Format4

334 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Format4

 1. 1. Format• Nëse tabelën e shiqojmë në Datasheet view atëherë secili shënim i tabelës paraqitet në një rresht. Nëse tabelat përmbajnë më tepër fusha, atëherë paraqitja e një shënimi bëhet relativisht i vështirë pasi që të gjitha fushat e një shënimi duhet të jenë mbrenda një rreshti.• Poashtu, futja dhe ndryshimi i të dhënave në Datasheet view mund të bëhet e lodhshme me rritjen e numrit të shënimeve në tabelë. Duhet ti përdorni rrëshqitësit (scroll up dhe scroll down) për ta gjetur shënimin e dëshiruar si dhe të pozicionoheni në fushën përkatëse.• FORMA mundëson mënyrën e lehtë të futjes, ndryshimit dhe shikimit të të dhënave në tabelë.• Me përdorimin e formave mund të selektoni dhe paraqitni të gjitha fushat e një shënimi, mund të punoni me tabela të lidhura dhe të futni të dhënat në më shumë se një tabelë njëkohësisht.• Forma paraqet vetëm një shënim njëkohësisht.
 2. 2. Krijimi i formës• Mund të krijoni formë duke shfrytëzuar: AutoFormë Automatikisht e krijon formën pa pyetur asgjë. Ju mundëson ta krijoni formën duke selektuar Form Wizard fushat e formës, layoutin e formës, dhe stilin e prapavijës gjatë një numri të caktuar të dritareve Design View Përdoret ta ndërtoni formën nga zeroja
 3. 3. Krijimi i formës me AutoForm • AutoForm është mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për krijimin e formës. • AutoForm automatikisht krijon formën e cila i paraqet të dhënat nga një tabelë.Shembull:1. Hapeni bazën devedeteka.2. Klikoni në opcionin Forms për të kaluar në dritaren Forms.3. Klikoni në New te toolbari i dritares së bazës4. Selekto Autoform: Columnar5. Në pjesën e poshtme të dritares kliko në listën rënëse për të zgjedhur tabelën prej ku do ti marrim të dhënat –tabela origjinë (në rastin tonë filmat)6. Kliko OK
 4. 4. • Secila fushë ka labelën (emërtimin) në anën e majtë të formës të cilat në realitet paraqesin emrat e fushave.• Në anën e djathtë të formës paraqiten vlerat e fushave në formë toë text box-it.• Ato janë të lidhura me fushat përkatëse të tabelës së selektuar më herët. Sa herë që ti ndryshoni vlerat në text box, ato automatikisht do të ndryshohen edhe te tabela.• Posht te dritarja keni Navigation bar i cili ju mundëson të kaloni nga një shënim në tjetrin apo të krijoni shënim të ri.
 5. 5. Create form by using wizard • Form Wizard me shpejtësi krijon formën duke u bazuar në selektimet e juaja.Shembull:1. Me klik të dyfisht klikoni në Create form by using wizard te dritarja e bazës2. Në Tables/Queries klikoni te lista rënëse dhe zgjedhni tabelën huazimet nga e cila do ti marrim të dhënat.3. Në Available Fields selekto dhe barti fushat te pjesa Selected Fields duke klikuar te shenja >.4. Kliko Next
 6. 6. 5. Në dritaren vijuese duhet të zgjedhni layout-in e formës. Juve zgjidhni mundësine e parë(Columnar), Next
 7. 7. 6. Selektoni stilin e formës, Next7. Emërtoni formën. (FHuazimet)8. Selekto Open the form to view or enter information.9. Kliko Finish
 8. 8. 10. Mbetet ti editoni shënimet e futura apo të krijoni shënimet e reja.11. Ruaje formën duke klikuar në Save
 9. 9. Pamjet e formës• Forma ka disa pamje. Më së shpeshti përdoren:Design view dhe Form View Design view Form View
