Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA

Esitlus Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi projektide tutvustuspäeval e-Vent. 5. mai 2009.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA

  1. 1. Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA Hans Põldoja
  2. 2. Projektipartnerid ja toetajad Keskkond ja säästev areng Koolituskava ht aht on 5 päeva, 64 tundi, sisaldab auditoorset, praktilisi töid ning t, lisandub ekskursioon. ,pekava sihtgrupiks on vabahariduslike praktilisi töid ning õpirühmade täiskasvanud õppijad, d olla ühenduste juhid, liidrid, koolitajad, kohaliku elu eestvedajad jt.
  3. 3. KESA kalkulaatori eripära • Organisatsiooni ressursikasutuse arvutamine • Täpsetel andmetel põhinev ja Eesti eripära arvestav arvutuskäik • Veeb 2.0 tehnoloogiate kasutamine
  4. 4. KESA kalkulaatori võimalused • Üksikisiku ja organisatsiooni ressursikasutuse arvutamine • Andmete salvestamine hilisemaks võrdluseks • Jalajälje vidin ajaveebide ja kodulehekülgede jaoks
  5. 5. Kalkulaatori küsimused
  6. 6. Kalkulaatori küsimused • Elektrienergia • Soojusenergia • Vesi • Inimeste transport • Jäätmekäitlus • Kaupade transport (ainult organisatsioonil)
  7. 7. http://kesa.edu.ee

×