Successfully reported this slideshow.

Kontemporaryong isyu

227

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Kontemporaryong isyu

 1. 1. Araling Panlipunan Grade 10 Kontemporaryong Isyu Inihanda ni: ALVIN T. BILLONES SST-III
 2. 2. Ano ang ipinapakita sa larawan?
 3. 3. Ano ang masasabi nyo sa larawan? Kelan Kaya ito nangyari?
 4. 4. MGA ISYUNG PANGKAPALIGIRAN AT PANG- EKONOMIYA, ARALING PANLIPUNAN - GRADE 10 ANG PAG-AARAL NG MGA KONTEMPORARYONG ISYUMGA ISYUNG PANGKAPALIGIRAN AT PANG- EKONOMIYA, ARALING PANLIPUNAN - GRADE 10 ANG PAG-AARAL NG MGA KONTEMPORARYONG ISYU Kontemporaryong Isyu
 5. 5. Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang- ekonomiya, Araling Panlipunan - Grade 10 Ang Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu Pagkatapos ng araling ito ang mag-aaral ay:  naipaliliwanag ang konsepto ng kontemporaryong isyu; at  nasusuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig.
 6. 6. Gayundin ang pagtugon sa mga sumusunod na tanong gaya ng:  Ano ang ibig sabihin ng kontemporaryong isyu?  Bakit mahalaga ang pagiging mulat sa mga kontemporaryong isyu?
 7. 7. Kontemporaryong Isyu  Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinyon, o paksa sa kahit anong larangang may kaugnayan sa kasalukuyang panahon.  Ito ay sumasaklaw sa kahit anong interes ng mga tao  Kasabay o kapanahon.
 8. 8. Halimbawa:  Mga kontemporaryong isyung panlipunan: halalan, terorismo, at rasismo ( si Pangulong Rodrigo Duterte ay kontemporaryo ni US Pres. Donald Trump, si Adolf Hitler ay kontemporaryo ni Benito Musolini))  Mga kontemporaryong isyung pangkalusugan: sobrang katabaan, kanser (Taasan ang buwis sa mga softdrinks pati na ang sa powdered Juice drink para pigilan ang isa sa mga sanhi ng diabetes at katabaan)  Mga kontemporaryong isyung pangkapaligiran: mga polusyon (tubig, hangin, ingay, at iba pa)  Mga kontemporaryong isyung pangkalakalan: globalisasyon, mga online na babasahin
 9. 9. Kontemporaryong Isyu Pagtingin at Pagpapahalaga sa Kontemporaryong Isyu  Ang terorismo ay isa sa mga pinakatampok na kontemporaryong isyu. Dito pa lamang sa Pilipinas, usap-usapan ang walang awang pagpatay o makataong pagpapalaya sa mga bihag mula sa mga kamay ng mga rebeldeng pangkat. Isyu rin ang pagbibigay ng ransom sapagkat ang pagtugon dito ay tila pagsuporta na maaaring nagdudulot ng paglago ng kanilang masamang gawain.
 10. 10. Pagtingin at Pagpapahalaga sa Kontemporaryong Isyu  Sa konteksto naman ng pag-aaral, ang pagtuturo ng mga katotohanan, kaisipan, at impormasyon tungkol sa mundo, bansa, gobyerno, ideolohiya, kasaysayan, mga pangyayaring lokal, at iba pa ay nangangailangan ng malalim na pagdukal at aktibong partisipasyon. Ibig sabihin, kailangan ng angkop at makabuluhang talakayan o interaksiyon sa pagitan ng guro at mag-aaral kung saan ang lahat ay nagbibigay ng kani-kaniyang pagtingin o perspektibo sa mga napapanahong isyu.
 11. 11.  Halimbawa:  Isa sa mga gustong muling ipatupad ng bagong presidente ng Pilipinas ay ang death penalty. Dahil ito ay mainit na isyu sa pagitan ng human rights advocates at ng death penalty supporters, maaaring magkaroon ng debate ang mga estudyante ukol dito. Maaaring hatiin ang klase sa pro at anti. Mahalaga ang paggabay ng guro sa maselang usaping ito.
 12. 12. Kahalagahan Para sa Mag-aaral ng Kamalayan sa Kontemporaryong Isyu sa Lipunan at Daigdig  Nalilinang ang kritikal na pag-iisip  Naiuugnay ang sarili sa isyu  Napahahalagahan ang mga tauhan, pangyayari, at isyu  Nahahasa ang iba’t ibang kasanayan at pagpapahalaga
 13. 13.  Isa sa mga batis ng mga kontemporaryong isyu ay ang print media.  Inirerekomenda ng mga eksperto ang paggamit nito sapagkat nahuhubog nito ang kasanayan sa pagbabasa at pag-unawa.  Sa pagbabasa, nahuhubog din ang kasanayang pangwika at panggramatika.  Idagdag pa, nagiging bihasa sa pakikipagtalastasan at pakikinig.  Sa dulo nito, makabubuo ng lipunang mulat, mapanuri, at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong isyu.
 14. 14.  Kahalagahan ng Kamalayan sa Kontemporaryong Isyu sa Lipunan at Daigdig  Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig ay nakatutulong sa paglinang ng kritikal at malawakang kaisipan.  Bukod sa kaisipan, lalawak din ang koneksiyon ng "sarili" sa lipunan sapagkat mas maiintindihan ang mundong ginagalawan gamit ang kasalukuyang konteksto.  Makatutulong din ito upang mapalawak ang pundasyon ng kaalaman. Mapabibilis at mapabubuti ang pagbuo ng mga desisyon sapagkat naaangkop ang kaalaman sa kasalukuyan.  Bukod dito, mas madaling nakaaangkop sa kapaligiran sapagkat batid na ang mga kaganapan sa lipunan
 15. 15.  Pagnilayan  Ikaw ay bahagi ng masalimuot na lipunan. Gaano ka kamulat sa mga kontemporaryong isyu? Paano mo pa pauunlarin ang iyong kamalayan sa mga nangyayari sa paligid?
 16. 16.  Dagdag Kaalaman  Ang mga kontemporaryong isyu ay hindi lamang limitado sa mga pangkasalukuyang isyu o usapin. Kabilang din ang mga napag-usapan na noon subalit buhay pa rin hanggang ngayon.
 17. 17. Mahahalagang Kaalaman  Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinion, o paksa sa kahit anong larangan na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon.  Ang mga kontemporaryong isyung ay maaaring panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, pangkalakalan, at marami pang saklaw.  Sa konteksto ng pag-aaral, ang pagtuturo ng mga katotohanan, kaisipan, at impormasyon tungkol sa mundo, bansa, gobyerno, ideolohiya, kasaysayan, mga pangyayaring lokal, at iba pa ay nangangailangan ng malalim na pagdukal at aktibong partisipasyon..  Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig ay makakatulong sa paglinang ng kritikal at malawakang kaisipan.
 18. 18. Takdang Aralin : ano ang ibig sabihin ng kalamidad? Ano ang iba’t ibang uri ng Kalamidad?

×