Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 

VÄRI

	
  

Kor%t	
  	
  

2013	
  |	
  vaiku1avavertaistoiminta.fi	
  |	
  kvtl.fi	
  
Tai1o:	
  teks%:	
  Kvtl	
  -­‐	
...
VÄRI

	
  

	
  

Prin1aa	
  kohta	
  näkemäsi	
  materiaali	
  	
  
itsellesi	
  talteen!	
  
!   Selaa	
  verkkosivua	
 ...
VÄRI

	
  

	
  

Naula-Muki-Pullo

1.	
  ALKULÄMMITTELY	
  
Vaiku1amisessa	
  laki%eto,	
  lähteet,	
  
%lastot	
  yms.	
...
 

VÄRI

	
  

2.1	
  VÄITTELYFOORUMI	
  	
  
Väi1elyissä	
  on	
  kaksi	
  tai	
  useampia	
  vastakkaisia	
  väi1eitä	
 ...
 

VÄRI

	
  

	
  	
  

	
  	
  	
  	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 ...
 

VÄRI

	
  

3.	
  FORUMTEATTERI	
  	
  
Koko	
  ryhmä	
  yhdessä	
  tai	
  pienryhmissä	
  
rakentaa	
  uudelleen	
  jo...
 

VÄRI

	
  

4.	
  KUUMA	
  TUOLI	
  

Välineet	
  ja	
  aika:	
  Ryhmälle	
  
sopiva	
  %la	
  ja	
  aikaa	
  30-­‐45	
...
 

VÄRI

	
  

5.	
  VAIKUTTAVA	
  KIRJOITTAMINEN	
  
Blogi. Tutkikaa	
  esimerkiksi	
  Vaiku1ava	
  vertaistoiminta	
  pr...
 

VÄRI

	
  

6.1	
  	
  	
  VAIKUTTAMISEN	
  KEHÄT	
  
Pohtikaa erilaista vaikuttamista
vaikuttamisen kehien avulla.
Sis...
 

VÄRI

	
  

6.2	
  	
  	
  VAIKUTTAMISEN	
  KEHÄT	
  
Sisin kehä –	
  asiat	
  joihin	
  voit	
  vaiku1aa	
  ja	
  jois...
VÄRI

	
  

	
  

7.1	
  	
  	
  MITEN	
  VAIKUTAMME?	
  
Vaiku1aminen	
  vaa%i	
  sinnikkyy1ä	
  ja	
  uskoa	
  omaan	
  ...
 

VÄRI

	
  

7.2	
  	
  	
  IDEALISTAA	
  TEHTÄVÄÄN	
  7	
  
!
!
!
!

 
 
 
 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
	
...
 

VÄRI

	
  

8.	
  LAPSET	
  JA	
  NUORET	
  VAIKUTTAJINA	
  
	
  
Kuntanne	
  palvelut	
  päivähoidossa	
  ja	
  koulus...
VÄRI

	
  

	
  

9.	
  VAIKUTTAJANA	
  KUNNASSA	
  
!   Kansalaisten	
  
vaiku1amismahdollisuudet	
  on	
  kirja1u	
  
pe...
 

VÄRI

	
  

10.	
  MITÄ	
  MUIDEN	
  TULISI	
  TIETÄÄ?	
  

Minkälaiset viestit valitsette kertomaan
erityistä tukea ta...
VÄRI

	
  

	
  

11.	
  VERKOSTOT	
  
Verkostovaikuttaminen on tehokasta!

Kirjaa	
  post-­‐it	
  –lapuille	
  niitä	
  k...
 

VÄRI

	
  

12.1	
  	
  	
  VIESTI	
  VIDEOLLA	
  
Puhe	
  ihmiseltä	
  ihmiselle	
  väli1ää	
  %etoa	
  ja	
  koske1aa...
VÄRI

	
  

	
  

12.2	
  	
  	
  OMA	
  PUHEENVUORO	
  
Järjestäkää	
  Puheenvuoro	
  -­‐työpajapäivä.	
  Voi1e	
  käy1ää...
 

