Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa

329 views

Published on

Kutsuttu esitys Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tiedeseminaarissa marraskuussa 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa

 1. 1. kuva: kevin dooley ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa tiedeseminaari: tulevaisuuden rajallisuus hanna teräs 23.11.2012Friday, November 23, 2012
 2. 2. puhutaan... ...ymmärtämisestä rajallisuudesta tulevaisuudestaFriday, November 23, 2012
 3. 3. tulokulma: (korkea)koulutus Voiko koulutus (tulevaisuudessa) edistää ymmärtämistä? Pitäisikö sen tehdä niin? Onko koulutuksella ja ymmärtämisellä jokin suhde toisiinsa? Onko tämä jollain tavalla tärkeää?Friday, November 23, 2012
 4. 4. mitä ymmärtäminen on?Friday, November 23, 2012
 5. 5. Friday, November 23, 2012
 6. 6. toisin sanoen: kognitio-ymmärtäminen yhteisymmärtäminen myötätunto-ymmärtäminen rationaalinen ymmärtäminen empatia-ymmärtäminen Kuva: micsalacFriday, November 23, 2012
 7. 7. toisin sanoen: kognitio-ymmärtäminen yhteisymmärtäminen myötätunto-ymmärtäminen rationaalinen ymmärtäminen empatia-ymmärtäminen Kuva: micsalacFriday, November 23, 2012
 8. 8. ymmärtämisen raja-aitojaFriday, November 23, 2012
 9. 9. ideologia kulttuuri kieli paradigma Kuva: EspartaFriday, November 23, 2012
 10. 10. tiedonintressi? Kuva: Thomas Leuthard määrittäjinä työ, kieli ja vallan välineetFriday, November 23, 2012
 11. 11. tulos- vastuu tehokkuus tunnus- asiakkaat luvutFriday, November 23, 2012
 12. 12. Friday, November 23, 2012
 13. 13. tulevaisuuden(?)työelämätaitoja Tiedon hakeminen, arvioiminen ja Vastuullisuus ja aloitekyky käyttäminen eri yhteyksissä Kyky ja sitoutuminen Kommunikaatio- ja vuorovaikutus elämänmittaiseen oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun Syväreflektio Älyllinen uteliaisuus Huonosti määriteltyjen ongelmien ratkaisu Kulttuuriosaaminen Luova ja kriittinen ajattelu Proaktiivisuus Arvostelukyky Esim. Reeves 2006, Ruohotie 2005, Trilling & Fadel 2009Friday, November 23, 2012
 14. 14. mutta... miten ihmeessä näitä voi opettaa?Friday, November 23, 2012
 15. 15. ei mitenkään. nämä ovat taitoja, jotka omaksutaan - jos oppimisympäristö mahdollistaa sen ja palkitsee niiden omaksumisesta.Friday, November 23, 2012
 16. 16. Käyttäytymismallit ja tavat toimia iskostuvat syvempään kuin sisältöFriday, November 23, 2012
 17. 17. 2 skenaariotaFriday, November 23, 2012
 18. 18. Kuva: Tax Credits Työelämälähtöinen koulutus on viety äärimmilleen. Yliopistojen tehtävä on tuottaa asiantuntijoita talouselämän tarpeisiin ja vauhdittaa näin talouskasvua. Korkeakoulujen rahoitusmalli on on muuttunut tilaaja- tuottajamallin mukaiseksi. Ylikansalliset yhtiöt tuottavat opetus- suunnitelmat ja jakavat aloituspaikat tilaustensa mukaisesti. Ne rahoittavat opiskelun työpanokseen sitovien stipendien muodossa. Yliopistojen määrä on vähentynyt radikaalisti. Ne ovat myös listautuneet pörssiin. Opetus on pääasiassa verkossa ja toteutetaan opettajajohtoisen yksisuuntaisen viestinnän periaatteiden mukaisesti: opiskelijat seuraavat videoituja luentoja verkossa ja osaamista testataan tietokoneavusteisesti tarkastetuilla tehtävillä.Friday, November 23, 2012
 19. 19. Yliopistojen tehtävä on toimia (glokaalisti) vapaan, kriittisen ajattelun, emansipaation ja dialogin foorumeina ja näin levittää sivistystä ja edesauttaa globaalien ongelmien ja kriisien (tämän päivän näkökulmasta ilmaston lämpeneminen, väestönkasvu, poliittiset konfliktit ym.) ratkaisua poikkitieteellisen tutkimuksen avulla. Yliopistot eivät mukaudu ja reagoi ympäriltä saneltuun tulevaisuuteen, vaan luovat proaktiivisesti halutun kaltaista tulevaisuutta. Yliopistojen määrä ei ole juuri vähentynyt, mutta niiden välinen yhteistyö on voimakkaasti lisääntynyt. Tietoverkkojen tarjoamia välineitä käytetään erityisesti dialogin edistämiseen ja oppimisen kaikkiallisuuden mahdollistamiseen, ja niiden avulla syntyy spontaanisti kansainvälisiä käytäntöyhteisöjä eri aihepiirien ympärille. Eletään uudessa paradigmassa, jossa jatkuvan talouskasvun ihanteesta on luovuttu. Tutkimus on monipuolista, eikä riipu kaupallisten toimijoiden tahdosta. Kuva: karindalzielFriday, November 23, 2012
 20. 20. millaista ymmärtäminen on näissä skenaarioissa? Millaisia signaaleja näemme nyt, jotka saattaisivat johtaa näihin skenaarioihin? Millaiset toimenpiteet ja päätökset voivat johtaa näihin skenaarioihin?Friday, November 23, 2012

×