Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus

765 views

Published on

Esitlus haridustehnoloogide täienduskoolitusel, 23. oktoober 2012, Tallinna Ülikool.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus

 1. 1. Digitaalsed õppematerjalidja autoriõigusHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsialusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ või kirjutageaadressil Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,Mountain View, California, 94041, USA. http://www.slideshare.net/hanspoldoja
 3. 3. Millest juttu tuleb?• Digitaalsete õppematerjalidega seotud põhimõisted• Õppematerjalide koostamise ja levitamise vahendid• Õppematerjalide autoriõigus ja litsentsid• Avatud õppematerjalid• Õppematerjalide koostamine ja jagamine Veeb 2.0 vahendite ja LeMill abil
 4. 4. Digitaalse õppematerjali mõiste
 5. 5. Mõisted• Õpiobjekt (learning object)• Sisupakett• Elektroonne õppematerjal• Digitaalne õppematerjal• Veebipõhine õppematerjal
 6. 6. Digitaalsed õppematerjalid kui LEGO klotsid (Väljataga, 2005)
 7. 7. Hea digitaalne õppematerjal• Kõigile avalikult kättesaadav• Kasutatav erinevatel riist- ja tarkvaraplatformidel• Kohandatav• Korduvalt kasutatav• Osadeks lahutatav
 8. 8. Pealkiri Aine Vanus Kirjeldus KeelLitsents Märksõnad Õppematerjali tüüp Autor Avaldamise aeg (Maadvere, 2009)
 9. 9. (Hermann, 2002)
 10. 10. Digitaalseteõppematerjalide kogud
 11. 11. Digitaalsete õppematerjalide kogud• Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid• Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 12. 12. http://www.koolielu.ee
 13. 13. http://www.e-ope.ee/repositoorium
 14. 14. http://lreforschools.eun.org
 15. 15. Õpiobjektidekoostamise vahendid
 16. 16. Õpiobjektide koostamise vahendid• Sisupakettide koostamise vahendid• Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide loomiseks• Multimeediumitarkvara ja Veeb 2.0• Küsimuste ja testide koostamise vahendid• Interaktiivsete tahvlite autorvahendid• e-raamatute koostamise vahendid
 17. 17. http://exelearning.org
 18. 18. http://lemill.net
 19. 19. http://challenge.zoho.com
 20. 20. http://www.apple.com/ibooks-author/
 21. 21. Autoriõiguse seadus ja õppematerjalid
 22. 22. Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne. (Autoriõiguse seadus, 2012)
 23. 23. AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 24. 24. Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 25. 25. Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
 26. 26. Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 27. 27. Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
 28. 28. http://www.autor.ee
 29. 29. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 30. 30. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 31. 31. Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 32. 32. Avatud sisulitsentsid
 33. 33. http://creativecommons.org
 34. 34. Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
 35. 35. Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 36. 36. Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
 37. 37. Litsentsi esitusviisid• Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)• Litsentsi terviktekst• Litsentsi kood
 38. 38. Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
 39. 39. http://www.creativecommons.ee
 40. 40. Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 41. 41. Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
 42. 42. Teose tähistamine litsentsiga• Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud• Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon
 43. 43. Creative Commons ikoonid
 44. 44. Üldine Creative Commons ikoonAttribution litsentsCC BYAttribution-ShareAlike litsentsCC BY-SAAttribution-NoDerivs litsentsCC BY-NDAttribution-NonCommercial litsentsCC BY-NCAttribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsCC BY-NC-SAAttribution-NonCommercial-NoDerivs litsentsCC BY-NC-ND
 45. 45. Teised avatud sisulitsentsid GNU Vabadokumentatsiooni Public Domain Litsents
 46. 46. Avatud sisu kogud
 47. 47. http://en.wikipedia.org
 48. 48. http://et.wikipedia.org
 49. 49. http://www.wikimedia.org
 50. 50. Fotod
 51. 51. http://commons.wikimedia.org
 52. 52. Demo:commons.wikimedia.org
 53. 53. http://www.flickr.com/creativecommons
 54. 54. Demo:www.flickr.com/creativecommons
 55. 55. Avatud õppematerjalid
 56. 56. http://www.curriki.org
 57. 57. http://www.oercommons.org
 58. 58. http://cnx.org
 59. 59. http://www.khanacademy.org
 60. 60. http://kae.edu.ee
 61. 61. Veeb 2.0 vahendid ja LeMill
 62. 62. http://lemill.net
 63. 63. Õppematerjalide tüübid• Veebilehekülg• Harjutus• Tunnikava• Meediafail• Viide
 64. 64. http://lemill.net
 65. 65. Välise sisu lisamine• Videod:YouTube,Vimeo, TeacherTube• Esitlused: SlideShare, Google Docs Presentations• Ideekaardid: Spicynodes, bubbl.us• Ajateljed: TimeRime• Kaardid: Google Maps• Interaktiivsed harjutused: Quizlet
 66. 66. Õppematerjalide ühendamise võimalused• Grupid• Märksõnad• Kogumikud
 67. 67. Kust saab lisateadmisi?
 68. 68. http://oppematerjalid.wordpress.com
 69. 69. Viited• Autoriõiguse seadus (2012). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128122011005• Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/ programs/EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf• Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid.• Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e- uni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf
 70. 70. Kasutatud fotod• John Blyberg, http://www.flickr.com/photos/jblyberg/4505413539/
 71. 71. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×