Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Similar to Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

 1. 1. Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? - Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ja oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet Hanna Teräs (TAMK) Riina Kleimola (Centria) Pedaforum 2019
 2. 2. Työpajojen tavoitteet • Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeita ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin. • Luoda tarpeiden pohjalta perusta oppimisanalytiikkaa hyödyntävien oppimis-, opiskelu- ja opetusprosessien pilotoimiselle ja suositusten laatimiselle. OPETTAJATYÖPAJA • Millaista dataa opettaja tarvitsee ohjaustyön tueksi sekä opiskelu- ja oppimisprosessin edesauttamiseksi? • Mitä opettajan pitäisi nähdä voidakseen paremmin tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä oikeilla hetkillä? OPISKELIJATYÖPAJA • Mitkä tekijät tukevat / vaikeuttavat oppimista ja opiskelua? • Millaiset ratkaisut edistäisivät oppimista entisestään ja poistaisivat mahdollisia oppimisen esteitä? • Millaista dataa opiskelijat tarvitsevat ja ovat valmiita jakamaan itsestään opiskelun ja oppimisen edistämiseksi?
 3. 3. Pajojen sisällöt Opiskelijapajat 1. Oppimiskäyrän piirtäminen: milloin oppiminen sujuu ja milloin tuntuu vaikealta? 2. Reflektiokeskustelu 3. Ratkaisujen hahmottaminen 4. Yksityisyys ja oppiminen Opettajapajat 1. Opintojakson kuvaus: milloin opettaja tietää miten opiskelijoilla sujuu ja milloin näkyvyyttä ei ole? 2. Reflektiokeskustelu 3. Oppimisanalytiikan ”toivomuskaivo”
 4. 4. Opiskelijatyöpajojen osallistujat Opiskelumuoto n Päiväopiskelu 115 Monimuotototeutus 5 Verkkototeutus 26 MOOC 1 Vuosikurssi n 1. vuoden opiskelija 52 2. vuoden opiskelija 43 3. vuoden opiskelija 18 4. vuoden opiskelija 6 5. vuoden opiskelija 5 YAMK 23 Korkeakoulut n Centria-ammattikorkeakoulu 28 Tampereen ammattikorkeakoulu 52 Hämeen ammattikorkeakoulu 23 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 18 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 17 Oulun ammattikorkeakoulu 8 Karelia ammattikorkeakoulu 3 Koulutusalat n Tietojenkäsittely ja tvt 50 Kauppa ja hallinto 17 Tekniikka 16 Sosiaaliala 11 Terveys ja hyvinvointi 11 Taiteet ja kulttuuri 7 Humanistinen ala 6 Maa- ja metsätalous 5 Palvelualat 1 Kasvatusala 23 147 opiskelijaa 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 5. 5. Opettajatyöpajojen osallistujat 140 Henkilökuntaa (opettajat, ohjaushenkilöstö, opetuksen suunnittelu) 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 6. 6. Opiskelijatyöpajojen alustavia tuloksia
 7. 7. Oppimista edesauttavat / vaikeuttavat tekijät • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 8. 8. eAMK laatukriteerit! • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 9. 9. Yksityisyys ja oppiminen Läpinäkyvyys • Opiskelijoilla tällä hetkellä vähän tietoa siitä, miten ja minkälaisiin tarkoituksiin dataa käytetään. Käyttötarkoitus • Opiskeluprosessin etenemisen ja oppimisen tukemista varten datan kerääminen hyväksyttävää. • Tietojen vuotamiseen 3. osapuolelle liittyy huolia. Big data • Erilaisista lähteistä kertyvän datan yhdistäminen arveluttaa (esim. terveystietojen ja/tai aktiviisuusdatan yhdistäminen oppimisalustojen dataan). My Data • Datan omistajuus ja mahdollisuus säädellä datan hyödyntäjiä tärkeää. • Datasymmetria (”haluan nähdä saman mitä opettaja näkee minusta”) toivottavaa.
 10. 10. Opettajatyöpajojen alustavia tuloksia
 11. 11. Opettajien analytiikkatarpeet • Opiskelijatuntemus • Oppimistekojen suunnittelu • Opiskeluprosessin etenemisen seuranta, tukeminen ja visualisointi • Vuorovaikutuksen tukeminen • Palaute • Osaamisen kehittymisen arviointi • Materiaalit
 12. 12. Oppimisanalytiikan toivomuskaivon antia • Selkeät koontinäytöt, joissa haluttu data visualisoitu ”yhdelle sivulle” helposti saataville. • Opiskelijan lisääntyvä itseohjautuvuus ja My Data -ajattelu edellyttää helposti lähestyttäviä avunpyynnön tapoja.  Paniikkinappula, HELP-nappi, Back on Track -ohjeet ym.
 13. 13. Yhteenveto • Opiskelijat useimmiten epätietoisia heistä kerätystä datasta ja sen käyttötarkoituksista. • Käytännöt vaihtelevat suuresti. • Opiskelu on hajautettu useisiin järjestelmiin, osa niistä täysin opiskelijan itse valitsemia, jolloin LMS:n sisäisen analytiikan hyödyntäminen on rajallista. • Työkaluja pitäisi kehittää enemmän laadulliseen suuntaan - numeerista tietoa saadaan kyllä, mutta miten oppimista ja osaamisen kehittymistä voitaisiin tunnistaa ja seurata oppimisanalytiikan avulla? • Oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen osana opetusta, opiskelua ja oppimista edellyttää laadukasta pedagogista suunnittelua.

Editor's Notes

 • Asenteet – selvitetään suhtautumista oppimisanalytiikan käyttöön ja hyödyntämiseen
  Selvitetään millaisia haasteita opiskeluun/opettamiseen liittyy, ja pohditaan kuinka oppimisanalytiikka voisi auttaa
  Selvitetään miten ja missä muodossa dataa tulisi visualisoida jotta se olisi kohderyhmälleen hyödyllistä

×