VÄRI

	
  

13.1	
  KAMPANJA	
  -­‐	
  s uunni=ele	
  ja	
  toteuta 	
  
	
  

Aihe:	
  Mihin	
  halua1e	
  vaiku1aa?	
...
VÄRI

	
  

	
  

13.2	
  KAMPANJA	
  -­‐	
  m arkkinoinAa 	
  
Ketkä	
  ovat	
  avainhenkilöitä	
  ja	
  -­‐ryhmiä,	
  jo...
VÄRI

	
  

	
  

14.	
  WEBINAARI 	
  
	
  

Järjestä webinaari eli verkkoluento.
Joskus	
  ryhmässänne	
  voi	
  tulla	
...
VÄRI

	
  

	
  

Nyt	
  prin1aa	
  materiaali	
  itsellesi	
  talteen!	
  
!   Selaa	
  verkkosivua	
  alaspäin.	
  
	
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vaikuttamisen värisuora- avainkortit paikalliseen vaikuttamiseen

687 views

Published on

www.vaikuttavavertaistoiminta.fi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vaikuttamisen värisuora- avainkortit paikalliseen vaikuttamiseen

 1. 1.   VÄRI   Kor%t     2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   1  
 2. 2. VÄRI     Prin1aa  kohta  näkemäsi  materiaali     itsellesi  talteen!   !   Selaa  verkkosivua  alaspäin.     !   Löydät  materiaalin  ”Kooste”-­‐  otsikon  alta.  Voit    printata   materiaalin  omalla  ko%prin1erillä.     !   Valitse  ”prin1aa  tästä  materiaali  itsellesi”  (.pdf),  jolloin   koko  materiaali  aukeaa  ruudullesi.      Voit  valita  prin1erisi  asetuksista  haluatko  kor%t      itsellesi  yksi-­‐  vai  kaksipuoleisena  tulostuksena.       2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   2  
 3. 3. VÄRI     Naula-Muki-Pullo 1.  ALKULÄMMITTELY   Vaiku1amisessa  laki%eto,  lähteet,   %lastot  yms.  ovat  tärkeitä.  Niitä  toinen   osapuoli  arvostaa  ja  niiden  avulla   vaiku1aja  saa  valtaa.  Toisaalta  luovuus   ja  hullu1elu  au1avat  löytämään  hyviä   vaiku1amisen  tapoja.  Siksi  seuraava   irro1eleva  lämmi1elyharjoitus!     Vaiku=amisen  resepA   Leo  Straniuksen  2012  mukaan   Taito  ja   osaaminen   15%   Halu  ja   innostus   35%   Uskallus,   häpeämätön   toiminta   50%   Kuvat:  Papunet   Keksikää  mahdollisimman  monta   käy1ötarkoitusta  ½  litran  limpparipullolle/   pahviselle  kahvimukille/rautanaulalle.   Mikään  vastaus  ei  ole  väärä!   Pienessä  ryhmässä  yksi  on  kirjuri.  Muut   kertovat  vuorotellen  ideansa    ja  kirjuri  kirjaa   ne  paperille.  Isossa  ryhmässä  voidaan   jakaantua  4  hengen  ryhmiin,  poh%a  ensin  5   min.  ryhmässä  ja  si1en  ryhmät  sanovat   vuorotellen  yhden  idean  ja  kirjuri  kirjaa  ne   paperille.  Huomatkaa  mikä  määrä   luovuuden  voimavaroja  teissä  on!     Välineet  ja  aika:  iso  paperi  ja  kynä,  jos  tehdään   ryhmissä  jokaiseen  ryhmään  oma  iso  paperi  ja  kynä,   pullo/pahvimuki/naula,  mieWmisaikaa  ryhmälle  5  min.   ja  tehtävän  purku  10  min.   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   3  
