Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Språkutvecklande arbetssätt med
digitala verktyg
Flerspråkighet i fokus
13 mars 2014
Hanna Stehagen
Syftet med föreläsningen
Jag vill tala om och ge konkreta exempel på …
• Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans...
Varför måste alla lärare undervisa
språkutvecklande?
• PISA 2013 – Sveriges resultat sjunker när det gäller
läsförmåga och...
Vårt uppdrag i skolan
• Utan ett fungerande språk blir det svårt att inhämta
kunskaper, resonera kring den, bearbeta den o...
Litteracitetsbegreppet 2.0
• Förmågan att förstå och använda språket i tal och
skrift i så många situationer och sammanhan...
Vårt uppdrag i skolan enligt Lgr 11
De olika skolformernas läroplaner är skrivna
med utgångspunkt i det faktum att språket...
Vårt uppdrag enligt Lgr 11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola kan använda det
svenska språ...
Språket i ämnena
Dessutom förklarar eleven hur människans
villkor och värderingar kan påverkas av den
tiden de lever i. El...
Språket i ämnena
Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt och anv...
Alla lärare är språklärare
Hur uttrycker sig en naturvetare?
Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i ödeläggelse ...
Varje ämne kräver sitt språk
Från Marie Bjerregaard (NC för svenska som andraspråk)
”Skolans språk är ingens modersmål”
Barn kommer till skolan med olika förutsättningar:
• 10000 ord i sitt ordförråd eller ...
Vad är språkutvecklande undervisning?
Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare…
• Initiera och ge utrymme för diskus...
Min modell
Den viktiga förförståelsen
Förförståelse i fysik
Lektionsmål: Förstå betydelsen av solenergi samt förstå hur
solenergin kretslopp ser ut i naturen
Sp...
Struktur och förutsägbarhet
Interaktion och flerstämmighet
• Vi lär genom att samspela (Vygotskij).
• Ju fler sammanhang man får vara språkligt och
so...
Interaktion och flerstämmighet
I Historia ”De stora revolutionerna”:
Öppna och autentiska uppgifter
Diskussion i svenska och sva om språklig variation:
• Varför tror du man talar olika inom e...
Öppna och autentiska uppgifter
Stöttning
Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den
känsla av kontroll de behöver för att lärprocessen
ska fungera (G...
Stöttning
Visualisera nyckelbegrepp:
Stöttning
Grafiska modeller – Venndiagrammet
visualiserar likheter och skillnader mellan två
fenomen:
Modellering
Skrivmallar - stöttar skrivprocessen och visar på
texttypens struktur och språkliga drag:
Fritt efter Meestrin...
Digitala verktyg som ett stöd i
språkutvecklingen
• Bloggen – bygg en multimodal kunskapsbank
med dina elever. Ju fler sin...
Tack!
Hanna Stehagen - Lärare i svenska och sva för
grundskolans senare år och gymnasiet
Twitter: @stehagen
Blogg: hannala...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flerspråkighet i fokus

1,151 views

Published on

MIn presentation på konferensen Flerspråkighet i fokus 13 mars 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Flerspråkighet i fokus

