Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫שאלות ותשובות - הקמת טורבינות רוח קטנות )‪(siting of small wind turbines‬‬                        ...
‫צורך כמות חשמל רבה יותר מהכמות שהטורבינה מייצרת ברגע נתון, החשמל ישמש‬‫להפעלת הצריכה הביתית. אם לעומת זאת הצריכה בבית נמו...
‫מעל רעש הרקע. הדבר הכי נכון לעשות כדי להבין כמה רעש עושה טורבינה הוא לנסוע‬‫לראות ולשמוע אחת. רצוי כמובן מהדגם שאתם מתכננ...
‫●האם טורבינות רוח קטנות הורגות ציפורים?‬   ‫לא יותר מהבית לידו הן ממוקמות. החשש העיקרי – והכי מוגזם – מטורבינות רוח הו...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

שאלות ותשובות - טורבינות רוח קטנות

1,524 views

Published on

שאלות ותשובות בנוגע לטורבינות רוח קטנות, השפעתן על הסביבה והפוטנציאל של ייצור חשמל כלכלי על ידן. ישנה גם התייחסות לטורבינות רוח גדולות וחוות רוח.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שאלות ותשובות - טורבינות רוח קטנות

 1. 1. ‫שאלות ותשובות - הקמת טורבינות רוח קטנות )‪(siting of small wind turbines‬‬ ‫●מהן טורבינות רוח קטנות?‬ ‫טורבינות רוח קטנות מוגדרות כטורבינות רוח עם הספק מותקן מתחת ל-05 קילוואט עפ"י‬‫החלטת הרשות לשרותים ציבוריים חשמל לעידוד ייצור חשמל מאנרגיית הרוח על ידי יצרנים‬ ‫פרטיים. בתוך הקטגוריה הזו ישנם שני תעריפים, עבור טורבינות עד 51 קילוואט )עד 01‬ ‫מטר קוטר להבים, עד 52 מטר גובה מגדל. מוצר לדוגמא( המכונות טורבינות קטנות,‬ ‫וטורבינות בין 05-51 קילוואט )עד 51 מטר קוטר להבים, עד 53 מטר גובה מגדל. מוצר‬ ‫לדוגמא(, המכונות טורבינות עסקיות-קהילתיות.‬ ‫●מהו "הספק מותקן"?‬‫הכוונה היא להספק שהיצרן נותן לטורבינת הרוח, והוא מוגדר בטורבינות קטנות )ראו התקן‬ ‫הישראלי( כהספק שהטורבינה מייצרת במהירות רוח של 11 מטר לשניה )כ-04 קמ"ש(‬ ‫●מה הפוטנציאל של ניצול אנרגיית הרוח בישראל?‬ ‫הפוטנציאל להספק המותקן בישראל מוערך ב-0421 מגאוואט על סמך מדידות חלקיות‬ ‫)משרד התשתיות(, אולם עפ“י הערכות של ד"ר אלי בן דב, לשעבר ראש אגף אנרגיות‬ ‫מתחדשות בחברת החשמל )ראיון עם ד"ר אלי בן דב בנושא(, המספר יכול להגיע עד ל-‬ ‫000,01 מגאוואט במחיר תחרותי )06 אגורות לקוט“ש(. הפוטנציאל ינוצל באופן כלכלי ע"י‬ ‫חוות רוח, ומקבצים של טורבינות רוח גדולות )כפי שקיימות ברמת הגולן(, אך הפוטנציאל‬ ‫של טורבינות קטנות אינו מבוטל ומוערך ביותר מ-03 מגאוואט עפ"י החלטת הרשות. לשם‬ ‫השוואה ההספק המותקן של תחנות הכח בישראל הוא כ-035,11 מגאוואט.‬ ‫●האם אנרגיית הרוח כלכלית יותר מפאנלים פוטוולטאים?‬ ‫הכלכליות של טורבינות רוח תלויה בראש ובראשונה במשאב הרוח. באזורים בהם משאב‬ ‫הרוח מספיק )כמו אלו אליהם מתייחס ה"פוטנציאל של אנרגיית הרוח בישראל" בשאלה‬‫הקודמת( עלות החשמל המיוצר ע"י טורבינת רוח זולה יותר מזו המיוצרת בפאנל פוטוולטאי‬ ‫- עבור מערכות באותו גודל )ראו ראיון עם ד"ר אלי בן דב(. עבור טורבינות רוח קטנות, ניתן‬ ‫לראות זאת בתעריפים של הרשות, המכוונים לאותה תשואה על ההשקעה, ולכן התעריף‬ ‫עבור טורבינת רוח קטנה עם הספק מותקן של 05-51 קילוואט למשל הוא כ-92.1 ש"ח‬ ‫לקוט"ש, לעומת כ-10.2 ש"ח לקוט"ש שניתנו לפאנלים פוטוולטאים בתחילת הרגולציה.‬ ‫●לאן הולך החשמל שמייצרות טורבינות הרוח?‬ ‫החשמל המיוצר עובר דרך רשת החשמל הביתית אל רשת החשמל הראשית. אם הבית‬
