Successfully reported this slideshow.

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

0

Share

1 of 33
1 of 33

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

 1. 1. Machiel van de Laar Sociale media en calamiteiten: als een ramp óf als een kans de school treft!? Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media
 2. 2. Twitter @ncosm @MachielvdLaar @kpcgroep @calamiteitenteam #socialmedia #socialeveiligheid #alseenrampdeschooltreft #calamiteitenteam
 3. 3. Aanleiding • Vierde editie boek `Als een ramp de school treft´ (OCW/KPC Groep, 2012) incl. nieuw hoofdstuk over social media • Calamiteitenteam (2000) • Social media en/in onderwijs • Telefoontje NCOSM
 4. 4. Expert Gebruiker
 5. 5. Pedagogiek – sociale veiligheid #pedagogischklimaat #teamcultuur #gedrag #risicojongeren #pesten #agressie #schoolveiligheid #leerlingparticipatie #ouderparticipatie
 6. 6. VO7078 Vier pijlers van schoolveiligheid
 7. 7. VO7078 Veiligheid in relatie tot de interactie tussen personeel, leerlingen en ouders. • Leef- en werkklimaat • Grensoverschrijdend gedrag • Communicatie leerlingen, ouders en personeel • Sociaal emotionele ontwikkeling • Gedrags- en omgangsregels voor leerlingen, personeel en ouders • Visie op ouders als partners • Scholing en training (m.b.t. pedagogisch en sociaal- emotioneel klimaat) • Protocollen
 8. 8. VO7078 Veiligheid in relatie tot het verzorgen van aantrekkelijk onderwijs • Binnen- en buitenschools leren • Belevingswereld en de ‘passie’ • Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid leerproces • Differentiatie (leerstijlen en werkvormen) • Borgen van doorgaande leerlijnen • Vaardigheden en competenties van leerlingen • Loopbaanleren • Onderwijs op maat • Actief burgerschap • Sociale integratie • Kennismaking en communicatie met • verschillende culturen • Maatschappelijke oriëntatie
 9. 9. VO7078 Veiligheid in relatie tot de ruimte in en om het schoolgebouw • Gedragsregels • Verzuim • Leerlingenvervoer • Media • ARBO • Coördinatie veiligheid • Ontruiming • Het gebouw (lokalen, gangen en trappen, sanitair, etc • De omgeving • Toezicht (taken en verantwoordelijkheden) • Protocollen
 10. 10. VO7078 Veiligheid in relatie tot samenwerking met relevante externe partners • Omgeving • Ketenpartners • Onderwijs en (kinder)opvang • Zorg en begeleiding • Interne samenwerking en communicatie • Formeel, informeel • Protocollen
 11. 11. Veiligheidsmodel SAFE Bestaat uit onderdelen die invloed hebben op elkaar en een fundament vormen voor proactief, preventief en curatief veiligheidsbeleid
 12. 12. Curatief : we hebben de tools om te handelen wanneer het misgaat (stappenplan, acties) Preventief : we hebben de tools om te voorkomen dat het misgaat (voorschriften, regels) Proactief : we gaan met elkaar aan de slag zodat we de tools niet nodig hebben (behoeften, afstemming)
 13. 13. Social media op school – de schaduwzijde o Cyberpesten o Dreigtweets, Facebook o Bangalijsten o Foto’s en filmpjes o Terreur
 14. 14. Cyberpesten • Is niet wezenlijk anders dan traditioneel pesten • Uitschelden, beledigen, uitlachen, roddelen, belachelijk maken, buitensluiten, bedreigen, hacken • Komst meest voor tussen 12 – 16 jaar • Pestprotocol actualiseren • Gedragscode social media • Bewustwording leerlingen, docenten en ouders
 15. 15. Bangalijsten http://www.youtube.com/watch?v=0zX1grDm-Cg Meldpunt: www.bangalijst.nl
 16. 16. Bedreigingen – Twitter, Facebook, WhatsApp, … http://www.youtube.com/watch?v=vCHK12iM-5U
