Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geef je organisatie toekomst in contact is in control

459 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geef je organisatie toekomst in contact is in control

  1. 1. MET GRATIS GEEF JE 20 20 20 rs r20 teu o ONlINE ng t mi jij u rvo rd lijs em m ea laa wo o on tie Tips voor omgaan ro er d er k k lof ira met mensen die al je B est Daa Ov Ov Dan Co Insp energie verbruiken TOOlS Elke druppel telt 5.6 6 De optimale match ORGANISATIE 5.10 Wrap up5.5 Wissel van positie Dag traditionele Leren door te doen organisatie 5.7 Stel je verwachtingen bij 4.4 Hak je verandering op We zijn een overgangsgeneratie TOEKOMST Be More, be the difference De wereld is twee 4.5 Tijdelijk verankeren Social Media #seriousbusiness HR als maatje 5.9 Word een katalysator 4.3 4.2 Waak voor tunnelvisie Je resultaten zichtbaar maken Zorg voor steun 4.15.4 Van tactiek veranderen Er helemaal voor gaan Een roadmap voor bouwers aan toekomstbestendige organisaties Ondernemen zonder start- kapitaal Meters maken 4 4.6 Blijf in contact 5.8 Vruchtbare grond Blijf geloof houden Wrap up 3.10 #klaarvoor2020 3.7 Als het maar gebeurt 3.8 X-factor 3.9 Werk aan nieuwe omstandigheden Niet iedereen kan mee Opnieuw beginnen 3.6 Help je mensen bij het ‘hoe’5.3 Durf te snoeien Tips om resultaat- Trouw aan zichzelf Word de held gericht te leren Organisatie 3.0 Oog voor elkaar Ruimte voor creativiteit 3.5 3.4 3.3 Tips voor Breng het ‘wat’ dichterbij Schep een leerklimaat storytelling Zorgen met je boerenverstand Je netwerk als competentie Wrap up 4.7 Kies je bestemming Mensen eerst Tips om 2 je energie op peil te 2.1 Stip op de horizon Nooit meer e-mail houden Bevlogenheid loont 1.5 Wrap up Een grote golf van kwetsbaarheid 3.2 Mobiliseer je volgers 5.2 5.1 5 Goede keuzes maken Geen valse start Doorzetten 2.2 Nieuw Zoek de witte raven psychologisch contract 3.1 Kies je veranderroute Vooral naïef zijn 1.4 Een gemeenschap 2.3 Formuleer je verandering 3 Op weg Papier was hier Verder kijken Het vertrekpunt Weg met de ivoren toren 1 1.1 2.4 Waar zit je invloed 2.7 Wrap up 1.3 Continuïteit vraagt Waar staan we nu om verandering Mobilisatie- kracht Hoe werkt dit boek Afstand van je positie van social In control zijn door in contact te zijn media Service Design 2.0 Zaken met een twist Voor de eeuwigheid 1.2 2.5 2.6 Daarom dit boek Het bestaansrecht van een bedrijf Golden Circle. Start With Why. Kim Castenmiller & Durf ondernemer te zijn Neem initiatief Dirk Anton van Mulligen | 1
  2. 2. www.roadmap2020.nlwww.geefjeorganisatietoekomst.nlEerste druk juni 2012LeiderdorpISBN 978-90-484-2483-2Trefwoorden: leidinggeven, ondernemen, toekomst, verandering,verandermanagement, persoonlijke ontwikkeling, innovatie,creativiteit, HR, social media.Een uitgave van Klaarvoor2020Klaarvoor2020 is een handelsmerk van Flow Creations BVwww.klaarvoor2020.nlAuteurs: Kim Castenmiller en Dirk Anton van MulligenRedactie: Maaike Kuyvenhoven, Met Andere WoordenOntwerp: Anouk van Dijk, Studio PuikProductie: Free MusketeersDit werk valt onder Creative Commons 2012
