Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saksa

819 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saksa

  1. 1. SA1: Genau 1 Kurssin 1 tekstit käsittelevät nuorten jokapäiväistä elämää, ihmissuhteita ja nuorten verkostoja sekä valoisaa elämänasennetta ja vapaa-ajan viettoa. Rakenteissa kerrataan aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri), substantiivien sukusäännöt, substantiivien sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi), akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot sekä persoonapronominit. Kurssin painopistealue on suullinen viestintä: mielipiteen ilmaisu, aktiivinen kuunteleminen ja kohtelias reagointi. Lisäksi esitellään muulle ryhmälle jokin Saksan osavaltio, kaupunki tai saksalainen henkilö lyhyesti (n. 5 min). Kurssilla kirjoitetaan myös lyhyt kuvaus omasta elämästä epävirallisen kirjeen muodossa. 1. TAVOITTEET – kehitetty edellä mainitusta tekstistä oppimisprosessin suunnittelua varten Opiskelija osaa - ilmaista mielipiteen suullisesti - kuunnella toista aktiivisesti - reagoida toisen puheeseen kohteliaasti - esitellä lyhyesti jonkin Saksan alueen tai paikkakunnan suullisesti - kirjoittaa lyhyen kuvauksen omasta elämästään epävirallisen kirjeen muodossa - lukea ja käsitellä nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, nuorten verkostoihin, valoisaan elämänasenteeseen ja vapaa-ajan viettoon liittyviä teemoja - eri aikamuodot, substantiivien sijamuodot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot ja persoonapronominit 2. Tavoitteet muutetaan kysymysmuotoon – näin päästään oppimisen kannalta oleelliseen eli etsimään oppimisen kohteena olevaa VUOROVAIKUTUSTILANTEESSA TOIMIMINEN ELI SUULLINEN ILMAISU Mitä mielipiteellä tarkoitetaan? Miten mielipide ilmaistaan suullisesti? Mitä aktiivisella kuuntelulla tarkoitetaan? Miten kuunnellaan aktiivisesti? Miten (millä eri tavoin) toisen puheeseen voidaan reagoida kohteliaasti? ESITYS JA KIRJE Miten suunnitella jonkin paikkakunnan tai alueen kuvaus/esittely lyhyttä suullista esitystä varten? Miten pitää edellä mainittu esitys? Miten kuvata omaa elämää epävirallisen kirjeen muodossa? Miten lukea erilaisia tekstejä? Miten oppia lukemaan erilaisia tekstejä? Miten oppia näkemään (havaitsemaan) erilaisia asioita teksteissä? KIELIOPPIA Miten harjoitella ja oppia käyttämään eri aikamuotoja, sijamuotoja jne.? Kurssin arvosana perustuu kurssikokeeseen. Kurssilla tehtävät sanakokeet ja tuntiaktiivisuus voivat nostaa koko kurssin arvosanaa. (to 2.10. konsertti) 10. ti 4.11. E3/Sijamuodot 1. pe 3.10. Suunnittelu/Ääntäminen/Preesens (to 6.11. Juhlaviikon ohjelmaa) 11. pe 7.11. E4/Sanat E3 2. ti 7.10. Einheit 1 3. to 9.10. E1 12. ti 11.11. E4 4. pe 10.10. E1/Imperfekti 13. to 13.11. Pronominit/Einheit 6 14. pe 14.11. E6/Sanat E4
  2. 2. 5. ti 14.10. Einheit 2/Sanat E1 (to 16.10. näytelmä) 15. ti 18.11. E6/Esitykset 6. pe 17.10. E2/Perfekti + Pl.perfekti 16. to 20.11. E5/Kuuntelukoe 17. pe 21.11. E5/Prepositiot Syysloma Koeviikko 25.11. – 2.12.2008 7. ti 28.10. E2 8. to 30.10. Futuuri + Modaaliapuverbit/Einheit 3 9. pe 31.10. E3/Sanat E2

×