Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mongol helnii hicheel

14,685 views

Published on

  • Be the first to comment

Mongol helnii hicheel

  1. 1. Замын­Үүд сумын ЕБ­ийн  1. монгол хэл 11 жилийн 1­р сургууль 2. Сэдэв 3. Зорилго 4. Зорилт 5. Агуулга­1 6. Шинэ мэдлэг 7. Бататгах  8. Гэрийн даалгавар   Багш Л.Хандмаа
  2. 2. СэдэвХарилцан угсарсан нийлмэл өгүүлбэр   буцах
  3. 3. Зорилго   ­ Нийлмэл өгүүлбэрийн  онцлогийг таних   ­ Гишүүдээр зурах    ­ Гишүүн өгүүлбэрээр    ялган зурж сурах буцах
  4. 4. Зорилт ­ Гишүүн өгүүлбэрийг таних ­ Гишүүдээр зурах  ­ Гишүүн өгүүлбэрийг таних  
  5. 5. Асуулт1. Өмнөх хичээлүүдээр ямар ямар  гишүүн өгүүлбэрүүд  үзсэн бэ?  2. Өөр ямар гишүүн өгүүлбэр байж болох вэ?      3. Өгүүлбэрт өөр ямар гишүүд байдаг вэ?    буцах
  6. 6. Өгүүлэгдэхүүн гишүүн өгүүлбэрийн шинж:  Өгүүлэгдэхүүн нь:  Их төлөв ХТЯ­ын нөхцөлөөр хэлбэржинэ.   Өгүүлэхүүн нь:  Үйл үг ба нэрийн зүйлээр илэрч,   НТЯ­аар хэлбэржсэн байна.  буцах
  7. 7. Нэг өгүүлбэр нь бүхэлдээ  өгүүлэгдэхүүний утга, үүрэг шинжийг  хадгалж, түүнтэй  харилцан угсрах холбоонд байгаа,  нөгөө өгүүлбэр нь бүхэлдээ  өгүүлэхүүний утга, үүрэг, шинж хадгалж   бүтсэн өгүүлбэрийг   харилцан угсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэнэ. 
  8. 8. Зурах өгүүлбэр  Дэлгэрэх хаврын ирэх нь эртДэгжих айлын босох нь эрт Цэмцгэр цагаан гэрийн хажууд   Жавхлант охин зогсох нь үзэсгэлэнтэйДагдангийн эхнэрийн таргалсан,    Цэрмаагийн турсан хоёр яг тэнцэнэ буцах
  9. 9. Гэрийн даалгавар Дасгал 122­ын   өгүүлбэрийг зурж гүйцэтгэх  буцах

×