - Understanding and defining user requirements and expectations: Report on the Literature Research and Gap Analysis. Sheffield. Retrieved from http://collaboration.becta.org.uk/docs/ DOC-1433 • UNESCO. (2012). 2012 Paris OER Declaration. Paris: UNESCO. Loetud aadressil http:// www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/ English_Paris_OER_Declaration.pdf • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e-uni.ee/ konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf • Wiley, D. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved from http://reusability.org/read/chapters/ wiley.doc
 81. 81. Kasutatud fotod • Michael Knowles, http://www.flickr.com/photos/mknowles/47457221/ • Sergio, http://www.flickr.com/photos/srgblog/728719997/
 82. 82. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine http://oppematerjalid.wordpress.com Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut

×