Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo cáo thực tập ngành may

1,106 views

Published on

hhfhhhfhhgfjgj

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Báo cáo thực tập ngành may

 1. 1. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Nội dung nhận xét: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Chữ ký của giáo viên hƣớng dẫn
 2. 2. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 2 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngƣời đại diện công ty thực tập (Ký tên, đóng dấu)
 3. 3. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 3 LỜI CÁM ƠN Sau một tháng thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI và cụ thể là tại NHÀ MÁY MAY 2 đã giúp em tiếp cận với thực tế và hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này. Em chân thành cảm ơn quý công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để em đƣợc đến và thực hành công ty. Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban giám đốc cùng các anh, chị đã chỉ dạy và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ may và thời trang trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TP.HCM đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập tại trƣờng. Vốn kiến thức đó không chỉ là nền tảng giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập này mà còn là hành trang quý giá để bƣớc vào đời một cách vững vàng và tự tin. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.
 4. 4. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 4 Mục lục LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................................... 3 PHẦN A: TỔNG QUAN.............................................................................................................. 6 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY............................................................................. 7 1.1. Giới thiệu khái quát về công ty.................................................................................... 7 1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2.................................................................................... 12 CHƢƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY, XÍ NGHIỆP....... 16 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm ............................................................................ 16 1.2. Diễn giãi sơ đồ ........................................................................................................... 17 PHẦN B: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÃ HÀNG TARGET TEP 1252 TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2..... 18 CHƢƠNG I: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN PHỤ LIỆU ..................................... 19 1.1. Kiểm tra, đo điếm nguyên liệu................................................................................... 19 1.2. Dụng cụ, thiết bị kiểm tra nguyên liệu....................................................................... 19 1.3. Đánh giá chất lƣợng vải bằng hệ thống 4 điểm ......................................................... 19 1.4. Kiểm tra, đo đếm phụ liệu.......................................................................................... 21 CHƢƠNG II: CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ ........................................................................... 22 1.1. Nghiên cứu mẫu......................................................................................................... 22 1.2. Thiết kế mẫu............................................................................................................... 22 1.3. Chế thử mẫu ............................................................................................................... 23 1.4. Nhảy mẫu ( nhảy size) ............................................................................................... 24 1.5. Thiết kế, cắt rập cải tiến............................................................................................. 30 1.6. Cắt mẫu cứng ............................................................................................................. 33 1.7. Giác sơ đồ................................................................................................................... 34 CHƢƠNG III: CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ .................................................................... 43 1.1. Hình vẽ mô tả sản phẩm............................................................................................. 43 1.2. Tiêu chuẩn kĩ thuật..................................................................................................... 44 1.3. Bảng thông số thành phẩm......................................................................................... 45 1.4. Quy cách may............................................................................................................. 48 1.5. Bảng hƣớng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu................................................................. 50 1.6. Bảng cân đối nguyên phụ liệu.................................................................................... 54
 5. 5. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 5 1.7. Tác nghiệp cắt ............................................................................................................ 57 1.8. Quy định đánh số ....................................................................................................... 60 1.9. Định mức nguyên phụ liệu......................................................................................... 61 1.10. Quy trình công nghệ cắt.......................................................................................... 64 1.11. Quy trình công nghệ may ....................................................................................... 66 1.12. Quy trình công nghệ hoàn thành............................................................................. 72 1.13. Mặt bằng phân xƣởng may..................................................................................... 73 1.14. Packing list.............................................................................................................. 76 1.15. Hƣớng dẫn đính nhãn ............................................................................................. 77 1.16. Sử dụng nhãn giá .................................................................................................... 78
 6. 6. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 6 PHẦN A: TỔNG QUAN
 7. 7. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 7 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1.1. Giới thiệu khái quát về công ty 1.2.1. Tên công ty, địa điểm Tên công ty: Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi Tên giao dịch: Thang Loi International Garment Joint Stock Company Diện tích công ty: 280.000m2 Tổng số lao động toàn Công ty : 700 công nhân Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 4103007193, tại sở kế hoạch và đầu tƣ TP.HCM Mã số thuế: 03055132089 Địa chỉ: Số 2 Trƣờng Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)22 153 295 – 38 152 193. Fax: (08) 38 152 065 Website: www.thangloi.com.vn Email: detthangloi@hcm.vnn.vn 1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tiền thân của Công ty Cổ Phần Dệt May Thắng Lợi là do hai công ty trƣớc giải phóng, thứ nhất là Công ty Dệt Sợi Việt Nam (Vigatexco) thành lập năm 1958 và thứ hai là Công ty In Nhuộm Vải Sợi Việt Nam (Vigatexfinco) thành lập năm 1960. Ngày 31/10/1975 Bộ Công Nghiệp Nhẹ ra Quyết định 778/QĐCNNTCQL chính thức sáp nhập hai công ty thành một công ty và đặt tên là Nhà Máy Dệt Thắng Lợi. Năm 1978, xây dựng mới và đƣa vào hoạt động 1 nhà máy sợi với quy mô 65000 cọc sợi nồi cọc. Năm 1993, Nhà máy Dệt Thắng Lợi đƣợc đổi tên thành Công ty Dệt Thắng Lợi, trực thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ. Từ năm 1989 đến năm 1999, xây dựng hoàn tất và đƣa vào hoạt động 3 nhà máy may.
 8. 8. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 8 Năm 2001, Công ty May Độc Lập đƣợc sáp nhập vào Công ty Dệt Thắng Lợi và trở thành Nhà Máy May Số 4. Năm 2002, liên doanh với Công ty Stable-Well Limited (Hongkong) thành lập thêm một Công ty May VIGAWELL Việt Nam. Năm 2003, đăng ký lại ngành nghề kinh doanh và đổi tên thành Công ty Dệt may Thắng Lợi. Nhằm thực hiện chủ trƣơng tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mong muốn phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2007, Công ty Dệt May Thắng Lợi tách bộ phận may, kinh doanh sản phẩm may thành Công ty Cổ Phần May Quốc tế Thắng Lợi. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm may sử dụng thƣơng hiệu của Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi đều đƣợc chuyển giao cho Công ty Cổ Phần May Quốc tế Thắng Lợi. 1.2.3. Thị trường tiêu thụ Đối với thị trƣờng trong nƣớc: Công ty luôn xác định việc giữ vững và phát triển thị trƣờng nội địa. Hiện nay Công ty đang là một trong những nhà cung cấp lớn các sản phẩm may cho ngƣời tiêu dùng toàn quốc thông qua hệ thống các đại lý, bạn hàng và cửa hàng của Công ty trên khắp cả nƣớc. Các sản phẩm của Công ty đã đạt các danh hiệu là hàng Việt Nam chất lƣợng cao trong nhiều năm liền do ngƣời tiêu dùng bình chọn. Chứng nhận chất lƣợng: ISO 9002, SA 8000. Đối với thị trƣờng nƣớc ngoài: Việc mở rộng phát triển thị trƣờng, đẩy mạnh xuất khẩu luôn là mục tiêu chiến lƣợc quan trọng của Công ty. Cho đến nay, Công ty đã xây dựng một hệ thống bạn hàng lớn và ổn định mở rộng phát triển thị trƣờng, nhƣ:  Thị trƣờng Mỹ: London FOG, Pacific Trail, Haggar, Columbia, Target, Letap Uniform, Yuong Champion,…  Thị trƣờng EU: Melcher (Đồng phục bƣu điện Đức & DHL), Quelle, Melcosa (Otto), Puma, Jung Ang (Fecsa),…  Nhật Bản: Toray, Itochu, Gunze,... Các sản phẩm của Công ty đến các nƣớc trong khối EU, Asia, USA, Japan, Autralia chiếm 40% doanh số bán ra của Công ty. 1.2.4. Nguyên tắc hoạt động Tự chủ trong hoạt động quản lý, một thủ trƣởng kết hợp với việc phát huy dân chủ tập thể cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Thực hiện chế độ uỷ quyền phân cấp xử lý và chế độ trách nhiệm vật chất giữa công ty với các đơn vị trực thuộc, phân phối kết quả lợi ích của công ty theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế nhất, giải quyết đúng đắn mối quan
 9. 9. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 9 hệ giữa Nhà nƣớc với tập thể ngƣời lao động thông qua quản lý sản xuất. Trong đó lợi ích của ngƣời lao động sản xuất là động lực thúc đẩy công ty phát triển. Mục đích của công ty là đẩy mạnh và phát triển sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành may. 1.2.5. Chức Năng Và Lĩnh Vực Hoạt Động 1.5.1. Chức năng Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lƣợc kinh doanh các loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trƣờng và năng lực sản xuất của công ty. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty đảm bảo hiệu quả kinh doanh thu lợi nhuận cao. Xây dựng và kiểm soát giá thành của sản phẩm mà công ty đƣa ra. Tổ chức mạng lƣới khách hàng, đảm bảo nguồn hàng cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho ngƣời lao động và nguồn nguyên liệu, vật tƣ ổn định cho công ty. Tổng hợp xây dựng kế hoạch và cung cấp vật tƣ kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. Quản lý hệ thống kho tầng, tiếp nhận bảo quản vật tƣ, hàng hóa. Tổ chức việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi khi kết thúc đơn đặt hàng và phân tích hiệu quả theo định kỳ tháng, quý, năm. Phối hợp với các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình và của công ty. 1.5.2. Lĩnh vực hoạt động Chuyên sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm may, nhƣ: - Hàng may mặc: Sơ mi, áo kiểu, trang phục dạo phố, áp gió, măng tô, quần áo các loại, đầm và váy, bộ vest, quần áo trong nhà, quần áo bảo hộ lao động và đồng phục thể thao… - Hàng trang trí nội thất: hàng trang trí gối, tấm phủ, bộ chăn, drap, gối, khăn trải bàn, trang phục nhà bếp. 1.2.6. Cơ cấu tổ chức của công ty
 10. 10. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 10 1.2.7. Chức năng của các phòng ban 1.1.7.1. Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. 1.1.7.2. Hội đồng quản trị Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngƣời đứng đầu công ty, trực tiếp điều hành chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. 1.1.7.3. Giám đốc điều hành Là ngƣời phụ giúp Chủ tịch hội đồng quản trị điều hành những công việc chung của công ty và trực tiếp điều hành phòng KH – XNK và các xí nghiệp may. PHÒNG KINH DOANH BAN KIỂM SOÁT PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KH – XNK XÍ NGHIỆP MAY 4 XÍ NGHIỆP MAY 2 XÍ NGHIỆP MAY 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 11. 11. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 11 1.1.7.4. Phó giám đốc điều hành Là ngƣời trực tiếp điều hành Phòng kinh doanh 1.1.7.5. Phòng kế hoạch-xuất nhập khẩu Phụ trách về việc xuất nhập khẩu, tìm thị trƣờng tiêu thụ, quan hệ với các đối tác trong và ngoài nƣớc, cơ quan thuế, hải quan để xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa. 1.1.7.6. Phòng kinh doanh Là phòng nghiệp vụ trợ giúp ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch từng tháng, quý, năm, tình hình thực hiện các hợp đồng, tổ chức tiếp nhận nguyên liệu, vật liệu, cân đối nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất. Chịu trách nhiệm kinh doanh hàng trong nƣớc, các hệ thống cửa hàng, đại lý. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm, báo cáo tình hình thực hiện của công ty theo quy định. 1.1.7.7. Phòng hành chính nhân sự Tham mƣu cho ban giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo; về chế độ, chính sách lao động và tiền lƣơng cho toàn cán bộ công nhân viên của công ty. Quản lý hành chính, hồ sơ lý lịch, hợp đồng lao động của công nhân viên toàn công ty. Tổ chức xét lƣơng khen thƣởng định kỳ và đột xuất làm cơ sở cho hợp đồng lƣơng của công ty quyết định. 1.1.7.8. Phòng kế toán tài chính Tham mƣu giúp ban giám đốc thực hiện công tác tài chính kế toán, hạch toán kinh doanh trong toàn công ty, là cơ quan chỉ đạo quản lý về mặt tài chính kế toán trong đơn vị. Cùng giám đốc và các phòng ban ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức kinh tế trong và ngoài nƣớc, trên phƣơng diện chuyên môn về mặt tài chính, kinh doanh cũng nhƣ nắm bắt giá cả thị trƣờng. 1.1.7.9. Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị.
