Voorlichting tweedejaars 16 februari 2011

1,076 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Enqueteresultaten en watwijdaarmeegaandoenUitstroomprofielen/specialisatiesbinnen CMDCurriculum, het programmavoorjaar 3 en 4, de grotelijnenPlanning en actiepuntenvoorkomendeperiode
 • Eendeel van jullie is dus al bezig met CMD gerelateerdwerk. Waaromdantoch die terughoudendheidmbt stage?
 • Julliedenkenvaakdat je eerstietsmoetkunnen, maar bedrijvenwillenjuistgraagstagairs die vooral eager zijnomietsteleren.Het is belangrijkvoorjullieomnadezeeerste twee basisjarenkennisgaanmaken met de industrie. Wat je zultzien is dat je best al kuntbijdragen en dat je met een stage ervaringerachterkomtwat je wilt gaandoenalsCMDer.
 • Over welkebedrijvenhebben we het eigenlijk?
 • De concept designer levert ideeën voor product- en communicatieoplossingen, op basis van onderzoek en analyse van doelgroep, domein en businesscontext.
 • De user experience designer concretiseert interactieve product- en communicatieoplossingen op basis van de doelstellingen van de doelgroep (gebruikers) en de opdrachtgever (merk) en binnen de technische randvoorwaarden.
 • De visual designer visualiseert en produceert product- en communicatieoplossingen op basis van gebruiks- en merkbeleving, binnen een crossmediale context.
 • De content designer houdt zich bezig met informatieoverdracht in het nieuwe media domein. Dit behelst zowel de creatie en vormgeving van deze informatie, alsook het proces van contentcreatie en –onderhoud in een crossmediale context. Inleiding andere onderdelen van het programma
 • NAAR BERNARD
 • Voorlichting tweedejaars 16 februari 2011