 4. 4.   VÄRI   2.1  VÄITTELYFOORUMI     Väi1elyissä  on  kaksi  tai  useampia  vastakkaisia  väi1eitä  tai     mielipiteitä,  joita  voidaan  puolustaa  yksilöinä,  pareina  tai  joukkueina.   Tärkeintä  väi1elyssä  on  oman  väi1een  perustelu  ja  toisen  puolen   vakuu1aminen  oman  näkökannan  pätevyydestä  ja  paremmuudesta.       Väi1elyssä  pyritään  pääsemään  johonkin  lopputulokseen.  Väi1ely   kehi1ää  perustelutaitoja,  pää1elykykyä,  ongelmanratkaisukykyä  ja   vies%ntätaitoja.     Välineet  ja  aika:  Väi1elyn   arvioitsijoille  paperi  ja  kynät,   aikaa  30    min   Hakusanoja  aiheesta;    vies%ntä,   väi1ely,  neuvo1elutaidot,   nonverbaalinen  vies%ntä,  deba%ng   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   4  
 5. 5.   VÄRI                                                                                                 2.2      V  ÄITTELYFOORUMISSA        osapuolina  voivat  olla  esimerkiksi     tuen  tai  palvelun  hakija  (vanhempi)  ja  sosiaalityöntekijä.     Voidaan  tehdä  myös  niin,  e1ä  molemmin  puolin  on  kolme  vanhempaa     ja  kolme  sosiaalityöntekijää.    Keskustelussa  samalla  puolla  olevat  puhuvat  toisiaan   täydentäen  yhdellä  suulla.  Muut  tarkastelevat  väi1elyä/keskustelua  ja  antavat   pisteitä  +/-­‐  mm.  seuraavista  asioista.   !   esitetyt  faktoihin  perustuvat  perustelut  (piste/perustelu)   !   toisen  perustelun  kumoaminen   ! nonverbaalinen  vies%ntä  (  äänen  kimeys,  hermoilu,  hikoilu,  änky1äminen,  hymy,   suun  mutristus  ym.)                 Väittelyfoorumiin osallistujien pisteet:   Hakija:       Sosiaalityöntekijä:   Tehtävän  purku:  Pisteet,  perustelut,  vinkit  ja  syntyneet  ajatukset  jakoon   Lähde:  www.vaiku/amistaidot.fi   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   5  
 6. 6.   VÄRI   3.  FORUMTEATTERI     Koko  ryhmä  yhdessä  tai  pienryhmissä   rakentaa  uudelleen  jonkin   todellisuudessa  tapahtuneen  %lanteen   tai  tapahtuman  yksityiskohtaises%.   Ryhmä  esi1ää  %lanteen  toisille.  Kun   joku  katselijoista  aja1elee,  e1ä   %lanteessa  olisi  voinut  toimia  toisin,   hän  ilmaisee  sen  esim.  nostamalla   kätensä.     Ryhmän  ohjaaja  pysäy1ää  %lanteen,  ja   vaihtoehtoinen  toimintatapa  katsotaan   uudelleen.  Tällä  tavalla  %lanteita   voidaan  tutkia  ja  tarkastella  tässä  ja   nyt,  ajatuksena  oppia  tulevia  %lanteita   varten.     Puhelinkeskustelu Ryhmästä  valitaan  kaksi     henkilöä  puhelinkeskustelun   osapuoliksi.  Ryhmä  luo  yhdessä   %lanteen;  ketkä  puhuvat,  mistä  asiasta   ja  miksi.     Puhelinkeskustelu  käydään  spontaanis%   ja  ryhmäläiset  seuraavat.  Tilanteesta   keskustellaan  jälkikäteen.       Puhelinkeskustelussa  voidaan  myös   käy1ää  forumtea1erin  tekniikkaa,  eli   osallistujat  nostavat  käden,  kun   huomaavat,  e1ä  jokin  puheenvuoro   olisi  voinut  mennä  toisin.     2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   Välineet  ja  aika:  Ryhmälle  sopiva   %la.  Aikaa  30-­‐45  min./  harjoitus   6  
