Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Requiem 2020 hawes the great war symphony

Requiem project Nieuwegein

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Requiem 2020 hawes the great war symphony

 1. 1. Project 2020 “Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf!”
 2. 2. 1999 Fauré (2x) 2000 Fauré 2002 Brahms 2003 Mozart 2005 Rutter 2006 Brahms Purcell Mahler 2007 Mahler Verdi 2008 Saint Saens 2009 Von Suppé 2010 Karl Jenkins 2011 Brahms 2012 Rutter 2013 Verdi Brahms 2014 Mozart 2015 Gounod 2016 Karl Jenkins 2017 Hamerik 2018 Von Suppé 2019 Saint Saens 2020 Hawes
 3. 3. Historie NAS projectkoor 19de herdenkingsconcert Wilhelmus Voorprogramma 6 repetities Generale + 2 uitvoeringen Groepsrepetities Partij kennen – thuis studeren Opstelling Stem CD’s We streven naar een koor waarvan de leden koorervaring hebben of zangles Men wordt geacht zelfstandig partijen in te kunnen studeren en men dient te beschikken over voldoende stembeheersing. TRADITIE
 4. 4. Adagio 2e symfonie Johannes Brams Orkest Andante Klarinetconcert Mozart Solist Michiel Vrehen Chanson de Nuit Elgar Orkest Pie Jesu Faure Solist Esther Putter The great war symphony Patrick Hawes Koor, orkest en 2 solisten
 5. 5. ADAGIO BRAHMS Het enige Adagio wat bij Brahms als middendeel in zijn symfonieën voor komt. 2e symfonie is optimistischer van toon dan de 1e. Klassieke ABA vorm Het opent met een breed uitgesponnen "peinzende" melodie van de celli van 12 maten tegen fagotten en contrabassen. Het heeft een driedelige liedvorm, het middendeel heeft als aanduiding "L'istesso tempo, ma grazioso". Vanhier uit ontwikkelt zich het -ook in heftiger passages thematisch steeds sterk verknoopt blijvende- stuk dat opnieuw rustig uit klinkt. De sfeer blijft die van (ietwat somber) peinzen. Pas aan het eind komt het begin terug.
 6. 6. KLARINETCONCERT KV622 W.A. Mozart 1756 - 1791 In 1791 geschreven voor klarinettist Anton Stadler. Een is daarmee een van de laatste voltooide werken van Mozart, die in december van dat jaar overleed. Het bestaat uit drie delen: 1.Allegro 2.Adagio 3.Rondo. Allegro Oorspronkelijk geschreven voor de bassetklarinet (lager bereik). Het bekendste gedeelte van het klarinetconcert is het Adagio, dat meerdere keren als filmmuziek werd gebruikt, bijvoorbeeld in de soundtrack van Out of Africa.
 7. 7. ? Beethoven 5 Shostakovich Elgar
 8. 8. PIE JESU Gabriel Faure 1845 - 1924 “Alles wat ik kon opbrengen op religieus gebied heb ik in het Requiem gestopt, wat bovendien het stuk domineert van begin tot eind met een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust” “Het is gezegd dat mijn Requiem niet de angst voor de dood uit, en iemand noemde het een slaapliedje voor de dood. Maar zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring.” “In mijn Requiem heb ik misschien instinctief een vluchtweg gezocht van wat goed en deugdelijk is, na al die jaren van het spelen van orgel op begrafenissen! Ik weet het zeker, ik wilde iets anders schrijven” “Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf!”
