Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Công nghệ thông tin trong giáo dục

2,644 views

Published on

Tài liệu hay về ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Công nghệ thông tin trong giáo dục

 1. 2. Dùng cho lớp CBQL
 2. 3. MỤC ĐÍCH
 3. 4. NỘI DUNG
 4. 5. PH ƯƠ NG PHÁP & HÌNH THỨC
 5. 6. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 6. 7. Giáo viên là trung tâm “ T ái sử dụng” kiến thức trong SGK H ọc sinh thụ động Giá trị gia tăng kém…
 7. 8. Copyright@2007 – PHUØNG ÑÌNH DUÏNG
 8. 9. <ul><li>Những khó khăn, thách thức: </li></ul><ul><li>Nội dung chương trình: </li></ul><ul><ul><li>Cứng nhắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Quá tải </li></ul></ul><ul><ul><li>Chú trọng vào kỹ năng tái hiện chứ không phải là kỹ năng “nóng” </li></ul></ul><ul><li>Cơ chế kiểm tra, đánh giá </li></ul><ul><li>Thiếu GV được đào tạo </li></ul><ul><li>Lương GV thấp </li></ul><ul><li>Nguồn: Dự án ICTEM (VVOB) </li></ul>
 9. 10. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 10. 11. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 11. 12. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 12. 13. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 13. 14. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 14. 15. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 15. 16. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM
 16. 17. NỘI DUNG 1. QUAN ĐIỂM <ul><li>CNTT Ở ĐÂU TRONG QTDH? </li></ul>Nhu cầu XH MĐDH NDDH Đánh giá M ÔI TRƯỜNG KINH TẾ - VĂN HOÁ – XÃ HỘI … K ẾT QUẢ DẠY HỌC HĐ DẠY HỌC PH ƯƠ NG PHÁP, PH ƯƠ NG TIỆN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
 17. 18. NỘI DUNG 2. LỢI ÍCH CỦA CNTT TRONG DH <ul><li>Là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức </li></ul><ul><li>Cải thiện công việc hành chính </li></ul><ul><li>Đơn giản hoá và giảm bớt khối lượng công việc; </li></ul><ul><li>Trao đổi thông tin được “số hoá”; </li></ul><ul><li>Quản lý bằng công nghệ </li></ul><ul><li>Hiệu quả cao trong dạy học </li></ul><ul><li>Trang bị nhiều kiến thức, kỹ n ă ng </li></ul><ul><li>Có thể minh họa bài giảng một cách sinh độ ng </li></ul><ul><li>Có thể mô phỏng các thí nghiệm trong khi giảng </li></ul><ul><li>Có thể chỉ ra các t ư liệu tham khảo trong khi giảng </li></ul><ul><li>Nguồn thông tin phong phú, đ a dạng và sống độ ng </li></ul>
 18. 19. <ul><li>CNTT có thể hỗ trợ mọi lúc, mọi n ơ i: </li></ul><ul><ul><li>Chuẩn bị, soạn giảng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ (kích thích độ ng c ơ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dẫn nhập bài mới </li></ul></ul><ul><ul><li>H ướ ng dẫn bài mới </li></ul></ul><ul><ul><li>Củng cố bài mới </li></ul></ul><ul><ul><li>Luyện tập (trên lớp, ở nhà…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý đ iểm số, học sinh… </li></ul></ul>NỘI DUNG 2. LỢI ÍCH CỦA CNTT TRONG DH
 19. 20. <ul><li>Phương tiện khám phá kiến thức hữu hiệu: </li></ul><ul><li>Giúp HS truy cập thông tin nhanh, chính xác </li></ul><ul><li>Thông qua tài nguyên được lưu trữ (offline), internet… </li></ul><ul><li>Chia sẻ trực tuyến : Nguồn tham khảo trên mạng </li></ul><ul><li>Webquest trong học tập </li></ul>NỘI DUNG 2. LỢI ÍCH CỦA CNTT TRONG DH
