Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haridustehnoloogia magistriõpe Tallinna Ülikoolis

5,049 views

Published on

Esitlus e-Õppe Arenduskeskuse konverentsil, 13. aprill 2012, Tallinn.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haridustehnoloogia magistriõpe Tallinna Ülikoolis

 1. 1. Haridustehnoloogiamagistriõpe Tallinna Ülikoolis Hans Põldoja
 2. 2. cbSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstigatutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ee/ või kirjutageaadressil Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,Mountain View, California, 94041, USA.
 3. 3. Eellugu• Multimeedium ja õpisüsteemid 2001...2009• Haridustehnoloogia keskuse areng• Õppeasutuste vajadus haridustehnoloogide järele
 4. 4. Sihtgrupp• Avatud magistriõpe• Töötavad haridustehnoloogid• Õpetajad ja õppejõud• Koolitajad ja koolitusjuhid• ...
 5. 5. Õppekava ülesehitus Üldained 8 EAP Magistritöö 30 EAPVabaained 16 EAP Erialaained 66 EAP
 6. 6. Erialaained IKT arendus ja Õppedisain teadmusjuhtimine Eriala kohustuslikud ained 13 EAP organisatsioonis 16 EAP 18 EAP Magistritöö seminar I Õppedisaini alused Uurimismeetodid 3 EAP 4 EAP 4 EAP Magistritöö seminar II Õpikeskkonnad ja 3 EAP Innovatsioonitehnoloogiad õpivõrgustikud 3 EAP 4 EAPDigitaalsete õppematerjalide Eriala valikained 19 EAP koostamine 3 EAP Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4 EAP Haridustehnoloogia praktika Haridustehnoloogiline 10 EAP nõustamine 3 EAP Teadmusjuhtimine 3 EAP Õpianalüütika 3 EAP
 7. 7. http://lepress.net/martlaanpere/
 8. 8. http://opikeskkonnad.wordpress.com
 9. 9. http://oppematerjalid.wordpress.com
 10. 10. http://ifi7056.wordpress.com
 11. 11. http://digitaalnemeedia.wordpress.com
 12. 12. http://taristuseminar.blogspot.com
 13. 13. http://htpraktika.wordpress.com
 14. 14. Väljatöötamisel kursused• Õpihaldussüsteemid (3 EAP)• Õpianalüütika (3 EAP)
 15. 15. Eriala valikained• Projektijuhtimine (6 EAP)• Multimeediumi arendamine (5 EAP)• IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid (4 EAP)• Turvalisuse ja privaatsuse küsimused (3 EAP)• ...
 16. 16. Näited magistritöö teemadest• Kooli e-õppe rakendamise metoodika väljatöötamine• E-õppe arengusuunad Maksu- ja Tolliametis• e-Portfoolio rakendamine õpetaja sisehindamise kontekstis• Õpetajate kuulumine virtuaalsesse kogukonda ja seda mõjutavad tegurid• Stsenaariumid uurimismeetodite rakendamiseks põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas• Täiskasvanute õppimist toetav e-õpe• Loodusõpetuse õpetamist toetava veebipõhise õppematerjali väljatöötamine 1. kooliastmele• Kogemusõppel põhineva avatud kursuse disain ja teostus ajaloo aine näitel
 17. 17. Õppetöö korraldus• Õppetöö toimub üle nädala laupäeviti- pühapäeviti (8 korda semestris)• Iseseisva töö toetamine e-kursustega
 18. 18. Miks validaharidustehnoloogia õppekava?• Huvitav ja kiirelt arenev eriala• Teineteist toetav õpikogukond• Ülevaade erinevatest lähenemistest e- õppele• Paindlik õppetöö korraldus• Väikesed õpperühmad ja personaalne lähenemine
 19. 19. Kogemused erinevate õpikeskkondadega• EduFeedr• LePress• Dippler• IVA• Moodle
 20. 20. Avatud õppemeetodid• Avatud keskkonnas toimuvad kursused• Avalikud ja avatud sisulitsentsiga õppematerjalid• Õppijapoolt seatavad õpieesmärgid• Avatud osavõtuga kursused
 21. 21. Sisseastumine• Dokumentide vastuvõtt 28.06-09.07.2012• Motivatsioonikiri ja e-portfoolio 09.07-ks• Sisseastumisvestlused 13.07
 22. 22. Hindamiskriteeriumid• Senine tegevus haridustehnoloogias• Sisseastuja motivatsioon ning praegusest või perspektiivsest töökohast tulenev vajadus magistriõppekava läbimiseks• Portfoolio ülesehitus, sisu ja esitlus• Erialase võõrkeelse teksti mõistmise oskus
 23. 23. http://htmag.tlu.ee
 24. 24. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://htmag.tlu.ee

×