Advertisement

HO conferenceMedia strategy spel van doel naar resultaat - Charlotte van Nus

Co-Founder at Like to Share
May. 24, 2013
Advertisement

More Related Content

Advertisement

HO conferenceMedia strategy spel van doel naar resultaat - Charlotte van Nus

 1. Harry van Vliet Karen Hilhorst Thijs Waardenburg Charlotte van Nus VAN DOEL NAAR RESULTAAT
 2. Programma • Het Mediastrategie Spel • Casus • Spelronde #1 In teams • Spelronde #2 Plenaire terugkoppeling • Afsluiting
 3. Orde in chaos
 4. Business model Hefboom Prestatie indicatoren Doel Instrument Activiteit Resultaat Visie Missie Strategie Strategisch Tactisch Operationeel Impact
 5. Het spel • Een kwartet vormen met goede combinaties: alleen winnaars! • Discussie opwekken over doel en strategie • Reflectie huidige koers • Mediastrategie Spel 2.0 inclusief uitgebreid werkboek
 6. Welk doel wil je bereiken?
 7. Welk instrument zet je in om je doel te bereiken?
 8. Met welke activiteit(en) ga je dit doen?
 9. Wat is het effect van je activiteit(en)?
 10. Waar kan het fout gaan?
 11. Hoe? • Stel een team samen • Zoek een matchend kwartet bij elkaar: doel – instrument – activiteit - resultaat • Een ander team legt een rode kaart • Plenaire discussie
 12. Negatieve berichtgeving: ‘(a)sociale media’? Studenten zijn mondig en kunnen via de sociale media alles kwijt over hun onderwijsinstelling. Dit kan zorgen voor positieve publiciteit, maar ook voor negatieve publiciteit, zelfs tot vernedering van personen. Hoe ga je als onderwijsinstelling om met negatieve berichtgeving? Welke strategie zet je in om positieve buzz te creëren?
 13. Steve Jobs School De "Steve Jobs scholen" O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) worden met veel bombarie aangekondigd. Dit onderwijsprincipe draait erom dat elk kind een eigen iPad krijgt met een individueel Onderwijsprogramma. De plannen leiden echter tot heftige reacties en aandacht van de media.
 14. Artikel diplomafraude Stel: Er gaat een artikel via social media rond over diplomafraude waarin jouw onderwijsinstelling wordt genoemd. Hoe ga je daar mee om? Welke mediastrategie zet je in?
 15. GAME ON!
 16. Spelronde #1 Zoek in teams een kwartet bij elkaar voor de casus (10 minuten) Wat is het doel? Welk instrument hoort erbij? Welke activiteit wordt ingezet? Welk resultaat levert het op?
 17. Spelronde #2 Plenair kwartet verdedigen (10 minuten) Welke faalfactoren spelen een rol? Zijn er alternatieven?
 18. Wat neem je mee uit de sessie? #MSS #NCOSM13 Charlotte.vannus@hu.nl Harry.vanvliet@hu.nl www.crossmedialab.nl www.ci.hu.nl

Editor's Notes

 1. Daarmaken we vandaagkennismee. Maar wathoudt het precies in? Waarom doe je wat je doet?Crux is dat het helpt beslissingen nemen voor media activiteiten in combinatie met hun doelen, instrumenten en impact. Gaat om de MATCH. Het spel maakt de samenhang inzichtelijkDoel: bereik vergrotenResultaat: klanttevredenheid
 2. Het spel: maken van een compleet kwartetWelk doel wil je bereiken?Wat moet gebeuren om je doel te verwezenlijken?Met welke activiteit wil je dit bereiken?Wat is het effect van je inspanningen?
 3. Door samendiscussietehebben over de tevormenstrategie is het doelerachtertekomendatermeerderewegennaar Rome leiden. Manier om tot reflectie te komen over de huidige koers of discussie over de te volgen koers
 4. Een doel is een antwoord op de vraag hoe de organisatie de visie en missie daadwerkelijk gaat invullen binnen een bepaalde periode. Bijv: klanttevredenheidStrategisch niveau. Een strategischeinvulling van eenmissie.
 5. Zit tussen doel en activiteit in.Een vuistregel is dat altijd de vraag gesteld kan worden 'waarom wil je dit?' (vraag naar de bovenliggende doelstelling) 'en wat ga je dan concreet doen?' (vraag naar de onderliggende activiteiten).Bijv: klanttevredenheid dialoog, luisteren?Tactisch niveau
 6. Wat ga je concreet doen? OperationeelBijv: Instrument co-creëren kan concreet vormgegeven worden door een workshop te organiserenActiviteiten zijn concreet en vaak een goed beginpunt om te reflecteren over wat de samenhang met: het doel van de organisatie en hoe de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd en gebruikt.
 7. Activiteit omzetten naar een meetbaar resultaat. Hoe ga je kijken of het heeft gewerkt? Klanttevredenheid? Verminderde kosten? Meer bekendheid?Bijv: doel om klanttevredenheid te verhogen zal via een bepaald instrument (service verlenen) en een bepaalde activiteit (gratis bezorgen) leiden tot meer klanttevredenheid als resultaat.
 8. De realiteit is echternietaltijdzogunstigals het lijkt. Daaromvolgen nu in het spel de rode kaarten, oftewel de pestkaarten!
 9. Iedere combinatie van doel, instrument, activiteit en resultaat kent onzekerheden en aannames die mogelijk onjuist blijken te zijn. Degekozen oplossing kritisch tegen het licht houden Bijv: een app maken voor een doelgroep die geen smartphone heeft
 10. - Je geeft 1 groep de opdracht vanuit de ipad (activiteit) een kwartet te maken zodat ze moeten nadenken over doel/instrument/resultaat. - De andere groep geef je het doel (wat is dat van de ipad school: zelfstandigheid?, mediawijsheid?) en laat ze een kwartet vormen met instrumenten/activiteiten/resultaten. - Discussie: kom je vanuit de ipad tot het veronderstelde doel? En kom je vanuit het doel bij de ipad terecht?
 11. - Je geeft 1 groep de opdracht vanuit de ipad (activiteit) een kwartet te maken zodat ze moeten nadenken over doel/instrument/resultaat. - De andere groep geef je het doel (wat is dat van de ipad school: zelfstandigheid?, mediawijsheid?) en laat ze een kwartet vormen met instrumenten/activiteiten/resultaten. - Discussie: kom je vanuit de ipad tot het veronderstelde doel? En kom je vanuit het doel bij de ipad terecht?
 12. Voordat we aan het spelbeginnen is het goedomjullietevragenomaantekeningentemakentijdens het spel, zodat de belangrijkeoverwegingenkunnenwordenmeegenomennaar de toekomst.
Advertisement