  1. 1. ONTWIKKELING JAAR 3 & 4<br />16 FEBRUARI 2011<br />
  2. 2. ENQUETE – de stage<br />Slechts 14% van jullie heeft reeds een CMD-gerelateerde stage gedaan<br />Ca. 20% doet wel eens CMD-gerelateerde klussen<br />Toch zegt slechts 15% van jullie toe te zijn aan een stage<br />
  3. 3. ENQUETE – de stage<br />
  4. 4. ENQUETE – de stage<br />Ruim 80% geeft aan bij een (reclame/communicatie) bureau stage te willen lopen<br />Ongeveer 30% ziet de internet/nieuwe media bureaus als de ideale stageplek<br />Ongeveer 10% denkt aan een ‘internetbedrijf’ als ideale stageplek<br />Slechts 2% noemt ICT/adviesbureaus als mogelijkheid<br />
  5. 5. ENQUETE – de stage<br />Wake up call: <br />Reclame- of communicatiebureaus zonder internetdiensten ontslaan vooral mensen<br />Bedrijven verdienen in toenemende mate hun geld door middel van internet<br />Mediabedrijven worden internetbedrijven<br />ICT is een enorme industrie, met zeer vele kansen voor creatieve CMD ontwerpers<br />
  6. 6. ENQUETE - minorkeuze<br />Meer dan 75% zegt bij elke optie ‘misschien’ of ‘zou ik wel willen’<br />De meningen zijn uitgesprokener (positief én negatief) bij:<br />Minor in buitenland<br />Minor bij kunstacademie<br />
  7. 7. ENQUETE - minorkeuze<br />Het ziet er naar uit dat jullie nog geen idee hebben over de minorkeuze<br />Betere voorlichting over keuzemogelijkheden op korte termijn<br />Er zal een ‘short list’ van mogelijkheden moeten komen<br />
  8. 8. LANDELIJK CMD profiel<br />Met 9 CMD opleidingen in Nederland, is er een verwachtingspatroon in de creatieve industrie<br />CMD Utrecht sluit zich aan bij dit landelijke profiel, maar heeft een eigen gezicht<br />
  9. 9. Om jezelf te kunnen verkopen op de arbeidsmarkt, zal je een herkenbaar beroepsprofiel moeten hebben<br />Met het kiezen van één van de uitstroomprofielen, bepaal je je beroepsprofiel<br />UITSTROOMPROFIELEN<br />
  10. 10. UITSTROOMPROFIELEN<br />Elk uitstroomprofiel bestaat uit een aantal verdiepende vakken (15 ec totaal)<br />De aard van deze vakken kan zowel theoretisch als meer praktijkgestuurd zijn <br />
  11. 11. UITSTROOMPROFIELEN<br />User experience designer<br />Visual designer<br />Content designer<br />Concept designer<br />ontwerpproces<br />CMD competenties<br />
  12. 12. CONCEPT DESIGN<br />Concept designer<br />Communicatie manager<br />Product manager<br />Consultant<br />Gaat ook in het Engels gegeven worden<br />
  13. 13. USER EXPERIENCE DESIGN<br />User experience designer<br />Interface designer<br />Interaction designer<br />Usability expert<br />
  14. 14. VISUAL DESIGN<br />Visual interface designer<br />Visual communication designer<br />Visual designer<br />
  15. 15. CONTENT DESIGN<br />Content designer<br />Information designer<br />Media designer<br />AV specialist<br />
  16. 16. PROJECTONDERWIJS<br />Leerdoel: experimenteren binnen een business context, uitproberen van rol uitstroomprofiel<br />Vorm: 2 projecten van 1 blok voor opdrachtgever, multidisciplinair team, eigen keuze<br />Beoordeling: documentatie, eindpresentatie, feedback, tijdsbesteding<br />
  17. 17. AFSTUDEERPROJECT<br />Leerdoel: het maken van je CMD-portfoliostuk, je ‘meesterproef’<br />Vorm: 1 semester (2 blokken), R&D project bij een organisatie aan de hand van een onderzoeksvraag (30 ec)<br />Beoordeling: scriptie/projectverslag, eindpresentatie<br />Afstudeerhandleiding<br />
  18. 18. STAGE<br />Leerdoel: het opdoen van professionele ervaring in het CMD vakgebied<br />Vorm: 2x1 blok of 1x2 blokken, 5 dagen in de week bij een professionele organisatie (2x15 ec of 30 ec)<br />Beoordeling: stageverslag, feedback bedrijf<br />Zelf opzetten (stagehandleiding)<br />Randvoorwaarden: <br />P + 75% jaar 2<br />Begeleiding op HBO niveau<br />Professionele organisatie<br />
  19. 19. Leerdoel: verbreding van het CMD uitstroomprofiel<br />Vorm: 1 semester, vrij te kiezen (30 ec)<br />Beoordeling: keuzeafhankelijk<br />Randvoorwaarden: <br />Geen overlap met major<br />HBO niveau<br />Propedeuse, ¾ jaar 2<br />Alles mag, maar wat biedt het je?<br />MINOR<br />
  20. 20. PROCEDURES<br />
  21. 21. MOGELIJKE ROUTES - advies<br />Project 2<br />Project 1<br />Profilering<br />Afstuderen<br />Stage<br />Minor<br />Project 2<br />Project 1<br />Stage<br />Afstuderen<br />Profilering<br />Minor<br />Jaar 3<br />Jaar 4<br />
  22. 22. MOGELIJKE ROUTES - mogelijk<br />Project 2<br />Project 1<br />Profilering<br />Afstuderen<br />Stage<br />Minor<br />Project 2<br />Project 1<br />Profilering<br />Afstuderen<br />Stage<br />Minor<br />Project 2<br />Project 1<br />Project 4<br />Project 3<br />Project 2<br />Project 1<br />Profilering 2<br />Afstuderen<br />Stage<br />Profilering 1<br />Project 4<br />Project 3<br />Stage<br />Afstuderen<br />Profilering<br />Profilering 2<br />Jaar 3<br />Jaar 4<br />
  23. 23. JULLIE ACTIEPUNTEN<br />Maakeen plan voorjezelf en overlegdit met je SLB<br />Zorgdat je portfolio in orde is<br />Schrijf je in<br />
  24. 24. HET VERVOLG<br />
  25. 25. FASERING<br />Januari 2011: uitstroomprofielen vastgesteld, curriculumstructuur vastgesteld<br />Februari 2011: start ontwikkeling vakken uitstroomprofielen, start ontwikkeling projectbureau, start ontwikkeling stageprogramma<br />Maart 2011: minormarkt, vakken bekend<br />April 2011: stagemarkt<br />Mei 2011: start voorlichting uitstroomprofielen, start inschrijvingen Osiris jaar 3<br />
  26. 26. FASERING<br />September 2011: start onderwijs CMD profilering S1, projectbureau operationeel, start stageperiode S1<br />Februari 2012: start onderwijs CMD profilering S2, start stageperiode S2<br />Februari 2013: start afstuderen<br />Juli 2013: feestelijke diplomauitreiking 1e lichting CMD Utrecht<br />
  27. 27. WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE?<br />Voorbereiden op jullie professionele toekomst: wat is je toegevoegde waarde?<br />Uitgedaagd worden, experimenteren en verdiepen: wat is je passie?<br />Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving: wat is jouw rol?<br />
  28. 28. Bedanktvoor<br />jullieaandacht<br />

  ×