 12. 12. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 12 1.1.7.10. Xí nghiệp may 1: Chuyên sản xuất áo sơ mi, Jacket… 1.1.7.11. Xí nghiệp may 2: Chuyên sản xuất các loại hàng Chăn-Drap-Gối. 1.1.7.12. Xí nghiệp may 4: Chuyên sản xuất các loại quần âu, jean, hàng FOB… 1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 1.2.1. Giới thiệu chung  Xí Nghiệp may 2 đƣợc thành lập từ 22/9/2006 từ việc xác nhập nhà máy may 3 và nhà máy may 5. Đi vào hoạt động sản xuất với 6 tổ may, tổ cắt, tổ KCS và tổ hoàn thành và số công nhân là 155 ngƣời.  Hiện nay, tất cả qui trình xí Nghệp may 2 tập trung trên mặt bằng 2305m2. Trong đó: Xƣởng sản xuất: 1887m2 Nhà kho: 113m2 Văn phòng làm việc: 126m2 Tổng số lao động: 165 ngƣời  Các sản phẩm chủ yếu: quần tây, áo thời trang, quần áo trẻ em, chăn, drap, gối…  Về sản xuất kinh doanh: chủ lực sản xuất các đơn hàng theo giá FOB của công ty.  Về tiêu thụ: phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu, thị trƣờng chính là Châu Âu, Hoa Kỳ. 1.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý xí nghiệp may 2 Giám đốc xí nghiệp may: Nguyễn Thị Thanh Tùng - Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động xí Nghệp và chịu trách nhiệm trƣớc Giám Đốc Điều Hành về kết quả điều hành này. - Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của xí Nghệp về lĩnh vực sản xuất để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kê hoạch ngành giao. - Thiêt lập tổ chức thực hiện các chƣơng trình tiết kiệm điện năng, giảm tiêu hao nguyên vật liệu trong đơn vị để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. - Hƣớng dẫn triển khai và giám sát hệ thống kế hoạch điều độ, tác nghiệp, kỹ thuật chất lƣợng để thoả mãn khách hàng về tiến độ và chất lƣợng. - Tổ chức, hƣớng dẫn, triển khai và lƣu trữ hồ sơ hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000 để toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị đều thấu hiểu và thực hiện đúng.
 13. 13. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 13 - Tổ chức xây dựng và kiểm soát các chế độ chính sách về lao động, tiền lƣơng, thống kê, kế toán và quản lý sử dụng tài sản theo đúng quy định Nhà nƣớc, công ty và ngành để đảm bảo đạt hiệu quả. - Tham mƣu cho Giám Đốc Điều Hành trong công tác đổi mới về lĩnh vực năng suất, LĐTL để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và giảm chi phí. Phó giám đốc xí nghiệp: Nguyễn Thanh Trúc và Nguyễn Thị Cẩm Thu * Nguyễn Thanh Trúc: chịu trách nhiệm về hàng xuất khẩu * Nguyễn Thị Cẩm Thu: chịu trách nhiệm về hàng nội địa: chăn, drap, gối… - Quản lý điều hành công tác sản xuất ở xí Nghệp . Chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về năng suất và tiến độ giao hàng. - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực từng chuyền sản xuất so với yêu cầu sản xuất thực tế, để tham mƣu cho Giám đốc trong việc hoạch định chính sách phát triển sản xuất. - Kiểm tra NPL, máy móc, thiết bị và lao động cho chuyền sản xuất trƣớc khi sản xuất, kịp thời có biện pháp đảm bảo cho quá trình sản xuất của xí Nghệpđƣợc xuyên suốt. - Kiểm soát năng suất, cách bố trí lao động các chuyền may, để đạt năng suất theo yêu cầu và đảm bảo tiên dộ sản xuất và giao hàng. - Tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của các chuyền sản xuất, rút ra những ƣu, khuyết điểm để đáp ứng yêu cầu tieens độ sản xuất chung. - Kiểm tra tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, rập mẫu, áo mẫu gốc của khách hàng để triển khai cho tổ kỹ thuật. Tổ nghiệp vụ Tham nƣu cho Giám đốc xí Nghệpcác chƣc năng sau: - Lĩnh vực lao động, tiền lƣơng. - Kiểm soát hồ sơ tài liêu. - Kiểm soát hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân sự. - Kiểm soát thống kê. Tổ kỹ thuật
 14. 14. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 14 - Tổ chức, thực hiện triển khai công đoạn cắt, chuẩn bị bán thành phẩm, cung ứng bán thành phẩm cho chuyền may theo tiêu chuẩn kỹ thuật, kế hoạch sản xuất của xí Nghệp . - Tổ chức, thực hiện triển khai kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật chuyền tại ca sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. - Giải quyết các sự cố về thông số ảo thành phẩm do độ co vải. - Kế hoạch kiểm tra đo lƣờng thử nghiệm sản phẩm - Kế hoạch chất lƣợng cho sản phẩm may. - Quy trình kiểm soát thiết bị, kiểm tra đo lƣờng thử nghiệm. - Tổ chức, thực hiện triển khai đóng gói sản phẩm cuối cùng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Tổ kế hoạch - Bố trí kế hoạch sản xuất của các đơn vị trong xí Nghệp . - Điều độ hoạt động của các chuyền may và hoàn thành. - Kiểm soát sản xuất , tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong xí Nghệp . - Kiểm soát VSCN, an toàn nội quy lao động, PCCC. Tổ cơ điện - Chế độ bôi trơn, bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. - Báo cáo cho lãnh đạo yêu cầu cung cấp thiết bị sửa chứa thƣờng xuyên, SCL, máy móc thiết bị. Các thiêt bị điện phục vụ sản xuất khi có nhu cầu. - Vệ sinh, vận hành, sửa chữa hệ thống ủi lò hơi, các thiết bị áp lực. Tổ KCS - Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm may. - Phúc tra chất lƣợng sản phẩm ngoại quan đã đƣợc phối hoàn tất (tất cả các đơn hàng đƣợc sản xuất tại nhà máy). - Tham mƣu cho Giám Đốc về chất lƣợng sản phẩm theo ý kiến của khách hàng.
