Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINULLA ON ASIAA
- kysy

JA

KUUNTELE

Tue lasta saamaan oma äänensä kuuluviin

1
Minulla on asiaa

Johdanto
Tämä kirjanen on tarkoitettu vanhemmille
ja ammattilaisille, jotka haluavat
kuunnella erityistä...
Minulla on asiaa

Osallisuus

on tässä ja nyt, läsnäoloa parhaimmillaan sekä
lapselle että aikuiselle. Osallisuus toteutuu...
Minulla on asiaa

OSALLISUUDEN OIVALLUKSET
Osallisuuden tukijana

kohtaan aidosti ja oikeasti lapsen.
Kuuntelen lapsen tar...
Minulla on asiaa

Osallisena
lapsi tuntee kuuluvansa perheeseen,
päiväkoti- tai harrastusryhmään, tai
kouluyhteisöön. Hän ...
Minulla on asiaa

Tässä kirjasessa kerrotaan:

MIKSI aikuisten on tärkeää ottaa huomioon
lasten mielipiteet?

missä tilant...
Minulla on asiaa

MIKSI aikuisten on tärkeää ottaa huomioon
lasten mielipiteet?

Ymmärrämme lasten kiinnostuksen kohteita,...
Minulla on asiaa

erilaisia

Lapsilla ja aikuisilla on usein
käsityksiä siitä, mikä lapsille on tärkeää. Lapset ja aikuise...
Minulla on asiaa

MIELIPITEIDEN selvittäminen

Erityistä tukea tarvitsevien lasten
ja huomioon ottaminen on erityisen tärk...
Minulla on asiaa

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat muita lapsia useammin erilaisten tutkimusten ja arviointien koht...
Minulla on asiaa

omanarvontunto

Lapsen
kasvaa, kun
hän tuntee, että hänen mielipidettään
kunnioitetaan ja sillä on merki...
Minulla on asiaa

YK

Lapsilla on
:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskevan yleiss...
Minulla on asiaa

missä tilanteissa on tärkeää
huomioida lapsen mielipide?

Kotona ja päiväkodissa – sukella lapsen maailm...
Minulla on asiaa

Tutkimus- ja arviointitilanteissa – pyydä lasta kuvaamaan
osaamistaan ja kertomaan asioista, jotka hän k...
Minulla on asiaa

auttaa

Vanhemmat voivat
ammattilaisia
tukemaan lapsen osallisuutta kertomalla hänestä
ja hänen kommunik...
Minulla on asiaa

Milla keinoilla

lasten mielipiteitä voi saada esille?

16
16
Minulla on asiaa

SADUTUS

Sadutus on keino, joka sopii erityisen hyvin lapsen maailmaan
sukeltamiseen ja lapsen jokapäivä...
Minulla on asiaa

KIINNOSTUNEITA

Lapset, jotka ovat
arjestaan,
kokevat hallitsevansa omaa elämäänsä.
Päätöksentekoon osal...
Minulla on asiaa

Valokuvatyöskentely

Sukella lapsen ajatusmaailmaan pyytämällä häntä valokuvaamaan omia
kiinnostuksen ko...
Minulla on asiaa

Keskustelumatto
Kun haluat kysyä lapselta hänen mielipidettään, keskustelumatto on
siihen oiva keino. Ke...
Minulla on asiaa

Lapsilla on paljon enemmän

TAITOJA

kuin aikuiset luulevat.

21
21
Minulla on asiaa

SISARUUS
Kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, voi muiden lasten ääni
jäädä kuulematta. Kun...
Minulla on asiaa

INTUITIO

Herkkyys, luovuus ja
ovat
tärkeitä taitoja lasten kuuntelemisessa.
Kun lapsella on erityisen t...
Minulla on asiaa

Tärkeää!
Lapsen osallisuuden kannalta on ensiarvoisen
tärkeää, että hän näkee pohdinnoillaan olevan
käyt...
Minulla on asiaa
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n

VAIKUTTAVA VERTAISTOIMINTA
-projekti tahtoo edistää kulttuuria,
joka t...
Lähteitä
OSALLISUUS Young Children’s Voices Network
National Children’s Bureau:
– Listening to young disabled children
www...
Linkkejä
Vaikuttava vertaistoiminta-projekti
www.vaikuttavavertaistoiminta.fi
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
www.lapsiasia....
Minulla on asiaa

28
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minulla on asiaa - opas lapsen osallisuuteen

1,313 views

Published on

www.vaikuttavavertaistoiminta.fi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minulla on asiaa - opas lapsen osallisuuteen

