Avatud õppematerjalid, autoriõigus ja viitamine

2,116 views

Published on

Esitlus MISA õppevara koolituse suvekoolis, 15. august 2011, Tartu.

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
774
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avatud õppematerjalid, autoriõigus ja viitamine

 1. 1. Avatud õppematerjalid, autoriõigus ja viitamineHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
 3. 3. Millest juttu tuleb• Autoriõiguse seadus ja õppematerjalid• Creative Commons litsentsid• Avatud sisu ja õppematerjalide kogud• Avatud sisu kasutamine LeMill keskkonnas• Kasutatud materjalidele viitamine• Veel näiteid avatusest
 4. 4. Autoriõiguse seadus ja õppematerjalid
 5. 5. Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne. (Autoriõiguse seadus, 2011)
 6. 6. AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 7. 7. Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 8. 8. Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
 9. 9. Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 10. 10. Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
 11. 11. http://www.autor.ee
 12. 12. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 13. 13. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 14. 14. Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 15. 15. Avatud sisulitsentsid
 16. 16. http://creativecommons.org
 17. 17. Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
 18. 18. Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 19. 19. Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
 20. 20. Litsentsi esitusviisid• Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)• Litsentsi terviktekst• Litsentsi kood
 21. 21. Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
 22. 22. http://www.creativecommons.ee
 23. 23. Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 24. 24. Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
 25. 25. Teose tähistamine litsentsiga• Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud• Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon
 26. 26. Creative Commons ikoonid
 27. 27. Teised avatud sisulitsentsid GNU Vabadokumentatsiooni Public Domain Litsents
 28. 28. Kuidas avatud sisu leida?
 29. 29. Avatud sisu kogud
 30. 30. Text http://en.wikipedia.org
 31. 31. http://et.wikipedia.org
 32. 32. http://www.wikimedia.org
 33. 33. Fotod
 34. 34. http://commons.wikimedia.org
 35. 35. Demo:commons.wikimedia.org
 36. 36. http://www.flickr.com/creativecommons
 37. 37. Demo:www.flickr.com/creativecommons
 38. 38. Avatud õppematerjalid
 39. 39. http://lreforschools.eun.org
 40. 40. http://www.curriki.org
 41. 41. http://www.oercommons.org
 42. 42. http://lemill.net
 43. 43. Avatud sisu kasutamine LeMill keskkonnas
 44. 44. LeMill ja autoriõigused Litsents Tekst Meediafail Vistutamine Copyright JAH CC BY JAH JAH JAH CC BY-SA JAH JAH JAH CC BY-ND JAH JAH CC BY-NC JAHCC BY-NC-SA JAHCC BY-NC-ND JAH GNU FDL JAH JAHPublic Domain JAH JAH JAH
 45. 45. Kuidas kasutatudteostele viidata?
 46. 46. Autoriõiguse seadus“Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuidkasutatud teose autori nime, kui see on teoselnäidatud, teose nimetuse ning avaldamisallikakohustusliku äranäitamisega on lubatud: ...” (§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel) (Autoriõiguse seadus, 2011)
 47. 47. Viited• Viited koosnevad kahest osast: • tekstisisene viide • viitekirje kasutatud kirjanduse loetelus
 48. 48. Viitamissüsteemid• Nimi-aasta viitamisüsteemid — teose tekstis on viide autori nimele ja teose avaldamise aastale, täielikud viitekirjed autorite järgi tähestikulises järjekorras teose lõpus• Numbriviitamissüsteemid — teose tekstis on allika number, täielikud viitekirjed kasutamise järjekorras teose lõpus