 15. 15. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 15 Các tổ sản xuất - Tổ chức, thực hiện triển khai công đoạn may theo tiêu chuẩn kỹ thuật, kế hoạch sản xuất của xí Nghệp. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỐ TRÍ LAO ĐỘNG XÍ NGHỆP MAY 2 Giám đốc Kế hoạch điều độ - Điều độ - KH - Cán bộ mặt hàng Tổ cơ điện - Điện, lò hơi - Sửa chữa máy Phó Giám đốc Tổ kỹ thuật - KTCN - Thiết kế - May mẫu - Sơ đồ Tổ cắt - TT, TP - Kiểm, tách -Trải vải - Cắt - Đánh số -Ép mex - Đục gọt Ca sản xuất - Chuyền 1 - Chuyền 2 - Chuyền 3 - Chuyền 4 - Chuyền 5 - Chuyền 6 Tổ KCS - KCS chuyền - KCS ngoại quang - Phúc tra chất lƣợng hàng xuất Tổ gấp ủi - TT,TP - Ủi TP - Gấp TP - Vô bao - Phối hàng - Đóng thùng Nghiệp vụ - Phụ trợ - TT - hạch toán CP - Thống kê LĐ - Thống kê TL - Giao nhận NPL -Bảo vệ
 16. 16. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 16 CHƢƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY, XÍ NGHIỆP 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm
 17. 17. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 17 1.2. Diễn giãi sơ đồ  Sau khi nhận đơn đặt hàng, dựa vào mẫu khách hàng đặt, bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành may mẫu cho khách hàng duyệt. Sau khi khách hàng duyệt, bộ phận vật tƣ tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu xong, bộ phận kỹ thuật lập bảng hƣớng dẫn sử dụng nguyên vật liệu, bảng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm, sau đó chuyển sang bộ phận giác đồ.  Bộ phận sơ đồ sẽ vẽ sơ đồ sao cho tiết kiệm vải nhiều nhất và chuyển sang khâu cắt. Khâu cắt sẽ cắt theo sơ đồ và vải đƣa lên bộ phận sản xuất để phân về các chuyền.  Trong quá trình sản xuất, các chuyền trƣởng, chuyền phó, quản đốc thƣờng xuyên kiểm tra và phát hiện, sửa chữa những bán thành phẩm không đúng quy cách. Cuối cùng mỗi chuyền may thành phẩm kiểm tra một lần nữa. Sau đó bộ phận kiểm tra chất lƣợng sản phẩm (KCS) sẽ kiểm tra tổng quát rồi chuyển qua bộ phận ủi, đóng gói và nhập kho chờ xuất cho khách hàng hay nhập kho chờ bán.
 18. 18. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 18 PHẦN B: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÃ HÀNG TARGET TEP 1252 TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2
 19. 19. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 19 CHƢƠNG I: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN PHỤ LIỆU 1.1. Kiểm tra, đo điếm nguyên liệu - Tất cả các hàng nhập kho, xuất kho phải có phiếu giao nhận ghi rõ số lƣợng, phải ghi sổ và kí nhận rõ ràng để tiện việc kiểm tra sau này. - Tất cả các nguyên phụ liệu phải đƣợc tiến hành đo đếm, phân loại màu sắc, số lƣợng, chất lƣợng, khổ vải… trƣớc khi chuẩn bị đƣa vào sản xuất. - Khi đo đếm xong, phải ghi đầy đủ kí hiệu, số lƣợng khổ vải, chất lƣợng của cây vải vào một miếng tem nhỏ đính vào đầu cây vải. Sau đó, quản lí chuyền chịu trách nhiệm báo cho phòng kĩ thuật hoặc phòng kế hoạch trƣớc 3 ngày để tiện cân đối cho khâu thiết kế và giác sơ đồ. - Đối với mặt hàng có độ giãn lớn thì chỉ đƣợc xếp cao 1m. - Cần phá kiện trƣớc 3 ngày và xổ vải cho ổn định độ co trƣớc 1 ngày trƣớc khi đƣa vào sản xuất. - Khi trải vải phát sinh đầu tấm, cần phải kiểm tra, phân chia theo từng loại khổ, chiều dài, màu sắc. Sau đó, làm bảng thống kê gửi phòng kĩ thuật và kế hoạch để quản lí và lên kế hoạch tận dụng vào việc tái sản xuất - Khi trải vải phát hiện vải bị sai màu, lỗi sợi, giãn biên… cần ghi biên bản rõ ràng về nguyên nhân sai hỏng và số lƣợng cụ thể để làm cơ sở làm việc lại với khách hàng. 1.2. Dụng cụ, thiết bị kiểm tra nguyên liệu - Khu vực kiểm tra: sạch sẽ, thoáng mát và đủ ánh sáng. Mức độ chiếu sáng bề mặt tối thiểu là 1075lux - Dụng cụ kiểm tra: thƣớc dây, kéo, dụng cụ đánh dấu lỗi. 1.3. Đánh giá chất lƣợng vải bằng hệ thống 4 điểm - Chất lƣợng của cây vải ảnh hƣởng rất nhiều đối với sản phẩm may nên trong doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra vải dựa trên hệ thống 4 điểm. - Chọn mẫu kiểm tra: 10% số lƣợng vải nhập về, trƣờng hợp nhiều màu chọn ít nhất mỗi màu một cuộn - Tất cả các lỗi đều phải quy thành điểm
 20. 20. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 20 - Cách quy thành điểm nhƣ sau Lỗi theo chiều dài tấm vải Số điểm Lỗi theo chiều rộng tấm vải Số điểm 0.1 đến 3 inch (0.1 đến 8cm) 1 0.1 đến 3 inch (0.1 đến 8cm) 1 3.1 đến 6 inch (8.1 đến 15cm) 2 3.1 đến 6 inch (8.1 đến 15cm) 2 6.1 đến 9 inch (15.1 đến 23cm) 3 6.1 đến 9 inch (15.1 đến 23cm) 3 9.1 đến 36 inch (23.1 đến 92cm) 4 9.1 đến hết khổ (23.1 đến hết khổ) 4 - Phân loại vải theo hệ thống 4 điểm: Tính điểm bình quân /100m2 cuộn vải. Khối lƣợng cây vải tối thiểu phải 5kg (= 10m)  Loại A: ≤ 32 điểm  Loại B: 32 ≤ 42 điểm  Loại C: > 42 điểm - Công thức tính điểm nhƣ sau:  Theo inch: ( ) ( )  Theo met: ( ) ( ) - Các yêu cầu trong quá trình kiểm tra lỗi vải theo hệ thống 4 điểm:  Luôn kiểm tra mặt phải của vải.
 21. 21. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 21  So sánh màu theo mẫu nguyên liệu (swatch) trong Bảng mẫu nguyên liệu đã đƣợc khách hàng kí duyệt.  Kiểm tra thông qua máy kiểm tra vải với ánh sáng chiếu từ dƣới lên. 1.4. Kiểm tra, đo đếm phụ liệu 1.4.1. Kiểm tra khổ - Đối với các phụ liệu dạng tấm ( mex, dựng,vải lót…) cách kiểm tra nhƣ nguên liệu - Đối với phụ liệu dạng cuộn ( thun, dây viên trang trí) cần đo chiều rộng của từng cuộn để tiện phân loại và sử dụng 1.4.2. Kiểm tra số lượng - Với các phụ liệu có thể đo đếm dễ dàng ( dây kéo, nhãn trang trí,…) ta kiểm nghiệm mẫu khoảng 20%. - Với những phụ liệu khó đếm do quá nhỏ ( nút, kim ghim, nút chặn, mắt cáo…) ta cân khoảng 200g rồi đếm lại số lƣợng phụ liệu trong 200g đó để tính đƣợc số lƣợng phụ liệu nhập về theo phƣơng pháp tỉ lệ thuận.
 22. 22. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 22 CHƢƠNG II: CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ 1.1. Nghiên cứu mẫu - Cần so sánh đối chiếu giữa yêu cầu và điều kiện thực đang có của doanh nghiệp về kĩ thuật, phƣơng tiện thiết bị để lên kế hoạch từ khâu nguyên phụ liệu đến khâu hoàn tất. - Nghiên cứu trên mẫu gốc của khách hàng:  Nghiên cứu kiểu dáng sản phẩm  Thống kê toàn bộ các chi tiết trên sản phẩm  Quy trình may sản phẩm  Thời gian hoàn tất sản phẩm  Cần những thiết bị sản xuất gì, trình độ tay nghề của công nhân. - Nghiên cứu trên tài liệu kĩ thuật: Trong tài liệu kĩ thuật có nhiều văn bản nhƣng chủ yếu ta nghiên cứu những văn bản chính sau:  Nghiên cứu hình mô tả mẫu  Bảng thông số kích thƣớc thành phẩm  Cách sử dụng và định mức nguyện phụ liệu  Quy cách may  Quy cách bao gói sản phẩm 1.2. Thiết kế mẫu - Khi thiết kế mẫu cần dựa trên các cơ sở sau để tạo ra sản phẩm giống với mẫu chuẩn mà khách hàng cung cấp:  Tài liệu kĩ thuật  Mẫu chuẩn  Nguyên phụ liệu  Trang thiết bị
 23. 23. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 23  Tay nghề công nhân  Các yêu cầu bổ sung của khách hàng. - Sau khi nhận tài liệu kĩ thuật, mẫu hiện vật thì kiểm tra đối chiếu để xem chúng có khớp hay không rồi mới tiến hành thiết kế rập mẫu chuẩn. - Khi tiến hành thiết kế, ta chọn thiết kế size trung bình của mã hàng và thiết kế chi tiết lớn trƣớc, chi tiết nhỏ sau. - Kiểm tra thông số kích thƣớc đã đảm bảo hay chƣa, các đƣờng lắp ráp có khớp không, độ gia có đảm bảo chƣa… - Ghi đầy đủ các thông tin cần có trên mặt phải của rập: canh sợi, tên mã hàng, tên size, tên chi tiết, số lƣợng trên chi tiết. 1.3. Chế thử mẫu - Mục đích chế thử mẫu:  May mẫu chế thử giúp phát hiện những sai sót bất hợp lý của mẫu mỏng, kịp thời chỉnh lý và đảm bảo an toàn trong sản xuất  Nghiên cứu về quy cách lắp ráp: thông qua quá trình may mẫu, tìm ra những sáng tạo, những thao tác tiên tiến hơn và cải tiến phƣơng pháp may đã có.  Khảo sát đƣợc định mức nguyên phụ liệu và định mức thời gian hoàn tất các chi tiết của sản phẩm.  Mẫu may xong sẽ đƣợc đƣa cho ban lãnh đạo và khách hàng duyệt, chỉ khi nào ban lãnh đạo và khách hàng đồng ý, sản phẩm mới đƣợc đƣa vảo sản xuất. - Nhận kế hoạch may mẫu, nhận và nghiên cứu tài liệu kĩ thuật, đọc và phân tích tài liệu kĩ thuật về quy cách may, nhận và kiểm tra các nguyên phụ liệu cần thiết, trao đổi với các bộ phận có liên quan về các yêu cầu cần thiết của công tác chế thử mẫu. - Khi may mẫu xong, phải kiểm tra lại thông số kích thƣớc, cách sử dụng nguyện phụ liệu nhƣ chỉ, nút, mex… ủi phẳng, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ để đƣa khách hàng duyệt trƣớc khi tiến hành khảo sát hàng loạt.
