Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Allikate otsing ja valik

102 views

Published on

Esitlus informaatika lõputööde seminaris, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut, 26. veebruar 2019.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Allikate otsing ja valik

 1. 1. Allikate otsing ja valik Informaatika lõputööde seminar 26.02.2019
 2. 2. Milliseid allikaid informaatika bakalaureusetöödes kasutatakse?
 3. 3. Töö Allikate arv Teadusartiklid Raamatud ja raamatupeatükid Aruanded Õigusaktid Spetsifikatsioonid ja standardid Tarkvara dokumentatsioon Üliõpilastööd A 18 1 1 B 17 2 7 1 3 C 13 2 D 15 1 7 E 26 2 9 2 F 50 1 1 46 G 37 H 24 4 1 10
 4. 4. Hästi sobivad allikad • Teadusartiklid • Raamatud ja raamatupeatükid • Aruanded • Standardid ja spetsifikatsioonid • Tarkvara dokumentatsioon • Õigusaktid • Teemakohased üliõpilastööd
 5. 5. Mingites olukordades sobivad allikad • Ajakirjanduses ilmunud artiklid • Ajaveebipostitused • Videod
 6. 6. Allikad, mida tuleks võimalusel vältida • Vikipeedia artiklid • Õppematerjalid • Veebileheküljed, mis ei kuulu eelmisel kahel slaidil välja toodud allikatüüpide alla
 7. 7. (Lee, 2010)
 8. 8. Teadusartiklite andmebaasid
 9. 9. https://scholar.google.com
 10. 10. http://www.tlulib.ee/index.php/et/inforessursid/e-andmebaasid
 11. 11. Digitehnoloogia alal olulisemad andmebaasid • ACM Digital Library: http://dl.acm.org • IEEE Computer Society Digital Library: https://www.computer.org/csdl • Inderscience: https://www.inderscienceonline.com • SAGE Publications: https://journals.sagepub.com • ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com • SpringerLink: http://www.springerlink.com • Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com • Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com
 12. 12. Otsingupäringute koostamine
 13. 13. Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs Informatsiooni visualiseerimine information visualization information visualisation Ülikoolide kodulehed university web university website “higher education” web “higher education” website Kaartide sorteeriminecard sorting Informatsiooni arhitektuur information architecture Sisukaardid site map site maps sitemap sitemaps
 14. 14. Viidete põhjal otsimise strateegiad • Tagasivaatav otsing (ingl backward reference searching) — vanemad allikad, millele on käesoleva töö kasutatud allikate all viidatud • Tulevikkuvaatav otsing (ingl forward reference searching) — uuemad allikad, mis on käesolevat allikat viidanud
 15. 15. Raamatud
 16. 16. https://www.amazon.com
 17. 17. https://books.google.com
 18. 18. https://www.ester.ee
 19. 19. http://www.tlulib.ee/index.php/et/lugejale-et/teenused/tasulised-teenused/raamatukogudevaheline-laenutus
 20. 20. Ülikoolikoolide lõputööde repositooriumid
 21. 21. https://www.etera.ee
 22. 22. http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
 23. 23. https://digi.lib.ttu.ee
 24. 24. http://dspace.ut.ee
 25. 25. https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/
 26. 26. Kogutud materjali hindamine
 27. 27. Kogutud materjali hindamine • Teaduslikud allikad • Lühikokkuvõtted • Tsiteerimiste arv • Avaldamise aeg • Mitteteaduslikud allikad: • Avaldamiskoht ja selle usaldusväärsus • Viitamiseks vajaliku info olemasolu (autori nimi, avaldamise aeg)
 28. 28. Pattern Languages in Design Pattern languages in architecture Pattern languages in interaction design Pattern languages in learning Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford: Oxford University Press. Erickson, T. (2000). Lingua Francas for Design: Sacred Places and Pattern Languages (pp. 357–368). Presented at the the conference, New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/ 10.1145/347642.347794 Salingaros, N. A. (2000). The Structure of Pattern Languages. Architectural Research Quarterly, 4, 149–161. Dearden, A., Finlay, J., Allgar, E., & McManus, B. (2002). Using Pattern Languages in Participatory Design. In T. Binder, J. Gregory, & I. Wagner (Eds.), PDC Proceedings of the Participatory Design Conference (pp. 104–113). Palo Alto, CA. van Welie, M., & van der Veer, G. C. (2003). Pattern Languages in Interaction Design: Structure and Organization. In M. Rauterberg, M. Menozzi, & J. Wesson (Eds.), INTERACT '03 (pp. 527–534). Dearden, A., & Finlay, J. (2006). Pattern Languages in HCI: A Critical Review. Human-Computer Interaction, 21(1), 49– 102. http://doi.org/10.1207/ s15327051hci2101_3 Goodyear, P., de Laat, M., & Lally, V. (2006). Using pattern languages to mediate theory–praxis conversations in design for networked learning. Alt-J, 14(3), 211–223. http://doi.org/ 10.1080/09687760600836977 Wania, C. E., & Atwood, M. E. (2009). Pattern Languages in the Wild: Exploring Pattern Languages in the Laboratory and in the Real World (pp. 1–15). Presented at the the 4th International Conference, New York, New York, USA: ACM Press. http:// doi.org/10.1145/1555619.1555635 Seffah, A. (2010). The Evolution of Design Patterns in HCI: From Pattern Languages