 9. 9. THE GREAT WAR SYMPHONY
 10. 10. THE GREAT WAR SYMPHONY Patrick Hawes (1958) 1919 - 2018 100 jaar einde WOI Koor, orkest, sopraan en tenor Patrick Hawes componeerde deze koorsymfonie ten behoeve van SSAFA ter herdenking van het eeuwfeest van de Eerste Wereldoorlog. Wereldpremière inclusief een massaal koor en militaire bands in de Royal Albert Hall in november 2018. 4 delen voor elk jaar van de oorlog - Praeludium (1914-1915), maart (1915-1916) , Elegy (1916–1917) en Finale (1917-1918). Literatuur uit WO1: Wilfred Owen's 1914, Siegfried Sassoon's dagboekvermelding Hell Let Loose, Margaret Cole's Falling Leaves, Sydney Bolitho's Gallipoli en Moina Michael's We Shall Keep The Faith
 11. 11. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 1. “War broke” (Koor) ‘ • ’1914’ (excerpt), Wilfred Owen (1893-1918) • Filmisch, vooral als de Hoorns starten en dreigend – buisklokken (Big Ben) • Opvallend: maatwisselingen door het hele stuk en unisono • Opvallend: muzikale flarden, mistig en ver verleden, literatuur uit die tijd, veel verwijzingen naar het christelijke geloof, Gezichtspunt van de geallieerden vooral Engels • “Oorlog is uitgebroken: en nu komt de Winter van de wereld met vergankelijke grote duisternis van alle kanten op ons af”
 12. 12. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 2. “Wake up England”, Robert Bridges (1844-1930) • Waarschuwende woorden en verdedig Engeland • Tenor solo • Musicalachtig maar dreigend van toon aan het eind • Opvallend: veel delen gaan direct in de volgende over • “Gij zorgeloze, wordt wakker! Gij vredestichter, vecht! Wees standvastig, Engeland, voor eer, en God bewaakt het recht!”
 13. 13. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 3. “The Trumpet” – Edward Thomas (1878-1917) • “Rise up, rise up” is een oproep tot heroïsche strijd • Agitatio ritmico, snel en wervelend stuk, glorieus eind “Arise!” • Opdrijvend tango ritme in de bassen • Uitroepen: scatter it, Arise! • “Sta op, sta op, terwijl de trompet blaast, de dromen van mensen najaagt en de dageraad gloeit ….. op met het licht, als in oude oorlogen; Sta op, sta op”!
 14. 14. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 4. “Oath to the King” tradtional army oath • De plechtige eed in optimisme sfeer “I swear by almighty God mondt uit in “a long way to tipperary” dat een beroemd Iers soldaten liedje was in die tijd, verlangen van soldaat naar huis • “Ik zweer bij de Almachtige God dat ik trouw zal zijn aan zijne majesteit Koning George de Vijfde zal dragen ….“ • “It's a long way to TipperaryTo the sweetest girl I know!”
 15. 15. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 5. “Christian soldiers” Sabine Baring-Gould (1834-1924) • Engelse Hymne muziek van Arthur Sullivan (1871) • Salvation Army’s favourite processional song • Nieuw testamentisch: soldaat voor God • Forward into battle • “Voorwaarts christelijke soldaten! Marcherend in de oorlog, met het kruis van Jezus dat gaat altijd voor… …... !”