 24. 24. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 24 1.4. Nhảy mẫu ( nhảy size) Trong sản xuất may công nghiệp, mỗi mã hàng ta chỉ sản xuất một loại cỡ vóc nhất định mà ta phải sản xuất rất nhiều cỡ vóc với tỷ lệ cỡ vóc khác nhau. Để tiến hành nhảy mẫu, ta cần có một mẫu chuẩn ( thƣờng là size trung bình và đƣợc duyệt mẫu). Việc xác định số lƣợng mẫu rập cần có đối với từng chi tiết sau khi nhảy mẫu phụ thuộc vào yêu cầu của từng mã hàng, và ta có thể biết chính xác điều này thông qua bảng sản lƣợng hàng hay bảng thông số kích thƣớc. Nhờ những thiết bị vi tính hiện đại và chuyên dụng, ngƣời ta có thể tiến hành nhảy mẫu theo bất kỳ phƣơng pháp nào cho các loại sản phẩm may. Ở xí nghiệp may 2 chọn phƣơng pháp nhảy mẫu theo phần mềm thiết kế:
 25. 25. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 25 Nhảy size vải chính
 26. 26. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 26 Nhảy size vải lót
 27. 27. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 27 Nhảy size keo
 28. 28. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 28 Nhảy size rập cắt vòng lƣng
 29. 29. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 29 Nhảy size dựng đóng móc
 30. 30. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 30 1.5. Thiết kế, cắt rập cải tiến Thiết kế: Làm bằng chất liệu nhựa mica. Rập có nhiều lớp , mỗi lớp cần đƣợc tính toán và tạo hình khác nhau. Các lớp rập đƣợc cố định với nhau bằng bang keo mềm để có thể mở lên,hạ xuống khi sử dụng. Các mẫu rập cải tiến sử dụng cho mã hàng 1252: Rập cải tiến may lƣợt đáp túi vào lót túi sau
 31. 31. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 31 Rập lƣợc lót túi sau vào thân sau
 32. 32. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 32 Rập cải tiến may pen trƣớc
 33. 33. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 33 Rập may lộn paget đôi 1.6. Cắt mẫu cứng
 34. 34. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 34 - Nhận kế hoạch cắt mẫu cứng, kiểm tra các thông tin về mã hàng, số lƣợng rập cứng và cắt cho mỗi loại. - Dùng kéo cắt cẩn thận theo các nét vẽ thật chính xác. Khi cắt, cần cắt theo một chiều sao cho thuận tay ngƣời cắt. mẫu cắt xong phải thẳng đều và không bị lẹm hụt hay răng cƣa. - Tạo thêm dấu bấm dấu dùi trên rập theo ý đồ thiết kế. - Kiểm tra thông số kích thƣớc trên rập, độ ăn khớp của lắp ráp, thông tin trên mẫu. - Đục lỗ lên các chi tiết của sản phẩm và trên nhãn rập, cách mép giấy 3cm, đƣờng kính phải lỗ phải lớn hơn 0.5cm. - Sau đó xỏ dây buộc đầy đủ các chi tiết đồng bộ trong một cỡ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, cuối cùng là nhãn rập và treo lên giá. 1.7. Giác sơ đồ Tính định mức giác sơ đồ ban đầu: dài sơ đồ, khổ sơ đồ phải đầy đủ chính xác. Khổ sơ đồ phải nhỏ hơn khổ vải từ 1-2cm tùy loại biên, để đảm bảo an toàn trong khi cắt. Số lƣợng cỡ vóc, số lƣợng chi tiết trên sơ đồ phải đầy đủ và chính xác. Đảm bảo độ vuông góc của sơ đồ, sơ đồ phải là hình chữ nhật Tiết kiệm đƣợc nguyên phụ liệu Các chi tiết không đƣợc chồng cấn lên nhau. Sơ đồ vải chính SƠ ĐỒ 1
 35. 35. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 35 SƠ ĐỒ 2 SƠ ĐỒ 3 SƠ ĐỒ 4
 36. 36. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 36 SƠ ĐỒ 5 SƠ ĐỒ 6
 37. 37. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 37 SƠ ĐỒ 7 SƠ ĐỒ 8
 38. 38. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 38 SƠ ĐỒ 9 Sơ đồ vải lót
 39. 39. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 39 SƠ ĐỒ 1 SƠ ĐỒ 2
 40. 40. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 40 SƠ ĐỒ 3 Sơ đồ keo
 41. 41. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 41 SƠ ĐỒ 1 SƠ ĐỒ 2
 42. 42. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 42 SƠ ĐỒ 3
 43. 43. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 43 CHƢƠNG III: CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ Khách hàng: TARGET Mã hàng: TEP 1252( QUẦN DÀI NỮ) Sản lƣợng: 2400 sản phẩm Tổ sản xuất: 5 1.1. Hình vẽ mô tả sản phẩm
 44. 44. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 44 1.2. Tiêu chuẩn kĩ thuật
 45. 45. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 45 1.3. Bảng thông số thành phẩm KHÁCH HÀNG: TARGET MÃ HÀNG: TEP 1252( QUẦN DÀI NỮ) ĐVT: CM
 46. 46. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 46 TT VỊ TRÍ ĐO (cm) SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 A Voøng eo (ño cong caïnh löng treân ) 67 71 75 79 84 89 94 100 106 B To baûn löng 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 C Voøng moâng treân ( ño cong, caïnh ñöôøng tra löng) 73 77 81 85 90 95 100 106 112 D Voøng moâng döôùi ( ño cong, töø löng xuoáng 15cm ño 3 ñieåm ) 84 88 92 96 101 106 111 117 123 E Voøng ñuøi (ño ngang ngaõ tö ñaùy ) 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5 73 76.5 F Voøng goái ño ngang ( Haï 32cm töø ngaõ tö ñaùy)-Heä REGULAR 39.5 40.5 41.5 42.5 44 45.5 47 49 51 Voøng goái ño ngang ( Haï 31cm töø ngaõ tö ñaùy)-Heä ANKLE 39.5 40.5 41.5 42.5 44 45.5 47 49 51 G Baép chaân ño ngang ( Haï 45cm töø ngaõ tö ñaùy) 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 H Voøng lai 28 29 30 31 32 33 34 35 36 I Daøi söôøn ngoaøi (Heä REGURLAR) 101.4 102 102.6 103.2 104 104.8 105.6 106.4 107.2 J Daøi söôøn trong (Heä REGURLAR) 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 Daøi söôøn ngoaøi (Heä 95.4 96 96.6 97.2 98 98.8 99.6 100.4 101.2
 47. 47. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 47 ANKLE) Daøi söôøn trong (Heä ANKLE) 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 K Ñaùy tröôùc bao goàm löng (ño theo ñöôøng ñaùy) 22.6 23.4 24.2 25 26 27 28 29.05 30.1 L Ñaùy sau bao goàm löng (ño theo ñöôøng ñaùy) 35.1 35.9 36.7 37.5 38.5 39.5 40.5 41.55 42.6 M Dieãu TP bageát 11.5 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 N Daøi daây keùo 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 O TP ñaàu löng trong 6 6 6 6 6 6 6 6 6 R Ñoä môûø daây keùo tuùi tröôùc 15 15 15 15 15 15 15 15 15 S Ngang tuùi tröôùc (töø mieäng tuùi ñeán söôøn) 5.4 5.7 5.7 6 6 6.3 6.3 6.6 6.6 T Daøi mieäng tuùi tröôùc (ño theo ñöôøng mieäng tuùi ) 26.4 26.7 26.7 27 27 27.3 27.3 27.6 27.6 U Daøi TP loùt tuùi tröôùc 22 22 22 22 22 22 22 22 22 V Daøi TP mieäng tuùi sau 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13 13 13 13 W Khoaûng caùch töø caïnh löng treân ñeán mieäng tuùi sau 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X Daøi TP loùt tuùi sau 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 48. 48. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 48 1.4. Quy cách may
