Avsofi

1,850 views

Published on

תכנית אב של המועצה האשורית חבל אילות
שלב הסיכומים

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08 1
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • תכנית עבודה ינואר 08
 • Avsofi

  1. 1. שלב מסכם – תכנית אב ועדת היגוי פנימית 13.7.10
  2. 2. תכנית אב חבל אילות שלב מסכם שלב מסכם – תכנית אב עקרונות והמלצות לפיתוח חבל אילות יולי 2010 מורן - תכנון ערים ואזורים
  3. 3. <ul><li>צוות התכנון : </li></ul><ul><li>ראש צוות התכנון </li></ul><ul><li>ותכנון פיסי והתיישבותי : </li></ul><ul><ul><li>מורן - תכנון ערים ואזורים </li></ul></ul><ul><ul><li>חנה מורן </li></ul></ul><ul><ul><li>מיטל עשות - טייב </li></ul></ul><ul><ul><li>מיכל אגוז </li></ul></ul><ul><li>חברה , קהילה ושיתוף ציבור : </li></ul><ul><ul><li>יעדים בפיתוח – תכנון אורבני וקהילתי </li></ul></ul><ul><ul><li>חגית אדיב </li></ul></ul><ul><li>תעסוקה ופיתוח כלכלי : </li></ul><ul><ul><li>דוכין השקעות בע &quot; מ </li></ul></ul><ul><li>יאיר דוכין </li></ul><ul><li>תיירות : </li></ul><ul><li>ייעוץ ותכנון תיירותי , רעיוני ועסקי </li></ul><ul><ul><li>אילן בן יוסף </li></ul></ul><ul><li>שטחים פתוחים וסביבה : </li></ul><ul><ul><li>א . לוי – תכנון סביבתי בע &quot; מ </li></ul></ul><ul><ul><li>אהובה לוי </li></ul></ul><ul><li>שרטוט ועריכת מפות : </li></ul><ul><ul><li>גאודע - ניהול ומידע , מקרקעין ונכסים בע &quot; מ </li></ul></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  4. 4. מה על סדר היום ? <ul><li>סקירה על מהלך התכנון – פרופיל האזור , זיהוי בעיות , פוטנציאל האזור לפיתוח , החזון ועקרונות החלופה הנבחרת . </li></ul><ul><li>הצגת עקרונות והמלצות התכנית – לפי נושאים ותחומים . </li></ul><ul><li>המטרות - </li></ul><ul><li>לאשר את תכנית האב בועדת ההיגוי הפנימית– לשם הצגתן ואישורן בפני ועדת ההיגוי החיצונית – בספטמבר . </li></ul><ul><li>לאפשר למועצה ולישובים להכין - </li></ul><ul><li>תכניות עבודה מפורטות </li></ul><ul><li>לפתח ולקדם פרויקטים </li></ul><ul><li>להכין תכניות אב לישובים ותכניות מפורטות ( תבעו &quot; ת ) </li></ul><ul><li>כל זאת - על רקע מדיניות תכנונית מושכלת וארוכת טווח לפיתוח האזור - כל פרויקט כחלק מתצריף תמונת האזור . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  5. 5. <ul><li>שלב א '- </li></ul><ul><li>רקע לתכנון </li></ul><ul><li>הגדרת פרופיל האיזור </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב שלב ב '- הגדרת חזון , תפיסת התכנון שלב ד '- תכנית האב איסוף נתונים ניתוח והערכת הממצאים דו &quot; ח מס ' 1: ריכוז , ניתוח והערכת הממצאים - פרופיל האזור הגדרת תפיסת התכנון הגדרת חלופות תכנוניות דו &quot; ח מס ' 2: חזון ותפיסת התכנון הערכת חלופות ובחירת חלופה נבחרת פיתוח חלופה נבחרת דו &quot; ח מסכם תכנית האב דו &quot; ח מס ' 3: חלופות התכנון ובחירת חלופה מועדפת שלב ג '- גיבוש חלופות ובחירת חלופה מעודפת <ul><li>תהליך התכנון </li></ul>תכנית אב ח ב ל א י ל ו ת
  6. 6. שלב מסכם – תכנית אב הגדרת פרופיל האיזור איסוף וניתוח נתונים <ul><li>תהליך התכנון ושיתוף הציבור </li></ul>צוות התכנון נציגי הציבור עריכת סקר מדגמי הגדרת החזון מפגש תושבים - צוותי חשיבה הצגת חלופות ובחירת חלופה מעודפת 1 2 3 ועדת היגוי הצגה בפני התושבים א ב ג ד גיבוש והכנת תוכנית האב תוכנית אב ועדת היגוי ועדת היגוי ועדת היגוי ועדת היגוי קבוצות מיקוד וצוותי חשיבה מפגש תושבים - צוותי חשיבה
  7. 7. עקרונות והמלצות <ul><li>מתבססות על – </li></ul><ul><li>פוטנציאל הפיתוח </li></ul><ul><li>החסמים והמגבלות </li></ul><ul><li>החזון לפיתוח המועצה </li></ul><ul><li>החלופה הנבחרת </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  8. 8. פוטנציאל הפיתוח שלב מסכם – תכנית אב
  9. 9. החסמים והמגבלות שלב מסכם – תכנית אב
  10. 10. החזון לפיתוח המועצה שלב מסכם – תכנית אב
  11. 11. <ul><li>החלופה הנבחרת </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  12. 12. עקרונות החלופה הנבחרת <ul><li>גודל אוכלוסייה </li></ul><ul><li> 11,000 נפש , בשלבים </li></ul><ul><li>החלופות השונות יהוו כאבני דרך / שלבי ביניים מוגדרים עד הגעה לשלב הפיתוח המלא , ותוך מטרה לשמור על עקרונות וערכי השיתופיות </li></ul><ul><li>מערך ופריסת התיישבות </li></ul><ul><li>מתבסס על המערך הקיים , תוך הוספה ניכרת של אוכלוסייה בגוש הצפוני - בהתמקד על אזור קטורה . </li></ul><ul><li>תישקל האפשרות להקמת ישובים נוספים , לקליטת אוכלוסייה חדשה </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  13. 13. עקרונות החלופה הנבחרת שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>מגורים </li></ul><ul><li>פיתוח הישובים הקיימים , לפי הפרוגרמה המאושרת והגדלתה </li></ul><ul><li>הגדלת תושבים ביחס למספר החברים </li></ul><ul><li>הגדלת תושבים בהוספת הרחבות בקיבוצים </li></ul><ul><li>הפיתוח יעשה ככל הניתן לפי כללי תמ &quot; מ 14/4 ותמ &quot; א 35 </li></ul>
  14. 14. עקרונות החלופה הנבחרת <ul><li>מערך ופריסת שירותי ציבור ותעסוקה </li></ul><ul><li>המועצה - כמכלול אחד , טיפוח המערך הקיים וחיזוקו , תוך – </li></ul><ul><ul><li>פיתוח המרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח אזור תעסוקה אזורי מרכזי בתמנע . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מקביל בישובים עצמם , במתכונתם הנוכחית ( מבחינת מיקום וגודל ) תוך טיפוח ייחודיותם . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מרכזי משנה בצפון ובמערב המועצה - </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>אזור שרותים משני מצומצם בחלקה הצפוני של המועצה </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>אזור תעסוקה קטן משני ליד עובדה , תלוי שיתוף פעולה עם הצבא ובפרויקטים הקשורים והנלווים לתעופה . </li></ul></ul></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  15. 15. עקרונות החלופה הנבחרת <ul><li>הפיתוח הכלכלי והתעסוקה </li></ul><ul><li>יושתת על המגמות הקיימות , בדגש על חקלאות , אנרגיה מתחדשת ( סולארית ) ופיתוח תיירותי ועל תעסוקות והזדמנויות כלכליות באזור . </li></ul><ul><li>שותפויות עם משקיעים חיצוניים קטנים , בינוניים וגדולים . </li></ul><ul><li>ענף התיירות יתבסס על מינוף יזמות מקומית וחיצונית בתחום התיירות האקו - מדברית . </li></ul><ul><li>פיתוח מוקדי התמחות ומכלולי תיירות קטנים - נקודתיים , בינוניים וגדולים במספר ישובים ובצמידות דופן , בשילוב תיירות מדבר במרחב . </li></ul><ul><li>פארק תמנע כפרויקט תיירותי ראשי וכמה מושכנים נושאיים מובילים . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  16. 16. שלב מסכם – תכנית אב החלופה הנבחרת שימשה בסיס לגיבוש תכנית האב
