SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN JA
NOPEISIIN (ÄKILLISIIN) RAKENNEMUUTOKSIIN

Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) -projekti
Hautamäki, Jari, & Vesasto, Minna. (2013). Proactive Approach to Structural
Change. A Publication of Lahti University of Applied Sciences C:134.
TULEVAISUUSTIETO
VAIKUTTAMINEN
http://govloop.com

ASIANTUNTIJAT
http://allwalks.org

TILASTOT

RISKIEN
FOKUSOINTI

http://rebloggy.com

RISKIEN
TUNNISTAMISEN
JOUKKOISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/57567419@N00/5961260280

http://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5226384085

YHTEINEN KÄSITYS
MUUTOSVOIMISTA

http://www.flickr.com/photos/71401718@N00/3283617803

YHTEISÖLLINEN
OPPIMINEN
RISKIEN
TUNNISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/3155662908
http://www.alamy.com/

http://www.museotirjanne.suntuubi.com/?cat=15

http://www.flickr.com/photos/12278984@N02/7635645124
TULEVAISUUSTIETO
VAIKUTTAMINEN
http://govloop.com

ASIANTUNTIJAT
http://allwalks.org

TILASTOT

RISKIEN
FOKUSOINTI

http://rebloggy.com

RISKIEN
TUNNISTAMISEN
JOUKKOISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/57567419@N00/5961260280

http://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5226384085

YHTEINEN KÄSITYS
MUUTOSVOIMISTA

http://www.flickr.com/photos/71401718@N00/3283617803

YHTEISÖLLINEN
OPPIMINEN
RISKIEN
TUNNISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/3155662908
http://www.alamy.com/

http://www.museotirjanne.suntuubi.com/?cat=15

http://www.flickr.com/photos/12278984@N02/7635645124
TULEVAISUUSTIETO
VAIKUTTAMINEN
http://govloop.com

ASIANTUNTIJAT
http://allwalks.org

TILASTOT

RISKIEN
FOKUSOINTI

http://rebloggy.com

RISKIEN
TUNNISTAMISEN
JOUKKOISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/57567419@N00/5961260280

http://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5226384085

YHTEINEN KÄSITYS
MUUTOSVOIMISTA

http://www.flickr.com/photos/71401718@N00/3283617803

YHTEISÖLLINEN
OPPIMINEN
RISKIEN
TUNNISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/3155662908
http://www.alamy.com/

http://www.museotirjanne.suntuubi.com/?cat=15

http://www.flickr.com/photos/12278984@N02/7635645124
TULEVAISUUSTIETO
VAIKUTTAMINEN
http://govloop.com

ASIANTUNTIJAT
http://allwalks.org

TILASTOT

RISKIEN
FOKUSOINTI

http://rebloggy.com

RISKIEN
TUNNISTAMISEN
JOUKKOISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/57567419@N00/5961260280

http://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5226384085

YHTEINEN KÄSITYS
MUUTOSVOIMISTA

http://www.flickr.com/photos/71401718@N00/3283617803

YHTEISÖLLINEN
OPPIMINEN
RISKIEN
TUNNISTAMINEN

http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/3155662908
http://www.alamy.com/

http://www.museotirjanne.suntuubi.com/?cat=15

http://www.flickr.com/photos/12278984@N02/7635645124
TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
KATSOVAT TAAKSEPÄIN

INNOVAATIOTOIMINTA
EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN
JA YHTEISKUNNAN
PALVELUIHIN

PK-YRITYKSIEN KASVU JA
UUSIUTUMINEN TYREHTYVÄT

TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN
SUOMIA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
EI OSATA HYÖDYNTÄÄ

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS
EKOSYSTEEMIÄ
KOHTAAN

YHTEISTOIMINNAN
LUKKIUTUMINEN

TYÖELÄMÄN
VAATIVUUS
RAPAUTTAA
HYVINVOINNIN

PK-YRITYKSET EIVÄT MENESTY
KANSAINVÄLISESSÄ
LIIKETOIMINNASSA

NUORTEN JA ERITYISRYHMIEN
LAAJA TYÖTTÖMYYS SYÖ
KASVUKESKUKSIEN
KEHITYSPOTENTIAALIN
KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIO-

