Successfully reported this slideshow.

HO conference - Keynote 2 the end of education as we know it - Anka Mulder

1

Share

Loading in …3
×
1 of 31
1 of 31

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

HO conference - Keynote 2 the end of education as we know it - Anka Mulder

 1. 1. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX The end of education as we know it? Anka Mulder Vice President Education & Operations TU Delft
 2. 2. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Dilemma Vroeger & Nu Onderwijs Onderwijs & Digitalisering
 3. 3. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Dilemma
 4. 4. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX
 5. 5. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Hype? CC BY SA Leafar
 6. 6. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Missie Dilemma Foutloze Universiteit • Verantwoording • Regels • Audits • Control Innovatieve universiteit • Creativiteit • Open • Risico’s nemen • Leren van fouten
 7. 7. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX • HAD HET MANAGEMENT DIT NIET KUNNEN WETEN? • HEEFT DE RAAD VAN TOEZICHT ZITTEN SLAPEN? • HEEFT HET MINISTERIE DIT GOEDGEKEURD? • SPELEN MET PUBLIEK GELD!
 8. 8. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX RISICO NEMEN! WANT VAN FOUTEN LEER JE.
 9. 9. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Vroeger & Nu
 10. 10. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Technologie verandert CC BY: Glen Edelsen: http://www.flickr.com/photos/glenirah/2736426549
 11. 11. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Vroeger • Ter Meulen Post • Typemachine • Gloeilamp • Stencils & TypEx • Fax & brief • Stratego, Mens erger je niet Nu • Zalando, Bolcom • Laptop • Led lamp • WhatsApp • DigiD • FIFA, Black Ops en Assassins Creed CC BY: grey_um CC BY: woodleywonderworks CC BY: Dave Pape
 12. 12. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX 1993vs2013 Image:twitterstatusupdate@SciencePorn
 13. 13. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Ipad and Iphone management: Image © Tornotechi.com | Google Glass: CC BY Antonio Zugaldia, via Wikimedia Commons
 14. 14. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Mensen veranderen ImageCCBYPhillieCasablanca
 15. 15. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX En Onderwijs?
 16. 16. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Verandert het onderwijs mee? • S
 17. 17. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX
 18. 18. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Studeren wordt duurder voor student • Niet bekostigen non-EU studenten, schakelonderwijs, excellentieonderwijs, tweede studie • Langstudeerboete – of toch niet • Sociaal leenstelsel Image CC BY JvL
 19. 19. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX CCBY:katerha:http://www.flickr.com/photos/katerha/6055323149/ Wat is het antwoord?
 20. 20. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Onderwijs en digitalisering
 21. 21. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX ImageCCBYSABeineckeLibrary’sphotostream Monopolie op kennis
 22. 22. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Image by Hans Schleimer, University Library of Graz
 23. 23. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Dutch Cuisine: 38.100.000 resultaten (0,29 seconden)
 24. 24. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Online Onderwijs
 25. 25. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Image CC BY NC Gordon Lockhart
 26. 26. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX
 27. 27. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Voorbeeld - MIT: “Elements & Structures” http://www.youtube.com/watch?v=BHl-xk84Cv4
 28. 28. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Wat gaat dit doen? • Toegang: 2025: 80 miljoen meer • Aansluiten bij de student: Flexibel, sociaal en digitaal • Didactiek veranderen: Flip the classroom, denken in leerdoelen • Rol universiteit veranderen: In hoeverre is die nog nodig? • Kwaliteit verhogen: Topdocenten, toponderwijs: waarom met minder genoegen nemen?
 29. 29. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX “When the outstanding becomes so easily accessible, average is over.”
 30. 30. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX Terug naar dilemma’s “He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.”
 31. 31. open.tudelft.nl/education | DelftX | OpenCourseWare | iTunes U DelftX facebook.com/TuDelft.OpenCourseWare nl.linkedin.com/in/ocwtudelft twitter.com/TUDelftOCW slideshare.net/DelftOpenEr open.tudelft.nl

Editor's Notes

 • Vroeger
 • De TUDinvesteertforsTUD investeertfors in open & online ow – zietalsstrategischbelangrijkBlendedlearningOCWMOOCsOnline MSc, online modulesedX: netwerk van topuniv online onderwijs
 • Maar watals we het verkeerdhebbengezien? En het een hype is?Denk het niet, maar datweten we nietzeker.
 • Filosofie van TUDVraag me af of u ditherkent
 • Vroeger
 • Tijdensditcongres is de rol en impact van social media op onderwijs (PO, VO & HO) aan bod gekomen. Watwelduidelijk is: Technologieverandertrazandsnel. Digitaliseringheeftdaarineenbelangrijkerol.Nietzolanggeledenzagenonzecommunicatiemiddelenerzouit
 • Eenontwikkeling in 10 jaartijd
 • En Google Glass
 • Digitalemogelijkhedenveranderenookonzewereld:1. Onzekinderenaltijdbereikbaar; 2.
 • Vroeger
 • Maar verandert het onderwijsmee?
 • Dat was INFORMATIE. Dan de STRUCTUUR:Onderwijsdemocratiseertook – miljoenenmeervragenom HO dan 40 jrgeledenDit is onsantwoord op massificatie van HOMaar nognietvoldoende: 2025 Unesco: 80M meer = ..
 • Antwoord van de overheid is:Rendementomhoog; studieduurnaarbeneden; kosten HO deelsprivatiseren (leenstelsel)
 • Maar is datookonsantwoord?
 • TUD gelooftdatdigitaliseringonskanhelpen met het aanpassen van het onderwijsaandezetijd:Gebruikmaken van de mogelijkhedenAansluitenbij het leven van de jongeren van nuOndanksmassificatiegoedonderwijsbieden
 • Allereerst INFORMATIE:Kennis in deMiddeleeuwen: kennis bij professor en zeer beperkt aantal boeken – gekopieerd door monnikenDe Gutenberg persintroduceerdeboekdrukkunst – Het monopolie op kennis lag altijdbij de kerk en zeerkleinaantaluvniversiteiten. Nu naarbrederegroep.
 • Herkent u dit
 • En daarna het internet.Informatiedemocratiseert door het internet,d.w.z. dat het monopolie op informatie is verdwenen;Beschikbaarheidervanverschuiftnaaronsallen.
 • Dan de STRUCTUUR:Laatste 10 jaargroteontwikkelingent.a.v. digitaliseringonderwijsAantalvoorbeelden: OCW, Khan Academy, MOOCs
 • MOOCs =Stanford -
 • 3 grote platforms: gevenstructuur, inschrijfmodulesenz. Maar vooral: ZOEKMACHINESHet zijnnlalleentopuniversiteiten die hieraankunnendeelenemenDitzijnzedan: de Google, LinkedIn en Facebook van het HO
 • ×