 1. 1. MINULLA ON ASIAA - kysy JA KUUNTELE Tue lasta saamaan oma äänensä kuuluviin 1
 2. 2. Minulla on asiaa Johdanto Tämä kirjanen on tarkoitettu vanhemmille ja ammattilaisille, jotka haluavat kuunnella erityistä tukea tarvitsevien lasten mielipiteitä, kokemuksia ja tarpeita. 2 2
 3. 3. Minulla on asiaa Osallisuus on tässä ja nyt, läsnäoloa parhaimmillaan sekä lapselle että aikuiselle. Osallisuus toteutuu kaikessa yhteisessä tekemisessä koko ajan. 3 3
 4. 4. Minulla on asiaa OSALLISUUDEN OIVALLUKSET Osallisuuden tukijana kohtaan aidosti ja oikeasti lapsen. Kuuntelen lapsen tarinaa. Annan lapselle mahdollisuuden olla rakentamassa ainutkertaista todellisuuttaan hänelle tärkeän yhteisön jäsenenä. Autan lasta tekemään maailmaansa näkyväksi, saamaan ääntään kuuluville. Johanna Sommers-Piiroinen , Lapsen ääni – tarina minulta. 4 4
 5. 5. Minulla on asiaa Osallisena lapsi tuntee kuuluvansa perheeseen, päiväkoti- tai harrastusryhmään, tai kouluyhteisöön. Hän tuntee voivansa olla osa ryhmää omana itsenään. Hän tuntee, että aikuiset kuuntelevat ja ottavat hänen mielipiteensä huomioon päätöksiä tehtäessä. Aikuiset auttavat lasta kertomaan hänelle tärkeistä asioista muille ja tekemään lapselle tärkeitä asioita yhdessä muiden kanssa. 5 5
 6. 6. Minulla on asiaa Tässä kirjasessa kerrotaan: MIKSI aikuisten on tärkeää ottaa huomioon lasten mielipiteet? missä tilanteissa? MITEN 6 6 mielipiteitä voi saada esille?
 7. 7. Minulla on asiaa MIKSI aikuisten on tärkeää ottaa huomioon lasten mielipiteet? Ymmärrämme lasten kiinnostuksen kohteita, huolia ja heille tärkeitä asioita. Tuemme lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Edistämme lapsen terveyttä ja kehitystä. Edistämme lasten vuorovaikutustaitoja. Taidot kasvavat kun lapset saavat suunnitella ja päättää omaan arkeensa liittyvistä asioista. He oppivat kommunikoimaan,neuvottelemaan ja asettamaan tarpeitaan tärkeysjärjestykseen. 7 7
 8. 8. Minulla on asiaa erilaisia Lapsilla ja aikuisilla on usein käsityksiä siitä, mikä lapsille on tärkeää. Lapset ja aikuiset myös arvioivat ongelmia eri tavoin. Heillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, mitä asioille pitäisi tehdä. 8 8
 9. 9. Minulla on asiaa MIELIPITEIDEN selvittäminen Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja huomioon ottaminen on erityisen tärkeää, sillä: Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat suuren osan ajasta aikuisten toimintojen kohteita. Silti heidän mahdollisuutensa tehdä valintoja ja päätöksiä ovat usein hyvin suppeat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat useammin kuin muut joutua mm. kiusaamisen kohteeksi. 9 9
 10. 10. Minulla on asiaa Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat muita lapsia useammin erilaisten tutkimusten ja arviointien kohteina ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia. He joutuvat usein syrjään neuvotteluprosesseista, koska ne perustuvat kirjoitetun ja puhutun kielen käyttöön. He ovat muita lapsia enemmän kontaktissa moniin aikuisiin, jotka eivät osaa käyttää heidän kommunikaatiomenetelmäänsä. He ovat useammin kuin muut lapset lääketieteellisten hoitotoimenpiteitten kohteina. 10 10
 11. 11. Minulla on asiaa omanarvontunto Lapsen kasvaa, kun hän tuntee, että hänen mielipidettään kunnioitetaan ja sillä on merkitystä. 11 11
 12. 12. Minulla on asiaa YK Lapsilla on :n lapsen oikeuksien sopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa oman kehitystasonsa mukaan. Suomessa lasten oikeuksia edistää Lapsiasiavaltuutettu. 12 12
 13. 13. Minulla on asiaa missä tilanteissa on tärkeää huomioida lapsen mielipide? Kotona ja päiväkodissa – sukella lapsen maailmaan; tue ja etsi keinoja lisätä lapsen tunnetta osallisuudesta Koulussa – tue lapsen osallisuutta ja mieti, miten sitä voisi lisätä. Pyydä lasta kertomaan oppimisestaan ja pohtimaan oppimisen iloja ja haasteita Kuntoutuksessa ja terapioissa – pyydä lasta kertomaan mielipiteensä kuntoutuksesta ja siitä, mikä siinä on mukavaa ja toimivaa Palvelusuunnittelussa – ota lapsi mukaan hyvän elämän määrittelyyn ja kertomaan mitä tukea hän tarvitsee 13 13