  17. 17. תכנית האב עקרונות והמלצות
  18. 18. <ul><li>שנת היעד של התכנית – 2030 </li></ul><ul><li>גודל האוכלוסייה 11,000 תושבים , שתקלט בשלבים </li></ul><ul><li>הדגשת עקרונות התכנון &quot; המקיים &quot; - </li></ul><ul><li>פיתוח המתבסס על משאביו האנושיים והפיזיים בעלי האיכויות והייחודיות יוצאות הדופן של האזור , בהתאמה לעקרונות של ההתיישבות השיתופית הקיימת </li></ul><ul><li>בהתמקד ב חקלאות , בפיתוח מחקר וביישום פיתוח חקלאי ( מו &quot; פ ), האנרגיה המתחדשת ו התיירות באזור ובהזדמנויות כלכליות המתרחשות באזור . </li></ul><ul><li>הקפדה על שמירת האיזון בין שימור ופיתוח ובכללם שמירה על השטחים והמרחבים הפתוחים של האזור . </li></ul><ul><li>הפיתוח יתבצע באופן ממוקד , מדוד ומבוקר . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  19. 19. שלב מסכם – תכנית אב המועצה האזורית כמקשה אחת פיתוח עיקרי וממוקד - בישובים הקיימים והקמת 3 ישובים חדשים הוספת אמצעי ייצור חקלאיים - כ - 24,000 דונם קרקע לעיבוד חקלאי , עבור 1,400 נחלות בישובים הקיימים והחדשים והמלצה לעדכון תכנית האב למים בהתאם הקצאת שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת בשטחי המועצה ובקיבוצים הידוק שיתופי פעולה אזוריים בדגש על 8 גושי התיישבות מתמחים <ul><li>2 אזורי התיישבות עיקריים – צפוני ודרומי - </li></ul><ul><li>2 מוקדי שירותי ציבור - ראשי קיים ומשני – חדש </li></ul><ul><li>2 מוקדי פיתוח כלכלי ותעסוקה - ראשי קיים ומשני - חדש </li></ul>
  20. 20. <ul><li>פיתוח אוכלוסייה והתיישבות </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  21. 21. <ul><li>גודל אוכלוסייה </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  22. 22. גודל אוכלוסייה <ul><li>יעד האוכלוסייה - 11,000 תושבים , </li></ul><ul><li>בשלבים הבאים : </li></ul><ul><li>שלב א ' - עד 5,000 תושבים </li></ul><ul><li>שלב ב ' – עד 7,000 תושבים </li></ul><ul><li>שלב ג ' – שלב הפיתוח המלא - עד 11,000 תושבים </li></ul><ul><li>קצב הגידול : כל שלב יימשך כ - 7 שנים , בתנאי שייעשו המאמצים הנדרשים למשיכת אוכלוסייה וקליטתה בישובים , פיתוח כלכלי , שרותי הציבור והתשתיות הנדרשות . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  23. 23. גודל אוכלוסייה <ul><li>גודל הישובים הקיימים נקבע לפי המרכיבים הבאים : </li></ul><ul><li>שיקולים דמוגרפים ; </li></ul><ul><li>קהילת יעד ספציפית / מגוונת ; </li></ul><ul><li>עמדות תושבים ; </li></ul><ul><li>קרבה למוקדי פיתוח ופוטנציאל כלכלי ; </li></ul><ul><li>רגישות סביבתית ( לפיתוח בישוב ); </li></ul><ul><li>הערכה כוללת משוקללת </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  24. 24. שלב מסכם – תכנית אב גודל אוכלוסייה הערכת גודל הישובים על פי הפרמטרים קטגוריות ראשיות [1] [1] לאליפז תוכנית אב לפיה יעד האוכלוסייה הוא 350 יח &quot; ד ובהתאם , הקבוץ קיבל דרוג גבוה מאד (18). יחד עם זאת בשל קצב איכלוס מתון יחסית נלקח בחשבון גידול של עד 200 יח &quot; ד לשנת היעד 2030. [2] גודל מרבי של ישובים על פי ניקוד : מתחת ל -13 נק ' – 120-170 יח &quot; ד ; 13 נק ' – 200 יח &quot; ד ; 14-15 נק ' – 250 יח &quot; ד ; 16 נק ' – 300 יח &quot; ד ; מעל 16 יח &quot; ד – 350 יח &quot; ד ; ישוב קהילתי ( קיים או חדש ) – 500 יח &quot; ד . שם הישוב שיקולים דמוגרפים קהילת יעד ספציפית / מגוונת עמדות תושבים קרבה למוקדי פיתוח ופוטנציאל כלכלי רגישות סביבתית הערכה משוקללת אילות 3 2 2 5 2 14 אליפז 1 4 5 5 3 18 גרופית 3 4 4 3 1 15 יהל 5 3 4 1 3 16 יטבתה 5 1 2 5 3 16 לוטן 3 3 3 2 1 12 נאות סמדר 5 1 2 2 2 12 נווה חריף 3 4 2 1 3 13 סמר 3 1 2 4 2 12 קטורה 3 3 2 3 2 13 שחרות 1 2 1 1 2 7
  25. 25. גודל אוכלוסייה שלב מסכם – תכנית אב [1] הגודל הממוצע של הקיבוץ הקיים , בהפחתת הקיבוצים הגדולים - יטבתה וקטורה , הינו כ - 235 תושבים . [2] התכנית מייעדת שטח של כ - 5.5 דונם למגורים זמני הישוב סה &quot; כ אוכלוסיה קיים דצמבר 2009 מספר נחלות מאושר או גודל ישוב לא חקלאי מתוכנן מספר נחלות מוצע משפחות חברים ומועמדים קיים דצמבר 2009 תוספת חברים עד 5,000 נפש תוספת תושבים עד 5,000 נפש סה &quot; כ תוספת אוכלוסיה עד 5,000 נפש סה &quot; כ אוכלוסיה עד 5,000 נפש תוספת חברים עד 7,000 נפש תוספת תושבים עד 7,000 נפש סה &quot; כ תוספת אוכלוסיה עד 7,000 נפש סה &quot; כ אוכלוסיה עד 7,000 נפש תוספת חברים עד 11,000 נפש תוספת תושבים עד 11,000 נפש סה &quot; כ תוספת אוכלוסיה עד 11,000 נפש סה &quot; כ אוכלוסיה עד 11,000 נפש אילות 303 90 100 62 34(10) 17 (5) 51 (15) 354 85 (25) 136(40) 221(65) 524 136(40) 340(100) 476(140) 779 אליפז 96 70 100 19 68 (20) 68 (20) 136 (40) 232 102 (30) 204 (60) 306(90) 402 272(80) 340(100) 612(180) 708 גרופית 365 85 100 43 34 (10) 34 (10) 68 (20) 433 68 (20) 136 (40) 204(60) 569 187(55) 272(80) 459(135) 824 יהל 304 90 150 34 34 (10) 133 (39) 166 (49) 470 136 (40) 255 (75) 391(115) 695 306(90) 510(150) 816(240) 1,120 יטבתה 695 150 150 156 68 (20) - 68 (20) 763 153 (45) 34 (10) 187 (55) 882 272(80) 68(20) 340(100) 1,035 לוטן 190 60 150 28 68 (20) 17 (5) 85 (25) 275 136 (40) 51 (15) 187(55) 377 272(80) 68(20) 340(100) 530 נאות סמדר 252 100 150 52 68 (20) - 68 (20) 320 136 (40) - 136(40) 388 340(100 - 340(100) 592 נווה חריף 127 60 100 14 68 (20) 68 (20) 136 (40) 263 221 (65) 170 (50) 391(115) 518 306(90) 272(80) 578(170) 705 סמר 256 60 100 65 34 (10) - 34 (10) 290 68 (20) 34 (10) 102(30) 358 136(40) 204(60) 340(100) 596 קטורה 421 100 150 86 68 (20) 17 (5) 85 (25) 506 119(35) 34 (10) 153(45) 574 221(65) 68(20) 289(85) 710 שחרות 125 16 - 24 - 119 (35) 119 (35) 244 - 204 (60) 204(60) 329 - 340(100) 340(100) 465 באר אורה 99 578 - 24 - 850 (250) 850 (250) 950 - 1190(350) 1190(350) 1,290 - 1,700 (500) 1,700 (500) 1,800 סה &quot; כ 3,233 1,250 607 544 (160) 1,320 (389) 1,866 (549) 5,100 1,224 (360) 2,448 (720) 3,672 (1,080) 6,905 2,448 (720) 4,182 (1,230) 6,630 (1,950) 9,864
