Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntijat tehty?

774 views

Published on

Kutsuttu puhe Jyväskylän ammattikorkeakoulun Verkkowelho -kick off -seminaarissa 17.8.2011.

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntijat tehty?

 1. 1. Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnan työelämään - mistä on tämän päivän asiantuntijat tehty? Hanna Teräs Verkkowelho 10.0 Kick-off seminaari 17.8.2011Wednesday, August 17, 2011
 2. 2. Tietämysyhteiskunta? Informaatioyhteiskunta = informaation tuottamisella, käsittelyllä ja välittämisellä on keskeinen rooli. Tietoyhteiskunta = tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta ja keskeisin tuotannontekijä. Tietämysyhteiskunta = innovaatiot, talouden uudistuminen, teknologinen kehitys, avoimuus uusille ideoille ja niiden hyödyntäminen keskeistä. (VTT)Wednesday, August 17, 2011
 3. 3. Suomelle vaikeita Uuden tiedon soveltaminen Verkottuminen Kansainvälisyys Yrittäjyys Kuva: GroumeWednesday, August 17, 2011
 4. 4. Miten työ on muuttunut? Luova luokka: Richard Florida Kuluttajakansalaiset: Ilkka Halava & Mika Pantzar “Diginatiivit”: Don Tapscott “Vapaat toimijat”: Daniel PinkWednesday, August 17, 2011
 5. 5. Kuva: cooljinny Kuva: prashant maxsteel Kuva: threefingeredlord Kuva: Hanna Teräs Erikoistuminen, alakohtaiset klusterit, yhteistyö, horisontaalinen urakehitysWednesday, August 17, 2011
 6. 6. Työntekijät eivät enää sitoudu yritykseen (eivät nekään sitoudu sinuun). Sen sijaan etsitään haasteellisuutta ja itsemääräämisen vapautta Kuva: vkx462 Kuva: bloke_with_cameraWednesday, August 17, 2011
 7. 7. Kuva: Megan Morris Kuva: StuartWebster Työntekijöillä on enemmän vastuuta urastaan: luovuudesta huolehtimisesta ja osaamisensa kehittämisestä. Yritykset eivät tee sitä enää automaattisesti heidän puolestaan.Wednesday, August 17, 2011
 8. 8. Samaan aikaan toisaalla Kuva: Sean MacEnteeWednesday, August 17, 2011
 9. 9. “Tuleeko tää tenttiin?” Kognition tasot (Anderson & Krathwohl 2001) Luominen Arvioiminen Analysointi Soveltaminen Ymmärtäminen MuistaminenWednesday, August 17, 2011
 10. 10. “Tuleeko tää tenttiin?” Kognition tasot (Anderson & Krathwohl 2001) Luominen Arvioiminen Analysointi Soveltaminen Ymmärtäminen MuistaminenWednesday, August 17, 2011
 11. 11. Mutta mitä puuttuu? Valmius Tahto nähdä vaivaa Henkinen energia Konatiiviset valmiudet Päämäärä- Päättäväisyys tietoisuusWednesday, August 17, 2011
 12. 12. Entäpä nämä: Reeves 2006, Ruohotie 2005, Trilling & Fadel 2009 Tiedon hakeminen ja Luovuus käyttäminen Kriittinen ajattelu Kommunikaatio eri Arvostelukyky medioissa Kyky ja sitoutuminen Ymmärryksen osoittaminen elämänmittaiseen ja syväreflektio oppimiseen ja Huonosti määriteltyjen ammatilliseen kasvuun ongelmien ratkaisu Älyllinen uteliaisuusWednesday, August 17, 2011
 13. 13. Mutta ei hätää, “diginatiivit” tulevat! Kuva: eflon Innovatiivi- Globaali suus ja ajattelutapa luovuus Erilaisuuden Valinnan- hyväksyminen vapaus Luontaisia tiimipelaajia (Tapscott , 2009)Wednesday, August 17, 2011
 14. 14. “Mahtava sukupolvi, joka peittoaa aiemmat kyvyillään” (Howe & Strauss 2000)Wednesday, August 17, 2011
 15. 15. Vain 7 % opiskelee 20% käyttää viikossa odotetun opiskeluun alle 5 h kaltaisesti viikossa (Kuh ym. 2005) Kuva: arimooreWednesday, August 17, 2011
 16. 16. Kuva: Touring Fishman Kuva: FHKE Kuva: Matt Hamm Auttaisiko teknologia? Edes sosiaalinen media?Wednesday, August 17, 2011