 14. 14. Minulla on asiaa Tutkimus- ja arviointitilanteissa – pyydä lasta kuvaamaan osaamistaan ja kertomaan asioista, jotka hän kokee helppoina tai hankalina Sairaalassa/terveyskeskuksessa/lääkärikäynneillä – osoita sanasi lapselle ja kysy häneltä itseltään hänen voinnistaan Harrastuksissa - kysy lapselta hänen kokemuksiaan harrastamisesta Päiväohjelman suunnittelussa - Millaisia asioita lapsi haluaa päiväänsä kuuluvan? Avustajan valinta – anna lapsen ottaa osaa avustajan valintaan. Lapset, jotka ovat kiinnostuneita arjestaan, kokevat hallitsevansa omaa elämäänsä. Päätöksentekoon osallistuminen kehittää lapsen ymmärrystä omista tarpeista ja toiveista. 14 14
 15. 15. Minulla on asiaa auttaa Vanhemmat voivat ammattilaisia tukemaan lapsen osallisuutta kertomalla hänestä ja hänen kommunikaatiotavoistaan. Ammattilaisten tehtävä on luoda rauhallinen tila ja riittävästi aikaa sekä lasten että vanhempien mielipiteiden selvittämiselle. 15 15
 16. 16. Minulla on asiaa Milla keinoilla lasten mielipiteitä voi saada esille? 16 16
 17. 17. Minulla on asiaa SADUTUS Sadutus on keino, joka sopii erityisen hyvin lapsen maailmaan sukeltamiseen ja lapsen jokapäiväiseen kuuntelemiseen. Tiesitkö, että säännöllisesti satuja kertonut lapsi rohkaistuu kertomaan ajatuksistaan erilaisissa tilanteissa? Sadutus on helppoa! Pyydä lasta kertomaan satu tai tarina. Kirjaa lapsen satu sanasta sanaan ja lue valmis satu hänelle. Kerro lapselle, että hän voi tarinansa kuultuaan muuttaa sitä, jos haluaa. Saduttamisella vahvistat lasten itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin ja näkemyksiin. Käytä sadun kertomiseen tarpeen mukaan tukiviittomia ja kuvia. 17 17
 18. 18. Minulla on asiaa KIINNOSTUNEITA Lapset, jotka ovat arjestaan, kokevat hallitsevansa omaa elämäänsä. Päätöksentekoon osallistuminen kehittää lapsen ymmärrystä omista tarpeista ja toiveista. 18 18
 19. 19. Minulla on asiaa Valokuvatyöskentely Sukella lapsen ajatusmaailmaan pyytämällä häntä valokuvaamaan omia kiinnostuksen kohteitaan heti kun kamera tai kännykkä pysyy kädessä. Lapsi kuvaa sen, minkä kokee oleelliseksi ja mielenkiintoiseksi. Lapsilla on myös tapana ottaa kuvia mitä kiinnostavimmilla tavoilla monenlaisista kuvakulmista. Ellei omatoiminen kuvaaminen onnistu, auta lasta hänelle sopivalla tavalla. Pyydä lasta lavastamaan tilanne, joka häntä huolettaa tai ilahduttaa, ja ottamaan siitä kuva. Lapsi voi kertoa ottamastaan kuvasta ja sen merkityksestä vaikka tarinan avulla. Lue myös ”Minä kuvaan, kuvia minusta - Ikkuna lapsen maailmaan. Valokuva lapsen osallisuuden edistäjänä.” www.vaikuttavavertaistoiminta.fi 19 19
 20. 20. Minulla on asiaa Keskustelumatto Kun haluat kysyä lapselta hänen mielipidettään, keskustelumatto on siihen oiva keino. Keskustelumatto on kuviin perustuva menetelmä, joka sopii hyvin kaikkien lasten kanssa työskentelemiseen. Erityisen hyvin se sopii kuvien avulla kommunikoivien lasten mielipiteitten selvittämiseen. Kun tiedät aiheen, josta haluat lapsen kanssa keskustella, kerää aiheeseen liittyviä kuvia, tai ota ja tulosta valokuvia. Tarvitset lisäksi ”mielipidekuvat”, vaikka peukut tai naamat, jotka kuvaavat tykkäämistä, välinpitämättömyyttä ja vastenmielisyyttä. Pyydä lasta asettamaan kuvat hänen kokemustaan kuvaavan mielipiteen alle. Hae lisätietoa keskustelumatosta verkosta hakupalvelimien avulla tai materiaalissamme olevien linkkien kautta. Käytä hakusanoja: keskustelumatto, papunetti, talking mat. 20 20
 21. 21. Minulla on asiaa Lapsilla on paljon enemmän TAITOJA kuin aikuiset luulevat. 21 21
 22. 22. Minulla on asiaa SISARUUS Kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, voi muiden lasten ääni jäädä kuulematta. Kun sisarukset kouluiän lähestyessä alkavat huomata, että veli tai sisko on toisenlainen kuin muut, asian käsittelyyn kannattaa varata aikaa. Puhu vammaisuudesta sisaruksen kanssa hänen ymmärtämillään sanoilla ja käsitteillä lapsen ikätasoon sopivalla tavalla: vaikka piirtämällä, tarinoimalla, tanssimalla, näyttelemällä tai valokuvaamalla. Lue myös ”Sisaruus on ihanan älytöntä touhua-viisi vinkkiä vanhemmille erityistä tukea tarvitsevan lapsen sisaruksen huomioimiseen” www.vaikuttavavertaistoiminta.fi 22 22