 20. 21. <ul><li>Công cụ hỗ trợ việc xây dựng kiến thức sáng tạo: </li></ul><ul><li>Giúp biểu thị các ý tưởng, sự hiểu biết của HS </li></ul><ul><li>Giúp HS tạo ra kiến thức có hệ thống </li></ul><ul><li>Phát huy khả năng tư duy sáng tạo </li></ul>NỘI DUNG 2. LỢI ÍCH CỦA CNTT TRONG DH
 21. 22. <ul><li>H ướ ng ứng dụng CNTT trong giáo dục: </li></ul><ul><li>Mục tiêu giáo dục: Kỹ n ă ng CNTT (học về CNTT) </li></ul><ul><li>Môi tr ườ ng và công cụ cho dạy và học (học với CNTT) </li></ul>NỘI DUNG 2. H ƯỚ NG ỨNG DỤNG
 22. 23. <ul><li>Các mức độ ứng dụng CNTT trong giáo dục: </li></ul><ul><li>Mức 1: Sử dụng CNTT để trợ giúp giáo viên trong một số thao tác nghề nghiệp như soạn giáo án , in ấn tài liệu, sưu tầm tài liệu,… nhưng chưa sử dụng CNTT trong tổ chức dạy học các tiết học cụ thể của môn học ; </li></ul><ul><li>Mức 2: Ứng dụng CNTT để hỗ trợ một khâu, một công việc nào đó trong toàn bộ quá trình dạy học </li></ul><ul><li>Mức 3: Sử dụng PMDH để tổ chức dạy học một chương, một số tiết, một vài chủ đề môn học </li></ul><ul><li>Mức 4: Tích hợp CNTT vào quá trình dạy học. </li></ul>NỘI DUNG 2. H ƯỚ NG ỨNG DỤNG
 23. 24. NỘI DUNG 2. H ƯỚ NG ỨNG DỤNG <ul><li>GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM </li></ul><ul><li>Dùng chung: </li></ul><ul><li>Emindmap </li></ul><ul><li>Hotpotatoes </li></ul><ul><li>Trong dạy học Tiểu học : </li></ul><ul><li>- Math Packs </li></ul><ul><li>Trong dạy học Trung học : </li></ul><ul><li>Webquest </li></ul>
 24. 25. Kết luận <ul><li>Không PP, PT hay HTTC nào là vạn năng </li></ul><ul><li>CNTT # MS Powerpoint + Projector </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoạt động Dạy </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>CNTT Hoạt động Học </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Quản lý GD </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 25. 26. Các website về Giáo dục: <ul><li>www.moet.gov.vn </li></ul><ul><li>www.edu.net.vn </li></ul><ul><li>http://mspil.net.vn/gvst/ (hướng dẫn đồng nghiệp) </li></ul><ul><li>http://www.dayhocintel.org/diendan/ (dạy học theo dự án) </li></ul><ul><li>www.giaovien.net (cộng đồ ng giáo viên) </li></ul><ul><li>http://www.giaoducvn.info/ </li></ul><ul><li>http://www.thuvienkhoahoc.com </li></ul><ul><li>http://baigiang.bachkim.vn </li></ul><ul><li>http://www.helloict.com </li></ul><ul><li>http://www.iemh.edu.vn </li></ul><ul><li>http://www.path.to/ictems (Phùng Đình Dụng) </li></ul>
 26. 27. NỘI DUNG 3. MINH HOẠ <ul><li> Sử dụng hiệu quả bộ MS Office: </li></ul><ul><ul><li> Powerpoint t ươ ng tác </li></ul></ul><ul><ul><li> Excel t ươ ng tác </li></ul></ul><ul><ul><li> Word </li></ul></ul><ul><li> Webquest </li></ul><ul><li> Flash </li></ul>
 27. 28. <ul><li>www.path.to/ictems </li></ul>Thank You !
 28. 29. <ul><li>www.path.to/ictems </li></ul>PHỤ LỤC
 29. 30. Đề tài “CNTT trong DH ở tr ườ ng PT VN” <ul><li>C ó 4 mức ứng dụng CNTT & TT cơ bản nhất căn cứ vào hoạt động của quản lý, của người dạy và người học: </li></ul><ul><li>  Mức 1: Sử dụng CNTT & TT để trợ giúp giáo viên trong một số thao tác nghề nghiệp như soạn giáo án in ấn tài liệu, sưu tầm tài liệu,… nhưng chưa sử dụng CNTT& TT trong tổ chức dạy học các tiết học cụ thể của môn học. </li></ul>