INNOVAATIOTOIMINTA
TULEVIEN RISKIEN JA MAHDOLLITOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN
EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN
SUUKSIEN JATKUVA TUNNISTAMINEN
HYÖDYNTÄMINEN
JA YHTEISKUNNAN
TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
ENNOVOINTI PALVELUIHIN
TULEVAISUUDEN TUTKIMUS
TYÖPROSESSEISSA OPPIMINEN
KOULUTUKSEN, TAAKSEPÄIN JA
KATSOVAT TUTKIMUKSEN
UTELIAISUUS JA ROHKEUS
TYÖELÄMÄN VERKOSTOITUMINEN

PK-YRITYKSIEN VERKOSTOITUMINEN
PK-YRITYKSIEN KASVU JA
JA KYTKEYTYMINEN METROPOLIUUSIUTUMINEN
ALUEIDEN IMUUN TYREHTYVÄT
YRITTÄJYYTEEN OPPIMINEN

HYVINVOINTI JA KEHITYKSEN
TEKNOLOGIAN MUOTOILU TEKNOLOGISEN
KEHITTÄMISEN JA PALVELUIDEN
SUOMIA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
UUDISTAMISEN KESKIÖÖN
EI OSATA HYÖDYNTÄÄ
CLEANTECH
CLEANDESIGN
VESILIIKETOIMINTA
UUDET ENERGIARATKAISUT
PUURAKENTAMINEN
KLUSTERIEN VÄLISET RAJAPINNAT

POHJAVESIEN SAASTUMISEN ESTÄMINEN
VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS
ELINTARVIKKEIDEN PUHTAUDEN
EKOSYSTEEMIÄ
VARMISTAMINEN
KOHTAAN
FUNKTIONAALISET ELINTARVIKKEET
EKOSYSTEEMINEN KESTÄVYYSAJATTELU
PAIKALLISUUDEN ARVOSTAMINEN

YHTEISTOIMINNAN JOHTAMISEN
UUDISTAMINEN / JAETTU JOHTAMINEN
KUMPPANUUKSIEN RAKENTAMINEN
YHTEISTOIMINNAN
VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN
LUKKIUTUMINEN
OPPIMISEN KIIHDYTTÄMINEN
AIDOSTI YHTEISET INTRESSIT
LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN
KOLLEKTIIVINEN VASTUUNOTTO

PK-YRITYKSIEN LIIKETOIMINNAN
LAAJENTUMINEN EIVÄT MENESTY
PK-YRITYKSET BRIC-MAIDEN
MARKKINOILLE

KANSAINVÄLISESSÄ
LIIKETOIMINNASSA
ULKOMAISIA INVESTOINTEJA PÄIJÄTHÄMEESEEN
LIIKE- JA TERVEYSMATKAILU

KANSAINVÄLISTEN KUMPPANUUSVERKOSTOJEN KÄYTTÄMINEN
LIIKETOIMINNAN EDISTÄMISESSÄ
NUORTEN JA MAAHANMUUTTAJIEN
SYRJÄYTYMISEN PYSÄYTTÄMINEN