 7. 7.   VÄRI   4.  KUUMA  TUOLI   Välineet  ja  aika:  Ryhmälle   sopiva  %la  ja  aikaa  30-­‐45  min.   Tässä  tekniikassa  harjoitellaan  tulevaa  %lanne1a  rakentamalla  se  aivan     kuin  se  olisi  jo  kohdalla.       Yksi ryhmäläisistä valitaan rooliin,  joka  voi  olla  esim.   sosiaalityöntekijä,  asumispalveluista  vastaava  viranomainen  tai  ope1aja.  Rooli-­‐   henkilö  voi  olla  kuka  tahansa,  johon  ryhmäläiset  haluavat  jatkossa  vaiku1aa  oikeassa   %lanteessa.  Tilaan  asetetaan  tuolit  puolikaareen,  ja  ”kuuma  tuoli”  tulee  ringin  keskelle   siten,  e1ä  se  ero1uu  toisista.     Roolihenkilö  ase1uu  kuumaan  tuoliin,  ja  muut  osallistujat  esi1ävät  hänelle  kysymyksiä.   Kuumassa  tuolissa  oleva  henkilö  ei  saa  esi1ää  vastakysymyksiä,  ainoastaan  vastata   hänelle  esite1yihin  kysymyksiin.    Roolissa  oleva  vastaa  spontaanis%  olemassa  olevan   %etonsa  varassa.  Jos  kysymys  on  sellainen,  johon  roolihenkilö  ei  oikeas%  %edä   vastausta,  hän  voi  luoda  vastauksen  ”omasta  päästään”.  Ohjaaja  lope1aa     harjoituksen  jonkin  sopivan  ajan  kulu1ua  ja  aiheesta  keskustellaan.     2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   7  
 8. 8.   VÄRI   5.  VAIKUTTAVA  KIRJOITTAMINEN   Blogi. Tutkikaa  esimerkiksi  Vaiku1ava  vertaistoiminta  projek%n   ko%sivuilta  blogeja  (vaiku1avavertaistoiminta.fi).     Valitkaa  niistä  yksi  ja  poh%kaa  sen  vaiku1avuu1a.  Kenelle  blogi  on   suunna1u,  kuinka  blogin  vies%ä  voitaisiin  viedä  eteenpäin  niin,  e1ä  sillä  on   vaiku1avuu1a?         Mielipidekirjoitus. MieWkää  ryhmässänne  yhteinen  aihe   mielipidekirjoitukseen.  Etsikää  verkosta  ohjeita  mielipidekirjoituksen   laa%miseen  ja  vaihtakaa  kokemuksia.  MieWkää  ajankohtainen  ja  tärkeä  aihe.   Kirjoi1akaa  yhteinen  mielipidekirjoitus  paikallislehteen.  Selvi1äkää  millaiset   julkaisuohjeet  lehdessä  on.   Välineet  ja  aika:  Paperia  ja  kyniä,  %etokone   verkkoyhteydellä  ja  teks%nkäsi1elyohjelmalla,   aikaa  yhteiseen  työskentelyyn;  tutustuminen   blogi-­‐/mielipidekirjoi1amiseen  ja  oman   kirjoituksen  suunni1eluun  1  h  ja  puhtaaksi   kirjoitus  30  min.   Hakusanoja  aiheesta:  kirjoi1amisen  taito,   mielipidekirjoitus,  vaiku1ava   kirjoi1aminen   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   8  
 9. 9.   VÄRI   6.1      VAIKUTTAMISEN  KEHÄT   Pohtikaa erilaista vaikuttamista vaikuttamisen kehien avulla. Sisin kehä –  yksilönä  vaiku1amisen  taso,  olet  vaiku1amisen  y%messä.     Näitä  ovat  mm.  ak%ivinen  kansalaistoiminta,  %edonhankinta  ja  vaikkapa  mielipidekirjoitus   paikallislehteen.    Myös  valitus,  kantelu  ja  muistutus  ovat  jokaisen  kuntalaisen     vaiku1amisen  välineitä. Mihin  asioihin  voi  vaiku1aa  yksilönä  ja  miten?   Keskimmäinen kehä –  ryhmässä  vaiku1amisen  taso,  yhteiset  asiat,  joita  lähdetään  ajamaan.   Vertaisryhmä  voi  olla  mitä  parhain  tuki  ja  keino  mieWä  niitä  yhteisiä  asioita,  joita  kunnassa  tulisi   edistää.  Mihin  asioihin  ryhmässä  voi1e  vaiku1aa  ja  miten?   