OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU
2.12.2010
Hanne Koli
I VAIHE
OPPIMISKOKONAISUUDEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA ANALYSOINTI
OMAN aiheen/kurssin/oppimiskokonaisuus ja siihen liit...
II VAIHE
OPPIMISPROSESSIN JA SEN OPPIMISTILANTEIDEN HAHMOTTAMINEN
OPPIMISPROSESSI ON …
- Matka, reitti, polku, rasteja, jn...
III VAIHE
OPPIMISTILANTEIDEN YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU
SUUNNITELLAAN yksityiskohtaiset oppimistilanteet ja mistä ne mu...
IV VAIHE
SUUNNITTELULOMAKKEEN KÄYTTÖ
SUUNNITTELUN VAIHEET
TAVOITTEET: Kirjaa opintojakson/ kurssin/ opetettavan, opittavan...
MIKÄ EDISTÄÄ OPPIMISTA JA OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ?
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
TAVOITTEELLISUUS – SELKEÄT TAVOITTEET JA OPPIMISEN...
OPPIMINEN JA OSAAMINEN
OPPIMISEN METAFORAT
OPPIMINEN ON ASIOIDEN MIELEENPAINAMISTA
- Miten asioita mieleenpainetaan? Mitä ...
TUNNETKO OPPIMISEN PERIAATTEITA?
1. Ihminen rakentaa uutta tietämystä ja ymmärrystä jo tietämänsä ja uskomansa pohjalle
 ...
MINKÄLAISIA OVAT HYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT?
Herättävät kiinnostuksen aiheeseen
Aktivoivat ja motivoivat oppijaa
Tuovat esille ...
MITÄ TEHTÄVIÄ PROSESSIN ALUSSA JA PÄÄTTEEKSI?
OPPIMISPROSESSIN 2 ENSIMMÄISTÄ OPPIMISTEHTÄVÄÄ ESIM.
1. TEHTÄVÄ – aikaisemma...
MITEN MUUTEN VOIT EDISTÄÄ OPPIMISTA ?
• LAADI KYSYMYKSIÄ JA ASETA ONGELMIA ja
ongelmakeskeisyys  aktivoivat, motivoivat j...
MITEN JUOKSUTAT OPPIMISPROSESSIA?
ESIMERKKI JUOKSUTUKSESTA
• OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON ALUSSA tutustut aihealueeseen
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Luento: OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU

1,724 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
984
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luento: OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU

 1. 1. OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU 2.12.2010 Hanne Koli
 2. 2. I VAIHE OPPIMISKOKONAISUUDEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA ANALYSOINTI OMAN aiheen/kurssin/oppimiskokonaisuus ja siihen liittyvät oppimisen tavoitteet TAVOITTEET ANALYSOIDAAN oppimisprosessin toteuttamista varten. Analysoinnin avulla oppimisen kohteena olevat eri asiat saadaan esiin, tavoitelauseet muutetaan käsitettävään muotoon ja toiminnaksi. ANALYYSI TEHDÄÄN MUODOSTAMALLA TAVOITTEISTA mitä, miksi, miten – kysymyksiä. MITÄ? Asiat , teemat, tavoitteet, tulokset, seuraukset KUKA, KETKÄ? Henkilöt, tekijät MILLAINEN? Laadullinen kuvaus MISSÄ? Paikka, kohde, sijainti MILLOIN? Aika, ajankohta, ajanjakso, tilanne KUMPI? Erottelu, rinnastus, vertailu MITEN? Prosessi, tapa, toiminnan tai vaikutuksen kuvaus MIKSI? Syy-seuraus –suhteet, selittämiseen pyrkivät perustelut 2.12.2010 2
