Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HO conference De communicatieafdeling huisvest je in de collegezaal - Daniel Lechner

652 views

Published on

HO conference De communicatieafdeling huisvest je in de collegezaal - Daniel Lechner

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

HO conference De communicatieafdeling huisvest je in de collegezaal - Daniel Lechner

  1. 1. Ik zou graag zien datMark ZuckerbergHoofd Communicatievan mijn instellingwerd. Je bent wat je twittert
  2. 2. Het Nederlandsehoger onderwijsloopt voorop in dewereld op gebied vancommunicatie & PRdoor middel vansociale media.
  3. 3. Elke hogeronderwijsinstellingenmoet 20 live camshebben.
  4. 4. Hoogleraren, lectoren endocenten zouden verplichtmoeten worden 10% van hunwerktijd te spenderen aansociale media.
  5. 5. Hoe opener & transparenter,hoe beter
  6. 6. Decommunicatieafdelingmoet opgehevenworden.
  7. 7. Ik zou graag zien dat MarkZuckerberg Hoofd Communicatievan mijn instelling werd.
  8. 8. @eeepfacebook.com/daniellechner.nldaniel@eeep.nl06-52306327LinkedIn

×