TYÖKYVYN ONGELMIEN
TYÖELÄMÄ
VARHAINEN TUNNISTAMINEN
VAATIVUUS
TYÖHÖN PALUUN TUKEMINEN

RAPAUTTAA
MONITAITOISUUTEEN KASVU
HYVINVOINNIN
MUUTOKSISSA ELÄMINEN
PROJEKTIMAISUUS

NUORTEN JA ERITYISRYHMIEN
LAAJA TYÖTTÖMYYS SYÖ
KOULUTUSTA JA KANNUSTIMIA
KASVUKESKUKSIEN
ONNISTUMISTEN TUNNISTAMISTA
KEHITYSPOTENTIAALIN
OSALLISUUTTA
ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN
LIIKKUVUUTEEN KASVAMINEN
URASUUNNITTELU
VÄLITYÖMARKKINAT
Alueellinen yhteistoiminta lukkiutuu –
yhteistoiminnan johtamista on
uudistettava
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
tietoa on, mutta sitä ei osata hyödyntää, strategiat eivät jalkaudu ja juurru
vaikeisiin ja monimutkaisia yhteiskunnallisiin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja
kehitettävät asiat eivät yleensä johda mihinkään, kehittämistyöstä ei opita
ratkaisuja tehdään ilman taustaselvityksiä ja jopa olemassa olevan ennakointitiedon vastaisesti
keskeisiä kehitettäviä elementtejä ei kyetä tunnistamaan (ei nähdä puita metsässä)
yhteiskunnalliset ja yritysmaailman yhteistyösuhteet ovat ohuita
yhteistyösuhteet eivät kehity kumppanuuksiksi

ENNALTA EHKÄISEMINEN
perustetaan ja tunnustetaan strategiset verkostot
tunnustetaan tiedon luomisen rakenteet ja ohjataan strategisesti niiden työtä
panostetaan tiedon hyödyntämiseen eli oppimiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen
ylin johto mukaan ja osalliseksi, johdetaan yhteistoimintaa ja verkostoja jaetusti
puhutaan rehellisesti alueen sosiaalisen pääoman kehittymisestä
panostetaan yhdessä tulevaisuuteen, monikerroksiseen yhteistyöhön
määritellään strategisesti tärkeät yhteiset kehittämiskohteet
Tulevaisuuden tekijät katsovat
taaksepäin –riskien ja mahdollisuuksien
ennakointiin tarvitaan jatkuvuutta
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
tulevaisuuden usko horjuu
näköalattomuus, lyhytjänteisyys
kestävyysvaje syvenee
paikallinen kehitys taantuu
kovat ja kylmät arvot, rahan valta kasvaa
kaupunkien ja maaseudun yhteys katkeaa
yritystoiminta siirtyy kolmansiin maihin

ENNALTA EHKÄISEMINEN
tulevaisuuden tutkimus oppiaineeksi
kehittävän työotteen omaksuminen
osaamisen uusiintamiseen panostaminen
panostaminen lapsiin ja nuoriin
yhteiskunnallisen yhteistoiminnan laajentaminen
alueorganisaatiot yritysten kehittämisen tueksi
innovaatioympäristö näkyväksi ja käyttöön
Innovaatiotoiminta ei juurru liiketoimintaan ja yhteiskunnan palveluihin –
käytäntölähtöisen innovaatioympäristön
mahdollisuuksia on opittava hyödyntämään
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
erilaisuuden kohtaamisen vaikeus
verkostoitumista ei opita
vanhanaikaiset johtamiskäsitykset
innovatiivisuus harvojen kilpailueduksi
asioita ei osata ajatella uudelleen
sirpalemaisuus, uusiutumisen hitaus

ENNALTA EHKÄISEMINEN
tulevaisuuden tutkimuksen arkipäiväistyminen
muutoksen siementen tunnistaminen
yhteistoimintaan kasvaminen
käytäntölähtöisen innovaatiokulttuurin luominen
dialoginen ja trialoginen vuorovaikutus
aktiivinen tulevaisuuden tuottaminen
innovaatiojohtamisen oppiminen
Pk-yrityksien kasvu ja uusiutuminen
voi tyrehtyä – niiden on verkostoiduttava ja
kytkeydyttävä metropolialueen imuun

EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
perheyrityksille ei löydy jatkajia eikä ostajia
tuotteet eivät uusiudu, innovaatiotoiminta vähäistä
staattisuus., kasvuajattelu ja dynaamisuus vähäistä
hiipuminen, asiakkaat jättävät, maine kyseenalaistuu
yritystoiminta loppuu, työpaikat vaarantuvat