 49. 49. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 49
 50. 50. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 50 1.5. Bảng hƣớng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu  Phân xƣởng cắt: COÂNG TY CP MAY QUOÁC TEÁ THAÉNG LÔÏI XÍ NGHIEÄP MAY 2 BAÛNG HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN LIEÄU KHAÙCH HAØNG: TARGET MAÕ HAØNG : TEP 1252 CHUÛNG LOAÏI: QUAÀN DAØI NÖÕ VAÛI CHÍNH VAÛI LOÙT TUÙI + VIEÀN KEO DEÄT DÖÏNG ÑAÀU LÖNG Cotton/ nylon/ Elastane LÖNG TRONG # F5520 Canvans 100 Medium 100% Poly taffeta 210T #BLACK # BLACK # GREY # BLACK QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẢI VÀ TRẢI VẢI - Vải phải đƣợc phân lot theo ánh màu, 1 ánh màu phải cắt vô trọn một PO (theo kế hoạch)
 51. 51. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 51
 52. 52. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 52  Phân xƣởng hoàn tất COÂNG TY CP MAY QUOÁC TEÁTHAÉNG LÔÏI XÍ NGHIEÄP MAY 2 BAÛNG HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHUÏ LIEÄU ÑOÙNG GOÙI Khaùch haøng : TARGET MAÕ HAØNG : TEP 1252 VAÛI CHÍNH # BLACK PHUÏ LIEÄU ÑOÙNG GOÙI 1/Theû baøi chính "Target Collection" -145313 - P1A 2/Theû baøi caëp löng -theo inseam, MH -REGULAR :145506 - P3 ; SHORT-ANKLE GRAZER: 145506 - P9 3/Nhaõn giaù (theo MH , maøu , size , coát soá , PO, inseam ) 4/Moùc treo BSL82BL (Khoâng söû duïng cho caùc PO Target Online) 5/ Size moùc AC16-ttheo size-size theo maøu (Khoâng söû duïng cho caùc PO Target Online) 6/Nhaõn daùn bao ( söû duïng theo MH , maøu , tæ leä size , PO ) 7/Bao nylon lôùn (75Rx 160D) 8/Ñaïn voøng COTTON # grey daøi 18cm 145313-P1B 9/Daây guùt coät moùc # Red 10/Daây guùt coät bao # Red 11/ Tuùi huùt aåm 10gr 12/ Bao nyon nhoû (PO Target Online) coù in size 4-12 (R34 x D52)cm ; 14-18 (R38 x D52)cm 13/ Giaáy choáng aåm (PO Target Online) 14/ Thuøng cartoon - PO Target Online:(D42 x R36 x C28)cm : 20sp/thuøng PO Target Country:(D65 x R60 x C13)cm ; (D65 x R60 x C10)cm 15/ Baêng keo trong 5-7cm (daùn 2 meùp
 53. 53. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 53 thuøng) 16/ Baêng keo coù in chöõ LADIESWEAR maøu PMS2583C (daùn mieäng thuøng treân vaø döôùi) 17/ Bao ñöïng nuùt döï tröõ (7 x5)cm (coù ñuïc loã) QUI ÑÒNH UÛI + ÑOÙNG GOÙI 1/ QUI CAÙCH UÛI: yeâu caàu söû duïng baøn uûi phaûi coù ñeá , traùnh caán boùng - Ñaët leân goái uûi söôøn ngoaøi => uûi thaønh phaåm - Khoâng uûi ñöôøng chính trung, lai phaûi thaúng , khoâng ñaù oáng hoaëc voõng - Löu yù : uûi löng vaø ñaùy phaûi ñaët leân goái uûi, khoâng ñeå loe mí, uûi löng trong tröôùc => uûi löng ngoaøi. 2/ QUI CAÙCH ÑOÙNG GOÙI: - Theû baøi caëp löng ñoùng ôû thaân tröôùc beân traùi khi maëc , caùch ñaàu löng 2cm, keïp moùc khoâng ñöôïc ñeø leân theû baøi caëp löng - Nhaõn giaù daùn phía sau theû baøi chính ,theû baøi chính + bao ñöïng nuùt döï tröõ söû duïng ñaïn voøng cotton (# grey 18cm) treo vaøo nhaõn size. - Treo moùc theo gaáp söôøn : Size 4- 6 - 8 - 10 - 12 : treo moùc bình thöôøng Size 14 - 16 - 18 -20: beû gaäp 2 söôøn ra sau
 54. 54. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 54 1.6. Bảng cân đối nguyên phụ liệu COÂNG TY CP MAY QUOÁC TEÁ THAÉNG LÔÏI Ngaøy 16 thaùng 04 naêm 2015 XÍ NGHÒEÂP MAY 2 BAÛNG CAÂN ÑOÁI NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU (thay đổi số lƣợng) HÔÏP ÑOÀNG: 075/QTI-MTL-GL/14 (Newlook-Target) MAÕ HAØNG : TEP1252 S - 2.400 sp Stt NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU Ñvt TEP1252 S - 2.400 sp TOÅNG NC NHAÄN +/- GHI CHUÙ SL ÑM NC 1 Vaûi chính58%Cott39%Nylo3%Elas#Black meùt 2400 1.17 2808 2808 -2808 2 Vaûi loùt löng+ loùt tuùi #Black (210T) meùt 2400 0.349 838 838 -838 3 Keo gaân+chống giản #F5520 meùt 2400 0.177 425 425 -425 4 Dựng đầu lƣng Canvas meùt 2400 0.017 41 41 -41 5 Nhaõn chính + size caùi 2400 1.03 2472 2472 -2472 6 Nhaõn size 2400 2472 4 caùi 192 1.03 198 198 -198 6 caùi 272 1.03 280 280 -280 8 caùi 272 1.03 280 280 -280 10 caùi 464 1.03 478 478 -478 12 caùi 464 1.03 478 478 -478 14 caùi 272 1.03 280 280 -280 16 caùi 272 1.03 280 280 -280 18 caùi 192 1.03 198 198 -198 7 Nhaõn söû duïng + size 2400 2472 4 caùi 192 1.03 198 198 -198 6 caùi 272 1.03 280 280 -280
 55. 55. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 55 8 caùi 272 1.03 280 280 -280 10 caùi 464 1.03 478 478 -478 12 caùi 464 1.03 478 478 -478 14 caùi 272 1.03 280 280 -280 16 caùi 272 1.03 280 280 -280 18 caùi 192 1.03 198 198 -198 8 Daây keùo nhöïa #Black 2400 2448 10.5cm (size 4->8) sôïi 736 1.02 751 751 -751 11.5cm (size 10->14) sôïi 1200 1.02 1224 1224 -1224 12.5cm (size 16->20) sôïi 464 1.02 473 473 -473 9 Daây keùo gioït nöôùc #Black sôïi 2400 2.04 4896 4896 -4896 10 Moùc 4TP boä 2400 1.03 2472 2472 -2472 11 Nuùt nhöïa clear 2 lỗ hoät 2400 2.06 4944 4944 -4944 12 Theû baøi chính caùi 2400 1.03 2472 2472 -2472 13 Theû baøi caëp löng caùi 2400 1.03 2472 2472 -2472 14 Moùc treo BC28A-SPCG11 caùi 2400 1 2400 2400 -2400 15 Nuùt size gaén moùc 2400 2472 4 caùi 192 1.03 198 198 -198 6 caùi 272 1.03 280 280 -280 8 caùi 272 1.03 280 280 -280 10 caùi 464 1.03 478 478 -478 12 caùi 464 1.03 478 478 -478 14 caùi 272 1.03 280 280 -280 16 caùi 272 1.03 280 280 -280 18 caùi 192 1.03 198 198 -198 16 Nhaõn giaù daùn theû baøi 2400 2472 4 caùi 192 1.03 198 198 -198 6 caùi 272 1.03 280 280 -280 8 caùi 272 1.03 280 280 -280 10 caùi 464 1.03 478 478 -478 12 caùi 464 1.03 478 478 -478 14 caùi 272 1.03 280 280 -280 16 caùi 272 1.03 280 280 -280 18 caùi 192 1.03 198 198 -198
 56. 56. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 56 17 Nhaõn daùn BAO 2400 478 Size 4 - 10 caùi 960 0.206 198 198 -198 Size 12 - 18 caùi 960 0.206 198 198 -198 All size caùi 480 0.1717 82 82 -82 18 Tuùi choáng aåm 10gr bòch 478 1 478 478 -478 19 Daây guùt maøu ÑOÛ (RED) sôïi 478 2 956 956 -956 20 Daây treo cotton #Grey sôïi 2400 1.03 2472 2472 -2472 21 Bao ñöïng nuùt döï tröõ (7x5)coù loã theo NHU CAÀU 0 0 0 TLÔÏI 22 Bao nylon theo NHU CAÀU caùi 0 0 0 TLÔÏI
 57. 57. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 57 1.7. Tác nghiệp cắt
 58. 58. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 58
 59. 59. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 59
 60. 60. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 60 1.8. Quy định đánh số