 2. 2. ‫צורך כמות חשמל רבה יותר מהכמות שהטורבינה מייצרת ברגע נתון, החשמל ישמש‬‫להפעלת הצריכה הביתית. אם לעומת זאת הצריכה בבית נמוכה יותר, העודף יזרום החוצה,‬ ‫ויצרך ע"י הבית הבא למשל. הייצור של החשמל ע"י טורבינות הרוח מחליף ייצור חשמל ע"י‬ ‫חברת חשמל, ומקטין את שריפת הפחם/גז/מזוט והזיהום הנוצר.‬ ‫●מה קורה כשהרוח לא נושבת?‬ ‫כשהרוח לא נושבת אנו משתמשים בחשמל המיוצר ע"י תחנות הכח הקיימות )המונעות ע"י‬ ‫פחם, גז, מזוט(. בגלל הכמות הקטנה יחסית של "חדירת" ייצור החשמל מהרוח, חברת‬ ‫חשמל רואה את השינוי שנוצר בדומה לשינויים הקיימים באופן טבעי בצריכת החשמל‬‫במשך היום )הדלקת טלוויזיה, הדלקת וכיבוי מזגנים, וכדומה( ומתמודדת ע"י הדלקת וכיבוי‬ ‫יחידות ייצור בהתאם.‬ ‫●האם טורבינות רוח קטנות עושות רעש?‬ ‫כן, אך רעש זה אינו גבוה מרעש הרוח, ובעזרת מיקום נכון ניתן למזער אותו לרמה שאינה‬‫מורגשת. לטורבינות רוח מודרניות יש בידוד טוב יותר סביב הגנראטור, להבים עם מהירויות‬‫סיבוב איטיות יותר ולהבים יעילים יותר מהמוצרים הראשונים שיצאו לשוק, מה שהופך אותם‬ ‫לשקטים בצורה משמעותית. הרעש מהסביבה, עלים מרשרשים ברוח, תנועת מכוניות‬ ‫בכביש קרוב וכדומה יהיו מספיקים כדי למסך את הרעש הנמוך, רעש "לבן" )אחיד בכל‬ ‫התדרים( שטורבינות רוח קטנות מייצרות בחלק ממהירויות הרוח. את רעש הטורבינה‬ ‫תשמעו היטב רק בסופות רציניות, אך במקרה זה גם רעשי הרקע יעלו בהתאם. על מנת‬‫לקבל פרספקטיבה, איור 1 מראה השוואה של הרעש במרחק של כ-33 מטר מטורבינת רוח‬ ‫קטנה, בהשוואה לרעש מגורמים יומיומיים אחרים.‬ ‫איור 1 - בצד ימין: השוואה בין רעש של טורבינת רוח קטנה אופיינית 33 מטר מהבית,‬ ‫לרעשים אופייניים אחרים ביום יום. בצד שמאל: עוצמת הרעש יורדת כמו ריבוע‬ ‫המרחק.‬ ‫עבור מרחק של 33 מטר )01 רגל( העוצמה היא רבע מהעוצמה במרחק 5.61‬ ‫מטר‬ ‫מקור –” ‪“AWEA –in the public interest‬‬ ‫בדיקות רעש עבור טורבינות מסוימות ניתן למצוא בפרסומים של ‪) NREL‬קישור למטה(,‬ ‫והם מגלים בדרך כלל עוצמה של 56-04 דציבל, במרחק של 06 מטר, פחות מ-5 דציבל‬
 3. 3. ‫מעל רעש הרקע. הדבר הכי נכון לעשות כדי להבין כמה רעש עושה טורבינה הוא לנסוע‬‫לראות ולשמוע אחת. רצוי כמובן מהדגם שאתם מתכננים להתקין. עוד נקודה חשובה היא‬‫הדעיכה של עוצמת הרעש ככל שמתרחקים מהטורבינה – הרעש נופל כמו ריבוע המרחק,‬ ‫ולכן אם הרעש במרחק 5.61 מטר הוא 61 דציבל, הרעש במרחק 33 מטר הוא 4 דציבל‬ ‫)ראו איור 1(. עבור הקמת טורבינות רוח קהילתיות באמתע שטח חקלאי אין בעיה בכלל,‬ ‫ואין שום השפעה ידועה של הרעש על בעלי החיים, וזאת לפי ניסיון ה-03 שנה האחרונות‬ ‫בהם ממשיכים לגדל מרעה באזורים בהם ממוקמות חוות רוח באין מפריע.‬
