Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

handfothehelpless, een stichting die echt helpt!

292 views

Published on

De stichting is opgericht om zich te onderscheiden van vele anderen: kleinschalige projecten voor een niet al te lange periode, duidelijke doelen en missies met korte communicatielijnen en een duidelijke verantwoording naar de gever d.m.v. website, voorlichtingen, mailings en presentaties.


Omdat wij van mening zijn dat een gift ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming moet arriveren, werken alle medewerkers van Hand for the Helpless op vrijwillige basis.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

handfothehelpless, een stichting die echt helpt!

  1. 1. 100% VAN UW GIFTEN KOMEN TEN GOEDE AAN DE PROJECTEN .
  2. 2. GEEN BEROEMDE STRIJKSTOK…..• De stichting bestaat uit vrijwilligers die belangeloos werken. Uw euri komen daadwerkelijk aan bij de projecten.• Iedere maand wordt per project een verantwoording gegeven
  3. 3. KERNWOORDEN• Kleine stichting• Kleinschalige projecten in derde wereldlanden• Duidelijke verantwoording• Bewogen, bevlogen en enthousiast voor de medemens die het moeilijk heeft
  4. 4. STRUCTURELE HULP• Zoveel mogelijk zal bij de projecten worden gewerkt aan structurele hulp voor langere termijn• Locale werkers c.q. mensen worden daarbij ingezet
  5. 5. WELKE PROJECTEN• Multifunctioneel centrum in Mussola• Geitenproject in Mussola en omgeving• Gereedschap timmerman• Radioprogramma in Delhi• Medicijnen voor Outreach• Dekenactie voor India• Voedselproject gehandicapten Afghanistan
  6. 6. VOORLICHTINGEN Wij geven voorlichtingen met foto en filmmateriaal op scholen en verenigingen.Interesse? www.handforthehelpless.com
  7. 7. DONATIE• Omdat onze stichting alleen kan bestaan met uw hulp, is er de mogelijkheid om giften te storten of donateur te worden.• Onze stichting heeft het predicaat ANBI
  8. 8. ONZE SITEwww.handforthehelpless.com

×