Uloin kehä –  suuressa  joukossa  vaiku1amisen  taso,  yhteiskunnallisen  tason  asiat,  kuten  EU   tai  kansallinen  ja  kansainvälinen  lainsäädäntö  ja  poli%ikka.  Mitä  nämä  ovat?   Välineet  ja  aika:  suuri  paperi,  tussit,                 Hakusanoja  aiheesta:  vaiku1aminen,   pari  tai  ryhmätyöskentely,  aikaa   vaiku1aminen  yhteiskunnassa,   tarvitse1e  pohdintaan  15  min.  ja   kunnassa,  EU:ssa   yhteiseen  tehtäväpurkuun  15  min.   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   9  
 10. 10.   VÄRI   6.2      VAIKUTTAMISEN  KEHÄT   Sisin kehä –  asiat  joihin  voit  vaiku1aa  ja  joista  voit  pää1ää.     Keskimmäinen kehä –  asiat  joihin  voin  vaiku1aa,  mu1a  josta  en  voi  pää1ää.   Uloin kehä –  asiat  joihin  et  voi  vaiku1aa  ja  joista  en  voi  pää1ää.   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   10  
 11. 11. VÄRI     7.1      MITEN  VAIKUTAMME?   Vaiku1aminen  vaa%i  sinnikkyy1ä  ja  uskoa  omaan  asiaan!     Muistakaa,  e1ä  muutos  lähtee  pienestä!         ”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä” - Mahatma  Gandhi-   Miettikää ensin  kukin  itseksenne  miten  ole1e  vaiku1aneet   asioihin,  pienistä  arkipäivän  teoista  suurempiin  kampanjoihin.   Kerätkää  nämä  si1en  suurelle  paperille.  Keskustelkaa  ja  jakakaa   kokemuksianne  erilaisista  vaiku1amisen  tavoista.   Hakusanoja  aiheesta:  Vaiku1amisen   keinot,  vaiku1amisen  väylät Välineet  ja  aika;  Paperia  ja  kyniä,   30-­‐45  min. 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   11  
 12. 12.   VÄRI   7.2      IDEALISTAA  TEHTÄVÄÄN  7   ! ! ! !         !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !      %edonhankinta;  kansanvalta.fi,  kunnat.net,     puhumalla  sosiaalitoimen  kanssa,     neW,  h-­‐ryhmä,  some,  mielipidekirjoitus,  blogi,  adressit,  mediayhteistyö   turvaa  ja  etuudet;  oikeat  %edot  oikeisiin  paikkoihin,  %edon  vastaano1aminen,  %edon   väli1äminen,  %edon  tarkastus,  %edon  korjaaminen  tarvi1aessa,     lähetystö  sosiaalijohtajan/sosiaalilautakunnan/kaupunginjohtajan  luo/  keskustelu,     yhdistykset  ja  yhteistyö,     kansalaisaloite;  avoinministerio.fi,  EU-­‐kansalaisaloite,  kunnallisaloite   kulutus,  lahjoitus,  jäsenyys,  ak%ivisuus,  vapaaehtoistyö,     poliiWnen  vaiku1aminen  (jäsen,  ehdokas,  edustaja,  valtuute1u,  lautakunta)   edustajaan  vaiku1aminen   %edotus%laisuudet   kyselyitä,  kuulemisia   viranomaiskoneisto,  lainvalmistelu   palvelusuunni1elu  +  päivitys   mielenosoitus  +  kansalaisto1elema1omuus   muutoksenhaku   vertaisryhmä,  miten?   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   12  