 16. 16. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 6. “Into battle” – Julian Grenfell (1888-1915) • Postuum gepubliceerd in 1915, hij was soldaat en werd 27 jaar • Hij schreef "I adore war. ... It is like a big picnic but without the objectivelessness of a picnic. I have never been more well or more happy… ” • 2e couplet: “The fighting man shall from the sun Take warmth, and life from glowing earth; Speed with the light-foot winds to run And with the trees to newer birth”
 17. 17. THE GREAT WAR SYMPHONY Praeludium (1914-1915) Introductie en start van de oorlog 6. “Into battle” – Julian Grenfell (1888-1915) • Dreigend aan het eind, (tegen het optimisme in?) • Mooie directe overgang naar “Waste ” waarin flarden van Into battle tot aan het eind terugkomen 7. “Waste” – Geoffrey Kennedy (1883-1929) • Woodbine Willy was een populaire priester in WOI, deelde bijbels en sigaretten • Hier in het stuk begint in feite de strijd, grimmig toon als commentaar op nutteloze strijd
 18. 18. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 8. “Quit ye like men” – Brief aan de Corinthiers King James Bible • Aartsbisschop van Canterbury in preek 4 augustus 1915 na 1 jaar oorlog • Mars! Aan begin van deel 2 lijkt het muzikaal op “rise up, rise up” met optimistische uitroepen en weer de connectie met het geloof. • “Watch ye, stand fast in the faith. Quit ye like men, be strong”
 19. 19. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 9. ”The falling leaves” – Margaret Cole (1893 – 1980) • Tegengeluid van pacifiste, haar tijd ver vooruit • De treurige werkelijkheid dringt door: metafoor: de glorieuze euforie eindig met de doden die vallen als die vlokken in de vlaamse klei in een anonieme dikke laag sneeuw • Opvallend: hergebruik van melodisch materiaal (war broke, today as I rode by)
 20. 20. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 9. ”The falling leaves” – Margaret Cole (1893 – 1980) • Tegengeluid van pacifiste, haar tijd ver vooruit • De treurige werkelijkheid dringt door: metafoor: de glorieuze euforie eindig met de doden die vallen als die vlokken in de vlaamse klei in een anonieme dikke laag sneeuw • Opvallend: hergebruik van melodisch materiaal (war broke, today as I rode by)
 21. 21. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 10. “Gallipoli” – Sidney Bolitho (1889–1919) • Mislukte actie van ‘geallieerden’: duizenden onnodige doden • And the band played Waltzing Mathilda • Kantelpunt voor het huidige Turkije, de verliezende geallieerden en de ANZAC • Muzikaal: duool lijntje in de bassen = drama (Jaws achtig), wordt begeleiding in deel 11 • “De nieuwe dageraad verlicht de oostelijke hemel; Schaduwen uit de zee: de Derde Brigade met stormachtige moed, Australiërs betreden Gallipoli”….”begraven op Gallipoli”.
 22. 22. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 10. “Gallipoli” – Sidney Bolitho (1889–1919) • Mislukte actie van ‘geallieerden’: duizenden onnodige doden • And the band played Waltzing Mathilda • Kantelpunt voor het huidige Turkije, de verliezende geallieerden en de ANZAC • Muzikaal: duool lijntje in de bassen = drama (Jaws achtig), wordt begeleiding in deel 11 • “De nieuwe dageraad verlicht de oostelijke hemel; Schaduwen uit de zee: de Derde Brigade met stormachtige moed, Australiërs betreden Gallipoli”….”begraven op Gallipoli”. This poem was written by Staff Sergeant Sydney Bolitho, 6th Battalion Australian Imperial Force (AIF) while serving in the trenches at Gaba Tepe on 25 May 1915. Staff Sergeant Sydney Bolitho received serious bomb wounds to both legs at Gallipoli and was repatriated to London. His part in the “war to end all wars” was over. It was while recovering from his injuries that he contracted tuberculosis, which ultimately caused his death in 1919. He was buried with full military honours at the White Hills cemetery in Bendigo, Victoria, Australia
 23. 23. THE GREAT WAR SYMPHONY March (1915-1916) De oorlog begint 11. “Mid Jutland’s deadly battle roar” • Grootste zeeslag veel doden aan beide zijden. Status quo blokkade duitse havens bleef intakt. 12. “No cross or headstone mark their graves” “until the sea gives up its dead” • Gaat weer mooi over in: 13. Inferno – dagboek van S Sassoon (ooggetuige) The battle of the Somme, 1 july 1916, 29000 doden op 1 dag. • Voor het orkest een uitdaging! En ook voor de Tenor!