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg Flerspråkighet i fokus 13 mars 2014 Hanna Stehagen
 2. 2. Syftet med föreläsningen Jag vill tala om och ge konkreta exempel på … • Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. • Olika klassrumsaktiviteter som är språkutvecklande. • Hur de digitala verktygen kan fungera som stöd för elevernas språk- och kunskapsutveckling.
 3. 3. Varför måste alla lärare undervisa språkutvecklande? • PISA 2013 – Sveriges resultat sjunker när det gäller läsförmåga och de svaga läsarna blir allt svagare. • Ett aktivt samhällsliv kräver en hög nivå läs- och skrivförmåga. • Det är demokratifråga! • Bristande läs- och skrivförmåga blir ett stort handikapp. • Till sist. Det är inte bara sva- och svensklärarens ansvar!
 4. 4. Vårt uppdrag i skolan • Utan ett fungerande språk blir det svårt att inhämta kunskaper, resonera kring den, bearbeta den och kommunicera det man lärt. • Det blir då svårt att nå skolframgång, eftersom vi … • bedömer våra elever efter deras språkliga förmåga att kommunicera sina kunskaper i våra respektive ämnen.
 5. 5. Litteracitetsbegreppet 2.0 • Förmågan att förstå och använda språket i tal och skrift i så många situationer och sammanhang som möjligt, för att lära, samarbeta och utvecklas samt kommunicera, fatta beslut, lösa problem, navigera och delta i samhällslivet och kritiskt granska information. • Begreppet innefattar även bilder, grafik, symboler, ljud och film… • Såväl i traditionell som i digital kontext ©Hanna Stehagen
 6. 6. Vårt uppdrag i skolan enligt Lgr 11 De olika skolformernas läroplaner är skrivna med utgångspunkt i det faktum att språket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket 2012, Få syn på språket, s. 4)
 7. 7. Vårt uppdrag enligt Lgr 11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, Lgr 11 s. 13) Bild: http://www.gettyimages.se/detail/foto/man-writing-in-a-busy-laboratory-royaltyfri-bild/454246665
 8. 8. Språket i ämnena Dessutom förklarar eleven hur människans villkor och värderingar kan påverkas av den tiden de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Ur kunskapskrav A för historia i slutet av år 9
 9. 9. Språket i ämnena Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner [---]. Ur kunskapskrav A för Matematik i slutet av år 9
 10. 10. Alla lärare är språklärare Hur uttrycker sig en naturvetare? Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i ödeläggelse av de naturliga miljöerna för lokalt förekommande arter. Det kan även leda till ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer har redan lett till utrotning av många djurarter. Bild: http://www.gettyimages.se/detail/foto/young-boy-doing-science-experiment-royaltyfri-bild/168531177
 11. 11. Varje ämne kräver sitt språk Från Marie Bjerregaard (NC för svenska som andraspråk)
 12. 12. ”Skolans språk är ingens modersmål” Barn kommer till skolan med olika förutsättningar: • 10000 ord i sitt ordförråd eller inga alls • 2000 lästimmar eller inga alls • Vissa har ett utbyggt ordförråd med många begrepp och somliga har inget alls • Ju lägre upp i åren desto högre språkliga krav, därför stöter många elever på patrull i högstadiet. Låt inte skolan förbli en sorteringsmaskin!
 13. 13. Vad är språkutvecklande undervisning? Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare… • Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter. • Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna. • Utgå från elevernas förkunskaper. Bygg broar. • Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att skriva inom olika texttyper i olika ämnen. • Integrera tala, lyssna, skriva och läsa i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur och språkliga drag samt uppmärksamma ordförrådet.
 14. 14. Min modell
 15. 15. Den viktiga förförståelsen
 16. 16. Förförståelse i fysik Lektionsmål: Förstå betydelsen av solenergi samt förstå hur solenergin kretslopp ser ut i naturen Språkmål: Kunna beskriva, förklara samt redogöra för betydelsen av solenergi samt solenergins kretslopp.
 17. 17. Struktur och förutsägbarhet
 18. 18. Interaktion och flerstämmighet • Vi lär genom att samspela (Vygotskij). • Ju fler sammanhang man får vara språkligt och socialt aktiv i, desto fler språkliga register och mer lär man sig. • Genom att följa upp elevernas tankar och svar och bygga vidare på dem ökar motivationen (Dysthe)
 19. 19. Interaktion och flerstämmighet I Historia ”De stora revolutionerna”:
 20. 20. Öppna och autentiska uppgifter Diskussion i svenska och sva om språklig variation: • Varför tror du man talar olika inom ett och samma språk? • Varför tror du att du talar som du gör? • Vilka personer har påverkat ditt sätt tala? • Hur tror du andra tänker om ditt sätt att tala? • Har du någon gång upplevt att du blivit negativt eller positivt bemött pga ditt sätt att tala? Berätta!
 21. 21. Öppna och autentiska uppgifter
 22. 22. Stöttning Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den känsla av kontroll de behöver för att lärprocessen ska fungera (Gärdenfors, 2010). Lektionsmål: Ni ska kunna förstå varför den franska revolutionen började samt revolutionens konsekvenser genom att Språkmål: resonera, diskutera och redogöra för varför revolutionen började samt för dess konsekvenser.
 23. 23. Stöttning Visualisera nyckelbegrepp:
 24. 24. Stöttning Grafiska modeller – Venndiagrammet visualiserar likheter och skillnader mellan två fenomen:
 25. 25. Modellering Skrivmallar - stöttar skrivprocessen och visar på texttypens struktur och språkliga drag: Fritt efter Meestringa och Hajer (2010)
 26. 26. Digitala verktyg som ett stöd i språkutvecklingen • Bloggen – bygg en multimodal kunskapsbank med dina elever. Ju fler sinnen som involveras ju bättre lär sig eleverna (Gärdenfors, 2010). Genom bloggen kan eleverna även interagera. • Popplet – Gör digitala tankekartor som eleverna samarbetar kring. De kan delas mellan eleverna. • Wordle – visualisera nyckelbegrepp • Poddar – spela in elevernas gruppdiskussioner
 27. 27. Tack! Hanna Stehagen - Lärare i svenska och sva för grundskolans senare år och gymnasiet Twitter: @stehagen Blogg: hannalar.blogspot.se Mail: h.stehagen@gmail.com Foto: Hans Renman

×