 3. 3. II VAIHE OPPIMISPROSESSIN JA SEN OPPIMISTILANTEIDEN HAHMOTTAMINEN OPPIMISPROSESSI ON … - Matka, reitti, polku, rasteja, jne - Kuinka etenee ajallisesti? Pituus, kesto, laajuus? - Kuinka monta oppimistilannetta? Minkä nimisiä? Mistä lähdetään liikkeelle, miten edetään jne.? - Oppimisprosessin kokonaisuus2.12.2010 3 TAVOITTEENA OPPIMINEN - OSAAMINEN AIKAISEMPI TIETÄMYS OPPIMISPROSESSI PALAUTE AINEISTO OPPIMIS- TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS- TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS- TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS- TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE PALAUTE PALAUTE PALAUTE II IIII IIIIII IVIV
 4. 4. III VAIHE OPPIMISTILANTEIDEN YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU SUUNNITELLAAN yksityiskohtaiset oppimistilanteet ja mistä ne muodostuvat 2.12.2010 4 OPPIMIS- TILANNE OPPIMIS- TILANNE OPPIMIS- YMPÄRISTÖT OPPIMIS- YMPÄRISTÖT OPPIMIS- TEHTÄVÄ OPPIMIS- TEHTÄVÄ TIETO-LÄHTEETTIETO-LÄHTEET JUONI SELOSTUS JUONI SELOSTUS OHJEETOHJEET OTSIKKOOTSIKKO OHJAUSOHJAUS PALAUTEPALAUTE OHJEETOHJEET KIINNOS-TUKSEN HERÄTTÄMINEN KIINNOS-TUKSEN HERÄTTÄMINEN YKSILÖ RYHMÄ YHTEISTYÖ YKSILÖ RYHMÄ YHTEISTYÖ VERKKOVERKKO LUOKKALUOKKA LUONTOLUONTO KIRJASTOKIRJASTO OTSIKKOOTSIKKO AIKATAULUAIKATAULU TIEDON VÄLITTY- MINEN TIEDON VÄLITTY- MINEN JNE.JNE. TRANSFERTRANSFER TAVOITTEETTAVOITTEET PED. IDEATPED. IDEAT ITSEOHJAU- TUVUUS ITSEOHJAU- TUVUUS OPPIJAN TOIMINTA OPPIJAN TOIMINTA TIEDON- PROSES-SOINTI TIEDON- PROSES-SOINTI LOPPU- TULEMA TUOTOS LOPPU- TULEMA TUOTOS EDISTYMINENEDISTYMINEN VÄLINEETVÄLINEET VAIHTO- ENTOISET TAVAT VAIHTO- ENTOISET TAVAT AUTENT- TISUUS AUTENT- TISUUS MITEN OPITAAN? MITEN OPITAAN? AIKAISEMMAT TIEDOT AIKAISEMMAT TIEDOT
 5. 5. IV VAIHE SUUNNITTELULOMAKKEEN KÄYTTÖ SUUNNITTELUN VAIHEET TAVOITTEET: Kirjaa opintojakson/ kurssin/ opetettavan, opittavan aiheen tavoitteet ja sisällöt ANALYSOI tavoitteet muuttamalla ne kysymysmuotoon RYPÄSTELE kysymykset teemoittain ja nimeä teemat ASETA teemat ja kysymykset kronologiseen eli ns. luonnolliseen järjestykseen oppimisen kannalta MIETI kuinka monta vaihetta / opetus-oppimistilannetta prosessiin tulee? POHDI vaihe / teema ja teeman liittyvät kysymykset kerrallaan miten oppija voi ao. asiat oivaltaa ja oppia. Minkälaista tiedonprosessointia se vaatii? IDEOI ja SUUNNITTELE oppimistehtävät, ohjaus, aineistot ja opetus 2.12.2010 5
 6. 6. MIKÄ EDISTÄÄ OPPIMISTA JA OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ? VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ TAVOITTEELLISUUS – SELKEÄT TAVOITTEET JA OPPIMISEN KOHTEET SELKEÄ RAKENNE JA OPISKELUN KUVAUS OPPIMISPROSESSI HYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT, TEHTÄVIEN SOPIVA HAASTAVUUS HYVIN VALITUT JA RAJATUT AINEISTOT KIINNOSTAVUUS ESIM. VAIHTELEVIN MENETELMIN MIELEKKÄÄT VERKKOKESKUSTELUT OHJEET PROSESSIN JUOKSUTUKSET ELI SELOSTUKSET AIKATAULU JA DEADLINET PROSESSIN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN OHJAUKSEN AVULLA OPISKELUN ETENEMISEN SEURANTA PALAUTE ARVIOINTI PROSESSIIN SOPIVA TEKNIIKKA JA SEN TOIMIVUUS / HELPPOUS 2.12.2010 6