 13. 13.   VÄRI   8.  LAPSET  JA  NUORET  VAIKUTTAJINA     Kuntanne  palvelut  päivähoidossa  ja  koulussa  eivät  ole  kunnossa.     Halua1e  saada  pää1äjien  %etoon,  mitä  lapsenne  aja1elevat  asiasta.       Tutustukaa  Minulla  on  asiaa  –kirjaseen  lasten  osallisuudesta.   (vaiku1avavertaistoiminta.fi  )   Tehkää suunnitelma, kuinka keräätte lapsenne mielipiteitä ja miten tuotte tämän tiedon päättäjille. Hakusanoja  aiheesta:  lasten  ja  nuorten   osallisuus,  osallistuminen,   mielipiteiden  kuuleminen,  korvaavat   kommunikaa%omenetelmät Välineet  ja  aika:  Tietokone  tai   tableW  neWyhteydellä  tai   paperiversio  Lasten  osallisuuden   kirjasesta  paperia  ja  kyniä,  45  min. 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   13  
 14. 14. VÄRI     9.  VAIKUTTAJANA  KUNNASSA   !   Kansalaisten   vaiku1amismahdollisuudet  on  kirja1u   perustuslakiin   !   Julkisella  vallalla  on  velvollisuus  tukea   kaikkien  kansalaisten  osallistumista  ja   kuulemista   !   Kuntalain  mukaan  valtuuston  on   pide1ävä  huolta  siitä,  e1ä  kunnan   asukkailla  ja  palvelujen  käy1äjillä  on   edellytykset  vaiku1aa  kunnan   toimintaan   Miten  sinun  kunnassasi  on  ediste1y   kuntalaisten  vaiku1amismahdollisuuksia?   Jakakaa  kokemuksianne.  Etsikää  kun%en   ko%sivuilta    %etoa  vaiku1amiskanavista.   Niitä  kanna1aa  tutkia  tarkkaan.     Hakusanoja  aiheesta:  kunta-­‐  ja   lähivaiku1aminen,  lähi-­‐  ja  kuntademokra%a Keskustelu Missä  vaiheessa,  miten  ja  keneen     olisi  hyvä  vaiku1aa  kunnallisessa  päätöksenteossa.   Alla  oleva  aikataulu  on  keskustelun  pohjana.      Vaihe   Vaikute=ava  taho    Viranhal%javalmistelu   Viranhal%ja    Lausunto,  esitys,  aloite   Johtokunta  ja/tai  Lautakunta    Asian  valmistelu  valtuustolle   Kunnanhallitus    Lopullinen  ratkaisu   Valtuusto    Laillisuusvalvonta  ja       täytäntöönpano   Kunnanhallitus   Välineet  ja  aika;  Paperia,  kyniä,  %etokone  tai  tableW,   neWyhteys,  30  min. 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   14  
 15. 15.   VÄRI   10.  MITÄ  MUIDEN  TULISI  TIETÄÄ?   Minkälaiset viestit valitsette kertomaan erityistä tukea tarvitsevien lasten perheistä ja millä perusteilla? Poh%kaa  tätä  hetken  itseksenne  ja  kerätkää   si1en  noin  viiden  hengen  ryhmissä  näitä  asioita   yhteen.  Millaisia  otsikkoaiheita  tästä  asiasta   löytyy?  Asia  on  itsessään  tärkeä,  mu1a  on  hyvä   vies%ä  muitakin  painavia  perusteita.   Kuvat:  Papunet   Välineet  ja  aika;  Paperia  A4   ja  iso  paperi,  kyniä  ja   tusseja,  30-­‐45  min Kerätkää  yhteenvetona  otsikot  taululle  tai   seinälle  ja  mieWkää  keinoja  siihen,  kuinka  näitä   asioita  voi  tuoda  esiin,    ja  millaisilla   vaiku1amisen  keinoilla.   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   15  
 16. 16. VÄRI     11.  VERKOSTOT   Verkostovaikuttaminen on tehokasta! Kirjaa  post-­‐it  –lapuille  niitä  kuppikun%a,  yhdistyksiä,  harrastusryhmiä   yms.  joissa  sinä  tai  joku  perheenjäsenesi  ole1e  mukana,  kukin  yhdelle   lapulle.  Kerää  laput  isolle  paperille.  MieWkää  miten  voi1e  hyödyntää   näitä  verkostoja  vaiku1amistyössä.       Kuvat:  Papunet   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   16  