ENNALTA EHKÄISEMINEN
Yrittäjyyden oppiminen integroidaan koulutukseen
uudet innovatiiviset liiketoimintamallit, kytkeytyminen innovaatioympäristöihin
verkostoituminen ja työtekijöiden inspiroiminen , ennakoiminen yhdessä
ideoiden konkretisointi, rohkeat irtiotot ja riskin ottaminen
spin-out yrityksiä, yrittäjät osakkaaksi jatkajayrityksiin
moniosaaminen, mukaan kansainväliseen liiketoimintaan, kasvuhakuisuus
start-up yritysten rahoitus kuntoon, business-enkeleitä lisää
Pk-yritykset eivät menesty kansainvälisessä
liiketoiminnassa - pk-yrityksiä on tuettava
BRIC -maiden markkinoille pääsemiseksi
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
rajanylitykset ja kauttakulku loppuvat
ulkomaisia investointeja ei kyetä kasvattamaan
perinteiset kauppasuhteet menetetään
vaihtotase heikkenee dramaattisesti
vienti ei vedä, ylikorkeat tuontitullit
lähialueiden kehittämisestä ulkona

ENNALTA EHKÄISEMINEN
työperäisen maahanmuuton kasvattaminen
maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen
kauppasuhteiden monipuolistaminen
ulkomaisten yritysten perustamisen tukeminen
pk-yritysten kansainvälistymisen lisääminen
vieraiden kielten opiskeluun panostaminen
yritysten rahoituskäytännöt kuntoon
kollektiivisten yhteistyösuhteiden käyttäminen
Nuorten ja erityisryhmien laaja
työttömyys syö kasvukeskuksien
kehityspotentiaalin – nuorten ja
maahanmuuttajien syrjäytyminen on
pysäytettävä
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
ihmisten jakaantuminen, syrjäytyminen syvenee ja laajenee
kestävyysvaje kasvaa, ääriliikkeiden nousu
työ, tuotanto, palvelut ja koulutus keskittyvät kasvukeskuksiin
reuna-alueet autioituvat, työn arvostus heikkenee
osaavan työvoiman saanti pitkällä aikavälillä vaikeutuu
ENNALTA EHKÄISEMINEN
luodaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
tuetaan monihallinnollista alueellista yhteistyötä ja yrittäjyyttä
todellisia tukipalveluja erityisryhmille
uudenlaista jaettua johtajuutta ja vastuunottoa
työelämään valmentaminen (työ ilman nuotteja)
alueen työvoiman tarkastelu yritysklusterien näkökulmasta
kannustimia ja koulutusta
välityömarkkinoita
Yhä vaativampi työelämä rapauttaa
hyvinvoinnin – varhainen tuki ja
työhön paluun tuki on saatava toimiviksi
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
vanhemmilta katoaa vanhemmuus ja lapsilta lapsuus
liian kovat tavoitteet työelämässä uuvuttavat ja passivoivat
työelämä tuntuu nuorista pelottavalta paikalta, luottamus heikkenee
ihmisten kohtaamiset vähentyvät
lapset ja aikuiset voivat pahoin
ENNALTA EHKÄISEMINEN
kuplautumisen välttäminen, anti-boring society
hyvä ja luova ilmapiiri työhön
innovaatioita ja jaettua vastuunottoa
uusyhteisöllisyyttä, vertaistukea
yhdessä olemista tavalliseen arkeen
proaktiivista hyvän tekemistä arvostetaan
hyviä ratkaisuja nuorten tukemiseksi
työelämän inhimillisyyteen huomion kiinnittäminen
työvoiman monitaitoisuuden kasvattaminen
Välinpitämättömyys ekosysteemiä
kohtaan – pohjavesien saastuminen on
estettävä ja elintarvikkeiden puhtaus
on kyettävä takaamaan
EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
maineen menetys
uhka juoma- ja elintarviketeollisuudelle
alueen vetovoiman heikentyminen
väestökasvun tyrehtyminen
terveys, allergiat, sairaudet
perimän muokkaantuminen
myrkkygeenien leviäminen
puhdas ruoka vaarantuu

