Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chris Kockelkoren

926 views

Published on

Chris Kockelkoren op het NCOSM, Onderwijspraktijk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chris Kockelkoren

 1. 1. U kunt nuwww.shakespeak.com uw berichten insturen, pak uw telefoon! SMS 1 2 Internet Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. 1 Plug-in gratis downloaden? Ga naar 2 http://shakespeak.com/en/free-download/ Twitter 1 2 Berichten insturen is anoniem 6/18/2012
 2. 2. www.shakespeak.com We gaan stemmen, pak uw telefoon! SMS 1 2 Internet Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. 1 Plug-in gratis downloaden? Ga naar 2 http://shakespeak.com/en/free-download/ Twitter 1 2 Stemmen is anoniem 6/18/2012
 3. 3. Vragen Margreet 21edingen © 2012 KC Zuyd
 4. 4. Welke relatie heb je met het onderwijs? A. Docent B. ICTOer C. Onderwijskundige D. Beleidsmatig Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 5. 5. Welke relatie heb je met hetonderwijs? Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet wordenA. Docent 25,0% zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te veranderen (bv. de kleur)B. ICTOer 50,0%C. Onderwijskundige 75,0%D. Beleidsmatig 100,0%6/18/2012 Gesloten
 6. 6. Hoe zou je jouw ervaring met social media willen typeren? A. Beginner B. Gemiddeld C. Expert Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 7. 7. Hoe zou je jouw ervaring metsocial media willen typeren? Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.A. Beginner 33,3% Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te veranderen (bv. de kleur)B. Gemiddeld 66,7%C. Expert 100,0%6/18/2012 Gesloten
 8. 8. Hoe vaak maak je gebruik van deze social media? A. Soc.netw. dagelijks I. Microblog af en toe B. Soc.netw. wekelijks J. Microblog nooit C. Soc.netw. maandelijks K. Blog dagelijks D. Soc.netw. af en toe L. Blog wekelijks E. Soc.netw. nooit M. Blog maandelijks F. Microblog dagelijks N. Blog af en toe G. Microblog wekelijks O. Blog nooit H. Microblog maandelijks Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 9. 9. Hoe vaak maak je gebruik vandeze social media?A. Soc.netw. dagelijks 0,0%B. Soc.netw. wekelijks 0,0%C. Soc.netw. maandelijks 0,0%D. Soc.netw. af en toe 0,0%E. Soc.netw. nooit 0,0%F. Microblog dagelijks 0,0%G. Microblog wekelijks 0,0%H. Microblog maandelijks 0,0%I. Microblog af en toe 0,0%J. Microblog nooit 0,0%K. Blog dagelijks 0,0%L. Blog wekelijks 0,0%M. Blog maandelijks 0,0%N. Blog af en toe 0,0%O. Blog nooit 0,0%6/18/2012 Gesloten
 10. 10. Vragen Judith 21edingen © 2012 KC Zuyd
 11. 11. Wat is jouw reden om social media niet in te zetten? A. Geen, ik zet het al in... B. Geen, ik wil het gaan inzetten... C. Is een hype, gaat over... D. Voegt niets toe... E. Geen tijd... F. Durf niet... G. Uuuhhhh... Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 12. 12. Wat is jouw reden om socialmedia niet in te zetten? Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet wordenA. Geen, ik zet het al in... 14,3% een sessie en diavoorstelling gestart zijn. zodraB. Geen, ik wil het... 28,6% om ondertussen de layout van de Voel u vrij resultaten te veranderen (bv. de kleur)C. Is een hype, gaat... 42,9%D. Voegt niets toe... 57,1%E. Geen tijd... 71,4%F. Durf niet... 85,7%G. Uuuhhhh... 100,0% Gesloten6/18/2012
 13. 13. Welke ondersteuning zou je als docent willen bij inzet van Social Media in je onderwijs (naast eDingencursus)? A. Op-maat workshops B. Persoonlijke Social Media coach C. ICT-coach D. Netwerk van directe collega’s E. Netwerk van medewerkers uit mijn organisatie F. Studentassistent G. Chat hulp Gesloten H. Online hulp via mail/ELO Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 14. 14. Welke ondersteuning zou je als docent willen bij inzetvan Social Media in je onderwijs (naasteDingencursus)?A. Op-maat workshops 1 Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. Persoonlijke SocialB. Media coach 2 Voel u vrij om ondertussen de layout van deC. ICT-coach 3 resultaten te veranderen (bv. de kleur) Netwerk van directeD. collega’s van 4 NetwerkE. medewerkers uit mijn 5 organisatieF. Studentassistent 6G. Chat hulp 7 Online hulp viaH. mail/ELO 8 Gesloten6/18/2012
 15. 15. #NCOSMvan 21 eDingen naar Shakespeak Chris KockelkorenJij bent ambitieus, vakkundig, ondernemend, open en inspirerend? Jij bent Zuyd!
 16. 16. Nadelen 21eDingeno Commitment/tijdo Motivatieo Veranderen  nieuwe mindseto Interactie vs controle 21edingen © 2012 KC Zuyd
 17. 17. Voordelen 21eDingeno Delen ervaringeno Elkaar ondersteunen en empowereno Leeftijd/Skills geen probleemo Neem dat eDing dat bij jou pasto Werk stuk voor stuk uit, niet allemaal tegelijk 21edingen © 2012 KC Zuyd
