Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PO Pre Conference Sociale media en het kind - Frans Schouwenburg

691 views

Published on

PO Pre Conference Sociale media en het kind - Frans Schouwenburg

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PO Pre Conference Sociale media en het kind - Frans Schouwenburg

 1. 1. Programma12.00 – 12.45 Ontvangst en lunch12.45 - 13.00 Welkom en introductie - Frans Schouwenburg13.05 – 13.45 Sessie 1 - Sociale media en uw organisatie, hoe profileert uwschool zich? - Paul Vermeulen13.45 - 14.30 Sessie 2 - Sociale media en de onderwijspraktijkBrigitte Teeuwes en Olaf de Groot14.35 - 15.15 Sessie 3 - Sociale media en het kindWat weten we uit onderzoek? Frans Schouwenburg15.15 - 15.45 pauze15.50 - 16.30 Sessie 4 - Sociale media en uw organisatieKlaar om elke onverwachte situatie het hoofd te bieden Machielvan de Laar16.35 - 17.15 Sessie 5 - Get Social! Waarom scholen zich op socialemedia moeten storten Daniel Lechner17.20 - 18.00 Sessie 6 - Waag Society | Creative Learning LabDoor Meia Wippoo en Karien Vermeulen18.05 – 19.05 per boot naar Filmmuseum EYE19.05 – 19.20 presentatie Mediawijzer.net19.20 – 22.35 Private Dinner EYE
 2. 2. Sociale media – wat weten we uit onderzoek?Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media – 14 en 15 mei 2013Frans Schouwenburg, Kennisnet @allfrans“Er is ook een meisje zonder sociale mediaop school. Die is echt niet sociaal zegt zezelf. Zij leest veel boeken, dat is haarkeuze. Ze wil niet in de groep chatten “
 3. 3. Het lijkt me heerlijk als het wegzou gaan, je leest dingen die jeniet wilt weten, zoals wat je exdoet. Echt heerlijk zou het zijnals het weg is. Maar als je hetverwijdert heb je weer hetgevoel van ik mis iets.Mijn moeder reageertop Facebook overalop. Verschrikkelijk!Het is nu gewoonnormaal gewordenook dat oudersverslaafd zijn aan hunmobiel
 4. 4. Perspectief leerling
 5. 5. Perspectief leerling
 6. 6. Afnemend Populair engroeiendFacebook What’sApp (maarklassegroep niet populair!)Twitter InstagramSkypeTumblr
 7. 7. Zender- en plaatsonafhankelijk. Hogeverwachtingen. Hebben en delenvan informatie. Ophoogtepunt. Neemtaf.Uitdragen identiteit.Teleurstelling. Kanverbeteren.
 8. 8. Pausverkiezing
 9. 9. Dat is toch niet bij te houden?
 10. 10. Wat betekent dit voor sociale media in het leren?
 11. 11. We hebben een leraar dielegt apart uit, alsof hijdronken is, hij is niet goeddus op YouTube zoek jeiemand die het wel goeduitlegt.Wij hebben eenWhatsApp groep vande klas.Dat is zo irritant.Overhoren kan ook via Skype.Ik Skype wel met eenEngelsman, Engels praten daarleer je van. Het is iemand die ikken van gamen. Het gaatvanzelf, daar hoef je niet bij nate denken.
 12. 12. Op de computer werk je nogvoor school, verder doe ikniks meer op de computer.Op de telefoon kan je nualles.Twitter: is meer wat je de heletijd doet, ik ga huiswerk makenbijvoorbeeld.Facebook: meer om te postenals je iets heel leuks doet.WhatsApp: is eigenlijk het oudeMSN, gesprekken.
 13. 13. Kom terug naar de basis
 14. 14. Ict draagt bij aan alle kerntaken van onderwijsa) Socialisatie: voorbereiden op maatschappelijk functionerenom als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving(digitale geletterdheid)b) Kwalificatie: voorbereiden beroepsuitoefening en deelnamearbeidsmarkt (routinewerk geautomatiseerd)c) Talenten van leerlingen ontwikkelen: socialemobiliteit als stimulans voor economische ontwikkeling (passend enopbrengstgericht onderwijs)
 15. 15. We weten:Bij gericht, gedoseerd en goed gebruik draagt ictvoor leerlingen bij aan:a) Motivatie leerlingen leren langer omdat leren aantrekkelijkerwordtb) Leerprestaties leerlingen presteren beter omdat de instructieeffectiever isc) Leersnelheid leerlingen gaan sneller vooruit omdat ze meerleren in minder tijd
 16. 16. Onderzoek toont ook aan:ExtramogelijkhedenSuccesvolle toepassingen zijn vaak met ict-gepimptetoepassingen van bekende leerprincipesDe verwachting dat kinderen ineens heel andersgaan leren of hersenen anders gaan functionerenomdat ict er is, wordt meestal weerlegd.Wanneer we het juiste meta-nivo van werken tepakken krijgen, kunnen toepassingen tot meerwaardeleidenExtraverantwoorde-lijkheden
 17. 17. Sociale MediaPlatforms waarop gebruikershun eigen inhoudproducerenVerwijst naar sociaal-constructivistischeopvattingen over lerenGrote mate vanverantwoordelijkheid bij delerende
 18. 18. Onderzoek toont aan:Sommigeleerlingenbloeien op enstijgen tot grotehoogteVinden het leukSommigeleerlingenbezwijkeneronderNa een poosjeminder motivatieExtramogelijkhedenExtraverantwoorde-lijkheden
 19. 19. Moeten we dan wel?
 20. 20. Pioniers blijven enthousiast over nieuwemogelijkheden van ict (10-15%)
 21. 21. Niet wachten tot we alles zeker weten.Stapelen van kennisVergelijken groepen omcondities meerwaardete beschrijvenBewijsOpvattingenPraktijkbewijs van existentieIdee
 22. 22. Positief rendementefficiencymotivatieLeer-rendement
 23. 23. Wat weten we?Hattie, McKinsey, Marzano, Kennisnet: De leraar is desleutelWerken aan verhoogd rendement, motivatie en effectiviteit iseen continue procesSchoolleiding moet ZEER betrokken zijn hierbijVier in Balans!
 24. 24. Kader voor ict bekwaamheid
 25. 25. Online mindmappen
 26. 26. GestuurdlerenZelfstandig lerenZelfgeorganiseerdlerenCO-regulationTyperingdocent volgtmethode metuitstapjes.Via toetsingleerlingen krijgen viaelo rijke opdrachtenleerlingen zoekenzelf invulling en zijnleidend bijscholingsvraagMateriaalwikiwijs voor variatieopdrachtbronnennodigopdrachtproductierijke schakering vanleermateriaal,(ondezoeks-)opdrachten, etc.school voorziet intoegang tot bronnenen expertise vandocentenOmgevingdigibord voorillustratie bijinstructieleerlingvolgsysteem,elo, portfolio’sdragen systeemschool voorziet inrijke leeromgevingSamenwerkings-systemen(googledocs, etc)Hardwarecomputers voornaslagvolgsystemenLaptop- /tabletklassenmulti-mediaIeder een eigendevice en multimedia-voorzieningenIedere keuze heeft een eigen uitwerking
 27. 27. Blooms ontleding van het leerprocescreërenevaluerenanalyserentoepassenbegrijpenonthoudenhoge cognitievebelastinglage cognitievebelasting
 28. 28. Dus…..kennis wordt buiten de les overgedragen zodat er binnen de les meerruimte is voor begeleiding bij de verwerking van de lesstof
 29. 29. Gebaseerd op Hattie 2009Waarbaseer ikdit op?Hoeorganiseerik het?Wat moetgeleerd?Werken in kleinegroepen (bv. cooperative learning)levert betere resultaten, mits:• Leerlingen training krijgen in heteffectief werken in groepenVormen van samenwerking tussenleerlingen die leiden tot onderlingoverleg (tutoring, wederzijdse feedback,etc.) verhogen de leeropbrengstenMind mapping (of concept mapping)heeft positief effectBetrokkenheid leerlingen bij hetbepalen van doelen, monitoring van hetproces, beoordeling van deresultaten, toekenning van ‘rewards’werkt positief.
 30. 30. McKinsey
 31. 31. www.stichting-leerkracht.nl
 32. 32. Conclusie• Veranderen gaat niet vanzelf of dankzij sociale media• De docent speelt een sleutelrol• Het is keihard werken, begeleiden, onderzoeken• Weten, begrijpen en toepassen wordt belangrijker danuitproberen• Maar het móét gebeuren vanwege de drie taken van hetonderwijs.
 33. 33. Kijk op: onderzoek.kennisnet.nlPresentatie staat op:http://www.slideshare.net/kennisnet/
 34. 34. Programma12.00 – 12.45 Ontvangst en lunch12.45 - 13.00 Welkom en introductie - Frans Schouwenburg13.05 – 13.45 Sessie 1 - Sociale media en uw organisatie, hoe profileert uwschool zich? Remco Pijpers13.45 - 14.30 Sessie 2 - Sociale media en de onderwijspraktijkBrigitte Teeuwes en Olaf de Groot14.35 - 15.15 Sessie 3 - Sociale media en het kindWat weten we uit onderzoek? Frans Schouwenburg15.15 - 15.45 pauze15.50 - 16.30 Sessie 4 - Sociale media en uw organisatieKlaar om elke onverwachte situatie het hoofd te bieden Machielvan de Laar16.35 - 17.15 Sessie 5 - Get Social! Waarom scholen zich op socialemedia moeten storten Daniel Lechner17.20 - 18.00 Sessie 6 - Waag Society | Creative Learning LabDoor Meia Wippoo en Karien Vermeulen18.05 – 19.05 per boot naar Filmmuseum EYE19.05 – 19.20 presentatie Mediawijzer.net19.20 – 22.35 Private Dinner EYE
 35. 35. Brigitte TeeuwesOlaf de Groot
 36. 36. Machiel van der LaarDe eerste versie van Als een ramp de school treft werd in 2000gepubliceerd. Na de eerste versie begon de KPC Groep met hetCalamiteitenteam, dat scholen kan adviseren op het gebied vancrisismanagement en -communicatie.
 37. 37. Daniel LechnerPedagoog, filosoof, publicist, ondernemer, docent
 38. 38. Meia WippooKarien Vermeulen

×