 61. 61. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 61 1.9. Định mức nguyên phụ liệu ÑÒNH MÖÙC SAÛN XUAÁT KHAÙCH HAØNG : NEWLOOK MAÕ HAØNG : TARGET TEP 1252 ( QUAÀN DAØI NÖÕ ) SOÁ LÖÔÏNG : Heä SHORT- ANKLE : PO 13598 /13603 (4/192-6/272-8/272-10/464-12/464-14/272 16/272-18/192) -> 2.400 sp STT DANH ÑIEÅM VAÄT TÖ ÑVT ÑM % Toång GHI (kyù hieäu & quy caùch) HAO PHÍ Ñ M CHUÙ 1 Vaûi chính 58%Cotton 39%Nylon 3%Elastane - KSÑ1.39m - Heä S meùt 1.22 3 1.26 KH caáp 2 Vaûi loùt tuùi + vieàn ( Poly taffeta 210T) - KSÑ :1.45m meùt 0.34 3 0.35 KH caáp 3 Keo gaân + choáng giaõn 1 cm ( #F5520 ) KSÑ :1.50m meùt 0.175 3 0.18 KH caáp 4 Döïng Canvas KSÑ :1.00m meùt 0.019 3 0.02 KH caáp 5 Nhaõn chính TCWES 145314-P1 (Target Collection) Caùi 1 3 1.03 KH caáp 6 Nhaõn size TCWSP 145313-P2 Caùi 1 3 1.03 KH caáp 7 Nhaõn söû duïng ( Theo maøu , coát soá , size, inseam ) Caùi 1 3 1.03 KH caáp 8 Daây keùo HKK ( Söû duïng theo size ,CMVC) Sôïi 1 2 1.02 KH caáp 9 Daây keùo gioït nöôùc LIRUI 19cm( Söû duïng chung size Sôïi 2 2 2.04 KH
 62. 62. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 62 ,CMVC) caáp 10 Moùc 4TP #BQ-866 Boä 1 3 1.03 KH caáp 11 Nuùt clear 2 loã 15mm ( 1 hoät / sp + döï tröõ ) hoät 2 3 2.06 KH caáp 12 Theû baøi chính 145313-P1A" Target Collection" Caùi 1 3 1.03 KH caáp 13 Theû baøi caëp löng SHORT-ANKLE:145506-P9; REGULAR: 145506-P3 Caùi 1 3 1.03 KH caáp 14 Nhaõn giaù (theo MH , maøu , size , PO, coát soá ) Caùi 1 3 1.03 KH caáp 15 Moùc treo # BC28A-SPCG11 Caùi 1 0 1.0 KH caáp 16 Nuùt size gaén moùc -theo size-theo maøu Caùi 1 3 1.03 KH caáp 17 Nhaõn daùn bao nylon ( söû duïng theo MH , maøu , tyû leä size , PO ) Caùi 1/5sp 3 1.03/5sp KH caáp 18 Daây guùt coät moùc 30cm # Red Sôïi 1/5sp 3 1.03/5sp KH caáp 19 Daây guùt coät bao 30cm # Red Sôïi 1/5sp 3 1.03/5sp KH caáp 20 Tuùi huùt aåm 10gr Goùi 1/5sp 3 1.03/5sp KH caáp 21 Daây cotton 145313-P1B #grey 18cm Caùi 1 3 1.03 KH caáp 22 Baêng keo coù in chöû LADIESWEAR maøu PMS2583C meùt KH caáp 23 Baêng keo trong 5-7cm meùt 24 Bao nylon lôùn (R70xD150cm(4->12); (R70xD155)cm(14- Caùi 1/5sp 3 1.03/5sp TL
 63. 63. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 63 >18) 25 Bao nylon online(R34xD52)cm(4->12) ; (R38xD52)cm(14->18) Caùi 26 Thuøng carton online (D42x R36xC28)cm(20sp/thuøng) Caùi 27 Thuøng carton country (D65x R60xC13)cm (Ratio :10sp/thuøng) Caùi (D65x R60xC10)cm (Ratio :6sp/thuøng, Single : 10sp/thuøng) Caùi 28 Giaáy choáng aåm Tôø 29 Bao ñöïng nuùt döï tröõ (7 x 5 ) cm Caùi 1 3 1.03 TL 30 Chæ may 40/2 (CMVC) meùt 49 3 50 TL 31 Chæ vaét soå 50/2 (CMVC) meùt 184 3 190 TL 32 Chæ vaét lai 50D/2 (CMVC) meùt 6.5 3 7 TL 33 Chæ may nhaõn 40/2 (CM nhaõn) meùt 0.8 3 1 TL Ngaøy 25 thaùng 4 naêm 2015 ÑAÏI DIEÄN KHAÙCH HAØNG XN.MAY 2
 64. 64. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 64 1.10. Quy trình công nghệ cắt COÂNG TY CP MAY QUOÁC TEÁ THAÉNG LÔÏI /BM-ISO4.9-MH 'XÍ NGHIEÄP MAY 2 Soá : / 11- 14 QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CAÉT - Khaùch haøng : NEWLOOK - Maõ haøng : TARGET TEP1252 - Soá löôïng : sp STT BÖÔÙC COÂNG VIEÄC CB HS TGTT ÑG ÑMLÑ L.TH.BÒ COÂNG ÑOAÏN CAÉT 1 Traûi vaûi chính (1.23 m/sp ) 2 1.13 46 0.9 Traûi maùy 2 Caét xaû BTP vaûi chính (22 chi tieát ) (keïp raäp caét chính xaùc 10 CT 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14) 3 1.27 171 3.2 Maùy caét tay 3 Traûi vaûi loùt tuùi ( 0.319 m/sp ) 2 1.13 35 0.7 Traûi tay 4 Caét xaû BTP loùt tuùi (7 chi tieát )(keïp raäp caét chính xaùc 6 CT 1,2,3,4,5,6) 3 1.27 36 0.7 Maùy caét tay 5 Traûi döïng ñoùng moùc (0.017m/sp) 2 1.13 3 0.1 Traûi tay 6 Caét xaû BTP döïng (3 chi tieát ) 3 1.27 10 0.2 Maùy caét tay 7 Traûi keo ( 0.17 m/sp)( 12 chi tieát) 2 1.13 20 0.4 Traûi tay 8 Caét keo ( 12 chi tieát ) 3 1.27 40 0.7 Maùy caét tay 9 EÙp keo ( 10 chi tieát)(2 löng sau+4 löng tröôùc + 4 chi tieát nhoû 2 1.13 126 2.4 Maùy eùp mex 10 Caét voøng (6 chi tieát) 3 1.27 65 1.2 Maùy caét voøng 11 Ñaùnh soá ( 35 chi tieát) 2 1.13 129 2.4 Buùt nhuõ + maùy 12 Ghi phieáu luaân chuyeån (4 phieáu phaân loâ+ 7phieáu baøn may) 2 1.13 14 0.3 buùt bi
 65. 65. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 65 13 Ñoåi BTP 2 1.13 29 0.5 Keùo 14 Phoái boä coät phieáu BTP ( 16 chi tieát ) 2 1.13 24 0.4 Tay 15 Xeáp BTP caét voøng (6 chi tieát ) 2 1.13 31 0.6 Tay 16 Khoan daáu ben + tuùi ( 6 chi tieát ) 2 1.13 22 0.4 maùy khoan TOÅNG COÄNG 801 15 Thôøi gian laøm vieäc 1 ca sx : 36000 S Soá coâng nhaân : 15 CN Thôøi gian hoaøn thaønh sp : 801 S Nhòp ñoä SX : 53 S Naêng suaát ñaàu ngöôøi : 45 SP Naêng suaát chuyeàn : 675 SP Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2014 PGÑ
 66. 66. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 66 1.11. Quy trình công nghệ may COÂNG TY CP MAY QUOÁC TEÁ THAÉNG LÔÏI XÍ NGHIEÄP MAY 2 QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ MAY - Khaùch haøng : NEWLOOK - Maõ haøng : TARGET TEP 1252 - Soá löôïng : sp STT BÖÔÙC COÂNG VIEÄC CB HS TGTT ÑG ÑMLÑ LOAÏI THIEÁT BÒ COÂNG ÑOAÏN PHUÏ 1 Veõ laáy daáu ñöôøng tra löng TTröôùc 2 1.13 30 0.1 phaán 2 Veõ laáy daáu ñöôøng tra löng TSau 2 1.13 30 0.1 phaán 3 Goït + loän bageát ñoâi 2 1.13 19 0.1 keùo 4 Goït loän ñaàu löng traùi +phaûi 2 1.13 29 0.1 keùo 5 Loän bao tuùi tröôùc x 2 2 1.13 16 0.1 tay 6 Loän bao tuùi sau x 2 2 1.13 21 0.1 Tay 7 Laáy daáu ñònh hình tuùi sau x 2 2 1.13 27 0.1 Phaán 8 Baám löôõi gaø tuùi sau x 2 2 1.13 34 0.2 keùo 9 Goït ñöôøng tra löng traùi + goït ñaàu bageát ( 2 1.13 15 0.1 keùo
 67. 67. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 67 tröôùc khi mí ) 10 Veõ ñaàu löng tröôùc khi tra 2 1.13 0 0.0 Phaán 11 Laáy daáu daây keùo gioït nöôùc x 2 2 1.13 30 0.1 Phaán 12 Laáy daáu nuùt löng trong x1 2 1.13 11 0.1 Phaán 13 Caét chæ 2 1.13 137 0.7 keùo COÂNG ÑOAÏN UÛI 14 Uûi ben thaân tröôùc x 2 (2 laàn)(daøi 20cm) 2 1.13 32 0.2 baøn uûi 15 Uûi ben thaân sau x 2 ( 2 laàân(daøi 7cm) 2 1.13 22 0.1 baøn uûi 16 Uûi keo dònh hình tuùi sau x 2 2 1.13 22 0.1 baøn uûi 17 UÛi reõ söôøn löng lôùp ngoaøi x2 (2 laàn) 2 1.13 16 0.1 baøn uûi 18 Uûi reõ söôøn löng lôùp trong (2 laàn) 2 1.13 16 0.1 baøn uûi 19 Uûi vieàn löng trong 2 1.13 21 0.1 baøn uûi 20 Uûi TP löng + ñaàu löng traùi phaûi 2 1.13 33 0.2 baøn uûi 21 Uûi TP bageát ñoâi 2 1.13 13 0.1 baøn uûi 22 Uûi ñöôøng raùp bagget chieác 2 1.13 11 0.1 baøn uûi 23 Uûi baät ñöôøng tra löng ( tröôùc khi mí löng) 2 1.13 29 0.1 baøn uûi 24 Uûi reõ söôøn ngoaøi (ủi 2 lần) 2 1.13 61 0.3 baøn uûi 25 Uûi reõ ñöôøng raùp TT daây keùo tuùi tröôùc x 2(2 laàn) 2 1.13 33 0.2 baøn uûi 26 Uûi TP tuùi sau x 2 2 1.13 33 0.2 baøn uûi 27 Uûi ñöôøng oáng döôùi thaân sau (2 laàn) 2 1.13 27 0.1 baøn uûi 28 Uûi TP daây keùo tuùi tröôùc x 2 2 1.13 19 0.1 baøn uûi 29 Uûi ñöôøng ngang goái thaân sau x 2 2 1.13 22 0.1 baøn uûi COÂNG ÑOAÏN MAY 30 Vieàn ñuoâi daây keùo x 2 3 1.27 14 0.1 1KTÑ+cöû vieàn 2.4cm 31 May ben thaân tröôùc (20cm) x 2(canh ñoái 3 1.27 118 0.6 1KTÑ + RCT