  26. 26. גודל אוכלוסייה חיזוק הישובים הקיימים <ul><li>הגדלת היישובים הקיימים תיעשה באמצעות 4 דרכים עיקריות : </li></ul><ul><li>קליטת חברים לאגודה - מימוש נחלות קיימות ואיושן . </li></ul><ul><li>תוספת אמצעי ייצור חקלאיים וחברים - תוספת נחלות חקלאיות ( תוך עיבוי אזורי המגורים בתוך הישובים ). </li></ul><ul><li>הרחבות קהילתיות בתוך הישובים ו / או בצמידות דופן להם . </li></ul><ul><li>התארגנויות ( שיתופיות ואחרות ) נפרדות / משולבות בישובים . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  27. 27. <ul><li>פריסת אוכלוסייה ומערך התיישבות </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  28. 28. פריסת אוכלוסייה שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>רוב האוכלוסייה - כ - 90% (9,800 תושבים ) – </li></ul><ul><li>תתגורר בישובים הקיימים </li></ul><ul><li>כ - 1,200 תושבים - בישובים חדשים </li></ul>
  29. 29. שלב מסכם – תכנית אב האזור הצפוני האזור הדרומי מערך ההתיישבות
  30. 30. שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות האזור הצפוני
  31. 31. <ul><li>האזור הצפוני </li></ul><ul><li>הרחבת ועיבוי הבסיס ההתיישבותי הקיים ומשיכת אוכלוסייה לאזור זה , התמקדות : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>בפיתוח הישובים הקיימים ; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>בהתמקד ב - יהל , לוטן , נווה חריף , נאות סמדר וכן בשחרות . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>פיתוח 2 ישובים חדשים ; </li></ul></ul></ul></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  32. 32. שלב מסכם – תכנית אב האזור הדרומי מערך ההתיישבות
  33. 33. <ul><li>האזור הדרומי </li></ul><ul><li>התמקדות הפיתוח האזורי של המועצה : </li></ul><ul><li>פיתוח אזור התעסוקה והתיירותי הראשיים בתמנע ; </li></ul><ul><li>פיתוח המרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה . </li></ul><ul><li>כאשר מאמצי הפיתוח יתמקדו בישובי האזור הדרומי - באליפז ובסמר ובהקמת הישוב במרכז האזורי . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  34. 34. פריסת אוכלוסייה שלב מסכם – תכנית אב הגדלה משמעותית של אוכלוסייה באזור ההתיישבות הצפוני
  35. 35. פריסת אוכלוסייה <ul><li>אומדן תוספת אוכלוסייה בישובים הקיימים , לפי שלבים : </li></ul><ul><li>תוספת אוכלוסייה בקיבוצים ( ללא שחרות ובאר אורה ) </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  36. 36. פריסת אוכלוסייה <ul><li>אומדן תוספת אוכלוסייה בשחרות ובבאר אורה </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב אומדן תוספת אוכלוסייה בישובים הקיימים , לפי שלבים :
  37. 37. מערך ההתיישבות <ul><ul><li>המטרה - </li></ul></ul><ul><ul><li>הידוק שיתופי פעולה בין ישובי המועצה </li></ul></ul><ul><ul><li>לשם הגברת הלכידות הקהילתית והשיתופיות </li></ul></ul><ul><ul><li>באזור והדגשת ייחודיות הישובים </li></ul></ul><ul><ul><li>חלוקת האזור ל - 8 גושי התיישבות – </li></ul></ul><ul><ul><li>4 גושים בכל אזור התיישבות </li></ul></ul>שלב מסכם – תכנית אב בהתבסס על קרבה גיאוגרפית . הצעת שיתופי פעולה הינה - בתחומים המייחדים אותם והעשויים לתרום לפיתוחם ההדדי .
  38. 38. <ul><li>שיתופי הפעולה מוצעים , ועשויים אף להיות שונים , בהתבסס על : </li></ul><ul><li>ההיצע הקיים בכל ישוב ; </li></ul><ul><li>הפוטנציאל הייחודי הגלום בו ; </li></ul><ul><li>כווני הפיתוח הרצויים לו ; </li></ul><ul><li>רעיונות לתחומי פיתוח חדשים . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות
  39. 39. <ul><ul><li>חלוקה גושית – </li></ul></ul><ul><ul><li>אזור התיישבות צפוני </li></ul></ul><ul><li>שיתוף פעולה בתחומי פיתוח חקלאי / אקולוגי ותיירותי - </li></ul><ul><li>יהל , לוטן וישוב חדש מוצע - שיתופי הפעולה המוצעים יהיו בתחומי החקלאות האורגנית והתיירות האקולוגית ומורשת ישראל . </li></ul><ul><li>שיתוף פעולה בתחומי פיתוח אקולוגי / אורגני / חקלאי ואומנות - נאות סמדר , נווה חריף , וישוב חדש מוצע - שיתופי הפעולה עשויים להיות בתחומי האומנות והתיירות האומנותית . </li></ul><ul><li>בפועל יתפקד גוש זה ברמה של 2 תתי גושים - נאות סמדר כישוב סגור יחסית לסביבתו ונווה חריף והישוב החדש - כתת גוש משותף . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות
  40. 40. <ul><ul><li>חלוקה גושית – </li></ul></ul><ul><ul><li>אזור התיישבות צפוני – המשך </li></ul></ul><ul><li>שיתוף פעולה בדגש על מחקר ופיתוח ותיירות בהקשר זה - קטורה וגרופית - המשך המגמה הקיימת כיום בקיבוץ קטורה והרחבתה למוקד אזורי בקנה מידה רחב יותר , תוך שיתופי פעולה עם גרופית בעיקר בתחומי התיירות . </li></ul><ul><li>גוש בדגש על תיירות - ישוב שחרות . </li></ul><ul><li>בנוסף , ניתן לפתח שיתופי הפעולה עם הצבא במסגרת אזור התעסוקה המשני המוצע סמוך לשדה תעופה עובדה . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות
  41. 41. שלב מסכם – תכנית אב
  42. 42. שלב מסכם – תכנית אב
  43. 43. שלב מסכם – תכנית אב
  44. 44. שלב מסכם – תכנית אב
  45. 45. <ul><ul><li>חלוקה גושית – </li></ul></ul><ul><ul><li>אזור התיישבות דרומי – </li></ul></ul><ul><li>שיתוף פעולה בתחומי חקלאות / תיירות / שרותי ציבור - </li></ul><ul><li>קיבוץ יטבתה והמרכז האזורי , המיועד להיות מרכז אזורי מאוכלס . </li></ul><ul><li>שיתוף הפעולה ביניהם יתמקד על ערכי ההתיישבות השיתופיים ושירותי הציבור . </li></ul><ul><li>שיתוף פעולה בתחומי אנרגיה מתחדשת / תעשייה / תיירות - קיבוץ סמר ואליפז ובנוסף , פיתוח שיטים , כחלק ממשבצת קיבוץ סמר . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות
  46. 46. <ul><ul><li>חלוקה גושית – </li></ul></ul><ul><ul><li>אזור התיישבות דרומי – המשך </li></ul></ul><ul><li>התיישבות סמי כפרית - הגדלת באר אורה על פי תב &quot; ע מאושרת . התבססות על תעסוקה במרכז האזורי , באזור תמנע , בשדה התעופה ובעיר אילת . </li></ul><ul><li>התיישבות בדגש על תעשייה ותיירות - קיבוץ אילות - פיתוח ענף התיירות הקיים כיום בקיבוץ ויצירת שיתופי פעולה עם גורמי תיירות בעיר אילת , וכן , תעסוקה באזור תעשייה בתמנע ושדה התעופה המתוכנן . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מערך ההתיישבות
  47. 47. שלב מסכם – תכנית אב
  48. 48. שלב מסכם – תכנית אב
  49. 49. שלב מסכם – תכנית אב
  50. 50. שלב מסכם – תכנית אב
  51. 51. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים <ul><li>הרציונל והמטרות להקמת 3 ישובים חדשים : </li></ul><ul><li>אתגרים התיישבותיים חדשים לתנופת פיתוח ועשייה בישובים הקיימים ; </li></ul><ul><li>גמישות לקליטת תושבים לאוכלוסייה אשר לא תיקלט בישובים הקיימים , כגון - שחרות בשל מיקום קיצוני ; חוסר התאמה חברתית ; בסיס אידיאולוגי שונה וכד '. </li></ul><ul><li>הרחבה וגיוון בסיס של מרחב הבחירה ההתיישבותי ; </li></ul><ul><li>מענה לקליטת בני המקום שירצו להתיישב באזור , אך לאו דווקא בדגם הקיבוץ המסורתי ; </li></ul><ul><li>קליטת אוכלוסיות שיכללו במסגרת הסדרים גיאופוליטיים - רמת הגולן , יהודה ושומרון וכיוב '. </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  52. 52. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים – איתור מיקומים <ul><li>אזור התיישבות צפוני – </li></ul><ul><li>עיבוי גוש התיישבותי יהל ולוטן </li></ul><ul><li>יהל ב ' - ממערב לכביש 90- </li></ul><ul><li>חלופה א ' - מיקום בין יהל לבין לוטן . </li></ul><ul><li>חלופה ב ' - צפונית ליהל , שלוחת נוצה ( שטח אש ). </li></ul><ul><li>ישוב שיתבסס על פרוגרמה חקלאית של נחלות חקלאיות . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  53. 53. שלב מסכם – תכנית אב יהל ב '- חלופה א ' יהל ב '- חלופה ב '
  54. 54. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים – איתור מיקומים <ul><li>אזור התיישבות צפוני - עיבוי גוש נאות סמדר - נווה חריף </li></ul><ul><li>נווה חריף ב '- אזור נווה חריף – </li></ul><ul><li>חלופה א ' – סמוך לצומת שיזפון . </li></ul><ul><li>חלופה ב ' - צפון מזרחית להר עייט . </li></ul><ul><li>* ללא שינוי סטאטוטורי - כתיקון תממ 14/4 הכוללת סימון לישוב חדש . </li></ul><ul><li>הישוב יתבסס על אוכלוסיית בני המקום ונוספת , לרבות אנשי צבא הקבע המשרתים במקום - ממחנה שיזפון , עובדה וסיירים . </li></ul><ul><li>בנוסף , פרוגרמת הישוב תתבסס על – חקלאות לרבות - </li></ul><ul><li>חקלאות אורגנית ותיירות . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  55. 55. שלב מסכם – תכנית אב
  56. 56. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים - איתור מיקומים <ul><li>אזור התיישבות דרומי </li></ul><ul><li>המרכז האזורי הראשי : </li></ul><ul><li>אכלוס המרכז האזורי הראשי , בבינוי צמוד דופן </li></ul><ul><li>אשר עשוי לתת מענה לבני יטבתה ושאר קיבוצי המועצה </li></ul><ul><li>כאתגר התיישבותי אחר . </li></ul><ul><li>פרוגרמת הישוב תתבסס על תעסוקה מגוונת – </li></ul><ul><li>תיירות , חקלאות , מו &quot; פ , אנרגיה מתחדשת ושרותי ציבור . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  57. 57. שלב מסכם – תכנית אב
  58. 58. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים <ul><li>גודל הישובים החדשים - לפי פרוגרמה שתפותח בשיתוף משרד החקלאות . </li></ul><ul><li>מוצע - גודלו הממוצע של כל ישוב חדש יהיה כ - 400 תושבים ( בטווח התכנית ). </li></ul><ul><li>שיתבססו על כ - 60 נחלות בממוצע לישוב והיתר על – תיירות , שירותים ועבודה מחוץ לישוב . </li></ul><ul><li>המבנה הארגוני של ישובים אלה יהיה בדומה למושב , תוך עידוד היזמות הפרטית במשולב עם אגודות שיתופיות בתחומים שונים ונפרדים ( חקלאות , תיירות , אנרגיה מתחדשת וכד '). </li></ul><ul><li>סה &quot; כ - תוספת של 1,200 תושבים . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  59. 59. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים - איתור <ul><li>שיקולים בבחירת האתרים המוצעים </li></ul><ul><li>מצב סטטוטורי קיים ; </li></ul><ul><li>צמידות דופן ; </li></ul><ul><li>חלופה אפשרית - עיבוי מערך ההתיישבות הקיים ; </li></ul><ul><li>חלופה אפשרית - הרחבת מערך ההתיישבות הקיים ; </li></ul><ul><li>חוות דעת צוות חשיבה - שטחים פתוחים ; </li></ul><ul><li>מאגר השטחים הפתוחים . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  60. 60. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות ישובים חדשים - איתור שלב מסכם – תכנית אב
  61. 61. פיתוח אוכלוסייה והתיישבות איתור חלופות לישובים חדשים מתוך מפת &quot; הפוליגונים &quot;- ראו בהמשך שלב מסכם – תכנית אב
  62. 62. <ul><li>פיתוח כלכלי , </li></ul><ul><li>פריסת מרכזי תעסוקה ושירותי ציבור </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  63. 63. פריסת מרכזי תעסוקה ושירותי ציבור <ul><li>התפיסה המובילה - </li></ul><ul><li>שמירה על המערך הקיים וחיזוקו , </li></ul><ul><li>הידוק שיתופי פעולה תוך פיתוח פעילויות ייחודיות בישובים השונים </li></ul><ul><li>בדגש על פיתוח חקלאי , אנרגיה מתחדשת ותיירות </li></ul><ul><li>ופריסה מרחבית של אזורי התעסוקה במועצה </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  64. 64. פריסת מרכזי תעסוקה שלב מסכם – תכנית אב
  65. 65. פריסת מרכזי תעסוקה ושירותי ציבור שלב מסכם – תכנית אב
  66. 66. שלב מסכם – תכנית אב
  67. 67. פריסת מרכזי תעסוקה ושירותי ציבור שלב מסכם – תכנית אב מרכזי שירותי ציבור
  68. 68. שלב מסכם – תכנית אב
  69. 69. <ul><li>מערך שירותי ציבור </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  70. 70. שירותי ציבור עקרונות שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>חיזוק הקהילה ברמה האזורית , במקביל לזהות יישובית </li></ul><ul><li>הגברת הזיקה בצריכת שירותים בתוך המועצה ומחוצה לה - </li></ul><ul><li>זיהוי פוטנציאל לפיתוח שרות בתחום חברתי / חינוכי / תרבותי ייחודי בכל ישוב - עם &quot; הפנים פנימה והחוצה &quot; </li></ul><ul><li>מתן מענה לצרכים מגוונים מבחינת שכבות גיל ואופי האוכלוסייה </li></ul><ul><li>פיתוח מערכת ארגונית תומכת לתהליכים קהילתיים וקליטה חברתית ברמת המועצה והישובים עצמם . </li></ul>
