Presentation strategiska 6 9 12 om google

210 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation strategiska 6 9 12 om google

  1. 1. Ett ytterligare steg in i framtidens miljö i Kalmarsunds Gymnasieförbund; Google Apps Kollaboration, kommunikation, publikation och DELA-kultur. Kalmarsunds Gymnasieförbund, Per Svensson
  2. 2. Hur går vi vidare?oIKT-pedagoggruppen används som vår huvudresurs för att så långt sommöjligt i samarbete med Lin organisera & genomföra utbildningar för ettbrett införande av Google Apps. Lin används för utbildning i de fall dåsärskilda skäl bedöms föreligga där.oRiktad spetsutbildning av IKT-pedagogerna, främst inledningsvis.oUnder ett övergångsskede - användande av Google-konceptet kan startamed konton individuellt skapade av var och en. Detta innebär att arbetekan börja direkt "nu" - möjliggör en "mjukstart" inför vad som kommer.oEn strukturerad lösning arbetas fram, en "plattform " för fortsatt baseradpå interaktion med elevadministrativt försystem (Källdata)(Skola, årskurs, klass, grupp?, invidiver).oSatsningen påverkar informationsflödet framåt. E-postens och detutskrivna papprets betydelse framöver minskar, till förmån förkommunikation via våra digitala plattformar.
  3. 3. Byggandet av ramverket och admin utbildningByggandet av plattformen:- Registreringen av Education Edition och kopplingen meddomän.- Struktur och ramverket för plattformen, i samråd med Linoch efter våra behov och önskemål t ex. Skype-möten- Skapandet av mallar för Kalmarsunds gymnasieförbundA) Mall för skolor i sitesB) Mall för Lärare i sites och elevsites mallC) Dokument mall för Kalmarsunds gymnasieförbund- Stöd före och under implementeringen avGoogle Apps
  4. 4. TidplanoFörsiktig start redan nu - personliga kontonoInledning spetsutbildning av våra IKT-pedagogeroLokala utbildningar utöver utlagda som KPT-aktiviteteroMål för driftstart - en första deletapp - strukturerad lösning - underläsåret 2012/2013. Stegvist införande.oBefintligt epostsystem (Skolpost) avvecklas sommaren 2013 och ersättsav Gmail (reservation för vuxenutbildningen - ev fler)oArbete för strukturerad lösning integrerad med våra elevadministrativasystem under hösten 2012
  5. 5. UtbildningUtbildningstillfälle 1- Google Apps Tjänster. Övergripande genomgång av de 4 centrala delarna i GA paketet- Grundläggande kunskaper i sites, docs och kalender- Fokus på Google Docs och delning- Formativ bedömning i GA- Workshop - planera - skapa / planera en lektion-arbetsområdeUtbildningstillfälle 2- Google Sites som publikationsyta - skapa egen site för undervisningen- Google Docs som kollaborationsverktyg + formulär i undervisning/utvärdering- Genomgång av Gmail och Kalender- Bädda in Docs, Spreadsheets- Workshop, dela, kollaborera / planera lektion arbetsområde ämnesövergripande.Utbildningstillfälle 3- Google Apps tjänster-repetition- Google Sites och Docs i undervisningen- Google Formulär- Skapa, dela kalender, skapa filter och etiketter i epost- Hitta gemensam struktur för att arbete t ex. naming conventions, samlingar- Struktur på skolan - delakulturen - egna lärarsites?- Workshop - skapa + publiceraUtbildningstillfälle 4- Repetition av Google Apps tjänster- Färdigställa lärarsites, skapa ‘mallar’- Skapa en gemensam arbetsyta för kollaboration- Workshop
  6. 6. Några utmaningar oInteraktion mellan befintligt elevadministrativa system och Google Apps. Vad bör beaktas för att tillgodose våra önskade pedagogiska behov. Vad är rimligt & lämpligt på kort sikt, resp lång sikt. oBefintligt epostsystem (Skolpost) avvecklas till större delen sommaren 2013 och ersätts av Gmail (reservation för vuxenutbildningen - ev fler). oUtmaningar Utfasning for.efternam@mail.kalmar.se Utfasning for.efternamn@edu.kalmar.se Korrelation for.efternamn@gyf.se & nya e-postsystemet ? Arbetsnamn - for.efternamn@edu.gyf.se (både för elever och personal) oSamband med Kalmar kommuns IT-miljö frikopplas, med för och nackdelar. Separat miljö skapas.
  7. 7. Strategiska arbetsgruppen föreslås besluta om följande (förankrat med IKT-pedagogerna)oBesluta om bred, aktiv satsning på Google Apps som blir vårhuvudplattform. Målgrupp; Samtliga skolenheter.oBefintlig lärplattform IT-s Learning tillhandahålls parallellt för de somså önskar.oHuvudfokus och resurser och utbildningsinsatser prioriteras medinriktning på Google Apps, ITs Learning - löpande underhåll.oBeslut avseende IT-s Learning omprövas under läsåret 2013/2014.oProjektledaren - Per Svensson ges i uppdrag att vidta de mått och stegsom krävs för verkställighet
  8. 8. Google Apps - några länkar•http://www.google.com/a/help/intl/sv/edu/•http://www.google.com/intl/sv/enterprise/apps/business/products.html•http://www.lineducation.se/content/google-apps-i-skolan•http://apps.edu.sollentuna.se/vad-aer-google-apps

×