Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomand ja e-turundus Veeb 2.0 kontekstis

Koolituse \"Veeb 2.0 ja raamatukogud -- võimalused ja lahendused\" esitlusslaidid. Viinistu, 26. august 2008.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intellektuaalomand ja e-turundus Veeb 2.0 kontekstis

  1. 1. Intellektuaalomand ja e- turundus Veeb 2.0 kontekstis Hans Põldoja Tallinna Ülikool
  2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
  3. 3. Autoriõiguse seadus
  4. 4. Autoriõigus • Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid • Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele • Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma

×