 30. 31. Đề tài “CNTT trong DH ở tr ườ ng PT VN” <ul><li>  Mức 2: Ứng dụng CNTT & TT để hỗ trợ một khâu, một công việc nào đó trong toàn bộ quá trình dạy học </li></ul><ul><li>Mức 3: Sử dụng PMDH để tổ chức dạy học một chương, một số tiết, một vài chủ đề môn học </li></ul><ul><li>Mức 4: Tích hợp CNTT & TT vào quá trình dạy học. </li></ul>
 31. 32. Đề tài “CNTT trong DH ở tr ườ ng PT VN” <ul><li>6 nhóm tiêu chí để đánh giá hiệu quả và chất lượng ứng dụng CNTT & TT ở các trường phổ thông Việt Nam: </li></ul><ul><li>(i) Về chủ trương, chính sách về CNTT & TT trong dạy học của trường; </li></ul><ul><li>(ii) Về trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện của môi trường CNTT; </li></ul><ul><li>(iii) Nhóm tiêu chí về số lượng, chất lượng phần mềm dạy học được sử dụng trong nhà trường; </li></ul>
 32. 33. Đề tài “CNTT trong DH ở tr ườ ng PT VN” <ul><li>6 nhóm tiêu chí để đánh giá hiệu quả và chất lượng ứng dụng CNTT & TT ở các trường phổ thông Việt Nam: </li></ul><ul><li>(iv) Tiêu chí về kinh phí đầu tư; </li></ul><ul><li>(v) Nhóm tiêu chí về nguồn nhân lực ứng dụng CNTT & TT trong dạy học; </li></ul><ul><li>(vi) Về hiệu quả triển khai CNTT & TT trong thực tiễn dạy học. </li></ul><ul><li>Nguồn: NIESAC </li></ul>back
 33. 34. <ul><li>Thống nhất thuật ngữ: </li></ul>ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC <ul><li>Giáo án </li></ul><ul><li>K ế hoạch và dàn ý giờ lên lớp của giáo viên, bao gồm đề tài của giờ lên lớp, mục đích giáo dục và giáo dưỡng, nội dung, phương pháp, thiết bị, những hoạt động cụ thể của thầy và trò, khâu kiểm tra đánh giá... Tất cả được ghi ngắn gọn theo trình tự thực tế sẽ diễn ra trong giờ lên lớp. GA được thầy giáo biên soạn trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp và quyết định phần lớn sự thành công của bài học </li></ul><ul><li>Nguồn: từ đ iển Bách khoa toàn th ư </li></ul>
 34. 35. <ul><li>Thống nhất thuật ngữ: </li></ul>ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC <ul><li>Giáo án đ iện tử </li></ul><ul><li>là giáo án truyền thống của GV nh ư ng đượ c đư a vào máy vi tính – giáo án truyền thống nh ư ng đượ c l ư u trữ, thể hiện ở dạng đ iện tử. </li></ul><ul><li>Khi giáo án truyền thống đượ c đư a vào máy tính thì những ư u đ iểm, thế mạnh của CNTT sẽ phát huy: l ư u trữ, hình thức, chia sẽ, xử lý, quản lý… </li></ul><ul><li>Giáo án đ iện tử không bao hàm có hay không việc ứng dụng CNTT trong tiết học mà giáo án đ ó thể hiện </li></ul><ul><li>Nguồn: Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS-môn Tin học Vụ Giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành năm 2007 ( trang 95+96 ) </li></ul>
 35. 36. <ul><li>Thống nhất thuật ngữ: </li></ul>ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC <ul><li>Bài giảng </li></ul><ul><li>Nếu coi giáo án là “ kích bản ” thì bài giảng đượ c coi là “ vở kịch đượ c công diễn ”. </li></ul><ul><li>Bài giảng là tiến trình giáo viên triển khai giáo án của mình ở trên lớp. </li></ul><ul><li>Do đ ó, bài giảng đ iện tử là bài giảng của GV đượ c thể hiện trên lớp nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị đ iện tử. </li></ul><ul><li>Đồng nghĩa với các khái niệm “Computer-based learning” hay CD-ROM-based learning ” </li></ul><ul><li>Nguồn: Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS-môn Tin học Vụ Giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành năm 2007 ( trang 95+96 ) </li></ul>

×