 24. 24. THE GREAT WAR SYMPHONY Elegy (1916-1917) Treurlied, weemoedige gedichten 14. “Anthem for doomed youth” – Wilfred Owen (1893-1918) • Na slot van 13. een zee van schijnbare rust • Aangrijpend gedicht van grootste poëet van WOI • Flarden muziek – koor zingt anthem deels unisono achter de tel als antwoord , melodie in Cello • Thema weer herkenbaar als in deel 1 • Ook herkenbaar: slotcadenzen op een gevoelige klassieke manier • Hij stierf 1 week voor de wapenstilstand in 1918 bij de slag om de Somme. Aansluitend het lied over modder aan de Somme
 25. 25. THE GREAT WAR SYMPHONY Elegy (1916-1917) Treurlied, weemoedige gedichten 14. “Anthem for doomed youth” – Wilfred Owen (1893-1918) • Na slot van 13. een zee van schijnbare rust • Aangrijpend gedicht van grootste poëet van WOI • Flarden muziek – koor zingt anthem deels unisono achter de tel als antwoord , melodie in Cello • Thema weer herkenbaar als in deel 1 • Ook herkenbaar: slotcadenzen op een gevoelige klassieke manier • Hij stierf 1 week voor de wapenstilstand in 1918 bij de slag om de Somme. Aansluitend het lied over modder aan de Somme Welke doodsklokken voor hen die sterven als vee? Behalve de monsterlijke woede van de wapens. Enkel snel geroffel van stotterende geweren dooft haastige gebedjes. Geen spot voor hen; geen gebeden noch klokken; Geen stem van rouw behalve de koren, - De schrille, stomme koren van jammerende schelpen; En bugels lokken in de verte op droevige oevers. Welke kaarsen kunnen worden gebruikt om ze te gedenken? Niet in de handen van jongens, maar in hun ogen schijnt het heilige vuur van afscheid. De doorschijnende huid van een meisje zal aan hun geest verschijnen; haar bloemen de tederheid van geduldige geesten, en in langzame schemer sluiten ze de oogleden.
 26. 26. THE GREAT WAR SYMPHONY Elegy (1916-1917) Treurlied, weemoedige gedichten 15. “Song of the mud” – Mary Borden (1887-1968) • Luguber, tenor en Pizzicato strijkers, als een luchtige dans met een vreselijke haast onmogeljke tekst • Gevolgd door teksten op grafstenen op de militaire begraafplaatsen in de buurt van de Somme 16. “He lies with England’s heroes in the watchful care of God” en “May his reward be as great as his sacrifice” • Sopraan en tenor • Herkenbare melodische thema’s in de strijkers (2e violen) • Veel nadruk op belangrijke woorden
 27. 27. THE GREAT WAR SYMPHONY Elegy (1916-1917) Treurlied, weemoedige gedichten 17. “America speaks” Florence Coates (1850-1927) • Amerika verklaart Duitsland in 1917 de oorlog, Coates parafraseert de war speech van president Wilson • Trompet in een militaire melodie en koor dat de tekst perfect volgt wisselen elkaar af 18. Direct volgt “The dead soldier” – Sydney Oswald (1880-1926) • Weer het bekende melodische materiaal met typische strijkers begeleiding • Rode lippen, en eerder ook rode bloemen; klaprozen in Noord- Frankrijk
 28. 28. THE GREAT WAR SYMPHONY Elegy (1916-1917) Treurlied, weemoedige gedichten 17. “America speaks” Florence Coates (1850-1927) • Amerika verklaart Duitsland in 1917 de oorlog, Coates parafraseert de war speech van president Wilson • Trompet in een militaire melodie en koor dat de tekst perfect volgt wisselen elkaar af 18. Direct volgt “The dead soldier” – Sydney Oswald (1880-1926) • Weer het bekende melodische materiaal met typische strijkers begeleiding • Rode lippen, en eerder ook rode bloemen; klaprozen in Noord- Frankrijk Patrick Hawes over “The dead soldier”: It is important for choirs to be aware throughout of the independent, melodic accompaniment where much of the sorrow of this moving poem is centred. Every effort should be made to convey the words clearly especially in the first verse where the syntax is quite complex. Equally important, is that performers should identify with the deep pain felt at the loss of a loved one. “We knew great love, we have not lived in vain”
