Successfully reported this slideshow.

Itk2011

728 views

Published on

ITK 2011 esitys; "Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnan globaaliin työelämään".

Published in: Education
 • Be the first to comment

Itk2011

 1. 1. Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnan globaaliin työelämään Hanna Teräs & Marjatta Myllylä Tampere University of Applied Sciences / School of Vocational Teacher Education FinlandWednesday, April 6, 2011
 2. 2. Tässä esityksessä puhutaan näistä: • Miksi opettajankoulutukseen tarvitaan uutta lähestymistapaa? • Millaisia ovat tietämysyhteiskunnan työelämätaidot? • Millainen meidän lähestymistapamme on? • Miten olemme yhdistäneet sosiaalista mediaa ja autenttista tutkivaa oppimista? • Mitä sillä on saavutettu? Image: maxroucoolWednesday, April 6, 2011
 3. 3. Yksilösuoritusten aika on ohi.Wednesday, April 6, 2011
 4. 4. Elämme globaalissa, verkottuneessa tietämysyhteiskunnassa.Wednesday, April 6, 2011
 5. 5. 21st Century Skills Mistä on tämän päivän asiantuntijat tehty? • Keskeisiä, ammattialasta riippumattomia tietämysyhteiskunnan työelämätaitoja • Esimerkiksi Trilling & Fadel (2009): 21st Century Skills - Learning for Life in Our Times Image: Seier & SeierWednesday, April 6, 2011
 6. 6. Oppimis- ja innovaatiotaidot • Kriittinen ajattelu • Ongelmanratkaisutaidot • Kollaboraatiovalmiudet • Luovuus ja innovointikyky Image: theonlyone (Flickr)Wednesday, April 6, 2011
 7. 7. Image: Cristobal Cobo Romani Digitaalinen (Enemmän kuin kyky lähettää sähköpostia tai päivittää FB- medialukutaito ja IT-taidot profiilia)Wednesday, April 6, 2011
 8. 8. Ura- ja elämänhallinta • Joustavuus • Sopeutumiskyky • Oma-aloitteisuus • Sosiaaliset taidot • Kulttuurinen osaaminen • VastuullisuusWednesday, April 6, 2011
 9. 9. Mutta...kuinka näitä voi opettaa?Wednesday, April 6, 2011
 10. 10. Ei mitenkään. Nämä ovat taitoja, joita voi omaksua silloin, kun oppimisympäristö tukee niiden omaksumista ja palkitsee siitä. (Ruohotie 2002)Wednesday, April 6, 2011
 11. 11. Tavoite: auttaa opettajia omaksumaan tietämysyhteiskunnan työelämätaitoja ja rakentamaan uudenlaista ammatillista identiteettiä. Avoimia sosiaalisen Jatkuva dialogiarviointi median ympäristöjä Opettajan- koulutusta Autenttisen oppimisen uudella Tiimioppiminen periaatteet tavalla ja fasilitointi Tutkiva oppiminen VerkostoituminenWednesday, April 6, 2011
 12. 12. Autenttinen konteksti • Epälineaarinen: varo yliyksinkertaistamista! • Second Life verkko- oppimisympäristön sijaan: vähemmän kontrollia, enemmän yllätyksiä: kuin oikea elämä • Autetaan opiskelijoita selviytymään kompleksisessa ympäristössä, ei tehdä liian yksinkertaista Image: vgm8383Wednesday, April 6, 2011
 13. 13. Image: Bodum Autenttiset tehtävät • Tosielämää muistuttavat ja relevantit • Kompleksisia ja epätarkasti määriteltyjä (opiskelija ei aina tykkää) • Tutkiva oppiminen: omien tavoitteiden ja tutkimuskysymysten määrittely • Opettajaopiskelijan oma työ lähtökohtanaWednesday, April 6, 2011
 14. 14. Mahdollisuus oppia asiantuntijoilta • Second Life: maailmanlaajuista opetuksen havainnointia (esim. Harvard). • Verkostoituminen ja sosiaalinen media: ylivoimaisesti enemmän mahdollisuuksia seurata asiantuntijoita, verkostoitua ja oppia. Image: Destiny’s AgentWednesday, April 6, 2011
