Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

741 views

Published on

Esitys opppimisanalytiikkasymposiumissa Pedaforum2019 -konferenssissa Helsingissä.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

 1. 1. Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? - Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ja oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet Hanna Teräs (TAMK) Riina Kleimola (Centria) Pedaforum 2019
 2. 2. Työpajojen tavoitteet • Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeita ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin. • Luoda tarpeiden pohjalta perusta oppimisanalytiikkaa hyödyntävien oppimis-, opiskelu- ja opetusprosessien pilotoimiselle ja suositusten laatimiselle. OPETTAJATYÖPAJA • Millaista dataa opettaja tarvitsee ohjaustyön tueksi sekä opiskelu- ja oppimisprosessin edesauttamiseksi? • Mitä opettajan pitäisi nähdä voidakseen paremmin tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä oikeilla hetkillä? OPISKELIJATYÖPAJA • Mitkä tekijät tukevat / vaikeuttavat oppimista ja opiskelua? • Millaiset ratkaisut edistäisivät oppimista entisestään ja poistaisivat mahdollisia oppimisen esteitä? • Millaista dataa opiskelijat tarvitsevat ja ovat valmiita jakamaan itsestään opiskelun ja oppimisen edistämiseksi?
 3. 3. Pajojen sisällöt Opiskelijapajat 1. Oppimiskäyrän piirtäminen: milloin oppiminen sujuu ja milloin tuntuu vaikealta? 2. Reflektiokeskustelu 3. Ratkaisujen hahmottaminen 4. Yksityisyys ja oppiminen Opettajapajat 1. Opintojakson kuvaus: milloin opettaja tietää miten opiskelijoilla sujuu ja milloin näkyvyyttä ei ole? 2. Reflektiokeskustelu 3. Oppimisanalytiikan ”toivomuskaivo”
 4. 4. Opiskelijatyöpajojen osallistujat Opiskelumuoto n Päiväopiskelu 115 Monimuotototeutus 5 Verkkototeutus 26 MOOC 1 Vuosikurssi n 1. vuoden opiskelija 52 2. vuoden opiskelija 43 3. vuoden opiskelija 18 4. vuoden opiskelija 6 5. vuoden opiskelija 5 YAMK 23 Korkeakoulut n Centria-ammattikorkeakoulu 28 Tampereen ammattikorkeakoulu 52 Hämeen ammattikorkeakoulu 23 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 18 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 17 Oulun ammattikorkeakoulu 8 Karelia ammattikorkeakoulu 3 Koulutusalat n Tietojenkäsittely ja tvt 50 Kauppa ja hallinto 17 Tekniikka 16 Sosiaaliala 11 Terveys ja hyvinvointi 11 Taiteet ja kulttuuri 7 Humanistinen ala 6 Maa- ja metsätalous 5 Palvelualat 1 Kasvatusala 23 147 opiskelijaa 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 5. 5. Opettajatyöpajojen osallistujat 140 Henkilökuntaa (opettajat, ohjaushenkilöstö, opetuksen suunnittelu) 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 6. 6. Opiskelijatyöpajojen alustavia tuloksia
 7. 7. Oppimista edesauttavat / vaikeuttavat tekijät • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 8. 8. eAMK laatukriteerit! • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 9. 9. Yksityisyys ja oppiminen Läpinäkyvyys • Opiskelijoilla tällä hetkellä vähän tietoa siitä, miten ja minkälaisiin tarkoituksiin dataa käytetään. Käyttötarkoitus • Opiskeluprosessin etenemisen ja oppimisen tukemista varten datan kerääminen hyväksyttävää. • Tietojen vuotamiseen 3. osapuolelle liittyy huolia. Big data • Erilaisista lähteistä kertyvän datan yhdistäminen arveluttaa (esim. terveystietojen ja/tai aktiviisuusdatan yhdistäminen oppimisalustojen dataan). My Data • Datan omistajuus ja mahdollisuus säädellä datan hyödyntäjiä tärkeää. • Datasymmetria (”haluan nähdä saman mitä opettaja näkee minusta”) toivottavaa.
 10. 10. Opettajatyöpajojen alustavia tuloksia
 11. 11. Opettajien analytiikkatarpeet • Opiskelijatuntemus • Oppimistekojen suunnittelu • Opiskeluprosessin etenemisen seuranta, tukeminen ja visualisointi • Vuorovaikutuksen tukeminen • Palaute • Osaamisen kehittymisen arviointi • Materiaalit
 12. 12. Oppimisanalytiikan toivomuskaivon antia • Selkeät koontinäytöt, joissa haluttu data visualisoitu ”yhdelle sivulle” helposti saataville. • Opiskelijan lisääntyvä itseohjautuvuus ja My Data -ajattelu edellyttää helposti lähestyttäviä avunpyynnön tapoja.  Paniikkinappula, HELP-nappi, Back on Track -ohjeet ym.
 13. 13. Yhteenveto • Opiskelijat useimmiten epätietoisia heistä kerätystä datasta ja sen käyttötarkoituksista. • Käytännöt vaihtelevat suuresti. • Opiskelu on hajautettu useisiin järjestelmiin, osa niistä täysin opiskelijan itse valitsemia, jolloin LMS:n sisäisen analytiikan hyödyntäminen on rajallista. • Työkaluja pitäisi kehittää enemmän laadulliseen suuntaan - numeerista tietoa saadaan kyllä, mutta miten oppimista ja osaamisen kehittymistä voitaisiin tunnistaa ja seurata oppimisanalytiikan avulla? • Oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen osana opetusta, opiskelua ja oppimista edellyttää laadukasta pedagogista suunnittelua.

×