 29. 29. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het eind van de oorlog 19. “Dies Irae” – hynme uit de 13e eeuw • Verwijzing naar het geloof, traditionele Requiems (Verdi) en het einde der tijden, ultieme oorlogsbeleving • Drukke strijkers, belangrijk koperwerk en slagwerk • Afwisseling triolen en achtste noten à onrust • Mooi gebruik van opgaande hele toons toonladder afgewisseld met neergaande melodien in het koor • En een stoer slot
 30. 30. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het einde van de oorlog 20. “The stormnight” – Geoffrey Dearmer (1893-1996) • Sluit perfect aan op Dies Irae, dag des oordeels • Nu ook veel neergaande lijnen itt in Dies Irae, het dondert naar beneden • tenor en orkest razen nog even uit, • opgaande hele toons komt ook hier voor: and star shells rise, volgt hiermee perfect de inhoud van de tekst 21. ”Tell them at home” – Heathcote Garrod (1878-1960) • Tenor solo – de kunst van het weglaten, mooie vorm na de hel • Lijkt op een 12-toons melodie
 31. 31. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het einde van de oorlog 22. “Disarmament” – John McCrae (1872-1918) • Het verlangen naar vrede 23. “And then there was a great calm” – Thomas Hardy (1840 - 1928) • Het begin van het deel1 komt terug. Intro en koor • Koor grotendeels a capella. Het wordt vrede. 24. “Calm fell” • Passende kalme, peaceful begeleiding met sopraan solo In Flanders fi Between the c That mark The larks, s Scarce heard We are the De We lived, felt Loved and lie In Fland Take up our q To you from f The torch; b If ye break We shall not s In Fland
 32. 32. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het einde van de oorlog 22. “Disarmament” – John McCrae (1872-1918) • Het verlangen naar vrede 23. “And then there was a great calm” – Thomas Hardy (1840 - 1928) • Het begin van het deel1 komt terug. Intro en koor • Koor grotendeels a capella. Het wordt vrede. 24. “Calm fell” • Passende kalme, peaceful begeleiding met sopraan solo In Flanders fi Between the c That mark The larks, s Scarce heard We are the De We lived, felt Loved and lie In Fland Take up our q To you from f The torch; b If ye break We shall not s In Fland John McCrae was beroemder om “In Flanders Fields” In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below. We are the Dead. Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow, Loved and were loved, and now we lie In Flanders fields. Take up our quarrel with the foe: To you from failing hands we throw The torch; be yours to hold it high. If ye break faith with us who die We shall not sleep, though poppies grow In Flanders’ fields
 33. 33. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het einde van de oorlog 25. “Blow out you bugles” – Rupert Brooke (1887-1915) • 'The Dead' is een van de oorlogssonnetten van Brooke. Dit gedicht laat duidelijk zien dat de uitbraak van de oorlog een nieuwe periode in de geschiedenis inluidde. Brooke dacht dat jezelf opofferen voor een nobele zaak de hoogste kwaliteiten in de mens naar boven kon halen. Frank Bridge maakte een toonzetting bij dit gedicht, hij las het anders, een oproep voor een zinloze slachting, in zijn Blow out, you bugles. • Begint met bugles in een militaire sound ter ere van de doden • Koor zingt het als een hymne
 34. 34. THE GREAT WAR SYMPHONY Finale (1917-1918) Naar het einde van de oorlog 25. “The last post” • De hele last post op trompet zit erin. Militair saluut aan dode. • Koor en sopraan zingen daar tegelijk door: • “They shall not grow old” – Robert L. Binyon (1869-1943) • Schokkend mooi! 26. “We shall keep the faith” – Moina Michael (1869-1944) • Slot hymne, mooi begin met militaire trom en piccolo • Soort antwoord op Flander’s Fields (zinloosheid à hoop) • Poppy red en bloed in 2e couplet • Glorieuze afsluiting samen met solisten
 35. 35. Project 2020 “Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf!”

×