 7. 7. OPPIMINEN JA OSAAMINEN OPPIMISEN METAFORAT OPPIMINEN ON ASIOIDEN MIELEENPAINAMISTA - Miten asioita mieleenpainetaan? Mitä ja miten opitaan? OPPIMINEN ON OSALLISTUMISTA TOIMINTAAN, KULTTUURIIN - Miten toimintaan osallistutaan? Miten kulttuuriin osallistutaan? Mitä ja miten opitaan? OPPIMINEN ON UUDEN TIEDON RAKENTAMISTA TAI LUOMISTA - Miten uutta tietoa rakennetaan? Miten uutta tietoa luodaan? Mitä ja miten opitaan? 2.12.2010 7
 8. 8. TUNNETKO OPPIMISEN PERIAATTEITA? 1. Ihminen rakentaa uutta tietämystä ja ymmärrystä jo tietämänsä ja uskomansa pohjalle  huomio on kiinnitettävä puutteellisiin käsityksiin, virheellisiin uskomuksiin ja käsitteiden naiiveihin tulkintoihin 2. Oppijan on hallittava omaa oppimista ja kyettävä tunnistamaan, milloin ymmärtää jotakin ja milloin tarvitsee lisää tietoa 3. Oppija voi kehittää kykyä laajentaa yhdessä tilanteessa opittuja asioita toisiin asiayhteyksiin  miten tehdä tätä ”jatkuvasti” – uusi tieto ja ”miten voisin käyttää tätä jossakin...”, miten tehdä oppimisesta dynaaminen, jatkuva prosessi – jatkuva luova prosessi 4. Oppija voi kyetä ennakoimaan ja ennustamaan omaa suoritustaan eri tilanteissa  eli seuraamaan miten hän hallitsee ja ymmärtää asioita, pystyykö hän selittämään järkeenkäyvästi, tekemään itsearviointia (kyky seurata omaa lähestymistapaa ongelmanratkaisuun) ja pohtimaan mikä toimii ja mitä pitää kehittää, miten tarkkaillee oman ymmärryksen laajuutta ja päättää milloin se ei ole riittävä. (Metakognitio ilmenee usein pään sisäisenä dialogina – mikä on sen merkitys, miten hyödynnän tätä tietoa?) 2.12.2010 8
 9. 9. MINKÄLAISIA OVAT HYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT? Herättävät kiinnostuksen aiheeseen Aktivoivat ja motivoivat oppijaa Tuovat esille oppijan aikaisempia käsityksiä Ovat ongelmanratkaisupohjaisia Ohjaavat tiedonrankentelua Ohjaavat uuden taidon kehittymistä Ohjaavat työskentelytapojen ja -otteen kehittämistä Ovat kommunikatiivisia esim. dialogi, väittely, paneeli, keskustelu verkossa Ohjaavat ja tukevat ryhmätaitojen kehittymistä Ovat reflektiivisiä 2.12.2010 9 PROSESSIN AIKANA TYÖSTETTÄVÄT JA RATKAISTAVAT TEHTÄVÄT  Edistävät osaamisen kehittymistä, kun oppimistehtävät nivotaan yhteen asteittain syveneväksi ongelmanratkaisuksi. Näin edellinen tehtävä valmistaa ja auttaa seuraavassa tehtävässä onnistumisessa. Prosessi voi sisältää tavoitteiden kannalta ASTEITTAIN SYVENEVIÄ TEHTÄVIÄ ja prosessi ohjaa osaamisen kehittymisen syväsuuntautuneeseen haltuun ottamiseen. OHJAA OPPIJAA MENETELMÄLLISESTI OPPIMAAN UUSIA TIETOJA/TAITOJA: SISÄLTÖÄ -Mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä? TIEDONHAKUA -Mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? HAVAINNOINTIA, AJATTELUPROSESSEJA -Miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? OHJAA OPPIMISTEHTÄVÄÄ -Miten oppimistehtävä ohjaa oppijan oppimista ja tiedon prosessointia? OHJAA OPPIMISPROSESSIA, OHJAA TYÖSKENTELYÄ - Miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan?
