Pelan strategik sarana

18,954 views

Published on

Published in: Education
12 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
1,188
Comments
12
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan strategik sarana

 1. 1. SARANA SEKOLAH Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkankerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid.
 2. 2. 1. IKLIM SEKOLAH1. IKLIM SEKOLAH1. Cadangan/pendapat pelanggan diambiltindakan yang sewajarnya.2. Papan tanda mengalu-alukan kehadiran ibubapa dan ahli komuniti disediakan.3.Layanan yang baik diberikan oleh pihaksekolah.4. Tanda arah lokasi yang jelas disediakan dikawasan sekolah.5. Ruang perjumpaan disediakan
 3. 3. 2). KOMUNIKASI BERKESAN 2). KOMUNIKASI BERKESAN1. Pelanggan mematuhi peraturan keselamatan yangdisediakan.2. Pelanggan dimaklumkan mengenai peraturansekolah.3. Mendapat maklumat mengenai kegiatan sekolah.4. Mendapat maklumat kegiatan sekolah melaluilaman sesawang sekolah/buletin/surat siaran/lamansosial Internet.5. Dihubungi oleh pihak sekolah sekiranya tidakhadir perjumpaan/kegiatan .
 4. 4. 3 ). SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN3 ). SOKONGAN TERHADAP KEJAYAANMURIDMURID 1. Murid dibimbing cara belajar yang berkesan. 2. Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa/penjaga untuk membincangkan kemajuan murid. 3. Kejayaan murid dilaporkan sebagai agenda tetap dalam Mesyuarat PIBG dll 4. Menggalakkan ibu bapa menandatangani buku latihan 5. Mengetahui bagaimana kemajuan murid dinilai
 5. 5. 4). TANGGUNGJAWAB BERSAMA4). TANGGUNGJAWAB BERSAMA1. Sekolah, ibu bapa dan komuniti bekerjasama dalam memperkembang intelek, rohani, emosi dan jasmani.2. Terlibat sama melaksanakan program kecemerlangan akademik murid.3. Terlibat sama melaksanakan program sahsiah murid.4. Terlibat sama melatih murid dalam kokurikulum permainan.5. Terlibat sama mengiringi murid ke pertandingan/kegiatan luar sekolah.
 6. 6. 5). KEPUTUSAN BERSAMA 5). KEPUTUSAN BERSAMA1. Menyediakan peti cadangan .2. Sekolah mengkaji maklum balas untuk mengambiltindakan sewajarnya.3. Melibatkan ibu bapa /komuniti merancang programakademik dan bukan akademik .4. Bekerjasama dengan PIBG/LPS/komunitimeningkatkan peratus kedatangan murid.5. Bekerjasama dengan PIBG/LPS / komunitimengurangkan kes disiplin murid.
 7. 7. 6). KERJASAMA DENGAN 6). KERJASAMA DENGANKOMUNITIKOMUNITI1. PIBG/LPS yang aktif membantu kemajuan sekolah.2. Alumni yang aktif membantu kemajuan sekolah.3. Mempunyai program khas untuk penglibatankomuniti4. Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yangdianjurkan oleh ahli komuniti (gotong-royong, kerjaamal).5. Sekolah menggalakkan ahli komuniti menggunakankemudahan prasarana sekolah
 8. 8. CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAH CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAH PELAN STRATEGIK ((TAHUN 2013– 2015 )) PELAN STRATEGIK TAHUN 2013– 2015 SASARAN PELAN ISU DAN OUTCOME/ BIDANG MATLAMAT OBJEKTIF KPI TINDAKAN/ CABARAN 201 201 201 IMPAK TOV STRATEGIK 3 4 5B. Penyampaian Memantap Meningkat 1.kekerapaian 8 11 15 17 1. Amanat Murid-muridKomunikasi maklumat yang kan kan keberkesa penyampaian Bonda / tahu danBerkesan tidak berkesan penyampaian nan maklumat Pengetua faham (Contoh:-Ibu maklumat yang penyampaian kepada murid visi,misi dan hala tuju bapa tidak berkesan maklumat sekolah mendapat kepada kepada maklumat yang murid,Ibu bapa, murid,ibu bapa Ibu bapa tepat tentang kakitangan dan kakitangan 2. Bilangan 50 75 85 90 2.Mesyuar tahu serta sekolah melalui sekolah serta sekolah serta kehadiran ibu at Agung bekerjasama anak-anak) komuniti komuniti bapa ke PIBG memajukan melalui Mesyuarat pendidikan pelbagai Agung PIBG anak-anak medium 3. Kekerapan 15 20 25 28 3. Morning Kakitangan sekolah bilangan Prayer/Bic mengetahui taklimat ara tugas utama disampaikan Jumaat mereka kepada kakitangan sekolah Kerjasama 4. Bilangan 4 6 8 9 dan penyertaan sokongan 4.Hari bersama-sama komuniti Keluarga ahli kominiti
 9. 9. PELAN TINDAKAN /PELAN TAKTIKALBIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TANGGUNG TEMPOH INDIKATOR JAWAB PENCAPAIAN1 Amanat Meningkatkan Semua Pengetua Januari Tahap kefahaman Bonda kefahaman murid Murid AJK PIBG dan yang tinggi tentang sekolah agar Oktober tentang aspirasi mereka menjadi pengetua penghubung yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa2 Mesyuarat Meningkatkan Ibu Bapa YDP PIBG Sebelum Hubungan yang Agung PIBG penglibatan ibu bapa /SU PIBG Akhir Mac harmoni antara dalam aktiviti sekolah sekolah dan ibu bapa3 Morning Meningkatkan Semua Pentadbir Setiap hari Peningkatan Prayer komunikasi serta amalan Guru Jumaat tahap ( Bicara budaya ilmu dalam profesionalisme Jumaat) kalangan guru guru4 Hari Meningkatkan hubungan Ibu bapa Pentadbir Julai Kerjasama yang Keluarga silaturahim serta dan baik daripada ibu kerjasama antara warga Komuniti bapa dan sekolah dengan ibu bapa komuniti serta komuniti
 10. 10. CONTOH PELAN OPERASINAMA PROJEK Amanat BondaOBJEKTIF Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah mereka menjadi penghubung berkesan antara sekolah dengan ibu bapaTEMPOH Januari - NovemberKUMPULAN SASARAN Semua muridGURU/AGENSI TERLIBAT PengetuaPROSES KERJA 1. Mengumpulkan murid di dataran Puteri 2. Menyampaikan amanat Bonda. 3.Murid-murid membuat catatan 4.Laporan guru bertugas.PEMANTAUAN PK HEM, Guru KaunselingPENILAIAN Maklumat disampaikan kepada ibu bapa
 11. 11. CONTOH CARTA GANT NBIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT O V Mesyuarat1 Jawatankuasa Sarana Sekolah2 Taklimat kepada guru3 Amanat Bonda4 Mesyuarat Agung PIBG Morning Prayer /Bicara5 Jumaat6 Hari Keluarga
 12. 12. CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRAM1. Tajuk 1. Tajuk2. Latar Belakang 2. Latar Belakang3. Objektif 3. Objektif4. Punca kuasa 4. Punca kuasa5. Strategi Pelaksanaan 5. Strategi Pelaksanaan 5.1 Tarikh /Masa 5.1 Tarikh /Masa 5.2 Tempat 5.2 Tempat 5.3 Kumpulan Sasaran 5.3 Kumpulan Sasaran 5.4 Jawatankuasa 5.4 Jawatankuasa 5.5 Pengisian Program 5.5 Pengisian Program 5.6 Sumber kewangan 5.6 Sumber kewangan 5.7 Kekuatan //Kelemahan (post-mortem) 5.7 Kekuatan Kelemahan (post-mortem) 5.8 Cadangan Penambahbaikan 5.8 Cadangan Penambahbaikan6. Rumusan /Penutup 6. Rumusan /Penutup
 13. 13. PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW: KEPADA JPN DAN PPW: PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN MAC MAC JULAI JULAI OKTOBER OKTOBER
 14. 14. SEKIAN SEKIANTERIMA KASIHTERIMA KASIH

×