 68. 68. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 68 xöùng) 32 May ben thaân sau (7cm)x 2(canh ñoái xöùng) 3 1.27 45 0.2 1KTÑ + RCT 33 May 1 ñoaïn ñaùp thaân tröôùc vaøo mieäng tuùi d keùo x 2 3 1.27 63 0.3 1KTÑ 34 Tra daây keùo gioït nöôùc vaøo mieäng tuùi tröôùc x 2 + laáy daáu 4 1.44 207 1.0 1KTÑ 35 May bao loùt vaøo daây keùo+baám goùc+ dieãu 0.1cm x 2 3 1.27 145 0.7 1KTÑ 36 May ñaùp tuùi tröôùc vaøo loùt tuùi ngoaøi x2 3 1.27 32 0.2 1KTÑ 37 May loäân bao tuùi tröôùc x 2 3 1.27 72 0.4 Maùy xeùn 0.3cm 38 Dieãu 1/4" bao tuùi tröôùc x 2 3 1.27 70 0.4 1KTÑ+chaân vòt 1/4" 39 May loùt tuùi TP vaøo caïnh tuùi tröôùc x 2 3 1.27 0 0.0 1KTÑ 40 Löôïc choát loùt tuùi caïnh söôøn + löng + ñaùy tröôùc x 2 3 1.27 90 0.5 1KTÑ 41 May loän bageát ñoâi 3 1.27 25 0.1 1K +raäp caûi tieán 42 Dieãu mí 0.1cm bageát ñoâi 3 1.27 17 0.1 1KTÑ 43 May ñaùp bageát chieác vaøo thaân phaûi 3 1.27 25 0.1 1KTÑ 44 Dieãu mí ñöôøng raùp bageát chieáâc 3 1.27 21 0.1 1KTÑ 45 Löôïc daây keùo vaøo bageát ñoâi 3 1.27 24 0.1 1KTÑ 46 Raùp 1 ñoaïn ñaùy tröôùc ( 2 ñöôøng ) 3 1.27 25 0.1 1KTÑ 47 Dieãu mí thaân tröôùc vaøo bageát ñoâi 3 1.27 24 0.1 1KTÑ 48 May daây keùo vaøo bageát chieác ( 2 ñöôøng ) 3 1.27 43 0.2 1KTÑ 49 Dieãu TP bageát + ñính daèn bageát + ñaùy 3 1.27 55 0.3 1KTÑ 50 May noái söôøn löng ngoaøi x 2 3 1.27 30 0.1 1KTÑ 51 May noái söôøn löng trong x 2 3 1.27 30 0.1 1KTÑ 52 May löôïc döïng bong vaøo 2 ñaàu löng ngoaøi x 3 1.27 12 0.1 1KTÑ
 69. 69. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 69 1 53 May löôïc döïng bong vaøo ñaàu löng trong x 1 3 1.27 10 0.1 1KTÑ 54 May noái söôøn löng ngoaøi vaøo löng trong x1 3 1.27 12 0.1 1KTÑ 55 Vieàn löng trong + goït 3 1.27 56 0.3 1KTÑ+cöû vieàn 2.4cm 56 May loän löng ngoaøi vaøo löng trong+keøm raäp canh moùc (to baûn löng 3.8cm) 3 1.27 156 0.8 1KTÑ 57 Dieãu mí löng trong 0.1 cm 3 1.27 34 0.2 1KTÑ 58 May ñaùp tuùi vaøo loùt moå TS x2 3 1.27 28 0.1 1KTÑ + RCT 59 Löôïc loùt tuùi sau vaøo thaân sau x 2 3 1.27 42 0.2 1KTÑ + RCT 60 Dieãu mí 1 caïnh treân mieäng tuùi moå sau +khoùa löôõi gaø x2 ( tuùi 1côi 1.2cm ) 3 1.27 100 0.5 1KTÑ 61 May ñaùp tuùi caïnh coøn laïi vaøo loùt tuùi x2 3 1.27 23 0.1 1KTÑ 62 Dieãu mí 0.1cm caïnh mieäng tuùi sau x 2 3 1.27 0 0.0 1KTÑ 63 Hoaøøn chænh 3 caïnh tuùi sau x2 + canh loùt tuùi 3 1.27 118 0.6 1KTÑ 64 May loäân 2 caïnh bao tuùi sau x 2 3 1.27 118 0.6 Maùy xeùn 0.3cm 65 Dieãu 1/4" 2 caïnh bao tuùi sau x 2 3 1.27 72 0.4 1KTÑ+chaân vòt 1/4" 66 Khoùa löôïc tuùi sau + löôïc choát caïnh löng x2 3 1.27 36 0.2 1KTÑ 67 Tra löng + laáy daáu 4 1.44 167 0.8 1KTÑ 68 Mí löng + ñính 4 ñieåm 4 1.44 176 0.9 1KTÑ 69 Gaén nhaõn söû duïng vaøo thaân ( 1 ñöôøng ) 3 1.27 20 0.1 1KTÑ COÂNG ÑOAÏN CHUYEÂN DUØNG 70 VS bageát chieác 3 1.27 15 0.1 1K3C 71 VS bageát ñoâi (1 caïnh) 3 1.27 13 0.1 1K3C 72 VS 1 caïnh ñaùp tuùi tröôùc x 2 3 1.27 21 0.1 1K3C 73 VS 1 caïnh ñaùp thaân tröôùc x 2 3 1.27 23 0.1 1K3C
 70. 70. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 70 74 VS mieäng tuùi tröôùc x 2 3 1.27 23 0.1 1K3C 75 VS 1 caïnh loùt tuùi tröôùc x 2 3 1.27 28 0.1 1K3C 76 VS ñaùy tröôùc traùi + phaûi 3 1.27 26 0.1 1K3C 77 VS 1 caïnh ñaùp tuùi sau x 2 3 1.27 19 0.1 1K3C 78 VS 1 caïnh côi tuùi sau x 2 3 1.27 19 0.1 1K3C 79 VS oáng döôùi thaân sau x 2 4 1.44 48 0.2 VS2K5C 80 VS ñöôøng ngang goái thaân sau x 2 4 1.44 28 0.1 VS2K5C 81 VS söôøn ngoaøi 4 1.44 80 0.4 VS2K5C 82 VS söôøn trong 4 1.44 54 0.3 VS2K5C 83 VS ñaùy tröôùc sau (canh tuùi) 4 1.44 48 0.2 VS2K5C 84 VS lai 3 1.27 32 0.2 1K3C 85 Xaêm lai 4 1.44 75 0.4 Maùy xaêm lai 86 Kansai 2 caïnh löng ngoaøi + keøm daây choáng giaõn 4 1.44 31 0.2 Maùy kansai 1- 5/8" 87 Thuøa khuy xeùo ñaàu löng traùi x 1 3 1.27 11 0.1 Maùy khuy 88 Ñính nuùt löng trong x1 3 1.27 14 0.1 Maùy ñoùng nuùt 89 Quaán chaân nuùt trong x1 3 1.27 9 0.0 Maùy quaán chaân nuùt 90 Ñính boï ñaùy x1 3 1.27 9 0.0 Maùy ñoùng boï 91 Ñính boï tuùi hoâng x2 3 1.27 17 0.1 Maùy ñoùng boï 92 Ñính boï bageát x1 3 1.27 11 0.1 Maùy ñoùng boï 93 Ñoùng moùc AB ( coái chieác) 4 1.44 34 0.2 Maùy ñoùng moùc 2 TP 94 Ñoùng moùc CD ( coái chieác) 4 1.44 34 0.2 Maùy ñoùng moùc 2 TP 95 Ñònh hình tuùi sau x 2 4 1.44 57 0.3 Maùy moå tuùi 96 Gaén nhaõn size vaøo nhaõn chính 3 1.27 21 0.1 Maùy laäp trình
 71. 71. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 71 97 Laáy daáu+gaén nhaõn chính vaøo giöõa löng TS (2 ñaàu) 3 1.27 23 0.1 Maùy laäp trình 98 Uûi xöû lyù daây keùo gioït nöôùcx 2 2 1.13 16 0.1 baøn uûi TOÅNG 3986 20 Thôøi gian laøm vieäc 1 ca sx : 36000 S Soá coâng nhaân : 20 CN Thôøi gian hoaøn thaønh sp : 3986 S Nhòp ñoä SX : 199 S Naêng suaát ñaàu ngöôøi : 9 SP Naêng suaát chuyeàn : 181 SP Ngaøy 11/11/2014 PGÑ.M2
 72. 72. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 72 1.12. Quy trình công nghệ hoàn thành QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ HOAØN THAØNH - Khaùch haøng : NEWLOOK - Maõ haøng : TEP 1252 - Soá löôïng : sp COÂNG ÑOAÏN HOAØN THAØNH CB HS TGTT ÑG ÑMLÑ L.TH.BÒ 1 Huùt buïi - loän sp + vaän chuyeån 2 1.13 18 0.5 Maùy huùt buïi 2 Uûi TP söôøn ngoaøi 3 1.27 48 1.3 Baøn uûi hôi 3 Uûi thaønh phaåm (löng+ ngaõ tö daùy -> thaân-> keïp moùc 3 1.27 358 9.4 Baøn uûi hôi 4 Ñoùng theû baøi caëp löng 3 1.27 27 0.7 Maùy ñoùng nuùt 6 Xoû theû baøi chính + bao ñöïng nuùt döï tröõ -> gaén vaøo nhaõn size 3 1.27 36 0.9 Tay 7 Keïp löng gaáp 2 caïnh söôøn (size 14, 16, 18)(Front Hung) 2 1.13 13 0.3 Tay 8 Phoái theo tyû leä (6 sp/bao) + xoû daây coät moùc 3 1.27 32 0.8 Tay 9 Voâ bao lôùn + guùt daây coät bao 2 1.13 18 0.5 Tay 10 Daùn nhaõn bao + nhaõn ID 2 1.13 9 0.2 Tay 11 Phoái thuøng + ñoùng thuøng (haøng Online) 2 1.13 13 0.3 TOÅNG COÄNG 571 15 Thôøi gian laøm vieäc 1 ca sx : 36000 S Soá coâng nhaân : 15 CN Thôøi gian hoaøn thaønh sp : 571 S Nhòp ñoä SX : 38 S Naêng suaát ñaàu ngöôøi : 63 SP Naêng suaát chuyeàn : 946 SP 1 KCS chuyeàn 4 1.44 208 2 KCS phuùc tra 3 1.27 Ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2014 P.GÑM2
 73. 73. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 73 1.13. Mặt bằng phân xƣởng may
 74. 74. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 74
 75. 75. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 75
 76. 76. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 76 1.14. Packing list