ENNALTA EHKÄISEMINEN
pitkäjänteinen suojelutyö
riskianalyysit ja suunnitelmat
lainsäädäntö, tarkastukset
tiedottaminen, osaksi kasvatustyötä
resurssien lisääminen suojelutyöhön
vesiosaamisen panostaminen
vaaratekijöiden tunnistaminen
tietouden lisääminen valinnoista
tuotemerkinnät
tuotantoketjun näkyväksi tekeminen
luomun lisääminen
yritysten ja kuluttajien vastuullisuuteen
panostaminen
Teknologian ja ympäristön suomia uusia
mahdollisuuksia ei osata hyödyntää -–
teknologia tukemaan hyvinvointia

EI-TOIVOTTU TULEVAISUUS
alueiden toimialarakenne ei monipuolistu
uudet liiketoiminta-alueet jäävät vieraiksi
keskittyminen vanhojen tuotteiden paranteluun
innovaatiotoimintaan ei panosteta
kilpailun edellytykset heikkenevät
yritykset eivät kasva

ENNALTA EHKÄISEMINEN
yritysten keskinäinen verkostoituminen
yritysten ja korkeakoulutuksen kiinteä yhteistoiminta
panostaminen T&K –toimintaan, ristipölytys
uuden tiedon luomiseen panostaminen
yhteistyö yritysklustereiden rajapinnoilla
tiedon jalostaminen ja siitä oppiminen
avoimen innovaation korostaminen
panostaminen työvoiman hyvinvointiin
klustereiden välisiin rajapintoihin panostaminen
KEHITTÄJÄKUMPPANIT
Elinkeinoelämän keskusliitto EK| Foredata Oy | Harjulan kansalaisopisto | Hämeen ELY-keskus |
Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy |
Koulutuskeskus Salpaus | Kouvola Innovation Oy | Kymenlaakson ammattikorkeakoulu |
Kymenlaakson liitto | Lahden alueen yrityksiä | Lahden ammattikorkeakoulu | Lahden Seudun
Kehitys LADEC Oy | Lahden Yliopistokampus | Lahti Cleantech | Lahti Mechatronics Network |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | National University of Ireland Galway | Opetushallitus |
Päijät-Hämeen liitto | Päijät-Hämeen koulutuskonserni | Päijät-Hämeen yrittäjät ry | Suomen
ammattijärjestöjen keskusliitto – SAK | Tampereen yliopisto | Torun Regional Development

THE FACTORS PREVENTING THE
REALISATION OF THE RISKS

Agency (Poland) | Työ- ja elinkeinoministeriö |

More Related Content

Viewers also liked

Announcements, 5/17/15
Announcements, 5/17/15Announcements, 5/17/15
Announcements, 5/17/15CLADSM
 
References for Lane Goebel
References for Lane GoebelReferences for Lane Goebel
References for Lane GoebelLane Goebel
 
steimleeducationalspotart
steimleeducationalspotartsteimleeducationalspotart
steimleeducationalspotartBob Steimle
 
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist Vikas Surani
 
Stem cell Research
Stem cell ResearchStem cell Research
Stem cell ResearchSatarupa Deb
 
Muscarello, Austin_LinkedIn Resume
Muscarello, Austin_LinkedIn ResumeMuscarello, Austin_LinkedIn Resume
Muscarello, Austin_LinkedIn ResumeAustin Muscarello
 
Родной край
Родной крайРодной край
Родной крайClubMonGov
 

Viewers also liked (10)

15.45 mukii
15.45 mukii15.45 mukii
15.45 mukii
 
Announcements, 5/17/15
Announcements, 5/17/15Announcements, 5/17/15
Announcements, 5/17/15
 
References for Lane Goebel
References for Lane GoebelReferences for Lane Goebel
References for Lane Goebel
 
