Denganmengambilcontohsalahsatukaedahperubatantradisional India, bincangkankeberkesananperubatantersebutdalamduniaperubatan...
PerubatanTradisional India<br />
Ayurveda<br />“SainsKehidupan”<br />Ayur: Kehidupan<br />Veda: Ilmu @ Pengetahuan<br />Berkembangdi India pada 5000-10000 ...
KeunikanAyurveda<br />Berkualitiuntukmenyeimbangkandayakekuatan yang berlainandidalambadan.<br />Bukansahajamenumpukankepa...
Sasaran @ MatlamatAyurveda<br />Memberikesihatan yang sempurnadantidakhanyaterbataskepadapenyakitfizikal.<br />2 sasaranAy...
Prinsip-prinsipasasAyurveda<br />Segala yang beradadiduniainiadalahgabungan lima elemen. <br />Tubuhmanusiajugaterbinadari...
Secarabiologi, kelima-lima elemeniniterbentukdidalamtubuhdidalam 3 bentukberbeza:<br />Vata (Udara)<br />Pitta (Api)<br />...
Tridosha<br />Doshabolehberubahmengikutmusimataupunmasa:<br />Vata - burukpadamusimhujan, masaterakhirpadasesuatuharidanma...
PrinsipasasAyurveda yang lain:<br />Dhatus - tisuasas yang mengekaldanmenjagatubuhbadan.<br />Mala - bahanbuangan yang dih...
Tubuhbadan (Constitution)<br />Pentingbagimenentukanpenyakitdanrawatan.<br />Tridoshaakanberkembangdanbergerakkeseluruhbah...
PengenalpastianPenyakit<br />Puncapenyakittidaksemestinyadaridalambadantetapiturutberpuncadarifaktor-faktordiluartubuhbada...
Rawatan<br />PerawatanAyurvedaadalahuntukmemberikankesihatan yang berkekalan.<br />Rawatanutama yang digunakanterdiridarip...
KegunaantumbuhandalamAyurveda<br />RauwolifiaSerpentina<br />Digunakanuntukgigitanulardanseranggaberbisa<br />Terdapat 50 ...
Halia<br />Mengawalunsurkapha<br />Untukrawatanselesema<br />Penghadaman<br />Dalamperubatanmoden:<br />Menggunakanhaliaun...
3. BawangPutih<br />AlliumSatirum<br />Menghalangpenyakitsengaldansaraf.<br />Menyembuhkanbronkitis, pneumonia, lelah, sel...
PenyakitdanPerubatanAyurveda<br />TerdapatpelbagaipenyakitsertarawatannyadarisegiAyurveda. Antaranya:<br />Asthma (lelah)<...
Asthma (Lelah)<br />PerubatanAyurvedamenggunakanpelbagaitumbuhansertaherba.<br />Antaratumbuh-tmbuhan yang digunakan:<br /...
PenyakitArtritis<br />Dikenalisebagaiamavathaatausandhivata<br />Menggunakanpelbagaiubatherba yang dibuatdaripadaherbasepe...
ArtritisReumatik<br />Perubatanmoden: Pengambilanubatpembunuhkesakitandandadahkorteks-> sistemketahananimunisasibadanterga...
Osteo-Arritis<br />berlakudisebabkantulang-tulangsenditidakdapatmenahantulangsendi yang berat<br />Perubatanmoden: Pengamb...
PenyakitVitiligo<br />Kulityang tidakmempunyaihipo-pigmen yang tinggidan auto-imun yang semulajadi.<br />Berlakuapabilakul...
Migrain<br />Berlakuberulangkalidantidakdapatditahan.<br />GejalaMigrain: Memperlihatkangejalasepertimuntah.<br />Kerapkal...
Diabetes<br />PerubatanModen: Rawatansecara ‘Oral hypoglycemic’ -> meransangkanrembesan insulin danmenggalakkanmenggunaang...
Kesimpulan<br />Secarakeseluruhannyaayurveda ,mengajarkaedahpenjagaankesihatan yang saintifikdansistematik.<br />Satupende...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ayurveda