 77. 77. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 77 1.15. Hƣớng dẫn đính nhãn HƢỚNG DẪN ĐÍNH NHÃN GIẤY MÃ HÀNG TEP1252 FOB ORDERS#: 12529, 12530, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12627, 12628, 12629, 12631(XUẤT THẲNG CHO TARGET) HÀNG SEA CHO CÁC P/O TARGET & TARGET COUNTRY 1. Thẻ bài giá: theo màu, size/keycode, theo mã hàng/theo giàn, theo PO. Nhãn giá dán ở chính giữa mặt sau thẻ bài Target Collection 145313-P1A (145313-P1). Xem cách dán nhãn giá. 2. Thẻ bài chính chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) (mặt chính – mặt không có dán nhãn giá - nằm ở phía trên ): sử dụng đạn vòng 145313-P1B 18cm có toggle (145313-P1B Target Collection General range string with toggle attachment) để treo vào nhãn size may trên nhãn chính (nhƣ mẫu duyệt). Thẻ bài chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) sẽ đƣa ra ngòai khi treo móc (đối với hàng SEA). Khi treo thẻ bài thì đầu toggle nằm ở trên. 3. Sử dụng móc BSL82BL. Sò móc AC16 theo size (size theo màu). 4. Treo móc theo kiểu gấp theo SƢỜN (FRONT HUNG – treo bắt sƣờn): + Size 4-6-8-10-12: treo móc bình thƣờng. Centre front phải nằm giữa móc. + Size 14-16-18-20: Phải bẻ gập 2 bên sƣờn ra sau khi treo móc. Centre front phải nằm giữa móc. 5. Vi trí nhãn cặp lƣng nhƣ sau: ở thân trứơc bên trái khi mặc, cách đầu lƣng (CF) 2cm. Nếu bị vƣớng nút hay phụ liệu trang trí thì đính nhãn cặp lƣng lùi ra xa một tí. Khi dính nhãn cặp lung không đƣợc làm hỏng nhãn cặp lung. Kẹp móc không đƣợc đè lên nhãn cặp lƣng. 6. Dây gút cột móc & cột bao: màu đỏ (RED LOCK TIE) 7. Mỗi bao có 1 túi hút ẩm 10g 8. Đóng gói: nhƣ đã hƣớng dẫn (Các P/O Target thì treo móc. Các P/O Target Contry thì treo móc, sau đó dóng thùng 1ratio/thùng). Đánh số thứ tự Packs (bao nylon đối với các P/O Target xuất thẳng cho Target) hoặc đánh thứ tự thùng (thùng carton đối với các P/O Target Contry xuất thẳng cho Target. Các P/O Target Country không đánh số thứ tự Pack) sẽ theo từng cảng đến HÀNG ĐÓNG THÙNG CHO CÁC P/O TARGET ONLINE (NẾU CÓ) 1. Thẻ bài giá: theo màu, size/keycode, theo mã hàng/theo giàn, theo PO. Nhãn giá dán ở chính giữa mặt sau thẻ bài Target Collection 145313-P1A (145313-P1). Xem cách dán nhãn giá. 2. Thẻ bài chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) (mặt sau – mặt có dán nhãn giá - nằm ở phía trên ): sử dụng đạn vòng 145313-P1B 18cm có toggle (145313-P1B Target Collection General range string with toggle attachment) để treo vào nhãn size may trên nhãn chính (nhƣ mẫu duyệt). Thẻ bài chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) sẽ đƣa ra ngòai khi đóng gói (mặt nhãn barcode/nhãn giá nằm ở trên). 3. Hàng ONLINE không sử dụng móc treo BSL82BL & sò móc. 4. Quy cách đóng gói: theo hƣớng dẫn trong thông tin hàng đóng thùng TARGET ONLINE 5. Mỗi sản phẩm có 1 giấy chống ẩm
 78. 78. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 78 LƢU Ý: Nhãn cặp lƣng theo mã hàng, giàn (Short – Regular): + TEP1252: 145506-P3 (SLIM – REGULAR) + TEP1252 S: 145506-P9 (SLIM – ANKLE GRAZER) Nhãn cặp lƣng: mặt có code số (145506-P3 / 145506-P9) nằm bên trong + Chỉ đính nhãn cặp lƣng theo màu nhãn HƢỚNG DẪN ĐÍNH NHÃN GIẤY MÃ HÀNG TEP1252 FIS ORDERS#: 12546, 12641 (XUẤT CHO BEST CORP) HÀNG SEA CHO CÁC P/O TARGET 1. Thẻ bài giá: theo màu, size/keycode, theo mã hàng/theo giàn, theo PO. Nhãn giá dán ở chính giữa mặt sau thẻ bài Target Collection 145313-P1A (145313-P1). Xem cách dán nhãn giá. 2. Thẻ bài chính chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) (mặt chính – mặt không có dán nhãn giá - nằm ở phía trên ): sử dụng đạn vòng 145313-P1B 18cm có toggle (145313-P1B Target Collection General range string with toggle attachment) để treo vào nhãn size may trên nhãn chính (nhƣ mẫu duyệt). Thẻ bài chính Target Collection 145313-P1A (145313-P1) sẽ đƣa ra ngòai khi treo móc (đối với hàng SEA). Khi treo thẻ bài thì đầu toggle nằm ở trên. 3. Sử dụng móc BSL82BL. Sò móc AC16 theo size (size theo màu). 4. Treo móc theo kiểu gấp theo SƢỜN (FRONT HUNG – treo bắt sƣờn): + Size 4-6-8-10-12: treo móc bình thƣờng. Centre front phải nằm giữa móc. + Size 14-16-18-20: Phải bẻ gập 2 bên sƣờn ra sau khi treo móc. Centre front phải nằm giữa móc. 5. Vi trí nhãn cặp lƣng nhƣ sau: ở thân trứơc bên trái khi mặc, cách đầu lƣng (CF) 2cm. Nếu bị vƣớng nút hay phụ liệu trang trí thì đính nhãn cặp lƣng lùi ra xa một tí. Khi dính nhãn cặp lung không đƣợc làm hỏng nhãn cặp lung. Kẹp móc không đƣợc đè lên nhãn cặp lƣng. 6. Dây gút cột móc & cột bao: màu đỏ (RED LOCK TIE) 7. Mỗi bao có 1 túi hút ẩm 10g LƢU Ý: Nhãn cặp lƣng theo mã hàng, giàn (Short – Regular): + TEP1252: 145506-P3 (SLIM – REGULAR) + TEP1252 S: 145506-P9 (SLIM – ANKLE GRAZER) Nhãn cặp lƣng: mặt có code số (145506-P3 / 145506-P9) nằm bên trong + Chỉ đính nhãn cặp lƣng theo màu nhãn 1.16. Sử dụng nhãn giá 1/ TEP1252 (REGULAR) + Nhãn giá có số P/O 12529 đƣợc sử dụng cho P/O 12529 & 12530 + Nhãn giá có số P/O 12540 đƣợc sử dụng cho P/O 12540 & 12541 + Nhãn giá có số P/O 12544 đƣợc sử dụng cho P/O 12544 & 12546 + Các PO còn lại 12539, 12542: P/O nào thì sử dụng cho PO nấy (Nhãn dán bao: theo từng P/O)
 79. 79. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 79 TẤT CẢ NHÃN CÒN DƢ: VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PO SAU 2/ TEP1252S (ANKLE) + Nhãn giá không có số P/O, sử dụng chung cho tất cả các PO (theo size/keycode) (Nhãn dán bao: theo từng P/O) TẤT CẢ NHÃN CÒN DƢ: VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PO SAU 3/ TES1251 BLACK + P/O 12475, 12479, 12510, 12512, 12517: PO nào thì sử dụng nhãn giá cỡ số P/O nấy + P/O 12484: sử dụng nhãn giá cỡ số P/O 12479, 12510 (sử dụng số lƣợng tồn còn lại sau khi đóng xong P/O 12479, 12510) + P/O 12490: sử dụng nhãn giá cỡ số P/O 12490. Riêng size 6 sẽ không đủ nên sử dụng nhãn giá cỡ số P/O 12510, 12517 (sử dụng số lƣợng tồn còn lại sau khi đóng xong P/O 12510, 12484, 12517) + P/O 12503: sử dụng nhãn giá cỡ số P/O 12491 BLACK (Nhãn dán bao: theo từng P/O) TẤT CẢ NHÃN CÒN DƢ: VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PO SAU RED + P/O 12476, 12480, 12491, 12504, 12511, 12513, 12518: PO nào thì sử dụng nhãn giá cỡ số P/O nấy + P/O 12485: dụng nhãn giá cỡ số P/O 12480, 12511 (sử dụng số lƣợng tồn còn lại sau khi đóng xong P/O 12480, 12511) (Nhãn dán bao: theo từng P/O) TẤT CẢ NHÃN CÒN DƢ: VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PO SAU PINK + P/O 12477, 12481, 12489, 12502: PO nào thì sử dụng nhãn giá cỡ số P/O nấy + P/O 12486: sử dụng nhãn giá cỡ số P/O 12481, 12489 (sử dụng số lƣợng tồn còn lại sau khi đóng xong P/O 12481, 12489) (Nhãn dán bao: theo từng P/O) TẤT CẢ NHÃN CÒN DƢ: VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PO SAU
 80. 80. GVHD: TS. NGUYỄN TUẤN ANH SVTH: HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 80  Tài liệu tham khảo: - Giáo trình chuẩn bị sản xuất-Ths.Trần Thanh Hƣơng-9/2014 - Giới thiệu về lịch sử công ty - www.congnghemay.net

×