 17. 17. De WTF-generatie
 18. 18. Uitdaging beleid social media • Schooltijd en privétijd lopen door elkaar • Belevenissen (dus ook problemen) van thuis en op straat gaan mee naar school en vice versa • Gaat om gedrag van leerlingen èn volwassenen dus ook beleid voor leerlingen en volwassenen
 19. 19. Social media en crisis • Inzet Twitter, WhatsApp • Gebruik Facebook
 20. 20. Calamiteiten in het onderwijs, als een ramp de school treft. Rouw op school: onverwachte dood, suïcide •Gevolgen van rampen: Volendam, Bijlmer, Enschede (2000) •Moord op Hans van Wieren (januari 2004) •Moord op Jesse, Basisschool Hoogerheide (december 2006)
 21. 21. Suïcide op school • Grote impact op school en daarbuiten • Gevaar van heroïek en imitatie • Rouw en kiezen voor het leven • Psycho-educatie: rol van psychiatrie en impulsiviteit; signalen, gevaar van geheimen
 22. 22. Fundamenten in tijden van nood • Een veilig, pedagogisch klimaat • Een goed veiligheidsplan op maat • Oog en respect voor verschillen • Een goede zorgstructuur • Sterk leiderschap • Heldere afspraken rond (social) media
 23. 23. Hoe goed is uw school voorbereid? ❏ Er ligt een draaiboek klaar met protocollen en belangrijke telefoonnummers ❏ De school heeft een crisisteam samengesteld dat snel bij elkaar kan worden geroepen in geval van calamiteiten ❏ Er is een mediawoordvoerder die het woord doet in het geval van een ramp ❏ Het crisisteam komt af en toe bij elkaar om de protocollen door te nemen en te kijken of er nog iets ontbreekt.
 24. 24. Crisisteam - iemand die overzicht heeft en leiding kan geven (bijvoorbeeld de schoolleider of bestuurder) - iemand die goed kan omgaan met de (social) media (dat wordt de perswoordvoerder) - iemand die goed zicht heeft op het klimaat binnen de school en het welzijn van de leerlingen (bijvoorbeeld een IB’er of leerlingbegeleider) - iemand die contact houdt met externe instanties zoals politie en GGD
 25. 25. Tips Zie leerlingen als experts en benut hun kennis Besef als school je verantwoordelijkheid Zorg voor eenduidige afspraken en handhaving Betrek alle stakeholders en relevante externen Evalueer het beleid en pas het tijdig aan Geef het goede voorbeeld
 26. 26. Kortom: verzetten tegen social media op school is zinloos, maar afspraken zijn goed mogelijk, openheid naar leerlingen (en ouders) loont.
 27. 27. Good practice PO Ander voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=xP3H24z6a2E
 28. 28. Good practice VO Project Veiligheid en Participatie het Agnieten College te Wezep • Doel: vergroten sociale veiligheid • Middel: gebruik social media en ict • Leerlingen – ouders – docenten leren van en met elkaar • Kansen en gevaren Ander voorbeeld: Loopbaanleren en social media (V)MBO (Mariëlle Rutten)
 29. 29. Social media en sociale veiligheid Proactief : we hebben een duidelijke (gedeelde) visie op ons pedagogisch klimaat, sociale veiligheid en gebruik (en misbruik) van social media en we onderhouden deze. Preventief : we hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over wat we van elkaar verwachten (gedragscode, school en klassen gedragsregels etc. en iedereen kent ze. Curatief : we hebben draaiboeken en stappenplannen wanneer dit nodig is en we weten hoe we ze toe moeten passen.
 30. 30. Dank u wel en tot ziens! Contact Email: m.vdlaar@kpcgroep.nl Website: www.kpcgroep.nl Mobiel : 06 - 10436501 Twitter : @MachielvdLaar
 31. 31. Tot slot: social media in noodsituaties …

Editor's Notes

 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • ×