Successfully reported this slideshow.

PO Conference Wat een docent moet kunnen om met social media aan de slag te gaan - Eric Bulters

0

Share

Loading in …3
×
1 of 35
1 of 35

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

PO Conference Wat een docent moet kunnen om met social media aan de slag te gaan - Eric Bulters

 1. 1. Ict-bekwaamheid en Sociale Media • Eric Bulters
 2. 2. Digitalisering van de maatschappij  Informatie zoeken op internet  E-mailen  Webwinkelen  Dating  Solliciteren  Twitteren  Op Facebook  … Ict is op steeds meer manieren geïntegreerd in onze samenleving!
 3. 3. Gevolgen voor het onderwijs?  Wat betekenen deze veranderingen voor de school als plek om te leren en te werken?  Wat betekenen ze voor de docenten, die een scala aan nieuwe mogelijkheden krijgen?
 4. 4. Digitale basisvaardigheden • apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken: −beamer, digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur −bestanden kunnen beheren −kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen −kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, zoals een digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem
 5. 5. Vervolg digitale vaardigheden −foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken −kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. −kunnen participeren in sociale netwerken. −hun weg kunnen vinden op internet: − gebruiken van een internetbrowser en toepassen van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie).
 6. 6. Kader ict-bekwaamheid docenten
 7. 7. 3 kerntaken* A. Pedagogisch-didactisch handelen B. Werken in de schoolcontext C. Professionele ontwikkeling * Sluiten aan bij de 3 beroepscontexten van de Onderwijscoöperatie (2012)
 8. 8. KERN: ELKE DOCENT MOET DE MEERWAARDE VAN ICT KENNEN, ERKENNEN ÉN ERNAAR HANDELEN.
 9. 9. Kerntaak A: Pedagogisch-didactisch handelen  Docenten ondersteunen hun onderwijs met ict- hulpmiddelen.  Zij zijn in staat te beoordelen wanneer ict een meerwaarde heeft en passen hun kennis op het gebied van leerinhoud, pedagogiek, didactiek én technologie in samenhang toe.
 10. 10. Pedagogisch didactisch  Inzetten van Facebook voor bijvoorbeeld het vak Engels of communicatie.  Het inzetten van Blogs bij stages.  Youtube ter voorbereiding van een les.  Filmpjes op Facebook (instructie-les per groep).  Twitter in de les.  Wikipedia als informatiebron  Skype als communicatiemiddel.
 11. 11. Stelling 1 Pedagogisch-didactisch handelen Wie gebruikt sociale media in de les?  Ga met je smartphone naar www.vot.rs  En toets de code in 94 10 07  En stem….
 12. 12. Kerntaak B: Werken in de schoolcontext  Docenten organiseren en verantwoorden hun werk met behulp van ict-middelen.  Zij gebruiken de ict-systemen waarvoor hun school gekozen heeft: – voor het organiseren van hun eigen werk – Voor het afspreken van een protocol voor het gebruik van sociale media – voor het communiceren met studenten, collega’s en ouders – voor het verantwoorden van hun eigen handelen
 13. 13. Stelling 2 Werken in de schoolcontext Gebruikt uw onderwijsinstelling Twitter voor het informeren van studenten?  Ga met je smartphone naar www.vot.rs  En toets de code in 25 53 33  En breng je stem uit
 14. 14. Schoolcontext  Facebook van de school  Hyves van de school  Twitter  Communiceren via de meest gangbare sociale media diensten
 15. 15. Kerntaak C: Professionele ontwikkeling  Docenten onderhouden en ontwikkelen hun eigen vakbekwaamheid met behulp van ict-hulpmiddelen.  Zij kunnen de meest actuele informatie online vinden en weten hoe zij ict kunnen inzetten om vakbekwaam te blijven.
 16. 16. Professionele ontwikkeling  Linkedin (vakgroepen)  Bloggen omtrent opgedane ervaring  Twitter (kennisdelen)  Instructiefilmpjes  Kennis delen en kennis opdoen via marktplaatsmbo.nl
 17. 17. Stelling 3 Professionele ontwikkeling Wie gebruikt een LinkedIn-account waarmee hij/zij in contact staat met andere professionals?  Ga met je smartphone naar www.vot.rs  En toets de code in 90 27 92  En breng je stem uit
 18. 18. Van belang bij de 3 kerntaken  Als docenten hun onderwijs met ict willen ondersteunen zijn aantal basisvaardigheden* nodig. * Gebaseerd onder andere op de basisvaardigheden die voor de gehele beroepsbevolking van Nederland gelden.
 19. 19. Geen afvinklijstje
 20. 20. Ondersteuning vanuit Kennisnet Hulpmiddelen bij het voeren van de discussie over ict-bekwaamheid: samen met team en collega’s vorm geven aan visie op ict-bekwaamheid. Volgen van aantal instellingen waarbij het kader voor ict- bekwaamheid wordt ingezet om vorm te geven aan HR-beleid. Voorbeelden van de rol en werkzaamheden van de docent bij de kerntaken uit het kader voor ict- bekwaamheid.
 21. 21. Praktisch: ‘de Discussiestarter’
 22. 22. ictbekwaamheid.kennisnet.nl
 23. 23. Samenvattend  Het kader: – is een landelijke richtlijn waarmee onderwijsinstellingen aan de slag kunnen om hun personeel te professionaliseren op het gebied van ict. – is nodig omdat nog veel onduidelijkheid bestaat over wat van een docent verwacht mag worden. – maakt duidelijk dat elke docent de meerwaarde van ict moet kennen, erkennen én ernaar moet handelen. – bevat een aantal concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan. Het vaststellen van de bekwaamheidseisen voor docenten is schoolspecifiek.
 24. 24. Stelling 5 Kader ict-bekwaamheid Het kader gaat docenten helpen bij hun professionalisering!  Ga met je smartphone naar www.vot.rs  En toets de code in 13 78 86  En breng je stem uit
 25. 25. Achtergrond informatie  ictbekwaamheidskader.kennisnet.nl  mbo.kennisnet.nl
 26. 26. M
 27. 27. ‘Hartelijk dank voor uw aandacht’ Eric Bulters mbo.kennisnet.nl

×