 17. 17.   VÄRI   12.1      VIESTI  VIDEOLLA   Puhe  ihmiseltä  ihmiselle  väli1ää  %etoa  ja  koske1aa.  Video  kertoo   enemmän  kuin  tuhat  sanaa.  Käy1äkää  videoita  vaiku1amisen  työkaluina.   Katsokaa Puheenvuoroja -  Tarkat  ohjeet  videoin%en  tekemiseen   löydät  verkkosivuilta.    Poh%kaa  yhdessä  kuinka  niitä  voisi  käy1ää   vaiku1amiseen.  Videoitavien  asioiden  näkökulma  kanna1aa  valita   kohderyhmä  huomioiden  -­‐  Kenelle  halua1e  puhua,  kenen  kuulevan  asianne?   Esiin  on  hyvä  tuoda  myös  posi%ivisia  ja  vahvistavia  kokemuksia.       Välineet  ja  aika;  Tietokone  tai   tableW  verkkoyhteydellä,  40  min 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   17  
 18. 18. VÄRI     12.2      OMA  PUHEENVUORO   Järjestäkää  Puheenvuoro  -­‐työpajapäivä.  Voi1e  käy1ää     Videoin%-­‐työkalusta  löytyviä  kysymyksiä  tai  tehdä  juuri  omaan     vaiku1amisen  aiheeseen  lii1yviä  kysymyksiä.  Vaiku1avavertaistoiminta.fi  -­‐sivulta   löydä1e  ohjeet  videoidun  puheenvuoron  tekemiseen.  MieWkää  onko  lähipiirissänne   joku,  joka  voisi  olla  apuna  puheenvuorojen  editoinnissa.       Valmiit Puheenvuorot ovat  tehokkaita  työkaluja.   Poh%kaa  miten  käytä1e  niitä  vaiku1amistarkoituksessa:   levi1äminen  sosiaalisen  median  avulla,  linkkinä   sähköpos%ssa,  puheenvuorojen  esi1äminen   kuulemis%laisuuksissa,  kunnan  kokouksissa,  materiaalina   tapahtumissa.     MieWkää  vaiku1amisen  kohde1a,  ajankohtaa  ja  väyliä,  jotka   parhaiten  vievät  asiaanne  eteenpäin  ja  tavoi1avat   avainhenkilöt.   2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   Välineet  ja  aika:  Rauhallinen  %la,   kamera,  jolla  voi  ääni1ää   videokuvaa  ja  ääntä,  %etokone   puheenvuorojen  editoin%in   (ilmaisohjelma),  %lajärjestelyihin  10   min,  puheenvuorojen  tal%oin%in   noin  40  min/hlö,  riippuen   kysymysten  määrästä,  editoin%in   30  min/haasta1elu 18  
 19. 19.   VÄRI   13.1  KAMPANJA  -­‐  s uunni=ele  ja  toteuta     Aihe:  Mihin  halua1e  vaiku1aa?   Käytössä olevat resurssit? MieWkää  mitä  kukin  teistä  voisi  tehdä,  minkä   verran  aikaa  kenelläkin  on;  pienikin  panos  on  tärkeä!     Ketkä  ovat  tarpeellisia  yhteistyökumppaneita?   Päämäärä: Mikä  on  muutos,  jonka  kampanja  on  saanut  aikaan?   Oikea ajoitus: Vaiku1amisen  voima  on  sen  oikea  ajoitus.  Tapahtuuko   tulevaisuudessa  jotain  sellaista,  joka  tukee  asiasi  esiin  tuomista?  Tehkää  aikajana   kampanjalle;  alku,  eri  vaiheet  ja  lopetus.   Vaikuttamisen kohderyhmä? Kirjatkaa  ylös  post-­‐it  lapuille  kaikki  ryhmät,   joiden  kau1a  asianne  voisi  edistyä.  Olkaa  luovia  ja  rohkeita.  Ympyröikää  si1en  ne  tahot,   jotka  ovat  vaikutuspiirissänne  tai  tavoite1avissa.   Välineet  ja  aika;  Tehtävän  voi  tehdä  parityönä  tai  muutaman   hengen  ryhmässä,  tarvitse1e  suuren  paperin,  tusseja  ja  post-­‐it   lappuja  sekä  %etokone  ja  verkkoyhteys,  jos  hyödynnä1e  ideoita   verkosta. 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   Hakusanoja:markkinoin%,   suunni1elu,  kohderyhmä,   kohderyhmän  määri1ely   19  