 15. 15. Tutkiva Image: Brian Hatchcock oppiminen + sosiaalisen median yhteisöllisyys = useita näkökulmia Linear format offers inadequate experience in complex problem solving!Wednesday, April 6, 2011
 16. 16. Yhteisöllinen tiedon- rakentuminen • Tiimioppiminen • Keskeinen osa tutkivaa oppimista: reflektioprosessi niin yksilön kuin yhteisön tasolla • 3D-maailmat osoittautuneet hyödyllisiksi yhteisöllisessä verkko-opiskelussa: paljon voimakkaampi läsnäolon ja yhteenkuuluvuuden tunne.Wednesday, April 6, 2011
 17. 17. Image: Minette Layne Sosiaalinen media tarjoaa monipuolisia työkaluja Reflektioon Blogikirjoituksia havainnoista ja kokemuksista esim. Second Lifessa -> keskustelu Oman toiminnan ja taitojen arviointi, uuden yhdistäminen aikaisempaan tietoon, muilta oppiminen, tuntemusten tunnistaminenWednesday, April 6, 2011
 18. 18. Bloggaaminen mahdollistaa sanoittamisen: hiljainen tieto entistä paremmin esille. Verkkokeskustelussa ajatukset ovat kaikille näkyvillä, mahdollistamassa keskustelua ja jatkokehittelyä... oppijoiden ajattelun prosessit tulevat esille ja helpottavat reflektiota. Image: Robert HigginsWednesday, April 6, 2011
 19. 19. Image: James F Clay Image: Bernzilla Opiskelijat Second Lifessa arvostivat erityisesti Opettajan tuki ja valmennus ovat autenttisen oppimisen keskeisiä elementtejä. opettajan läsnäoloa, tukea ja osallistumista. “Näkymätön opettaja” on yleinen ongelma verkko-opinnoissa.Wednesday, April 6, 2011
 20. 20. Monissa verkkokursseissa käytetään perinteisiä arviointimenetelmiä. Korkeakoulutuksessa käytetty arviointi mittaa usein edelleen suhteellisen helposti omaksuttavia kognitiivisia kykyjä: muistamista, ymmärtämistä ja soveltamista, analysoinnin, arvioimisen ja luomisen sijaan. image: william & mary law library Perinteiset arviointimenetelmät mittaavat yksilösuoritusta ja tukevat ennemmin Image: ccarlstead kilpailua kuin yhteistyötä.Wednesday, April 6, 2011
 21. 21. Millainen on hyvä opettaja? • Kompetenssi määrittyy historiallisesti ja sosiaalisesti -> kokemuksen rooli. • Kokemus, joka ei sovi yhteisön olemassaolevaan käsitykseen jothaa oppimiseen (Wenger). • Tarve ravistella käytäntöjä ja mentaalisia malleja, tarjota uusia kokemuksia sekä paljon mahdollisuuksia jakamiseen ja keskusteluun.Wednesday, April 6, 2011
 22. 22. Miksi käyttäisimme siihen Second Lifea? • Interaktio virtuaalisissa maailmoissa laajentaa maailmankuvaa ja tarjoaa uusia näkökulmia (Steinkuhler & Williams 2006). • Lisääntynyt tietoisuus omasta ja toisten näkemyksistä (Jarmon et al 2009). • Kokemukset virtuaalimaailmassa vaikuttavat toimintaan tosielämässä (Kapp & Driscoll 2010): varo luokkahuonesimulaatioita!!Wednesday, April 6, 2011
 23. 23. Millaisia kokemuksia on saatu? Globaali Avoimuus ja omien verkostoituminen tavoitteidensosiaalisen median määrittely: luovia avulla ratkaisuja ja menetelmiä Tiimioppiminen jadialogi: moninaisuutta ja jaettua asiantuntijuutta Valinnanvapaus oppimispolussa ja työtavoissa: oma-Uusi käsitys opettajan aloitteisuutta jatyöstä ja yhteistyöstä itseohjautuvuutta Kuva: Ruff Life (Flickr) Yhteisöllinen tiedonrakentaminen: tiedon kuluttajista sen tuottajiksiWednesday, April 6, 2011
 24. 24. Kiitos! hanna.teras@tamk.fi marjatta.myllyla@tamk.fiWednesday, April 6, 2011

×