  3. 3. Experts aan het woord In control zijn door in contact te zijn Ik ken geen enkele leidinggevende in de financiële sector die het niet belang- rijk vindt om mensen ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Leidinggevenden willen er negen van de tien keer zijn voor hun medewerkers nl.linkedin.com/in/hkwakman als het nodig is. De wil vertrouwen te geven is er, maar de roep om controle is groter, zeker nu. Aan controle en beheersing ontlenen leidinggevenden hun autoriteit. Vooral in de financiële sector heerst een groot geloof in feiten, ratio en maak- en voorspelbaarheid middels control en compliance-instru- menten. Die strakke procedures moeten we niet zomaar overboord zetten, het is ook in ons eigen belang dat er goed met de centen wordt omgegaan. Maar de behoefte in control te zijn, schuift de aandacht voor vertrouwen volledig aan de kant. In een situatie met veel verandering, spanning en weinig tijd ontstaat het foie gras management: leidinggevenden drukken door, ten koste van het contact met anderen. Zo komt de ruimte voor de medewerker om zichzelf te ontwikkelen of ondernemerschap te tonen wel erg in het geding. Sterker nog: leidinggeven- den die denken niet meer in control te zijn, komen in een ‘controlespasme’ terecht. Ze voeren nieuwe controles en procedures in, schrijven rapportages en rennen van het ene overleg naar het andere. Voor contact met collega’s en medewerkers is gewoonweg geen tijd meer. Dit gedrag leidt ertoe dat wat de leidinggevende zegt – “ik geef je vertrouwen, ik heb je ondernemerschap nodig” – niet meer overeenkomt met wat hij doet en laat zien, namelijk: nog meer controle. De balans tussen “vertrouwen op regels en procedures” en “vertrouwen in mensen” is weg.56 | Deel 2 Kies je bestemming
  4. 4. Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers iets constructief willen bijdragen envooral op zoek zijn naar waardering, aansluiting en ontwikkeling. Ik geloofdat de kracht van mensen een organisatie maakt of breekt. Om die krachtte gebruiken moet je als leidinggevende durven luisteren en vragen, maardaarvoor is tijd nodig en vaak is dat het eerste dat er niet is. Welke keuzemaak je dan als leidinggevende? Ik denk dat de spanning tussen controle envertrouwen vooral een spanning is in onszelf. Als het spannend wordt, durf ‘Eerst vertragenik dan “in mijn onzekerheid” te blijven en niet meteen over te gaan op meercontrole? Durf ik te blijven staan voor mijn beslissing, ondanks de persoonlijke en verbinden,gevolgen die dat met zich mee kan brengen? Durf ik dan ook echt mensen daarnadie ruimte te geven om fouten te maken en als dat gebeurt, blijf ik dan ook versnellen.’in die medewerker geloven en geef ik hem ruimte om ervan te leren? Als Hans Kwakmanik dat niet doe, durf ik dan ook echte kritiek te accepteren, om van te lerenen waar nodig sorry te zeggen? Allemaal vragen waar ik niet alleen zelf hetantwoord op kan geven. Om het juiste antwoord te krijgen, moet ik in contactkomen met mijn collega’s en medewerkers.Kortom, in een wereld waar toezicht, compliance en controle belangrijkebegrippen zijn, waar willen en doen hoog in het vaandel staan, is het vooralbelangrijk interactie, dialoog en reflectie te faciliteren. Eerst vertragen enverbinden, daarna versnellen.Hans Kwakman heeft na een managementcarrière in het bankwezen, destap gezet naar het zelfstandig interim management. Hij kijkt met afstand enfascinatie naar de dynamieken die de financiële wereld bezighoudt. Deel 2 Kies je bestemming | 57
  5. 5. Business as usual werkt niet meer. De komst van Tex Gunning, managing director Decorative Paints AkzoNobelinternet heeft de manier waarop we werken en ‘This book is different and stunning. The insights are so many, thatleven fundamenteel veranderd. Ontwikkelingen you read it and think “how the hell am I going to remember this tomorrow morning!”. A book full of wisdom to pick up again andvolgen elkaar steeds sneller op. We realiseren ons again to see “how did they formulate this?”. I like it!’meer en meer dat alles met alles is verbonden.Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact Heleen Sluijs, Directeur liquimondoop organisaties en de wijze waarop ze waarde leve- ‘In goede tijden is het neerzetten van een visie en je mensen mee-ren. Bedrijven die doorgaan op de oude manier, die nemen in je visie niet zo moeilijk. In moeilijke tijden, wanneer de praktijk weerbarstig is, is dat een ander verhaal. Dit boek heeft mijteren op successen uit het verleden en enkel uit- geholpen bij het vasthouden aan mijn visie. Juist toen het eropgaan van de korte termijn, hebben geen toekomst. aankwam. Zo kon ik een houvast zijn voor mijn mensen.’Organisaties staan voor de taak zich te ontdoen vanoude structuren en een nieuwe toekomst te creë- Marrije Wesseling, Manager advieslijn Hypotheken ABN AMROren. Je ziet dat de wereld aan het veranderen is. Je ‘Dit boek heeft mij van begin tot eind geboeid. Geef je organisatievoelt dat je een verantwoordelijkheid hebt om daar toekomst is een inspirerende, eigentijdse gids voor leiders anno nu die hun organisatie en zichzelf van waarde willen laten zijn. De ver-wat mee te doen. halen uit de praktijk laten zien dat je zelf elke dag opnieuw de kans hebt om dit succesvol te doen.’Alleen mensen kunnen organisaties een toekomstgeven. Mensen zoals jij. Marion Koopman, Directeur Hi Mobile ‘Als je zelf de leiding wilt nemen in de wereld 3.0, dan is dit de handleiding die je als nieuwe werknemer of nieuwe werkgever moetMet dit boek bieden wij richting en ondersteuning lezen.’bij het realiseren van de verandering die jij wiltinzetten. Op jouw weg naar 2020 reiken wij je de Ido Shikma, HR directeur logica Beneluxroute-informatie aan. Ook helpt het je in de ontwik- ‘This book is different from other management books in that itkeling van de belangrijkste factor in dit proces: contains no single model. This book takes you - the leader -jijzelf. Het boek is veelvuldig gelardeerd met inspi- to a journey, that starts and ends at the same point. Yourself.’ratie uit de praktijk. Zoals de implementatie van Het Herke Oudeboon, Kredietrisicomanagement RabobankNieuwe Werken bij SNS Reaal, het hiërarchiedoor- Amsterdam ‘In de roadmap herken ik de visie en werkwijze van Kim.brekende organisatiemodel van Cisco, de inspireren- Zingevend, optimistisch, helder, stimulerend en resultaatgericht. Eende inzet van The Phone House, de omvorming van werkboek voor de verdere ontwikkeling van je team en jezelf, wantBibliotheek Zeist, de stille kracht van Siemens, het “inzicht zonder handeling brengt geen verandering!”.’nieuwe businessmodel van zorginstelling Thomas- Fokke Wijnstra, Ondernemer en initiator van diverse start-upshuizen en de bijdrage aan duurzaamheid door Akzo- ‘Stap uit het organisatietoneelspel en kijk wat er werkelijk gebeurt.Nobel. Het zijn niet de bedrijven die hierin centraal Dat laten Kim en Dirk Anton ons hier zien. Met parels van verhalen!’staan, maar de drijvende krachten erachter. Kim Castenmiller en Dirk Anton vanDit boek is voor iedereen die vanuit zijn of haar rol, Mulligen zijn samen goed voor dertigpassie of talent een bijdrage levert aan het bouwen jaar ervaring in het begeleiden vanvan toekomstbestendige organisaties. Van directeur, veranderingen in diverse profit en nonmanager, HR manager tot professional en adviseur. profit organisaties. Kim en Dirk Anton zijn tevens initiatiefnemers van sa- menwerkingsverband Klaarvoor2020: implementatiepartners van nieuwe ISBN 978-90-484-2483-2 manieren van werken, organiseren en samenwerken, zodat organisaties weer grip krijgen op hun toekomst. Kim is de auteur van Generatie Y aan9 789048 424832 www.roadmap2020.nl het werk (2009).

×