670 views

Published on

Ayurveda

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ayurveda

 1. 1. Denganmengambilcontohsalahsatukaedahperubatantradisional India, bincangkankeberkesananperubatantersebutdalamduniaperubatandankesihatanmasakini.<br />Oleh:<br />NikHanisahBintiNik Aziz<br />KesihatanPersekitarandanPekerjaan (KPP2)<br />UniversitiSains Malaysia<br />
 2. 2. PerubatanTradisional India<br />
 3. 3. Ayurveda<br />“SainsKehidupan”<br />Ayur: Kehidupan<br />Veda: Ilmu @ Pengetahuan<br />Berkembangdi India pada 5000-10000 tahun yang lalu<br />Telahdicatatkandidalam<br />Atharva<br />Rig<br />
 4. 4. KeunikanAyurveda<br />Berkualitiuntukmenyeimbangkandayakekuatan yang berlainandidalambadan.<br />Bukansahajamenumpukankepadarawatansesuatupenyakit, tetapijugamenerangkancarakehidupan yang lengkap.<br />Tidakhanyaterbataskepadafungsibiasafikiran, tubuhbadandanjiwatetapijugameliputikeseimbanganperhubunganantarapersekitaransemulajadisecarakeseluruhan.<br />
 5. 5. Sasaran @ MatlamatAyurveda<br />Memberikesihatan yang sempurnadantidakhanyaterbataskepadapenyakitfizikal.<br />2 sasaranAyurveda yang penting:<br />Mengekalkankesihatanorang yang sihat.<br />Mengubatipenyakit yang dihadapiolehpesakit.<br />Menyelesaikanmasalahkesihatan yang melibatkanminda, jiwadanfizikal.<br />
 6. 6. Prinsip-prinsipasasAyurveda<br />Segala yang beradadiduniainiadalahgabungan lima elemen. <br />Tubuhmanusiajugaterbinadari lima elemeninitermasukjugajiwadanroh.<br />Prithvi@ bumi (tanah)<br />Apa @ air<br />Tejas @ api<br />Vayu @ udara<br />Akash @ ruang<br />
 7. 7. Secarabiologi, kelima-lima elemeniniterbentukdidalamtubuhdidalam 3 bentukberbeza:<br />Vata (Udara)<br />Pitta (Api)<br />Kapha (Air)<br />Kuasautamakehidupan : Tridosha<br />Tri: tiga<br />Dosha: kesalahan @ Kesilapan<br />
 8. 8. Tridosha<br />Doshabolehberubahmengikutmusimataupunmasa:<br />Vata - burukpadamusimhujan, masaterakhirpadasesuatuharidanmalamdansewaktutua<br />Pitta - bertambahburukpadamusimgugur, waktutengahari, tengahmalamdansewakturemaja<br />Kapha – burukpadamusimbunga, waktupagidanmalamsertasewaktudizamankanak-kanak<br />
 9. 9. PrinsipasasAyurveda yang lain:<br />Dhatus - tisuasas yang mengekaldanmenjagatubuhbadan.<br />Mala - bahanbuangan yang dihasilkandariaktivitimetabolikdalamtubuh.<br />Srotas - bertanggungjawabmembawabahanbergunakebahagian yang memerlukan.<br />Agni – berfungsisebagaipenghadamdanmengangkutsesuatubahankepada yang lain.<br />
 10. 10. Tubuhbadan (Constitution)<br />Pentingbagimenentukanpenyakitdanrawatan.<br />Tridoshaakanberkembangdanbergerakkeseluruhbahagianseltisubadandanmenentukansikap, watakdanperlakuansertabentuktubuhseseorang.<br />Tridoshajugamenentukanpsiko-fizikalsemulajadiindividu.<br />
 11. 11. PengenalpastianPenyakit<br />Puncapenyakittidaksemestinyadaridalambadantetapiturutberpuncadarifaktor-faktordiluartubuhbadan<br />Masalahkeluarga<br />Masalahditempatkerja<br />Pemeriksaan yang berbezadilakukanbagimencaripuncapenyakit. Cth:<br />Pemeriksaannadibagimengetahuiposisitridosha<br />
 12. 12. Rawatan<br />PerawatanAyurvedaadalahuntukmemberikankesihatan yang berkekalan.<br />Rawatanutama yang digunakanterdiridaripadaubatanberbentukserbuk, tablet, pati, minyakdansebagainya yang dibuatdaripadaherbaasli, tumbuh-tumbuhandan mineral.<br />Pesakitjugadinasihatkanmengamalkan diet dangayahidup yang sesuai.<br />Panch Karma jugabolehdigunakanbagimengubatipenyakit.<br />
 13. 13. KegunaantumbuhandalamAyurveda<br />RauwolifiaSerpentina<br />Digunakanuntukgigitanulardanseranggaberbisa<br />Terdapat 50 alkaloid yang bolehdiperolehi<br />Dalamperubatanmoden:<br />Sebagaiubatpenenang (rawatanpesakitScihizophrenics)<br />Mengawaltekanandarahtinggi<br />