Karaulova internet profession-2013-11-26
Karaulova internet profession-2013-11-26Karaulova internet profession-2013-11-26
Karaulova internet profession-2013-11-26
 
steimleeducationalspotart
steimleeducationalspotartsteimleeducationalspotart
steimleeducationalspotart
 
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist
Certified Oracle E-Business Suite Support Specialist
 
Stem cell Research
Stem cell ResearchStem cell Research
Stem cell Research
 
Muscarello, Austin_LinkedIn Resume
Muscarello, Austin_LinkedIn ResumeMuscarello, Austin_LinkedIn Resume
Muscarello, Austin_LinkedIn Resume
 
Родной край
Родной крайРодной край
Родной край
 
Meditació cristiana
Meditació cristianaMeditació cristiana
Meditació cristiana
 

Similar to Akillisiin rakennemuutoksiin-varautuminen-11-2013

Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai  sujuvaa rutiinia?Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai  sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?Jari Lyytimäki
 
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaa
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaaTulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaa
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaaDemos Helsinki
 
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen TukenaOph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen TukenaSanna Brauer
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Porvoossa
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa PorvoossaDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Porvoossa
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa PorvoossaHenriikka Vartiainen
 
Visuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliVisuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliSanna Brauer
 
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
Sosiaalinen media   mitä se on? eseduSosiaalinen media   mitä se on? esedu
Sosiaalinen media mitä se on? eseduSanna Brauer
 
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Hannu Linturi
 
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013Ei toivottu-tulevaisuus-27052013
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013Hanna
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Mikkelissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa MikkelissäDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Mikkelissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa MikkelissäHenriikka Vartiainen
 
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusSITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusHenriikka Vartiainen
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Helsingissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa HelsingissäDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Helsingissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa HelsingissäHenriikka Vartiainen
 
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Hannu Linturi
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Business Arena Oy
 
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinana
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinanaMonipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinana
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinanaSitra Maamerkit
 
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli Aro
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli AroKonnektiivinen oppiminen - Irmeli Aro
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli AroOtavan Opisto
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophSanna Brauer
 

Similar to Akillisiin rakennemuutoksiin-varautuminen-11-2013 (20)

Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai  sujuvaa rutiinia?Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai  sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
 
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaa
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaaTulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaa
Tulevaisuus - tietää, tehdä vai johtaa
 
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen TukenaOph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
 
Lahde esittely
Lahde esittelyLahde esittely
Lahde esittely
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Porvoossa
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa PorvoossaDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Porvoossa
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Porvoossa
 
Visuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliVisuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa Edupoli
 
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
Sosiaalinen media   mitä se on? eseduSosiaalinen media   mitä se on? esedu
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
 
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
 
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013Ei toivottu-tulevaisuus-27052013
Ei toivottu-tulevaisuus-27052013
 
Design-suuntautunut pedagogiikka
Design-suuntautunut pedagogiikkaDesign-suuntautunut pedagogiikka
Design-suuntautunut pedagogiikka
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Mikkelissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa MikkelissäDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Mikkelissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Mikkelissä
 
Rlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshare
 
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusSITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
 
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Helsingissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa HelsingissäDesign-suuntautunutta pedagogiikkaa Helsingissä
Design-suuntautunutta pedagogiikkaa Helsingissä
 
Opetuksen kehittämisen kampuskiertue LUT
Opetuksen kehittämisen kampuskiertue LUT Opetuksen kehittämisen kampuskiertue LUT
Opetuksen kehittämisen kampuskiertue LUT
 
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
Lukio 2.0 (Toinen aste 2.0)
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinana
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinanaMonipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinana
Monipaikkaisuus mobiilin elämysyhteiskunnan tarinana
 
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli Aro
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli AroKonnektiivinen oppiminen - Irmeli Aro
Konnektiivinen oppiminen - Irmeli Aro
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
 