 4. 4. ‫●האם טורבינות רוח קטנות הורגות ציפורים?‬ ‫לא יותר מהבית לידו הן ממוקמות. החשש העיקרי – והכי מוגזם – מטורבינות רוח הוא‬ ‫פגיעה בציפורים. מחקר מקיף מצא שאפילו הטורבינות הגדולות, הממוקמות בחוות רוח,‬ ‫אחראיות לפחות מ-%300.0 ממקרי המוות של ציפורים מעשה אדם בארה"ב. חתולי בית‬‫וחלונות זכוכית לשם השוואה אחראיות ל-000,01 פעמים מקרי המוות ביחס לטורבינות רוח‬ ‫גדולות. השוואה עבור ארה"ב מתוך המחקר ניתנת באיור 2. גם עבור אזור הגירה של‬ ‫ציפורים כמו ישראל, אין סיבה לחשוש מטורבינות גדולות אם ממקמים אותן נכון. ב-6891‬‫נעשה מחקר על ה-‪ San Gorgonio pass‬בארה"ב, היכן שממוקמות חוות רוח ועוברות 96‬ ‫מיליון ציפורים בשנה, ונמצאו רק 83 ציפורים מתות, המהוות %60000.0 מתמותת‬ ‫הציפורים באותה עת בארה"ב. עבור טורבינות רוח קטנות לא נעשה מחקר כזה מקיף, אך‬ ‫מכיוון שהן קטנות באופן משמעותי, וממוקמות בדרך כלל כטורבינות בודדות, אחוז מקרי‬‫המוות יהיה נמוך אפילו יותר מהמספר הנמוך גם ככה בטורבינות גדולות )ראו קישור למידע‬ ‫נוסף(. כשמשווים את הנזק לציפורים בייצור חשמל מטורבינות רוח, לעומת שריפת פחם,‬ ‫רואים שיותר מקרי מוות של ציפורים נמנעים ע"י שימוש בטורבינות רוח. כפי שראש אגודת‬ ‫הצפרים ‪ natioanl audubon society‬בארה"ב אמר:‬ ‫‪When you look at a wind turbine, you can find the bird carcasses and count‬‬ ‫‪them. With a coal-fired plant, you cant count the carcasses, but its going to‬‬ ‫‪.kill a lot more birds. -- John Flicker, president National Audubon Society‬‬ ‫גם באנגליה אגודות צפרים מקימות טורבינות רוח.‬ ‫עם זאת, עבור חוות רוח גדולות, ידוע שאין למקמם על נתיב נדידה ידוע, ולכן עורכים סקר‬ ‫רוח לפני מיקום חוות רוח. בטורבינות רוח קטנות כאמור, בעיה זו אינה קיימת כלל מפאת‬ ‫הגודל הקטן של הטורבינה. מידע נוסף ניתן למצוא באגודה האמריקאית לאנרגיית הרוח‬ ‫‪ ,AWEA‬או כאן, וכאן.‬ ‫איור 2 - השוואה בין מקרי מוות מטורבינות רוח גדולות, וחוות רוח, בארה"ב לעומת גורמים אחרים‬
 5. 5. ‫●האם טורבינות רוח תופסות שטח אדמה רב?‬ ‫כל אמצעי ייצור החשמל המתחדש תופסים שטח רב יותר מתחנת כוח השורפת פחם למשל‬‫)שיטת הייצור בה רוב החשמל בישראל מיוצר היום(. זה נובע מכך שצפיפות האנרגיה ברוח,‬ ‫או בשמש, אינה גבוהה ביחס לצפיפות האנרגיה בפחם או בדלקים מאובנים אחרים )מזוט,‬ ‫נפט, גז טבעי(. עם זאת, טורבינות רוח יושבות על עמודים דקים, עם בסיס צר, ולכן תפיסת‬ ‫הקרקע שלהם מועטה ביחס לקוטר הלהבים - התופסים את משאב הרוח והופכים אותו‬‫לחשמל נקי. בטורבינות רוח קטנות זה מתבטא בתפיסת שטח קטנה במיוחד ביחס לפאנלים‬ ‫פוטוולטאים למשל )כאשר הם מותקנים על אזור פתוח מקביל(. וניתן להמשיך להשתמש‬ ‫בקרקע מסביב לעמוד עבור השימוש הקודם שלו )למשל - להמשיך לרעות, או לגדל גידולים‬ ‫עבור קרקע חקלאית, ראו איור 3(.‬ ‫איור 3: טורבינת ‪ , Endurance E-3120s‬טורבינת 05 קילוואט אופיינית, עומדת בתוך‬ ‫שדה חקלאי באנגליה. שטח המגדל מזערי, והפעילות החקלאית ממשיכה באין מפריע‬ ‫מסביב.‬‫לפרטים נוספים על טורבינות רוח קטנות ומיקומם )‪ - (siting‬במסמך המקיף הזה שהיווה בסיס לתכנון‬ ‫היתרי בנייה במדינות שונות בארה"ב : ‪AWEA –in the public interest‬‬

×