 10. 10. MITÄ TEHTÄVIÄ PROSESSIN ALUSSA JA PÄÄTTEEKSI? OPPIMISPROSESSIN 2 ENSIMMÄISTÄ OPPIMISTEHTÄVÄÄ ESIM. 1. TEHTÄVÄ – aikaisemman osaamisen esiin nostaminen: Mitä tiedät aiheesta entuudestaan – mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä/ilmiöstä...? 2. VALMISTAUTUMINEN JA VALMENTAUTUMINEN VERKKO- PROSESSIIN OPPIMISPROSESSIN VIIMEINEN OPPIMISTEHTÄVÄ VOI OLLA OPPIMISPROSESSIN KOKOAVA TAI REFLEKTIOTEHTÄVÄ jossa käydään läpi kaikki oppimisprosessin vaiheet ja keskustellaan niistä. 2.12.2010 10
 11. 11. MITEN MUUTEN VOIT EDISTÄÄ OPPIMISTA ? • LAADI KYSYMYKSIÄ JA ASETA ONGELMIA ja ongelmakeskeisyys  aktivoivat, motivoivat ja ohjaavat tiedonprosessointia • HUOLEHTI AUTENTTISUUDESTA  aidot ongelmat, aidosti kiinnostavat ongelmat, aidot menetelmät, työtavat ja tietolähteet, aidot tulokset, kosketus asiantuntijakulttuuriin • EDISTÄ TIEDONRAKENTELUA  oppiminen voidaan nähdä tiedonrakenteluna tai uuden tiedon luomisena (metafora) • OHJAA ULKOISTAMAAN AJATTELUA  oppimisen välineitä • LUO TARVITTAESSA YHTEISÖLLISIÄ PROSESSEJA • KÄYTÄ VAIHDELLEN ERI ROOLEJA (opiskelijat ja opettajat) 2.12.2010 11
 12. 12. MITEN JUOKSUTAT OPPIMISPROSESSIA? ESIMERKKI JUOKSUTUKSESTA • OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON ALUSSA tutustut aihealueeseen pohtimalla sitä mitä tiedät aihealueesta entuudestaan ja missä olet asiaan aikaisemmin tutustunut. Tämä tapahtuu siten että kirjoitat teemasta ” Mitä ...?” maksimissaan yhden A4 verran. Sen jälkeen teet monivalintatehtävän, jossa arvioit omaa osaamistasi suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. • TOISESSA VAIHEESSA pääset kahden casen avulla tutustumaan aiheeseen hieman enemmän ja ... • KOLMANNESSA VAIHEESSA jatkat toisen vaiheen aihealueen tarkastelua hieman syvemmälle... Ja katsomme missä kaikissa tilanteissa arkimaailmassa aiheeseen voi törmätä. • NELJÄNNESSÄ VAIHEESSA käsittelemme muutamaa keskeistä käsitettä, myös niiden syntyhistoriaa. • OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON LOPUKSI teet kokoavan PowerPoint- esityksen opintojakson eri osa-alueista. Sen jälkeen teet uudelleen alussa tekemäsi monivalintatehtävän ja katsotaan miten oma osaamisesi on prosessin aikana kehittynyt. 2.12.2010 12

×