 10. 10. Krijimi i formës në Design view• Ndryshimet e mëtutjeshme apo krijimin e formës prej zeros e bëjmë meDesign view.• Shembull: Krijo formën në Design view:1. Te dritarja e bazës kliko në: New, Design view.2. Selekto tabelën klientet nga menia rënëse si tabelë prej ku imarrim të dhënat, OK
 11. 11. • Dritarja e dizajnit përbëhet nga pjesët Detail, ToolboxB-in dhe Field list.• Pjesa Detail shërben për vendosjen e fushave dhe kontrollave.• Field list paraqet fushat nga tabela prej ku i marrim të dhënat• Pjesët tjera të formës janë: page header, page footer, form header dhe form footer
 12. 12. Të kuptuarit e kontrollave• Kontrollat janë objekte si: text box, check box, scroll bar, ose butonat komandues për paraqitjen e datës apo kryerjen e operacionit.• Ekzistojnë tre tipat e kontrollave:Kontrollolli i lidhur Merr vlerat nga fusha në tabelën origjine të formës. Text box-i, list box-i dhe subform-a janë kontrolla të lidhuraKontrolli jo i lidhur Nuk ka kurrfar linku me shënimet t tabela origjine. Field label, line apo shape, command buttons, imazhet janë shembuj të kontrollave jo të lidhuraControlli kalkulues Përdor shprehje dhe llogarit vlera duke u bazuar në një apo më shumë fusha nga tabela origjine.
 13. 13. Toolbox-i• Mundëson qasjen e shpejtë te kontrollat. Ai përmban të gjitha tipet e kontrollave• Nëse nuk e shifni, klikoni në View, Toolbox.• Te shigjeta e Toolbox-it mund tishifni të gjitha kontrollat
 14. 14. • Kliko në fushën K_ID nga Field list, tërhiqe dhe lëshoje në formë. Pas lëshimit paraqiten dy pjesë: labela dhe text box-i. Në mënyrë të ngjashme paraqiti fushat e tjera. (Ato në toolbarin formating ndryshonjë fontin, madhësinë,… ). Në View, Ruler apo View, Grid, paraqitet apo largohet vizorja dhe rrjeti. Me klikun e djathtë te kontrollat apo forma paraqiten karakteristikat e tyre (Properties).
 15. 15. Krijimi i kontrollit kalkulues.• Kontrolli kalkulues kthen vlerën ë një shprehje e cila bazohet në një apo më shumë fusha nga tabelaorigjine. Kontrollat kalkulues nuk ndryshonjë vlerën e fushave në tabelën origjine.• Duke shfrytëzuar text box jo të lidhur, mund të krijoni kontroll kalkulues. Me tërheqjen e fushës nga Field List në form, ju formoni një kontroll të lidhur.• Nëse selektoni Text Controll nga Toolbox-i dhe e tërhiqni në dritaren Form Design , juve krijoni një text box controll jo të lidhur.• Në shembullin vijues do të krijoni një kontroll kalkulues i cili paraqet porosinë poqese ditëlindja e klientit është në datën aktuale.
 16. 16. 1. Hapeni formën F_klientet në Design view.2. Nga Toolbox-i zgjedhni kontrollën Text Box dhe pastaj vizatoeni ate në form.3. Labelën emërteoni me K_mosha4. Selekto text Box-in me tastin e djatht dhe kliko në Properties. Kliko në tabin Data.5. Kliko në Control Source Properties dhe shkruani=DateDiff(“yyyy”, [K_Ditelindja],Now()) +Int(Format(now(),”mm dd”)<Format(([K_Ditelin dja],”mmdd”))6. Ruaje formën, mbylle dialogun Properties.7. Kalo në Form view.
 17. 17. Krijimi i formës me nënform• Nënforma është formë brenda një forme tjetër të quajtur forma kryesore.Ato duhet të kenë relacion 1-me -shumë.• Ekzistojnë disa mënyra të krijimit të formës dhe nënformës. Form Wizard është njëra prej mënyrave.• Klikoni New, Form wizard, në dritaren e bazës.• Selektoni tabelën klientet prej ku do ti merrni të dhënat.• Në Available Fields selektoni K_ID, K_emri, K_mbiemri, Adresa, E-mail, Telefoni.• Te dialogu i njëjtë zgjedhni tabelën tjetër (Huazimet) dhe selektoni dhe shtoni (Add) të gjitha fushat e tabelës. vazhdoni magjistarin.

×