to Pattern-Oriented Design (pp. 4–9). Presented at the the 1st International Workshop, New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/ 10.1145/1824749.1824751 Pattern languages in object- oriented programming Cited by 51 Cited by 188 Cited by 187 Cited by 11 Cited by 20 Cited by 212 Alexander, C. (1979). The Timeless Way of Building. New York, NY: Oxford University Press. Cited by 4085 Cited by 3627 Cited by 135 Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston, MA: Addison-Wesley. Cited by 35015 Baggetun, R., Rusman, E., & Poggi, C. (2004). Design Patterns For Collaborative Learning: From Practice To Theory And Back. In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.), Proceedings of EdMedia World Conference on Educational Media and Technology (pp. 2493–2498). Cited by 64 Brouns, F., Koper, R., Manderveld, J., Van Bruggen, J., Sloep, P., van Rosmalen, P., et al. (2005). A first exploration of an inductive analysis approach for detecting learning design patterns. Journal of Interactive Media in Education, (3), 1–10. Cited by 39 Goodyear, P., Avgeriou, P., Baggetun, R., Bartoluzzi, S., Retalis, S., Ronteltap, F., & Rusman, E. (2004). Towards a Pattern Language for Networked Learning. Presented at the Networked Learning Conference 2004. Retrieved from http:// www.networkedlearningconference.org.uk/ past/nlc2004/proceedings/ individual_papers/goodyear_et_al.htm Cited by 96 Cited by 45 Rohse, S., & Anderson, T. (2006). Design patterns for complex learning. Journal of Learning Design, 1(3), 1–10. http://doi.org/ 10.5204/jld.v1i3.35 Cited by 24 Retalis, S., Georgiakakis, P., & Dimitriadis, Y. (2007). Eliciting design patterns for e- learning systems. Computer Science Education, 16(2), 105–118. http://doi.org/ 10.1080/08993400600773323 Identifying design patterns Gibbons, A. S. (2010). A Contextual Framework for Identifying Instructional Design Patterns. In P. Goodyear & S. Retalis (Eds.), Technology-Enhanced Learning: Design Patterns and Pattern Languages (pp. 29–47). Rotterdam: Sense Publishers. Cited by 45 McAndrew, P., Goodyear, P., & Dalziel, J. (2006). Patterns, designs and activities: unifying descriptions of learning structures. International Journal of Learning Technology, 2(2/3), 216–29. http://doi.org/ 10.1504/IJLT.2006.010632 Cited by 114 Goodyear, P. (2005). Educational design and networked learning: Patterns, pattern languages and design practice. Australasian Journal of Educational Technology, 21(1), 82–101. Cited by 297 Derntl, M., & Motschnig-Pitrik, R. (2003). Towards a Pattern Language for Person- Centered E-Learning. In C. Crawford, N. Davis, J. Price, R. Weber, & D. A. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology Teacher Education International Conference (pp. 2379–2382). Chesapeake, VA. Cited by 16 Sharing patterns Sharing patterns Pattern examples compared with Alexander (INDEPENDENT REGION = STUDY PROGRAMME) Set of patterns for networked learning Identifying patterns using IMS LD Patterns deliberately leave some implementation aspects vague 4 benefits of using patterns in learning design
 29. 29. Pattern Languages in Design Pattern languages in interaction design Pattern languages in learning Dearden, A., Finlay, J., Allgar, E., & McManus, B. (2002). Using Pattern Languages in Participatory Design. In T. Binder, J. Gregory, & I. Wagner (Eds.), PDC Proceedings of the Participatory Design Conference (pp. 104–113). Palo Alto, CA. van Welie, M., & van der Veer, G. C. (2003). Pattern Languages in Interaction Design: Structure and Organization. In M. Rauterberg, M. Menozzi, & J. Wesson (Eds.), INTERACT '03 (pp. 527–534). Dearden, A., & Finlay, J. (2006). Pattern Languages in HCI: A Critical Review. Human-Computer Interaction, 21(1), 49– 102. http://doi.org/10.1207/ s15327051hci2101_3 Wania, C. E., & Atwood, M. E. (2009). Pattern Languages in the Wild: Exploring Pattern Languages in the Laboratory and in the Real World (pp. 1–15). Presented at the the 4th International Conference, New York, New York, USA: ACM Press. http:// doi.org/10.1145/1555619.1555635 Seffah, A. (2010). The Evolution of Design Patterns in HCI: From Pattern Languages to Pattern-Oriented Design (pp. 4–9). Presented at the the 1st International Workshop, New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/ 10.1145/1824749.1824751 Pattern languages in object- oriented programming Cited by 51 Cited by 188 Cited by 187 Cited by 11 Cited by 20 Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston, MA: Addison-Wesley. Cited by 35015
 30. 30. Allikate haldamise vahendid
 31. 31. https://www.mendeley.com
 32. 32. Kasutatud allikad • Lee, C. (2010, 18. november). How to Cite Something You Found on a Website in APA Style [Ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http:// blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a- website-in-apa-style.html
 33. 33. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee Informaatika lõputööde seminar Digitehnoloogiate instituut Tallinna Ülikool

×