Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הקמת טורבינת רוח קהילתית - הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

1,044 views

Published on

מצגת המסבירה על הרציונאל והתנאים עבור הקמת טורבינת רוח קהילתית (מימון משותף וניהול דמוקרטי) ומזמינה את הקוראים להצטרף לקואופרטיב בין אם יש לכם קרקע מתאימה או רצון להשקיע במיזם כזה במקום אחר בישראל.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הקמת טורבינת רוח קהילתית - הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

 1. 1. ‫טורבינת רוח קהילתית‬‫הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות‬
 2. 2. ‫איך נקים טורבינת רוח לייצור חשמל נקי?‬ ‫עלות גבוהה‬ ‫●‬ ‫נקים טורבינה ביתית?‬ ‫לקילוואט מותקן‬ ‫תורן נמוך =‬ ‫●‬ ‫רוחות נמוכות‬ ‫מדידת הרוח –‬ ‫●‬ ‫הסיכון עליך‬ ‫מתאים למי שגר היכן‬ ‫●‬ ‫שנמצאת הרוח‬
 3. 3. ‫איך נקים טורבינת רוח לייצור חשמל נקי?‬ ‫נקים חוות רוח?‬ ‫דרוש הון התחלתי ענק‬ ‫●‬ ‫משך הקמה ארוך‬ ‫●‬ ‫אנחנו תומכים מאוד,‬ ‫●‬ ‫אבל מה אפשר לעשות‬ ‫בינתיים?‬
 4. 4. ‫איך נקים טורבינת רוח לייצור חשמל נקי?‬ ‫הון התחלתי מבעלי מניות‬ ‫●‬ ‫נקים טורבינה קהילתית!‬ ‫רבים‬ ‫משך הקמה של פחות‬ ‫●‬ ‫משנתיים‬‫עלות קילוואט מותקן נמוכה‬ ‫●‬ ‫מטורבינות ביתיות‬ ‫אפשר להשקיע במציאת‬ ‫●‬ ‫המיקום מיטבי -‬ ‫היכן שהרוח נושבת!‬
 5. 5. ‫למה טורבינת רוח קהילתית?‬ ‫ייצור חשמל נקי, ממקור מתחדש‬ ‫●‬ ‫תועלת סביבתית ידועה – אנרגיה בת קיימא‬ ‫●‬ ‫החשמל המתחדש הכי זול בסביבה‬ ‫●‬‫הקמת טורבינה קהילתית – ייצור חשמל נקי ורווחי,‬ ‫●‬ ‫באופן שיתופי‬
 6. 6. ‫טורבינת רוח 05 קילוואט‬ ‫0213 ‪Endurance‬‬ ‫●‬ ‫קוטר להבים – 2.91 מטר‬ ‫●‬ ‫גובה מגדל – 5.03 מטר‬ ‫●‬‫5.03‬ ‫ייצור חשמל השווה לצריכת*:‬ ‫●‬ ‫צפון הגולן – 03 משקי בית‬ ‫הרי משגב – 82 משקי בית‬ ‫דרום הערבה – 52 משקי בית‬ ‫*הערכה בלבד, תפוקה תלויה בהתפלגות מהירויות הרוח באתר‬
 7. 7. ‫שלבי ההקמה‬ ‫איתור שטח מתאים – חתימת חוזה מול בעל הקרקע‬ ‫●‬ ‫האם אפשר להתקין מונה חשמל?‬ ‫●‬ ‫הגשת בקשה למועצה המקומית‬ ‫●‬‫הקמת עמוד מדידה – שנה מדידה בגובה 51 מטר, עם 2‬ ‫●‬ ‫מדי רוח בגבהים 51 ו-01 מטרים‬ ‫במידה והמשאב מתאים )מעל 5.5 מטר לשניה ממוצע‬ ‫●‬ ‫שנתי בגובה 51 מטר( – השלמת האישורים, קניית‬ ‫הטורבינה, הכנת יסודות והקמה.‬
 8. 8. ‫כלכליות של טורבינת 05 קילוואט*‬ ‫עלות הקמה כ-2.1 מיליון ש”ח‬ ‫●‬ ‫ניתוח בעזרת תוכנת ‪Retscreen‬‬ ‫●‬ ‫]%[ ‪IRR‬‬ ‫מהירות רוח בגובה 51‬ ‫מטר ]מטר לשניה[‬ ‫5.5‬ ‫5.4‬ ‫3.7‬ ‫5‬ ‫6.01‬ ‫5.5‬ ‫3.31‬ ‫6‬ ‫8.51‬ ‫5.6‬ ‫8.71‬ ‫7‬‫קילוואט סולארי בתלוי‬ ‫קילוואט של טורבינת רוח מפיקים יותר או פחות מ‬ ‫ברוח אין הגיון בהשוואה בין עלות ההספק המותקן בין הטכנולוגיות השונות אלא‬ ‫השוואה של עלות האנרגיה החשמלית המופקת‬
 9. 9. ‫איפה יש רוח כזאת בישראל?‬ ‫רמת הגולן‬ ‫הרי הגליל‬ ‫הרי יהודה‬ ‫ושומרון‬ ‫דרום הר‬ ‫חברון‬ ‫דרום הערבה‬ ‫אילת‬
 10. 10. ‫הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות‬‫מזמין שותפים להקמת טורבינות רוח קהילתיות‬ ‫בעלי קרקע‬ ‫●‬ ‫חברים חדשים‬ ‫●‬ ‫הצטרפו אלינו!‬ ‫●‬

×