  71. 71. מערך שירותי ציבור שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>הרחבת היצע שירותי הציבור במרכז האזורי הקיים </li></ul><ul><li>בסמוך ליטבתה – </li></ul><ul><li>בתי ספר - בית ספר יסודי , חטיבת ביניים וחטיבה עליונה – </li></ul><ul><li>כפוף להמלצת תכנית האב לחינוך </li></ul><ul><li>אשכול גנים </li></ul><ul><li>מרכז להגות בנושא שותפות = &quot; קואופרטיבים &quot; </li></ul><ul><li>מרכז יום לקשיש </li></ul><ul><li>הרחבת שרותי הבריאות </li></ul>
  72. 72. מערך שירותי ציבור <ul><li>מרכז משני לשירותי ציבור </li></ul><ul><li>באזור ההתיישבות הצפוני – בצמוד לקיבוץ קטורה או לקיבוץ לוטן </li></ul><ul><li>יוקם בשלב של 7,000 תושבים במועצה </li></ul><ul><li>מרכז לשרותי ציבור , מסחר ומו &quot; פ : </li></ul><ul><li>מוסדות חינוך : </li></ul><ul><li>- בית ספר יסודי של 18 כיתות – בשלב השלישי (11,000 נפש ) כפוף להמלצת תכנית האב לחינוך </li></ul><ul><li>- אשכול גנים </li></ul><ul><li>- שלוחת מתנ &quot; ס לפעילות פנאי </li></ul><ul><li>הרחבת המו &quot; פ - חקלאי , מו &quot; פ מדעי , פעילות מכון ערבה . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  73. 73. שלב מסכם – תכנית אב
  74. 74. שלב מסכם – תכנית אב
  75. 75. <ul><li>פיתוח כלכלי ותעסוקה </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  76. 76. פיתוח כלכלי ותעסוקה <ul><ul><li>פיתוח והרחבת אזור התעשייה הראשי הקיים בתמנע </li></ul></ul><ul><li>הרחבת מספר מקומות התעסוקה , </li></ul><ul><li>פיתוח פעילויות התלויות ישירות או בעקיפין בשדה התעופה המתוכנן בסמוך לתמנע , לכשיוקם . </li></ul><ul><li>מתחם לתחנות כוח סולאריות בתמנע </li></ul><ul><li>בנוסף - </li></ul><ul><li>הכנת תכניות רעיוניות ופרויקטים תיירותיים לאזור - הר כרכום , בקעת עובדה וצוקי שיירות . </li></ul><ul><li>שיתוף פעולה בינלאומי עם ירדן . </li></ul><ul><li>פיתוח תיירותי לאורך צירי התנועה הקיימים – כביש 90, כביש 12 וכביש 40. </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב פיתוח כלכלי במישור האזורי
  77. 77. פיתוח כלכלי ותעסוקה <ul><li>מרכז לוגיסטי מדרום לאזור תעשיה תמנע , כ - 100-200 דונם סמוך לשדה התעופה המתוכנן . </li></ul><ul><li>מרכז שישרת הן את תנועת הסחר הנוכחית והעתידית של נמל אילת , והן את הסחר העתידי עם המרחב הירדני בעקבה </li></ul><ul><li>( ראיה מרחבית של מטרופולין עקבה / אילת ). </li></ul><ul><li>פיתוח מספר עוגנים תיירותיים אזוריים משניים - בדגש על ההיצע המקומי ארכיאולוגיה , מדבר , מחקר ופיתוח , אנרגיה מתחדשת . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  78. 78. פיתוח כלכלי ותעסוקה <ul><li>התארגנויות להקמת פרויקטים כלכליים אזוריים , כגון – </li></ul><ul><li>חממה לפיתוח ולעידוד יזמים פרטיים מהישובים ; </li></ul><ul><li>הקמת סופר מרקט קואופרטיבי במרכז האזורי הראשי ; </li></ul><ul><li>הקמת התארגנות אזורית משותפת בתחום האנרגיה המתחדשת ; </li></ul><ul><li>קואופרטיב של תחבורה אזורית - להסעות ; </li></ul><ul><li>אגודה שיתופית של אומני האזור ; </li></ul><ul><li>שוק איכרים במרכז האזורי על בסיס שבועי / חודשי במסגרתו תימכר התוצרת האזורית , בשיתוף פעולה עם הערבה התיכונה ; </li></ul><ul><li>&quot; לופט &quot; לעסקים קטנים - שנועד לתת &quot; מקום &quot; לפעילויות עסקיות של יוזמות ועסקים קטנים של תושבי האזור . </li></ul><ul><li>יזמויות פרטיות בישובים – סדנאות אמנים , פיתוח צימרים בהרחבות קהילתיות . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב לפרויקטים המוצעים לעיל ערך מוסף התואם לחזון המועצה . באמצעות פרויקטים מהסוג המוצע ניתן לקדם רעיונות חברתיים / אידיאולוגיים התיישבותיים , אך מוצע לבדוק את ישימות ומידת הכלכליות של רעיונות אלה .
  79. 79. פיתוח כלכלי שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>פיתוח כלכלי במישור המקומי </li></ul><ul><li>פיתוח שטחי חקלאות נוספים לישובים , לפי פרוגרמה מעודכנת לחקלאות , בתיאום ובשיתוף המו &quot; פ האזורי בשטח כולל של כ - 24,000 דונם , כמפורט להלן ; </li></ul><ul><li>פיתוח מוקדי תיירות מקומיים ( כגון - קמפינג ) ושדרוג אתרי לינה ; </li></ul><ul><li>עבודות חוץ ; </li></ul><ul><li>הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת , לפי עקרונות התכנון האזורי והארצי , לרבות תמ &quot; א 10 ד /10, בתיאום המינהלת האזורית לקידום ולפיתוח הנושא והמו &quot; פ המדעי . </li></ul>
  80. 80. פיתוח כלכלי חקלאות <ul><ul><li>פיתוח שטחי חקלאות נוספים לשם הוספת אמצעי ייצור </li></ul></ul><ul><ul><li>לישובים הקיימים והנוספים , והקצאת מים כנדרש , </li></ul></ul><ul><ul><li>לשם : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>הגדלת אמצעי הייצור החקלאיים לישובים הקיימים ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הקצאת שטח חקלאי לתושבים שיתגוררו בקיבוצים , לצורך הכנסה משלימה &quot; כמשקי עזר &quot; – כדוגמת הפרויקט המתוכנן הסמוך לקיבוץ יהל . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הקצאת שטחי עיבוד חקלאיים לישובים החדשים . </li></ul></ul></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  81. 81. פיתוח כלכלי חקלאות שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>תוספת שטח לעיבוד חקלאי בהיקף של כ - 24,000 דונם , עבור כ - 1,400 </li></ul><ul><li>נחלות , מהם : </li></ul><ul><li>16,700 דונם עבור הישובים הקיימים </li></ul><ul><li>כ - 7,200 דונם עבור הישובים החדשים </li></ul><ul><li>כ - 4,000 דונם אותרו בשטחי עברונה , </li></ul><ul><li>שטח של כ - 1,300 דונם צפונית ליהל </li></ul><ul><li>והיתר יעשה מתוך מאגר הפוליגונים , ראו בהמשך . </li></ul>
  82. 82. פיתוח כלכלי חקלאות שלב מסכם – תכנית אב תוספת אמצעי ייצור חקלאיים לישובים קיימים – תוספת של 385 נחלות : תוספת - 15,400 דונם שטח לחקלאות תוספת 60 נחלות בממוצע לישוב חדש , עבור 3 ישובים = 7,200 דונם
  83. 83. פיתוח כלכלי חקלאות חקלאות שלב מסכם – תכנית אב לאור המלצות תכנית האב לפיתוח חבל אילות - מומלץ לעדכן את תכנית האב למים ולהתאימה כנדרש .