More from Hanna

Digi Salpauksessa 2017
Digi Salpauksessa 2017Digi Salpauksessa 2017
Digi Salpauksessa 2017Hanna
 
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point College
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point CollegeTieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point College
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point CollegeHanna
 
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja Dila
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja DilaDO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja Dila
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja DilaHanna
 
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, Dila
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, DilaDO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, Dila
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, DilaHanna
 
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, Ysao
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, YsaoDO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, Ysao
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, YsaoHanna
 
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016Hanna
 
DO 3 YTO-polut, Ysao
DO 3 YTO-polut, YsaoDO 3 YTO-polut, Ysao
DO 3 YTO-polut, YsaoHanna
 
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016Hanna
 
Soten digimaisema, Laura Laakkonen
Soten digimaisema, Laura LaakkonenSoten digimaisema, Laura Laakkonen
Soten digimaisema, Laura LaakkonenHanna
 
Pelillisyys oppimisen tukena
Pelillisyys oppimisen tukena Pelillisyys oppimisen tukena
Pelillisyys oppimisen tukena Hanna
 
Learning games made with Seppo in Salpaus
Learning games made with Seppo in SalpausLearning games made with Seppo in Salpaus
Learning games made with Seppo in SalpausHanna
 
Oppimistehtavat ennen ja nyt
Oppimistehtavat ennen ja nytOppimistehtavat ennen ja nyt
Oppimistehtavat ennen ja nytHanna
 
Futurestory
FuturestoryFuturestory
FuturestoryHanna
 
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja luontoala Salpaus 2012
TopLaaja luontoala Salpaus 2012TopLaaja luontoala Salpaus 2012
TopLaaja luontoala Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012Hanna
 
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012Hanna
 

More from Hanna (20)

Digi Salpauksessa 2017
Digi Salpauksessa 2017Digi Salpauksessa 2017
Digi Salpauksessa 2017
 
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point College
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point CollegeTieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point College
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot verkossa, Juha Sonck, Point College
 
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja Dila
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja DilaDO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja Dila
DO 3 Pelaa yli rajojen, Salpaus ja Dila
 
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, Dila
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, DilaDO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, Dila
DO 3 Culinaristi-blogi oppimisen tukena, Dila
 
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, Ysao
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, YsaoDO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, Ysao
DO 3 Moodlen H5P-työkalun käyttö, Ysao
 
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016
DO Seppo-pelit posteri OPH Tampere 2016
 
DO 3 YTO-polut, Ysao
DO 3 YTO-polut, YsaoDO 3 YTO-polut, Ysao
DO 3 YTO-polut, Ysao
 
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016
Sote digimaisema ja Salpaus digimaailma 2016
 
Soten digimaisema, Laura Laakkonen
Soten digimaisema, Laura LaakkonenSoten digimaisema, Laura Laakkonen
Soten digimaisema, Laura Laakkonen
 
Pelillisyys oppimisen tukena
Pelillisyys oppimisen tukena Pelillisyys oppimisen tukena
Pelillisyys oppimisen tukena
 
Learning games made with Seppo in Salpaus
Learning games made with Seppo in SalpausLearning games made with Seppo in Salpaus
Learning games made with Seppo in Salpaus
 
Oppimistehtavat ennen ja nyt
Oppimistehtavat ennen ja nytOppimistehtavat ennen ja nyt
Oppimistehtavat ennen ja nyt
 
Futurestory
FuturestoryFuturestory
Futurestory
 
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
 
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja talonrakentaja 2+1 Salpaus 2012
 
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012
TopLaaja sahkoasentaja 2+1 Salpaus 2012
 
TopLaaja luontoala Salpaus 2012
TopLaaja luontoala Salpaus 2012TopLaaja luontoala Salpaus 2012
TopLaaja luontoala Salpaus 2012
 
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012
TopLaaja Tarjoilija Salpaus 2012
 
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
 
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
 

Akillisiin rakennemuutoksiin-varautuminen-11-2013