 14. 14. Halia<br />Mengawalunsurkapha<br />Untukrawatanselesema<br />Penghadaman<br />Dalamperubatanmoden:<br />Menggunakanhaliauntukmembuat minimum yang dikenalisebagaikapha.<br />
 15. 15. 3. BawangPutih<br />AlliumSatirum<br />Menghalangpenyakitsengaldansaraf.<br />Menyembuhkanbronkitis, pneumonia, lelah, selsemadanpenyakit yang berkaitandenganparu-paru.<br />Mengeluarkanangindanparasit<br />Melegakanbatukpadakanak-kanak<br />
 16. 16. PenyakitdanPerubatanAyurveda<br />TerdapatpelbagaipenyakitsertarawatannyadarisegiAyurveda. Antaranya:<br />Asthma (lelah)<br />PenyakitArtritis (Reumatik & Osteo-Artritis)<br />PenyakitVitiligo<br />Migrain<br />Diabetes<br />
 17. 17. Asthma (Lelah)<br />PerubatanAyurvedamenggunakanpelbagaitumbuhansertaherba.<br />Antaratumbuh-tmbuhan yang digunakan:<br />Akardandauntumbuhan (vasha)<br />Bijidatura<br />Dauntumbuhan “arka”<br />Biasanyadikaitkandenganalahanprosesrespirasi, alahanmakananataualahansentuhan.<br />Diubatisecaradalamanselama 1 minggu.<br />
 18. 18. PenyakitArtritis<br />Dikenalisebagaiamavathaatausandhivata<br />Menggunakanpelbagaiubatherba yang dibuatdaripadaherbasepertirasna, balathak, asvagandhadanguggulu<br />ArtritisReumatik<br />Osteo-Arritis<br />
 19. 19. ArtritisReumatik<br />Perubatanmoden: Pengambilanubatpembunuhkesakitandandadahkorteks-> sistemketahananimunisasibadanterganggudansekaligusmenyebabkankesanburukkepadakesihatan.<br />PerubatanAyurveda: Rawatanselamatigahinggaenambulan-> pesakitmemperolehikembalisistemimunisasibadansecaraperlahan-lahan.<br />
 20. 20. Osteo-Arritis<br />berlakudisebabkantulang-tulangsenditidakdapatmenahantulangsendi yang berat<br />Perubatanmoden: Pengambildadah yang mengandungibahankimia steroid danbukan steroid sepanjanghidupnya.<br />PerubatanAyurveda: <br />Mengurangkankesakitan yang dihadapi. <br />Mengawalperubahan yang berlakudidalam O.A <br />Menghubungkankembalisendi-sendiseperti yang asal. <br />
 21. 21. PenyakitVitiligo<br />Kulityang tidakmempunyaihipo-pigmen yang tinggidan auto-imun yang semulajadi.<br />Berlakuapabilakulit yang bewarnaputihbertindakbalasdengansinar UV -> menyebabkankulititumenjadikemerah-merahan<br />PerubatanModen: pendedahanbadankepadasinar ultra-ungu (U-V). <br />PerubatanAyurveda: Menggunakanrumusanherbadanrawatanselama 3hingga6 bulan.<br />
 22. 22. Migrain<br />Berlakuberulangkalidantidakdapatditahan.<br />GejalaMigrain: Memperlihatkangejalasepertimuntah.<br />Kerapkaliterjadipadasatubahagiansarafderiaatausaraf motor sahaja.<br />PerubatanAyurveda: Digunakansecaraluaransekaliseharibagimengubatipenyakit.<br />
 23. 23. Diabetes<br />PerubatanModen: Rawatansecara ‘Oral hypoglycemic’ -> meransangkanrembesan insulin danmenggalakkanmenggunaanglukosa yang kurangpentingdidalambadan.<br />PerubatanAyurveda: <br />RumusanherbaAyurveda-> katahanan insulin danmetabolismeselbertambahbaik. <br />Dos: Duakali sehariiaitusejamsebelummakan<br />Dapatmenghalangdanmengatasikesakitansecaradalaman yang ditanggungolehpesakitsecaramenular.<br />diperbuatdaripadaherba yang kandunganherbanyamengandungipelbagaiakar, kulitkayu, buah-buahan yang keringdandaun<br />jugabolehmengawalarasguladidalamdarah yang disebabkanoleh retinopathy, nephopathydankardio-vaskular yang tidakberfungsidanrosak.<br />
 24. 24. Kesimpulan<br />Secarakeseluruhannyaayurveda ,mengajarkaedahpenjagaankesihatan yang saintifikdansistematik.<br />Satupendekatan yang holistiksamadadarisegiemosiataufizikal. <br />Biarpunayurvedahanyasekadarperubatanalternatifdantidakdigunakandi hospital, namuntidakdapatdinafikanbahawaperubataninisememangnyaberkesandalammerawatpenyakit-penyakittertentudiduniadanperubatanmasakini<br />

×