Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medialab Intro Studenten

586 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medialab Intro Studenten

 1. 1. Lekkerdoen<br />Medialabintroductie<br />
 2. 2. Jaar 3/4<br />Major<br />Minor<br />
 3. 3. Jaar 3/4<br />Major<br />Media & Onderzoek<br /><ul><li>Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
 4. 4. Voorbereiding op afstudeeronderzoek
 5. 5. Hoe doe je bronnenonderzoek, welke bronnen gebruik je</li></ul>MediaLab<br /><ul><li>Praktische toepassing van kennis en vaardigheden
 6. 6. Binnen een business context met een doelstelling/probleem
 7. 7. Process van analyse tot eindproduct
 8. 8. Experiment en innovatie</li></ul>Design/DevThis! <br /><ul><li>Ontwikkeling van mediakennis en vaardigheden
 9. 9. Voorbereiding op afstuderen
 10. 10. Onderwerpen die aansluiten op CMD/GMT
 11. 11. Geen project van A tot Z
 12. 12. Experiment en onderzoek</li></ul>Minor<br />Jouw minor<br /><ul><li>Ontwikkeling en toepassing van vakkenis en vakvaardigheden
 13. 13. ‘Verdieping’ in een discipline
 14. 14. Actueleontwikkelingen
 15. 15. Ontwikkelen van eenberoepsrol
 16. 16. Experiment, onderzoeken innovatie</li></li></ul><li>Van student naar professional<br />Ontplooienvan je persoonlijkemogelijkheden (watkanik?)<br />Ontdekkenje persoonlijkevoorkeuren (watwilik?)<br />Uittesten in de beroepspraktijk (waarliggenmijnkansen?)<br />Het belangrijkstedoel is dus het toewerkennaarje afstudeeropdracht<br />
 17. 17. MediaLabdoelen<br />Het faciliteren van jullieontwikkeling<br />Het zichtbaarmaken van julliekansenin de beroepspraktijk<br />Het bieden van netwerkmogelijkheden en contacten met opdrachtgevers en de beroepspraktijk<br />
 18. 18. MediaLabprogrammalijnen<br />Embedded platforms, mobile services, tangible media and gestural interfaces<br />Datavisualisatie, mash-ups, semantic web and web 3.0<br />Service design, design research, conversie, participatory design & bruikbaarheid<br />Overheid, socialecohesie& self-service<br />
 19. 19. Projectacquisitie en -delivery<br />Account management door BEB<br />Delivery verantwoordelijkheidvoorjullie<br />Klantcontacten<br />Representatie van jezelf, je team *en* hogeschool<br />
 20. 20. Medialabnieuwestijl<br />Experiment en innovatie in een business context<br />Niet steeds weerhetzelfdekunstje, maar het opzoeken van de grenzen<br />Boven de briefing komentestaan!<br />4 ECTS = 112 manuur per kwartaal<br />
 21. 21. Jouwprioriteiten<br />Persoonlijkeontwikkeling; je doetietswat je nognieteerderhebtgedaan<br />Multidisciplinair team; meerdan de somderdelen<br />Business context; realistischenvernieuwend<br />Ditwordtookin de beoordelingmeegenomen.<br />
 22. 22. Coaching<br />Proces en inhoud (vraaggestuurd)<br />Team en individueel<br />Wekelijksevoortgangsbespreking<br />
 23. 23. Teams en projecten<br />Stel je eigen team samen<br />Met wiewerkikgraag?<br />Welkerolwilikspelen?<br />Wathebben we nodigvoordit project?<br />Kies je project<br />Watvindikleukomtedoen?<br />Watwilikleren?<br />In welk team wilikwerken?<br />
 24. 24. Teams en projecten<br />Teams van 3 of 4 studenten<br />Inschrijven op 1 van 5-6 projecten, maximaal 5 teams per project (vorigkwartaal: 23 teams op 30 slots)<br />Minimaaldrieklantcontactmomenten (briefing, concept- en eindpresentatie)<br />
 25. 25. Vragen?<br />

×