 18. 18. Stemmen in de lesErik Mazur: Converted lecturer @Harvard o Peer tutoring o van 8% naar 16% rendement o Dat wil ik ook 21edingen © 2010 KC HS Zuyd
 19. 19. Interactie in de les (1)o Stemkastjeso Ik wil: o Aansluiten bij jongeren (social Media) o Anoniem o Direct resultaato Tools o Socrative o Sliderocket o GoSoapBox o Illuminate 21edingen © 2012 KC Zuyd
 20. 20. Stemmen in de klaso Vragen stellen aan studenten • Docent  student (multiple choice) • Student  docent (open vragen/opmerkingen) • In presentatie voorbereid • Ad hoco Twitter, sms en interneto Test of the pudding is by eating it … 21edingen © 2010 KC HS Zuyd
 21. 21. Wat is de betekenis van de letters SMART in het bepalen van doelen? A. Doelen moeten spectaculair zijn, makkelijk realiseerbaar, aanwijsbaar, reproduceerbaar zijn en de tijd moet zijn bepaald. B. Doelen moeten eenduidig, te verantwoorden, mogelijk, in een duidelijke periode afrekenbaar zijn C. Doelen moeten worden uitgedrukt in maten, bij een zaak behorend, geloofwaardig, realiseerbaar zijn en een begin en einde hebben D. Doelen moeten specifiek, mogelijk, aantoontoonbaar, reëel zijn en tijdig worden aangekondigd Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 22. 22. Wat is de betekenis van de letters SMART inhet bepalen van doelen? Doelen moeten Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet wordenA. spectaculair zijn, 1zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. makkelijk... Voel u vrij om ondertussen de layout van de Doelen moeten resultaten te veranderen (bv. de kleur)B. eenduidig, te 2 verantwoorden,... Doelen moeten wordenC. uitgedrukt in maten, 3 bij... Doelen moetenD. specifiek, mogelijk, 4 aantoontoonbaar,... Gesloten6/18/2012
 23. 23. Wat is de betekenis van de letters SMART in het bepalen van doelen? A. Doelen moeten spectaculair zijn, makkelijk realiseerbaar, aanwijsbaar, reproduceerbaar zijn en de tijd moet zijn bepaald. B. Doelen moeten eenduidig, te verantwoorden, mogelijk, in een duidelijke periode afrekenbaar zijn C. Doelen moeten worden uitgedrukt in maten, bij een zaak behorend, geloofwaardig, realiseerbaar zijn en een begin en einde hebben D. Doelen moeten specifiek, mogelijk, aantoontoonbaar, reëel zijn en tijdig worden aangekondigd Gesloten Stemmen: 0SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.Internet Dezejuiste uitleg wordt hier geladen zonder de heeft gestart. De presentatie is ingevuld nadat u een sessie Shakespeak plug-in.Twitter Plug-inmogelijk om dit tekstvak aan te passen en te www.shakespeak.com 6/18/2012 is gratis downloaden? Ga naar verplaatsen. Het
 24. 24. Wat is de betekenis van de letters SMART inhet bepalen van doelen? Doelen moeten Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet wordenA. spectaculair zijn, 25,0% sessie en diavoorstelling gestart zijn. zodra een makkelijk... Voel u vrij om ondertussen de layout van de Doelen moeten resultaten te veranderen (bv. de kleur)B. eenduidig, te 50,0% verantwoorden,... Doelen moeten wordenC. uitgedrukt in maten, 75,0% bij... Doelen moeten 100,0D. specifiek, mogelijk, aantoontoonbaar,... % Gesloten6/18/2012
 25. 25. Mijn ervaringo Door bug in software goede testresultateno Tweet “Ik vind dat anonieme perfect. Ik ben verlegen en durf mijn hand niet op te steken…”o Master Onderwijskunde (groep 10 pers.) Docent: “jij krijgt meer feedback dan de anderen, dit ga ik ook gebruiken…” 21edingen © 2010 KC HS Zuyd
 26. 26. Questions? Dit is een voorbeeld bericht met het max. aantal tekens. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. Dit wordt onthouden zodra u de sessie start. Dit is een voorbeeld bericht met het max. aantal tekens. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. Dit wordt onthouden zodra u de sessie start. Dit is een voorbeeld bericht met het max. aantal tekens. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. Dit wordt onthouden zodra u de sessie start. Dit is een voorbeeld bericht met het max. aantal tekens. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. Dit wordt onthouden zodra u de sessie start.SMS Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in.Internet Plug-in gratis downloaden? Ga een sessie heeft gestart. De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u naar www.shakespeak.comTwitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen. © 2010 KC HS Zuyd 21edingen
 27. 27. 06 - 44 37 63 59 chris.kockelkoren@zuyd.nlChris.kockelkoren@hotmail.nl Kockelkorencj.blogspot.com @chris_cu chris64cu

×