Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitarina - nuorten mielipiteet kuuluviin

692 views

Published on

www.vaikuttavavertaistoiminta.fi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitarina - nuorten mielipiteet kuuluviin

 1. 1. 2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 2. 2. Digitarina   Mikä  se  on?       Miksi  tekisin  digitarinan?       Miten  teen  sen?   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 3. 3. Digitarina   Digitarina  on  videomuotoinen  tarina,  jonka  avulla  voi  kertoa   omista  unelmista  ja  tärkeistä  asioista,  tai  epäkohdista  ja   muutoksen  tarpeista.  Digitarina  on  myös  käynCkorD:      Tämä olen minä! Esitä  omia  ajatuksiasi  ja  käytä  tarinaa  vaiku,amisen   keinona,  kun  haluat  äänensi  ja  mielipiteesi  kuuluviin.       Tutustu  alla  digitarinan  teko-­‐ohjeisiin  ja  toteutuksen   käytännön  vinkkeihin  ja  ryhdy  toimeen!   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 4. 4. Digitarina  menetelmänä   •  Oma  aja,elu  ja  kiinnostus  on  työskentelyn  ydin   •  Tuo  esiin  omia  kokemuksia  ja  ajatuksia.    Vaikuta   arjessa  ja  yhteiskunnassa.   •  Menetelmä  kehiteDin  Digital  storytelling  -­‐nimellä   USA:ssa  yhteisöjen  jäsenten  muistojen   tallennusvälineeksi.          www.storycenter.org   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 5. 5. Nuorten  ääni  esiin!   •  Järjestä  nuorten  kanssa  kurssi  tai  työpaja,  jossa   tee,e  digitarinoita.       •  Työskentelyssä  voidaan  käsitellä  esimerkiksi   omia  tulevaisuuden  suunnitelmia  ja  -­‐haaveita.   •  Nuoret  voivat  kartoi,aa  omia  toiveitaan  ja   ajatuksiaan  käy,äen  mm.  valokuvia,  videoinCa,   ääni,ämistä  ja  kuvataide,a.   •  Materiaalista  kootaan  yksinkertaisella   videoeditoinCtyökalulla  kokonaisuus,  jossa   heidän  sanomansa  tulee  näkyväksi.       2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 6. 6. Digitarinan  avulla  voi  pohCa  ja  tuoda  esiin   seuraavia  kysymyksiä:     "   Kuka  minä  olen?   "   Mitä  aja,elen  arjesta;   asumisesta,  opiskelusta,  työstä?   "   Mistä  olen  kiinnostunut?   "   Mistä  asioista  unelmoin?                                         2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 7. 7. Nuoret  kertovat  ja  vaiku,avat   •  Keskustele  nuoren  kanssa,  kenelle  hän  haluaa   digitarinan  näy,ää.   –  Kuka  tekee  päätöksiä  nuoren  tulevaisuuden   suhteen?  Kenellä  on  avaimet  ohjata  nuori  hänen   toiveidensa  suuntaan?   •  MieDkää  jo  suunni,eluvaiheessa  kuka  on   digitarinan  katsoja.  Mitä  hänelle  halutaan   kertoa?         2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 8. 8. Aiheen  valinta   •  Unelmakar,a   –  lähtömateriaalina  :  lehCleikkeet,  piirustukset  ja  tarinat   •  Kuvakäsikirjoitus  –     –  esimerkiksi  sarjakuvan  muodossa                                           Materiaalin  kokoaminen     (valokuva  ja  ääni)   •  Oman  arjen  kuvaamista:       –  Kiinnostuksen  kohteet,  kuvien  kau,a  kertominen   •  Omien  ajatusten  nauhoi,aminen/     kirjaaminen  ylös   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 9. 9. Materiaalin  koostaminen  ja  julkaisu       Mitä  digitarinaani  täytyy  kuulua,  jo,a  saan   ajatukseni  esiin  3-­‐5  minuuCssa?     Kenelle  haluan    tarinani  näy,ää  ja  mitä  välineitä   voin  siihen  käy,ää?     –  Sosiaalisessa  mediassa   –  Tapaamisissa   –  EsiintymisClanteissa   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 10. 10. Miten  nämä  omat  kokemukset  ja  mielipiteet     tuodaan  esiin  ja  tehdään  näkyväksi  ?     •  Yksilö-­‐  ja  ryhmätehtäviä   •  Taidelähtöiset  menetelmät     Toiminnalliset  harjoitukset   •   Mielikuvia  synny,äviä   •   Mielipiteitä  ilmaisevia   •   Keskustelua  herä,äviä   Lopputuotoksena  yksilölliset  digitarinat   2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    
 11. 11. Vali,ujen  teemojen  syventäminen   ”Digitarinan  ja  draaman  keinojen  avulla  teet   näkyväksi  omat  unelmat  niin,  e,ä  muutkin  saavat   Cetää  mitä  juuri  sinä  toivot.”     ”Käsi,ele  fikCon  kau,a  asumisen  ja  työn  teemoja   sekä  valokuvaa  omia  kiinnostuksesi  kohteita   arjessasi  ja  jokapäiväisessä  elämässäsi.”         –  Tuomas  Karisto     2013  |  vaiku,avavertaistoiminta.fi  |  kvtl.fi    

×