 23. 23. Minulla on asiaa INTUITIO Herkkyys, luovuus ja ovat tärkeitä taitoja lasten kuuntelemisessa. Kun lapsella on erityisen tuen tarve, käytä mielipiteitten kuuntelemiseen kekseliäisyyttä ja lapsen tarpeisiin sopivia kommunikaatiokeinoja. 23 23
 24. 24. Minulla on asiaa Tärkeää! Lapsen osallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hän näkee pohdinnoillaan olevan käytännön merkitystä. Kun olet kysynyt lapsen mielipidettä, kiitä häntä ja kerro miten hänen mielipiteensä vaikuttaa päätöksentekoon ja arkeen. Jos et voi toteuttaa lapsen ehdotuksia, kerro hänelle miksi se ei ole mahdollista. 24 24
 25. 25. Minulla on asiaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n VAIKUTTAVA VERTAISTOIMINTA -projekti tahtoo edistää kulttuuria, joka tukee lapsen osallisuutta. Tuomme perheiden kanssa esiin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mielipiteitä ja tarpeita. 25 25
 26. 26. Lähteitä OSALLISUUS Young Children’s Voices Network National Children’s Bureau: – Listening to young disabled children www.ncb.org.uk/media/74024/listening_to_young_disabled_ children.pdf Handikappförbunden Egen växtkraft-projekti www.fou.sormland.se/media/5796/v%C3%A4xtkraft.pdf Osallisuuden asteita www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/hallinto/ lapsenosallisuus KESKUSTELUMATTO Papunet www.papunet.net/tietoa/keskustelumatto SADUTUS Sadutus. Avain osallistavaan toiKarlsson Liisa (2000) mintakulttuuriin. PS-Kustannus. Lapset toimivat ja kertovat ry, lapsilähtöisen tutkimuksen kehittäjä- ja tutkimusverkosto www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Sadutus/sadutus_paa.htm SISARUUS Kehitysvammaisten Tukiliiton Verraton sisaruus. Pelastakaa lapset ry: Lapsen ääni-tarina minulta. www.pelastakaalapset.fi/toiminta/mediakasvatus/ lasten-osallisuus-ja-media/lapsen-aani-tarina-minulta julkaisusarja 1/2012 Pelastakaa lapset ry: Osallisuuden ohjeistus pelastakaalapset-fi-bin.directo.fi/@Bin/ b73beecc8cab57f09edd283ec9102b7b/1368524504/ application/pdf/770756/osallisuudenohjeistus.pdf lasten valokuvailmaisussa. Musta taide. 26 26 VALOKUVAUS kuvan takana. Erityisiä piirteitä Setälä Päivi (2012) Lapsi Minä kuvaan, kuvia minusta - Ikkuna lapsen maailmaan. Valokuva lapsen osallisuuden edistäjänä. www.vaikuttavavertaistoiminta.fi
 27. 27. Linkkejä Vaikuttava vertaistoiminta-projekti www.vaikuttavavertaistoiminta.fi Lapsiasiavaltuutetun toimisto www.lapsiasia.fi/etusivu Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki papunet.net/tikoteekki Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus -vinkkejä kommunikatioon ja itseilmaisuun jaatiswiki.wikispaces.com/kommunikaatio+ja+itseilmaisu Leijonaemot – Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vertaistukiyhdistys www.leijonaemot.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kasvun kumppanit –sivut www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Julkaisuja lasten osallisuudesta www.socca.fi/julkaisut/tyopaperit Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi Opetusministeriö/hallitus www.minedu.fi/OPM Vammaispalvelujen käsikirja www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja Tutkimusta www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/tutkimus/vammaisuus ELO - Erityislasten Omaiset ry erityislastenomaiset.fi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus www.ykliitto.fi/files/vammaistenoikeudet_kirjanen_net.pdf Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Perhesivut www.kvtl.fi/fi/perhesivut Yleissopimus selkokielellä pre20090115.stm.fi/ka1180612770176/passthru.pdf Malike - apuvälineet www.malike.fi/fi/valineet YK:n Lapsen oikeuksien sopimus www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus 27 27
 28. 28. Minulla on asiaa 28

×