Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata Nama Am,Khas

32,973 views

Published on

 • Be the first to comment

Kata Nama Am,Khas

 1. 1. Kata Nama Am
 2. 2. DEFINISI <ul><li>Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Manusia , orang: ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar </li></ul><ul><li>Binatang: ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan </li></ul><ul><li>Tumbuh- tumbuhan: pokok, betik, rumput, lalang </li></ul><ul><li>Benda: pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku </li></ul><ul><li>Tempat: pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri </li></ul>
 4. 4. JENIS-JENIS KATA NAMA AM <ul><li>Kata nama am dapat dibahagikan kepada: </li></ul><ul><li>(a) konkrit , iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat </li></ul><ul><li>Contoh: buku, meja, kawan, petani, sekolah, dan sebagainya </li></ul>
 5. 5. <ul><li>(b)  abstrak , iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. </li></ul><ul><li>Contoh: cerita, tangisan, perayaan, kehendak dan sebagainya </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Dia sedang menjinakkan seekor gajah (Pada akhir ayat) </li></ul><ul><li>Gajah itu berbadan besar (Pada awal ayat) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kata Nama Khas </li></ul>
 8. 8. DEFINISI <ul><li>Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. </li></ul><ul><li>Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. </li></ul><ul><li>a)benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah </li></ul><ul><li>b)orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long </li></ul><ul><li>c)binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil </li></ul><ul><li>d)tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar: </li></ul><ul><li>Manusia: Z aidi, M ei F ong, S ubramaniam </li></ul><ul><li>Binatang: T ompok (kucing), J alak (ayam) </li></ul><ul><li>Tempat: M uar (daerah), S eremban (bandar), J epun (negara) </li></ul><ul><li>Bangunan: P udu R aya (perhentian bas dan teksi), M enara T un R azak (pejabat) </li></ul><ul><li>Judul buku: K eluarga (majalah), R entong (novel), K amus D ewan ( buku) </li></ul><ul><li>Benda: P roton P erdana (kereta), P ilot (pen), S eiko (jam) </li></ul>

×