P0033 oppimistehtävä 1a yhteenveto

629 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

P0033 oppimistehtävä 1a yhteenveto

  1. 1. P0033 kehittämistyön perusteet Oppimistehtävä 1a yhteenveto optimakeskusteluista 3.2.2011 Maija-Leena Kukkonen Tekijä
  2. 2. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 Poimintoja optimakeskusteluista: <ul><li>Kehittämispohjainen oppiminen (LbD) näyttäytyy </li></ul><ul><li>keskusteluissa moninaisena, kuten sen imagoon kuuluukin! </li></ul><ul><li>Open kommentti: LbD toteutuu todellakin hyvin monenkirjavasti. Vaikka oppimisprosessi </li></ul><ul><li>noudattelee LbD:lle tyypillistä tapaa ja LbD-lle tyypilliset elementit ovat läsnä, niin </li></ul><ul><li>toteutus voi sisältää monia erilaisia oppimismenetelmiä. </li></ul><ul><li>Jotkut olivat tutustuneet LbD –toimintamalliin aikaisemmin, mutta </li></ul><ul><li>suurimmalle osalle keskustelijoista malli on uusi tuttavuus </li></ul><ul><li>LbD –toimintamallia pidettiin innostavana, rajattomana ja monia </li></ul><ul><li>mahdollisuuksia tarjoavana toimintamallina ”…Jollain tapaa jo nyt on työntekoon tullut ”syvyyttä” vaikka koulua käyty vasta pari viikkoa” …” antaa opiskelijalle avarakatseisemman mahdollisuuden toteuttaa itseään opiskelijana.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Oli ilo todeta, että niin monet teistä suhtautuvat avoimesti LbD- </li></ul><ul><li>toimintamalliin. Itse uskon pedagogina vahvasti LbD –toimintamalliin oppimisen edistäjänä. </li></ul><ul><li>Vaikka mikään malli ei sinänsä tuo yksin ”autuutta”, ellei sitä käyttävät sitoudu </li></ul><ul><li>työskentelyyn oppiakseen. LbD.ssä on sellaisia elementtejä, jotka tukevat syvällisempää </li></ul><ul><li>oppimista > pysyviä tuloksia </li></ul><ul><li>Opiskelijan omasta vastuusta oppimisessa keskusteltiin </li></ul><ul><li>…” pedagoginen malli tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta on tietenkin täysin opiskelijasta itsestään kiinni osaako mahdollisuudet hyödyntää”. </li></ul><ul><li> …” Haluan kuitenkin uskoa, että meistä tulee siinä mielessäkin ammattilaisia, että osaamme tehdä projekteja, jotka oikeasti vaikuttavat hoitotyöhön ja sen kehitykseen…” </li></ul><ul><li>…” mutta entäpä ne, joilla ei ole tai ei kehity oppimista edistäviä tekijöitä/kyky </li></ul><ul><li>itseohjautuvuuteen...” </li></ul><ul><li>…” epäilyttää, onko LbD sopiva kaikenlaisille oppijoille…” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Vastuunotto ja itseohjautuvuus eivät ole </li></ul><ul><li>itsestäänselvyyksiä. Lbd –toimintamallina ei sovellu suoraan kaikille, mutta siinä </li></ul><ul><li>tarvittavia oppimisen taitoja voi opiskella, niitäkin.   Toisaalta ohjauksen määrää ja laatua </li></ul><ul><li>voi kohdentaa tarpeen mukaan LbD –toimintamallissakin . </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  3. 3. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>Työelämäläheisyyttä pidettiin hyvänä ja onnistuneena asiana LbD – </li></ul><ul><li>toimintamallissa …”työelämä lähtöisyys ja kehitettävyys on hyvä juttu, asioita joita oppikirjoista ei vain voi oppia…” </li></ul><ul><li>”… teorian ja käytännön yhdistyminen helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista. Teoriaopinnot koetaan usein &quot;tylsinä&quot;, LbD- malli tuo varmaankin mielekkyyttä näihin osioihin.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Savolainen viisaus: ei lukemalla uimmaan opi, vetteen sitä on mäntävä” </li></ul><ul><li>LbD voi tuntua (joskus) työläänä, se vaatii osallistumista oikeasti ja ponnisteluja. </li></ul><ul><li>Tiimityön merkitys, yhdessä oppiminen ja toisilta oppiminen nähtiin LbD:n </li></ul><ul><li>etuina </li></ul><ul><li>…” tiimityöskentelyssä oppivat muutkin kuin opiskelijat” </li></ul><ul><li>”… Meillä tulee olemaan uusin tieto ja kun se yhdistetään &quot;vanhojen&quot; konkareiden taitoon, saadaan varmasti hyviä tuloksia!” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Asiantuntijaksi kasvetaan asiantuntijayhteisöissä, osallistumalla, </li></ul><ul><li>toimimalla, jakamalla, kuuntelemalla, keskustelemalla ja vain olemalla (imemällä itseensä </li></ul><ul><li>vaikutteita ympäröivästä yhteisöstä) </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  4. 4. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>LbD –toimintamallissa opitaan kehittämishankkeissa >tämä koettiin hyvänä, mutta myös epäilyjä herättävänä </li></ul><ul><li>…” pääsen johonkin projektiin mukaan ja näen myös miten sillä saadaan asioita kehittymään…” </li></ul><ul><li>…” kuinka innokkaasti työelämässä ollaan valmiita lähtemään mukaan kehittämishankkeisiin? Ja kuinka helposti käytäntöjä oikeasti lähdetään muuttamaan?” </li></ul><ul><li>Laurean opiskelija suorittaakin valtaosan opinnoistaan aidoissa työelämän kehittämishankkeissa&quot; Tämä on suoraan kopioitu intran sivuilta. Haluaisin tietää mitä tuo käytännössä tarkoittaa…” </li></ul><ul><li>”… Koetaanko opiskelijan kehittämistehtävät pakkotehtäviksi, joihin oikeasti ei halut osallistua. Minkälaiset ja minkä tyyliset tehtävät kiinostavat myös työelämän ohjaajia…” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Usein kehittämisideat ja toiveet kehittämisestä tulevat Laureaan </li></ul><ul><li>suoraan työelämästä. Jokaisessa organisaatiossa on nykyään paineita työn kehittämiseksi. </li></ul><ul><li>Yhteiset kehittämisprojektit/hankkeet neuvotellaan ja suunnitellaan aina yhdessä </li></ul><ul><li>kumppaneiden kanssa. Tämä on LbD:n henki. Se tuo paljon haasteita kaikille osa puolille > </li></ul><ul><li>yhteisen ymmärryksen löytäminen vaatii neuvottelua ja keskustelua. Aidoissa, työelämän </li></ul><ul><li>kehittämishankkeissa suoritetut opintopistemäärät vaihtelevat Laurean eri yksiköissä, </li></ul><ul><li>mutta kaikissa yksiköissä niiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. </li></ul><ul><li>Tässä siis poimintoja keskusteluistanne. </li></ul><ul><li>Toivon, että keskustelu jatkuu aiheesta! </li></ul><ul><li>Terv. Maija-Leena </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  5. 5. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>LbD –toimintamalli / perinteinen opetus   -vertailua </li></ul><ul><li>”… pelkään valmistuvien hoitajien perustaitojen jäävän tällaisen oppimismallin myötä heikoiksi…” ”…opinnoissa on tärkeää pitää kiinni myös perinteisemmästä opetuksesta.” </li></ul><ul><li>”… onko Lbd paras oppimismalli juuri sairaanhoitaja opintoihin ? ” </li></ul><ul><li>”… LbD:tä ei toivon mukaan ole viety tai viedä liian pitkälle, jolloin pahimmassa tapauksessa meiltä jää puuttumaan tärkeää tietoa.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: LbD –toimintamalli voi sisältää oppimisprosessin eri vaiheissa hyvinkin </li></ul><ul><li>perinteistä oppimista. Esim. jos perinteisellä opetuksella tarkoitetaan esim. luento- </li></ul><ul><li>opetusta, hyvä luento puolustaa aina paikkaansa. Luennon on oltava ajatuksia </li></ul><ul><li>suuntaava ja herättävä, ollakseen hyvä. Silloin se aktivoi oppijaa ja hänen ajatteluaan, </li></ul><ul><li>eikä jätä ”kylmäksi”. LbD ei sulje mitään oppimisen menetelmää pois! Jos taas </li></ul><ul><li>perinteisellä opetuksella tarkoitetaan ns. käden taitojen opettamista, Laureassa on </li></ul><ul><li>käytössä hyvin perinteikkäät ”työpajat”, joissa harjoitellaan keskeisiä hoitamisen </li></ul><ul><li>taitoja (kädentaidot, toiminta). Huomion arvoista tässä on myös harjoittelun opintopisteet </li></ul><ul><li>(määrä) ops:ssa! </li></ul><ul><li>Oppiminen LbD -toimintamallissa </li></ul><ul><li>”… oppiminen vaatii opiskelijalta todellista paneutumista aiheeseen. Tämän tekee kuitenkin mielenkiintoiseksi se, että aiheeseen voi usein valita oman lähestymistavan ja aiheesta voi tulla erittäin mielenkiintoinen!” </li></ul><ul><li>”… Uskon, että tässä vaaditaan opiskelijalta tavallista voimakkaampaa sitoutumista oppimiseen ja omien osaamisalueiden ja kiinnostuksen kohteiden hahmottamista…” </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu

×