  84. 84. פיתוח כלכלי ותעסוקה שלב מסכם – תכנית אב מבנה התעסוקה במועצה בשלב האכלוס של 11,000 תושבים – שנת יעד 2030: תוספת של 2,870 מועסקים ענף מספר מועסקים חבל אילות חלק הענף מסה &quot; כ המועסקים (%) חקלאות 200 4.8 תעשייה 650 15.6 תיירות ( כולל הסעדה ) 415 10.0 מסחר ושירותים עסקיים 500 12.0 שירותים ציבוריים ( חינוך , בריאות וכדו ') ואחרים 2,405 57.6 סה &quot; כ 4,170 100%
  85. 85. שלב מסכם – תכנית אב
  86. 86. פיתוח כלכלי אנרגיה מתחדשת <ul><li>חבל אילות מאגד בחובו באופן מיטבי משאבים </li></ul><ul><li>( שמש , קרקע , הון אנושי ועוד ) </li></ul><ul><li>כפוטנציאל גדול לייצור אנרגיה מתחדשת , </li></ul><ul><li>לצד היענות לביקוש לחשמל בדרום מדינת ישראל . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב מנוף לפיתוח חבל אילות
  87. 87. פיתוח כלכלי אנרגיה מתחדשת שלב מסכם – תכנית אב
  88. 88. פיתוח כלכלי אנרגיה מתחדשת שלב מסכם – תכנית אב איתור שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת - <ul><li>יחידות ייצור גדולות - בעלות הספק מעל 5 מגה - וואט – </li></ul><ul><li>מתוכננת תחנת כוח – במסגרת תמ &quot; א 10/ ה /3 באזור תעשייה תמנע . </li></ul><ul><li>השטח המוקצה לכך הינו - 6,773 ד '. </li></ul><ul><li>יחידות ייצור בינוניות - בעלות הספק עד 5 מגה וואט - </li></ul><ul><li>בשטח של עד כ - 500-200 דונם . </li></ul><ul><li>אותרו במשבצות קיבוצי חבל אילות בהתאם לייעוד קרקע ולקרבה לתשתיות , תוך פגיעה מזערית בערכי הטבע והנוף . </li></ul>
  89. 89. פיתוח כלכלי אנרגיה מתחדשת שלב מסכם – תכנית אב עקרונות לפיתוח אנרגיה מתחדשת בחבל אילות <ul><ul><li>השטחים המיועדים לייצור אנרגיה מתחדשת במשבצות הקיבוצים : </li></ul></ul>
  90. 90. שלב מסכם – תכנית אב
  91. 91. פיתוח כלכלי אנרגיה מתחדשת שלב מסכם – תכנית אב שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת <ul><ul><li>יחידות ייצור בעלות הספק קטן </li></ul></ul><ul><ul><li>בניית תאים פוטו - וולטאים ב &quot; שכבות &quot;- </li></ul></ul><ul><ul><li>על גגות שימושים מגוונים - רפתות , מחסנים , בתי אריזה , מתקני מים ומבני ציבור אחרים . </li></ul></ul><ul><ul><li>על גגות מגורים - באופן שישמשו איגום &quot; זכויות &quot; הייצור לאנרגיה מתחדשת בקיבוצי המועצה באופן מרוכז על גגות כל יחידות הדיור . </li></ul></ul>
  92. 92. <ul><li>תיירות </li></ul>
  93. 93. שלב מסכם – תכנית אב
  94. 94. פיתוח כלכלי תיירות פארק תמנע – עוגן מרכזי <ul><ul><li>שידרוג המבואה </li></ul></ul><ul><ul><li>סגירת מעגל תנועה שלם בהתאם לתב &quot; ע של הפארק </li></ul></ul><ul><ul><li>הרחבה ושידרוג של חניון הלילה לאוהלים ויחידות קבע ( תקן חניון קמפינג משולב ) </li></ul></ul><ul><ul><li>רה - תכנון ורה - פיתוח מערך מסלולי תיור בכלי שינוע חווייתיים לרבות אופניים ברמה משפחתית לא ברמה מקצוענית </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מערך השכרת כלי שינוע חווייתיים . </li></ul></ul>
  95. 95. פיתוח כלכלי תיירות פארק תמנע – עוגן מרכזי <ul><ul><li>פיתוח תשתית מופעים עתירי אפקטים ועתירי קהל באזור האגם . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מושכן פעלולי / שעשועי מים באגם , משולב בימת מופעים וחזיון לילי ' נחושתמנע '. </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מושכן ' מסע בעקבות הנחושת ' - מיצג מולטימדיה במערך מנהרות מדומות באזור האגם . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח תשתיות סמויות לאירועי אווירה גדולים ליד עמודי שלמה . </li></ul></ul>
  96. 96. פיתוח כלכלי תיירות פארק תמנע – עוגן מרכזי <ul><ul><li>פרויקט המלונאות בעמק ססגון – יש לרתום אותו כמנוף מחולל ביקושים עיקרי בפארק תמנע , על בסיס סל מגוון של פעילויות לביקורים סדרתיים / חוזרים גם במהלך נופשון שהות אחד . </li></ul></ul><ul><ul><li>הכנסת חי - בר למתחם מוגדר בפארק ( על בסיס מזון מוגש בתחנות האכלה ביום בלילה בהתאם לאורחות החיים של מיני בעה &quot; ח ). </li></ul></ul>
  97. 97. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים אזוריים משניים ' על יישוביים ' <ul><ul><li>פארק קדמוניות מדברית - &quot; מצוקי שיירות &quot; ( שם זמני ), בין נווה חריף לבין מעלה שחרות . שפע ' נגיעות ' תרבות ארכיאולוגיות ונוף קדומים מרשים , לטיולים בלבד ( ללא עוגנים בנויים ). </li></ul></ul><ul><ul><li>מרכז מו &quot; פ יטבתה – לביקורים וסיורי חקלאות מודרכים לקבוצות . </li></ul></ul><ul><ul><li>מרכז אנרגיה מתחדשת – מבואה תיירותית כבסיס ביקורים וסיורים מודרכים . </li></ul></ul>
  98. 98. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים אזוריים משניים ' על יישוביים ' <ul><ul><ul><li>מרכז ססמולוגי ' סולם ריכטר ' – רעידות אדמה ממיתולוגיה למציאות . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מכון אדם במדבר – מרכז מחקר בעל חזית תיירותית רחבה , על ההשפעה הפסיכולוגית של המדבר על האדם ביחס לאורח וקצב חיים , לאיכות חיי משפחה , חברה / קהילה , עבודה , אהבה , יצירתיות , יעילות , כושר ריכוז , סבלנות וסובלנות , ידידות לסביבה , סיפוק , צורכי פנאי ותיירות . </li></ul></ul></ul>
  99. 99. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים אזוריים משניים ' על יישוביים ' <ul><ul><ul><ul><li>ביאנלה בינלאומית של בניה אקולוגית - התמזגות עם המדבר בחומרים , טקסטורות , גוונים , עיצובים , צורות ותנוחות . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>פארק אמנות מופשטת – פיסול סביבתי חי בתנועה , או דומם וקינטי , ניטמע וסמוי , הנוצר כל הזמן ומתפוגג כל הזמן , משולב סדנאות השראה ויצירה וסיורים אינטראקטיביים מודרכים . </li></ul></ul></ul></ul>
  100. 100. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><li>שיטים ( לוויין תיירותי של קיבוץ סמר ) - שנטי - תיירות אשראמית– מיכלול מספר אחד בארץ לנופש שאנטי - הוליסטי - רוחני - גופני . </li></ul></ul><ul><ul><li>בעל פוטנציאל להתפתח למוקד התיירות החשוב ביותר בחבל , למרות ובזכות בידודו ואווירתו המרוחקת - מנותקת . </li></ul></ul><ul><ul><li>נאות סמדר - מיכלול תיירות קהילתי המתמקד בפילוסופיית אורח חיים אלטרנטיבי , מימוש האני וסיפוק העצמי במרקם חברתי שיתופי - אידיאולוגי - הוליסטי ; תיירות אורח - חיים והשקפת עולם , סביבה ואדם ; כפר נופש אורגאני - אלטרנטיבי ' יעלון ' מתמחה בנופשוני קיימוּת . </li></ul></ul>