 17. 17. Ei välttämättä. Kuva: Fleep TuqueWednesday, August 17, 2011
 18. 18. Uusista hauskoista ja hienoista paketeista paljastuu usein sama vanha tavara. Kuva: ‘smilWednesday, August 17, 2011
 19. 19. Tavoite: auttaa opettajia omaksumaan tietämysyhteiskunnan työelämätaitoja ja rakentamaan uudenlaista ammatillista identiteettiä. Avoimia sosiaalisen Jatkuva median ympäristöjä dialogiarviointi Opettajan- koulutusta Autenttisen oppimisen uudella Tiimioppiminen ja periaatteet fasilitointi tavalla Tutkiva oppiminen VerkostoituminenWednesday, August 17, 2011
 20. 20. Autenttinen konteksti Epälineaarinen: varo yliyksinkertaistamista! Second Life verkko- oppimisympäristön sijaan: vähemmän kontrollia, enemmän yllätyksiä: kuin oikea elämä Autetaan opiskelijoita selviytymään Kuva: vgm8383Wednesday, August 17, 2011
 21. 21. Autenttiset tehtävät Kuva: Bodum Tosielämää muistuttavat ja relevantit Kompleksisia ja epätarkasti määriteltyjä (opiskelija ei aina tykkää) Tutkiva oppiminen: omien tavoitteiden ja tutkimuskysymysten määrittelyWednesday, August 17, 2011
 22. 22. Mahdollisuus oppia Kuva: Destiny’s Agent Second Life: maailmanlaajuista opetuksen havainnointia (esim. Harvard). Verkostoituminen ja sosiaalinen media: ylivoimaisesti enemmän mahdollisuuksia seurata asiantuntijoita, verkostoitua ja oppia.Wednesday, August 17, 2011
 23. 23. Kuva: Brian Hatchcock Tutkiva oppiminen + sosiaalisen median yhteisöllisyys = useita näkökulmiaWednesday, August 17, 2011
 24. 24. Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Tiimioppiminen Keskeinen osa tutkivaa oppimista: reflektioprosessi niin yksilön kuin yhteisön tasolla 3D-maailmat osoittautuneet hyödyllisiksi yhteisöllisessä verkko-opiskelussa: paljon voimakkaampi läsnäolon ja yhteenkuuluvuuden tunne.Wednesday, August 17, 2011
 25. 25. Image: Minette Layne Sosiaalinen media tarjoaa monipuolisia työkaluja reflektioon Blogikirjoituksia havainnoista ja kokemuksista esim. Second Lifessa -> keskustelu Oman toiminnan ja taitojen arviointi, uuden yhdistäminen aikaisempaan tietoon, muilta oppiminen, tuntemusten tunnistaminenWednesday, August 17, 2011
 26. 26. Bloggaaminen mahdollistaa sanoittamisen: hiljainen tieto entistä paremmin esille. Verkkokeskustelussa ajatukset ovat kaiki"e näkyvi"ä, mahdo"istamassa keskustelua ja jatkokehittelyä... oppijoiden ajattelun prosessit tulevat esi"e ja helpottavat reflektiota. Kuva: Robert HigginsWednesday, August 17, 2011
 27. 27. Image: James F Clay Image: Bernzilla Kuva: James F Clay Kuva: Bernzilla Opettajan tuki ja valmennus ovat Opiskelijat Second Lifessa autenttisen oppimisen keskeisiä arvostivat erityisesti opettajan elementtejä. läsnäoloa, tukea ja osallistumista. “Näkymätön opettaja” on yleinen ongelma verkko-opinnoissa.Wednesday, August 17, 2011
 28. 28. image: william & mary law library Image: ccarlsteadWednesday, August 17, 2011
 29. 29. Millaisia kokemuksia on saatu? Globaali Avoimuus ja verkostoituminen omien tavoitteiden sosiaalisen median määrittely: luovia avulla ratkaisuja ja menetelmiä Tiimioppiminen ja dialogi: Valinnanvapaus moninaisuutta oppimispolussa ja jaettua ja työtavoissa: asiantuntijuutta oma-aloitteisuutta ja itse- Kuva: Ruff Life (Flickr) ohjautuvuutta Uusi käsitys opettajan työstä ja yhteistyöstä Yhteisöllinen tiedonrakentaminen: tiedon kuluttajista sen tuottajiksiWednesday, August 17, 2011
 30. 30. Kiitos mielenkiinnosta! hanna.teras@tamk.fi www.hannateras.comWednesday, August 17, 2011

×