 49. 49. APA viitamissüsteem
 50. 50. http://www.apastyle.org
 51. 51. http://libguides.library.curtin.edu.au/referencing
 52. 52. Ühe autoriga raamatHallas-Murula, K. (2005). Soome – Eesti: sajandarhitektuurisuhteid. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum.Tekstisisesed viited:Hallas-Murula (2005) annab ülevaate Soome arhitektideloomingust Eestis.võiC.L. Engel töötas enne Helsingisse asumist Tallinnalinnaarhitektina (Hallas-Murula, 2005, lk 9).
 53. 53. 2 autoriga raamatKarjahärm, T., & Sirk, V. (1997). Eesti haritlaskonnakujunemine ja ideed 1850–1917. Tallinn: EestiEntsüklopeediakirjastus.Tekstisisesed viited:Karjahärm ja Sirk (1997, lk 47) andmetel ...või... on Eesti Üliõpilaste Selts (Karjahärm & Sirk, 1997, lk 182).
 54. 54. 3–7 autoriga raamatBrinck, T., Gergle, D., & Wood, S. D. (2002). Usability for the Web: Designing Web Sites thatWork. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.Tekstisiseses viites esimesel mainimisel kõigi autorite perekonnanimed:... Brinck, Gergle ja Wood (2002) annavad ülevaate ...või... (Brinck, Gergle & Wood, 2002).Järgmisel mainimisel kirjutatakse välja ainult esimese autori nimi:Brinck jt (2002) annavad ülevaate ...või... (Brink jt, 2002).
 55. 55. Toimetatud raamatPata, K., & Laanpere, M. (Toim.). (2009). Tiigriõpe:Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜinformaatika instituut. koolon eraldab pealkirja ja alapealkirja
 56. 56. Peatükk raamatusSillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009).Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, &M. Laanpere (Toim.), Tiigriõpe: Haridustehnoloogiakäsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatikainstituut.
 57. 57. Täiendav trükkKumari, E. (1984). Eesti lindude välimääraja (4. trükk).Tallinn: Valgus.
 58. 58. Ajakirja artikkel Začek, S. (2005). Loomade pildistamisest. 1. osa. Cheese, 4(11), 82–88.aastakäik number
 59. 59. Ajakirja artikkel veebisJärvet, A., & Perens, R. (2005, aprill). Vee säästliktarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 72(4).Loetud aadressil http://www.eestiloodus.ee
 60. 60. Ajalehe artiklidRaun, A., Tamm, M., & Seaver, U. (2010, 8. detsember).Üleilmne test näitas taas Eesti kooli väge. Postimees, lk4–5.Raun, A., Tamm, M., & Seaver, U. (2010, 8. detsember).Üleilmne test näitas taas Eesti kooli väge. Postimees.Loetud aadressil http://pluss.postimees.ee
 61. 61. Ilma autorita dokumendidTiigrihüppe Sihtasutus (2001). Tiigrihüpe Pluss:Arengukava. Tallinn: Tiigrihüppe Sihtasutus.
 62. 62. VeebilehekülgTeedla, P. (kuupäev puudub). Suitsupääsuke — Eestirahvuslind. Loetud aadressil http://www.looduspilt.ee/loodusope/index.php?page=liigitutvustused_liik&id=76
 63. 63. Veel näiteid avatusest
 64. 64. http://p2pu.org
 65. 65. http://beta.wikiversity.org
 66. 66. http://www.wikilovesmonuments.ee
 67. 67. http://register.muinas.ee
 68. 68. Lähiümbruse kultuurimälestised• Tartu Pauluse kalmistu,Võru tn 75c• Vabadussõja mälestussammas,Võru tn 75c• Tartu Aleksander Nevski kalmistu,Võru tn 75c• Tartu Aleksandri kirik, Sõbra tn 19a• Forseliuse seminari mälestuskivi, Tähe tn 98a• Ridaelamu, Aardla 19• Ridaelamu, Aardla 17• Elamu, Aardla 3• Elamu, Tähe 95
 69. 69. Kokkuvõtteks
 70. 70. Milline litsents oma materjalidele valida?• Litsentsivalik sõltub sellest, milliseid teiste autorite teoseid on materjali juures kasutatud• Õppematerjalidele sobib Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents• Fotodele sobib Creative Commons Attribution litsents
 71. 71. Viited• Autoriõiguse seadus (2011). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106012011034
 72. 72. Kasutatud fotod• Alex (2009). Uris Library Stacks. http://www.flickr.com/photos/eflon/ 3271730476/
 73. 73. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×