  101. 101. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><ul><li>נווה חריף </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>שירותי דרך וכפר נופש בסגנון ' פריקי '- היתולי - חוויתי , מוקד עליה לרגל </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>לחובבי היציאה מהקופסה . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מומלץ מאד להעניק לענף התיירות בחבל אילות זירה של הומור , קריצה , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>פריקיות ועליצות עממית . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>נידבך חשוב בחיים , בתרבות , ובהעדפות תנועת התיירות ( שאינן באות על </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>סיפוקן ברוב מתחמי התיירות בארץ ). </li></ul></ul></ul>
  102. 102. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><li>יהל : </li></ul></ul><ul><ul><li>שירותי דרך איכותיים ואירוח כפרי במוטיב slow tourism : </li></ul></ul><ul><ul><li>slow recreation, slow food, slow love, slow self indulgence, </li></ul></ul><ul><ul><li>slow dance, slow game-playing, slow-motion… </li></ul></ul><ul><ul><li>לוטן : </li></ul></ul><ul><ul><li>אקו - תיירות מדברית – מיכלול אקו - תיירות מספר אחד בארץ ! </li></ul></ul><ul><ul><li>הקמת כפר נופש אקולוגי , הסעדה ייחודית , סדנאות אקו - מדבריות , כפרייה אורגאנית ועוד . </li></ul></ul><ul><ul><li>קטורה : תיירות סדנאות חינוכית וגבושית (ODT) בסביבה מדברית , מתמחה נוער וצעירים מכל העולם . </li></ul></ul>
  103. 103. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><ul><li>גרופית : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מיכלול ספא עממי המבוסס על תפנוקים יצירתיים וחדשנים בזיקה לחומרי המדבר . חייב להיות משולב איכסון והסעדה בציביון ייחודי . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>יטבתה : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>' שוקו - לנד ' – העשרת תוכן של שירותי הדרך המצליחים ביותר בישראל , בפנטזיות ג - לקטיות מתחלפות שיעסיקו תושבים ועוברי אורח באינטראקציה חווייתית . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>סמר : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>תיירות 'stay-put' מבוססת חבילות ' אנרגיה מתחדשת ' למותשי ומדולדלי כְּרַך , החפצים להיטען מחדש . </li></ul></ul></ul>
  104. 104. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><ul><ul><li>אליפז : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>בירת אופניים ואתגר של החבל או מרכז שירותי תמך לפארק תמנע ומלונאות עמק ססגון , לנמל התעופה ( התיירותי !) ולפארק התעשייה תמנע ( אכסון , הסעדה , שינוע , תקשוב , בריאות , בילוי וספורט ). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>מעלה שחרות : מיכלול wellness ( בריאות חיובית ) ' מדבריא ' ברמה ארצית אקסקלוסיבית הגבוהה ביותר . </li></ul></ul></ul></ul>
  105. 105. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><ul><ul><li>באר אורה : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>במחנה הגדנ &quot; ע ההיסטורי – הקמת מיבדד מִשְכְּנוֹת לאו - טו - טו מסיימי עבודות דוקטוראט , עבודות תזה מגיסטר / גמר , סיכומי מחקרים , כתיבת ספרים , הכנת הרצאות ומצגות לכנסים בינלאומיים וכו '. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>תנאי אירוח צנועים וממוקדי ריכוז והספק , עם אינטרנט אלחוטי המהיר ביותר בעולם , תרגולת מדיטציה , הפוגות הרפיה , תזונת גורמה תומכת ריכוז , צלילות ויצירתיות , ומשמעת תפוקות חמורה , תחת חונכי coaching . </li></ul></ul></ul></ul>
  106. 106. פיתוח כלכלי תיירות עוגנים יישוביים התמחות מבדלת מוצעת <ul><ul><ul><ul><ul><li>אילות : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>אירוח כפרי מתמחה בחבילות ספא , דמיון מונחה ותקשורת . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>חוות פרטיות : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>רודד , פרידמן העשויים להשתלב כהתמחויות נקודתיות באתרי צפייה בציפורים נודדות , ובענפי חקלאות ייחודיים . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  107. 107. פיתוח כלכלי תיירות אירועי תיירות <ul><ul><ul><ul><li>פסטיבל שנתי ' מעוף בחול ' - בהשראת 'Burning Man' השנתי במדבר הסלע השחור , נבדה , ארה &quot; ב , - קהילה זמנית בזירת ביטוי עצמי רדיקלי , בשיא היצירתיות וחופש ההבעה . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>הביאנלה הבינלאומית לבנייה אקולוגית . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>אירועי ענק של אומנויות הבמה בפארק תמנע , בשיטים ובמרכז האזורי יטבתה . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>צעדת חבל אילות ו / או מסע אופניים חבל אילות , עם איתחול וסיום של הפנינג פסטיבלי . </li></ul></ul></ul></ul>
  108. 108. <ul><li>סביבה ושטחים פתוחים </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  109. 109. סביבה ושטחים פתוחים <ul><li>עקרונות </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב <ul><ul><li>שימור המצב הקיים - מרבית שטחי המועצה שטחים פתוחים , ושמירה על רצף השטחים הפתוחים . </li></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח יישובים קיימים ללא פגיעה בשטחים פתוחים בעלי רגישות . </li></ul></ul><ul><ul><li>תכנון מקיים בתחומי הישובים ובאזורי הבינוי במועצה באמצעות – עיבוי וציפוף , מחזור קרקע , בנייה ירוקה וכדומה . </li></ul></ul><ul><ul><li>הערכת שטחים פתוחים לצורכי שימור / פיתוח והתאמת יעוד הפיתוח בשטחים הפתוחים הפנויים . </li></ul></ul><ul><ul><li>צמצום וביטול שטחי אש במקומות מסוימים . </li></ul></ul>
  110. 110. סביבה ושטחים פתוחים <ul><li>מאגר פוליגונים של שטחים פתוחים </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב <ul><ul><li>1. איתור שטחים פתוחים לשימור / פיתוח . </li></ul></ul><ul><li>2. הערכת השטחים הללו על פי קריטריונים . </li></ul>
  111. 111. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>שטח המוא &quot; ז חבל אילות הינו 2.2 מיליון דונם , רובו ככולו שטחים פתוחים בהגדרתם הסטטוטורית </li></ul><ul><li>חלק ניכר משטחים אלה תפוס ע &quot; י צה &quot; ל והינו שטח אש . </li></ul><ul><li>שטחי הפיתוח הקיימים של המוא &quot; ז מהווים 2% מכלל השטח ( התיישבות , חקלאות , תיירות , תשתיות , תעשיה ) </li></ul><ul><li>חקלאות ושטחים פתוחים הינם השטחים הפנויים המהווים עתודת הקרקעות של המוא &quot; ז . </li></ul>