 20. 20. VÄRI     13.2  KAMPANJA  -­‐  m arkkinoinAa   Ketkä  ovat  avainhenkilöitä  ja  -­‐ryhmiä,  jotka  ovat  huomion  ja  arvonannon     kohteena,  joiden  esimerkkiä  seurataan  ja  jotka  ovat  sosiaalises%  karismaaWsia?   Samaistukaa  vaiku1amisen  kohteeseen.  MieWkää,  mikä  on  hänen  tai  heidän     etunsa  lähteä  ajamaan  asiaanne.  Kirjatkaa  nämä  ylös.     Pohtikaa kampanjan sisältöä: Mitä  toisten  tulisi  %etää  aiheesta?  Mikä  on   oleellista  %etoa  heille?  Miksi  he  kiinnostuisivat?   Millainen kampanja asiallemme? Vakava  aihe  voi  edetä  mainios%   huumorin  keinoin.  Vakavahenkisessä  kampanjassa  tuokaa  esiin  mahdollisuudet  ja   ratkaisuvaihtoehdot;  kuinka  vaikutetun  tulisi  toimia,  jo1a  asiaan  saataisiin  parannus.   Keksikää  uu1a,  keksikää  mahdotonta!   Sosiaalinen media antaa kampanjalle siivet! Verkkosivuilta   löydä1e  vinkkejä  ja  neWkampanjaesimerkkejä  (vaiku1avavertaistoiminta.fi)       2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   20  
 21. 21. VÄRI     14.  WEBINAARI     Järjestä webinaari eli verkkoluento. Joskus  ryhmässänne  voi  tulla  eteen  %lanne,  jolloin  ulkopuolisen  henkilön   asiantuntemusta  tarvitaan,  jo1a  vaiku1aminen  voi  edetä.  Webinaari  on  edullinen     ja  käytännöllinen  tapa  saada  esimerkiksi  järjestön  lakimies  puhumaan   toivomastanne  aiheesta.  Mukaan  voi1e  kutsua  muitakin  vertaisryhmiä  ja  aiheesta   kiinnostuneita,  jolloin  %edonjakaminen  on  vieläkin  tehokkaampaa.   Vaiku1avavertaistoiminta.fi  -­‐sivulla  on  ohjeet  webinaarin  toteu1amiseen.       Aiheideoita  webinaariin:  muutoksenhaku  viranomaisten  päätöksiin,  lasten   mielipiteiden  kuuleminen,  päivähoidon/koulun  tarjoama  tuki  erityistä  tukea   tarvitsevalle  lapselle,  sisaruus  yms.   Välineet  ja  aika:  Suunni1eluun  paperia  ja  kynä,  puhelu  webinaarin  puhujalle,  %etokone  tai   tableW  verkkoyhteydellä,  suunni1elu  1  h,  ennakkokeskustelu  sosiaalisen  median  ryhmässä   2viikkoa,  webinaari    1-­‐1,5  h,  jälkikeskustelu  sosiaalisen  median  ryhmässä1-­‐2  viikkoa,  koko   prosessi  vie  noin  1  kk. 2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   21  
 22. 22. VÄRI     Nyt  prin1aa  materiaali  itsellesi  talteen!   !   Selaa  verkkosivua  alaspäin.     !   Löydät  materiaalin  ”Kooste”-­‐  otsikon  alta.  Voit    printata   materiaalin  omalla  ko%prin1erillä.     !   Valitse  ”prin1aa  tästä  materiaali  itsellesi”  (.pdf),  jolloin   koko  materiaali  aukeaa  ruudullesi.      Voit  valita  prin1erisi  asetuksista  haluatko  kor%t      itsellesi  yksi-­‐  vai  kaksipuoleisena  tulostuksena.       2013  |  vaiku1avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi   Tai1o:  teks%:  Kvtl  -­‐  kuva:  M.Atosuo   22  

×