Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TÜRKiYE' DEKi 
REKLAMLARDA 
TOPLUMSAL CiNSiYET 
VE SUNUMU
Cinsiyet ? 
Toplumsal 
Cinsiyet ?
CiNSiYET 
Bizler i kadin ya da er kek 
yapan belir li f iziksel veya 
biyoloj ik özellikler dir .
TOPLUMSAL CiNSiYET 
Kadin ve er kek olar ak, 
t oplumun ist ekler i 
cer cevesinde şekillenen 
r oller dir .
Kadinin evde cocuk bakmasi, 
çamaşır , bulaşık gibi işler le 
ilgilenmesi, er keğin çalışıp evine 
par a get irmesi t oplu...
TOPLUMSAL CiNSiYET 
VE REKLAMLAR
Reklamlar t oplumsal cinsiyet 
algisinin yansidigi kucuk bir 
alandir . 
Toplumsal cinsiyet r oller i 
r eklamlar dan t op...
Reklamlar da kadin ve 
Er keklere grenkelelikglei n r olü? 
evin babasi, 
bakmakla yukumlu 
oldugu bir eyler 
baglaminda 
...
REKLAMLARI N 
TARiHSEL SUREC 
iCERiSiNDE 
DEGERLENDiRiLMESi
Kadin henuz is yasamina at ilmadan once 
yapilan r eklamlar da bar iz bir sekilde 
er kek egemenligi gor ulmekt edir . 
İ ...
Kadin, er kegin par asal gucu kar sisinda onun 
cinsel ve ev icindeki iht iyaclar ini kar silayan bir 
nesne konumunu almi...
Nasil ki kadinlar 
er kekler in r ol aldigi 
r eklamlar da yer 
almaya basladilar sa, 
er kekler de kadinlar in 
yer aldig...
Bir r eklam f ilmi 
çekseydiniz hangi konu 
için hangi cinsi 
seçer diniz?
Kozmet ik 
94% 
6%
Ot omobil 
63% 
37%
Yiyecek-içecek 
76% 
24%
Giyim Kuşam 
75% 
25%
Reklam f ilmi hazir lanir ken t oplumun 
ist ekler i 
goz onunde bulundur ulmali midir ? 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
EVET HER...
SONUC 
Reklam sekt or u hit ap et t igi kit leyi 
daha cok et kilemek icin kit lenin 
davr anislar ini yine bu kit leye 
y...
ViDEO 1 
Ayþe Teyze'li Lay's Reklam Filmi.mp4
ViDEO 2 
Olips Disco Reklamý.mp4
SON
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

2,264 views

Published on

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

 1. 1. TÜRKiYE' DEKi REKLAMLARDA TOPLUMSAL CiNSiYET VE SUNUMU
 2. 2. Cinsiyet ? Toplumsal Cinsiyet ?
 3. 3. CiNSiYET Bizler i kadin ya da er kek yapan belir li f iziksel veya biyoloj ik özellikler dir .
 4. 4. TOPLUMSAL CiNSiYET Kadin ve er kek olar ak, t oplumun ist ekler i cer cevesinde şekillenen r oller dir .
 5. 5. Kadinin evde cocuk bakmasi, çamaşır , bulaşık gibi işler le ilgilenmesi, er keğin çalışıp evine par a get irmesi t oplumsal cinsiyet r oller ine ör nek olar ak göst er ilebilir .
 6. 6. TOPLUMSAL CiNSiYET VE REKLAMLAR
 7. 7. Reklamlar t oplumsal cinsiyet algisinin yansidigi kucuk bir alandir . Toplumsal cinsiyet r oller i r eklamlar dan t opluma yansidigi gibi t oplumdan da r eklamlar a yansimakt adir . Bu anlamda r eklamlar bir eyler in t oplum icindeki r oller ine dair ipuclar i ver ir .
 8. 8. Reklamlar da kadin ve Er keklere grenkelelikglei n r olü? evin babasi, bakmakla yukumlu oldugu bir eyler baglaminda r eklamlar da yer alir ken; evin annesi konumundaki kadinlar daha cok mut f ak isler i ve cocuk bakimi alanlar inda gor unmekt edir ler .
 9. 9. REKLAMLARI N TARiHSEL SUREC iCERiSiNDE DEGERLENDiRiLMESi
 10. 10. Kadin henuz is yasamina at ilmadan once yapilan r eklamlar da bar iz bir sekilde er kek egemenligi gor ulmekt edir . İ lk cekilen sigar a, ot omobil, alkol r eklamlar inda er kekler gost er ilmist ir . Gor ev dagiliminda er kekler in ust lendigi gor evler e daha f azla deger bicilmist ir . Ev icinde kalan kadinin emegi goze alinmamist ir . Kadinin ev icer isinde yapt igi isler ist en sayilmayip kadinlar bu isler i yapmak zor undaymis gibi kabul edilmist ir .
 11. 11. Kadin, er kegin par asal gucu kar sisinda onun cinsel ve ev icindeki iht iyaclar ini kar silayan bir nesne konumunu almist ir . Tum bunlar t oplumsal cinsiyet in kodladigi davr anis modeller idir . Kadinlar in is yasamina dahil olmalar iyla bir likt e r eklamlar daki et kinlinlikler i de ar tmist ir . Kadinin banka, kr edi, ot omobil r eklamlar inda gost er iminde belir gin bir ar t is olmust ur .
 12. 12. Nasil ki kadinlar er kekler in r ol aldigi r eklamlar da yer almaya basladilar sa, er kekler de kadinlar in yer aldigi r eklamlar da yer almaya baslamislar dir . Er kekler kozmet ik r eklamlar inda yer almaya baslamis, bakimli kadin kavr amina bakimli er kek kavr ami de eklenmist ir .
 13. 13. Bir r eklam f ilmi çekseydiniz hangi konu için hangi cinsi seçer diniz?
 14. 14. Kozmet ik 94% 6%
 15. 15. Ot omobil 63% 37%
 16. 16. Yiyecek-içecek 76% 24%
 17. 17. Giyim Kuşam 75% 25%
 18. 18. Reklam f ilmi hazir lanir ken t oplumun ist ekler i goz onunde bulundur ulmali midir ? 100 80 60 40 20 0 EVET HER ZAMAN DEGİL HAYİR
 19. 19. SONUC Reklam sekt or u hit ap et t igi kit leyi daha cok et kilemek icin kit lenin davr anislar ini yine bu kit leye yansitmakt adir . Onceler i er kek egemen olan bir sekt or olan r eklamcilik kadinin is yasamina at ilmasiyla kadinin geleneksel r oller inin yani sir a onu er kekler in yer aldigi r eklamlar da da gost ermeye baslamist ir .
 20. 20. ViDEO 1 Ayþe Teyze'li Lay's Reklam Filmi.mp4
 21. 21. ViDEO 2 Olips Disco Reklamý.mp4
 22. 22. SON

×