  112. 112. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>תהליך בניית מאגר : </li></ul><ul><ul><li>הגדרת פוליגונים של שטחים פתוחים פנויים </li></ul></ul><ul><ul><li>מיון השטחים הפתוחים הפנויים </li></ul></ul><ul><ul><li>סיווג השטחים </li></ul></ul><ul><ul><li>התאמתם לסוגי פיתוח שונים . </li></ul></ul><ul><li>התוצר הינו מאגר אינטראקטיבי של שטחים פתוחים פנויים המוערכים ב &quot; תג מחיר &quot; עבור כל ייעוד / שימוש </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  113. 113. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>תהליך העבודה להקמת מאגר שטחים : </li></ul><ul><li>I . מפת פוליגונים </li></ul><ul><li>צוות התכנון בשיתוף פעולה עם צוות שטחים פתוחים של המועצה הגדיר פוליגונים של שטחים פנויים להערכה . הפוליגונים מופו על גבי תשריטים בקנ &quot; מ 1:50000. </li></ul><ul><li>II . רשימת פוליגונים </li></ul><ul><li>נערכה רשימת הפוליגונים שפרטה מיקום במפה , תיאור המיקום וגודל כל פוליגון . </li></ul><ul><li>הפוליגונים חולקו לשתי קבוצות : </li></ul><ul><ul><li>לשלב א '- שלב תכנית האב - סומנו 35 פוליגונים באותיות א '- ב ' . </li></ul></ul><ul><ul><li>לשלב ב '- שלב שאיננו כלול בתכנית האב - סומנו 13 פוליגונים באותיות A - B </li></ul></ul>
  114. 114. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>II . רשימה משולבת של צוות תכנון תכנית אב וצוות חשיבה שטחים פתוחים </li></ul><ul><li>של המוא &quot; ז פוליגונים להערכה שלב א ' ( דוגמה , סה &quot; כ 35) </li></ul>סיווג מיקום שטח אלפי דונם הערות א צפון צומת קטורה 2.7 ב מכביש 12 צומת שיזפון - נעצוץ 3 סקר פנימי ג ממזרח ליהל 0.5 ד ממזרח לכביש 90 וללוטן 1.8 ה ממערב לצומת קטורה , מצפון לכביש 40 ובצמוד אליו 0.8 ו ממזרח לנווה חריף , מצפון לכביש 40 ובצמוד אליו 2.2 ז צומת קטורה ממזרח לכביש 90 1.1
  115. 115. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>III . טבלת הערכה </li></ul><ul><li>כל הפוליגונים הוכנסו לטורים בטבלה . </li></ul><ul><li>בשורות בטבלה הוכנסו 8 קריטריונים , כל קריטריון הורכב ממדדי הערכה אובייקטיבים ובנוסף מדד סובייקטיבי של הצוות המעריך . </li></ul><ul><li>כדי לפשט את העבודה נקבע שלכל הקריטריונים ולכל המדדים ערך זהה - לא נקבע ערך יחסי . </li></ul><ul><li>מתן הציונים למדדים וסיכומם עבור כל קריטריון ניתן לשינוי בזמן אמת </li></ul><ul><li>הציונים למדדים נקבעו מ – 1 – 5 , כאשר 5 הינו הטוב ביותר . </li></ul>
  116. 116. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>הערכת המדדים נעשתה ע &quot; י צוותי החשיבה של המועצה , כאשר כל צוות חשיבה העריך את הקריטריונים הרלוונטיים : </li></ul><ul><ul><li>אקולוגיה ונוף – ע &quot; י צוות השטחים הפתוחים של המועצה </li></ul></ul><ul><ul><li>זמינות פיתוח לפי מצב סטטוטורי –ע &quot; י צוות התכנון </li></ul></ul><ul><ul><li>התאמת הפוליגונים לפיתוח בתחום אנרגיה מתחדשת , חקלאות , התיישבות ותעשיה – ע &quot; י הצוות ההתיישבותי – חקלאי – כלכלי </li></ul></ul><ul><ul><li>התאמה לפיתוח תיירותי – ע &quot; י הצוות התיירותי של המועצה </li></ul></ul>
  117. 117. שטחים פתוחים מאגר פוליגונים <ul><li>בסיום תהליך ההערכה לכל פוליגון הוטבע &quot; תג מחיר &quot; בכל אחד משמונת הקריטריונים . </li></ul><ul><li>ניתן לבחון כל פוליגון ליעוד / לשימוש מסוים – </li></ul><ul><li>ובכך להעריך את &quot; ערכו &quot; בכל אחד מהקריטריונים האחרים . </li></ul><ul><li>מאגר הפוליגונים בנוי כך שניתן לכלול בו פוליגונים חדשים , קריטריונים ומדדים ככל שיידרש וכן ניתן לשנות את הציון . </li></ul>
  118. 118. שלב מסכם – תכנית אב
  119. 119. שלב מסכם – תכנית אב
  120. 120. <ul><li>שיתופי פעולה במרחב התכנון </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  121. 121. שיתופי פעולה במרחב התכנון שלב מסכם – תכנית אב יצירה ו / או חיזוק והרחבת שיתוף הפעולה בין המועצה האזורית חבל אילות לבין סביבתה על בסיס אינטרסים דומים ומכנים משותפים
  122. 122. שיתופי פעולה במרחב התכנון שלב מסכם – תכנית אב <ul><li>שיתופי פעולה על בסיס קרבה גיאוגרפית – </li></ul><ul><li>אילת ( שותפות 2000, אנרגיה מתחדשת וכד '), </li></ul><ul><li>הערבה התיכונה ( תיירות ומו &quot; פ חקלאי ), </li></ul><ul><li>ממלכת ירדן ( חקלאות ותיירות ); </li></ul><ul><li>שיתופי פעולה על בסיס פעילות במרחב המועצה – </li></ul><ul><li>צה &quot; ל ומערכת הביטחון – התיישבות ; שטחים הפתוחים ; שטחי האש ; אנרגיה מתחדשת , והקמת מרכז תעסוקה משני בעובדה ; </li></ul><ul><li>שיתופי פעולה על בסיס אינטרסים כלכליים ועסקיים - </li></ul><ul><li>גורמים עסקיים ויזמים פרטיים בארץ ובחו &quot; ל - שיתופי הפעולה מתמקדים בתחומים כלכליים כתיירות , אנרגיה מתחדשת , מו &quot; פ חקלאי , מסחר ; גיוס הון וקבלת מענקים ותמריצים שיסייעו לפיתוח האזור ; תחום חברתי - קהילתי ; תשתיות משותפות ; הכשרות וסדנאות ; נושאים סביבתיים ושימושי קרקע . </li></ul>
  123. 123. <ul><li>שלביות הפיתוח </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  124. 124. שלביות הפיתוח <ul><ul><li>שלב א ' – עד 5,000 תושבים – </li></ul></ul><ul><li>הגדלת אוכלוסייה בתוך הישובים הקיימים ; </li></ul><ul><li>פיתוח אזור התעשייה בתמנע תוך הרחבתו ; </li></ul><ul><li>פיתוח המו &quot; פ והרחבתו לקנה מידה גדול יותר מהקיים כיום ; </li></ul><ul><li>שדרוג שירותי הציבור במרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה ; </li></ul><ul><li>תכנון ופיתוח פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת , התיירות והחקלאות לרבות - איתור שטחי חקלאות לישובים הקיימים ; </li></ul><ul><li>הכנת תכניות ( תב &quot; עות , פרוגרמות והיתכנות כלכלית ) עבור - הישובים החדשים ומרכזי השירותים והתעסוקה החדשים , לרבות הרחבת א . ת . תמנע . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  125. 125. שלביות הפיתוח <ul><ul><li>שלב ב ' – עד 7,000 תושבים – </li></ul></ul><ul><li>תכניות עבודה מפורטות </li></ul><ul><li>לפתח ולקדם פרויקטים </li></ul><ul><li>ולהכין תכניות אב לישובים ומפורטות ( תבעו &quot; ת ) </li></ul><ul><li>הגדלת אוכלוסייה וקליטתה בישובים הקיימים בהרחבות קהילתיות ובמסגרת ישובים חדשים ; </li></ul><ul><li>הקמת מרכז שירותים משני כולל מיקום פעילויות הקשורות להרחבת פעילות מכון הערבה והמו &quot; פ לכוון האתר החדש ( ליד לוטן או קטורה ); </li></ul><ul><li>פיתוח אתר תעסוקה משני באזור עובדה המתבסס על פרויקט אחסנה וטיפול במטוסים ; </li></ul><ul><li>פיתוח וקידום פרויקטים בתחום התיירות , החקלאות והאנרגיה המתחדשת . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  126. 126. שלביות הפיתוח <ul><ul><li>שלב ג ' – עד 11,000 תושבים – </li></ul></ul><ul><li>הגדלת אוכלוסייה בעיקר בהתמקד באזור ההתיישבות הצפוני ; </li></ul><ul><li>המשך פיתוח אזור תעסוקה הסמוך לעובדה ולפרויקט אחסנה וטיפול במטוסים ; </li></ul><ul><li>הגדלת היצע שירותי הציבור המסחר במסגרת המרכז האזורי הראשי והמרכז המשני ; </li></ul><ul><li>פיתוח וקידום פרויקטים בתחום התיירות , החקלאות והאנרגיה המתחדשת . </li></ul>שלב מסכם – תכנית אב
  127. 127. שלב מסכם – תכנית אב תודה !!!

  ×