Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הודעה על יציאה לדרך ספטמבר 2011

438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הודעה על יציאה לדרך ספטמבר 2011

  1. 1. ‫הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות יוצא לדרך‬ ‫הצטרפו אלינו במהפכה החברתית-כלכלית במשק האנרגיה,‬ ‫היו חברים במיזם החדש המשלב עקרונות ברי קיימא בעולם העסקי בדרך לעולם יעיל יותר‬ ‫אנרגטית המתבסס על מקורות אנרגיה מתחדשים‬ ‫"היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" )מהטמה גנדי(‬‫הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות הינו מיזם עסקי חברתי שנוסד במטרה לקדם פרויקטים בתחום האנרגיות‬‫המתחדשות וההתייעלות האנרגטית בישראל. חברי הקואופרטיב מגיעים מכל שדרות הציבור ורובם ככולם‬‫שותפים לתפיסת עולם סביבתית-חברתית בת קיימא. עם הקמת הקואופרטיב באוקטובר 9002 הצטרפו אליו 09‬‫חברים, והוא החל את פעילותו בהשקת פרויקט פיילוט בתחום התייעלות אנרגטית. הפרויקט הוכח כמוצלח הן‬ ‫מהבחינה הסביבתית הן מהבחינה הכלכלית, ולאחרונה התחלנו פרויקטים נוספים בתחום ההתייעלות.‬‫ברחבי העולם, בתחום הפעילות הסביבתית בכלל והאנרגיות המתחדשות בפרט, מקובל לעבוד במודל של‬‫התארגנויות קהילתיות, המאפשר לכלל התושבים להשתתף בהשקעה הכספית ולא רק לבעלי הון מעטים או‬‫לגופים גדולים. מודל פעילות זה מקבל משנה תוקף בישראל לאור ההתעוררות החברתית ששוטפת את המדינה‬‫בימים אלו. כיום קיים צורך לעבור משימוש בדלקים מזהמים לאנרגיה נקייה מהווה אתגר רציני בארץ, הן למוסדות‬‫השלטון והן לגופים הפרטיים, ובמקביל, בעיית הריכוזיות פוגעת בשוויון החברתי. מודל הפעילות הקהילתי עונה‬ ‫על שני צרכים אלו.‬‫באוגוסט 1102 השלמנו ופרסמנו תשקיף לרשות ניירות ערך, על מנת שנוכל להמשיך במימוש המודל שעיקרו‬‫גיוס כסף מציבור החברים לקידום פרויקטים סביבתיים-כלכליים. הקואופרטיב הינו האגודה השיתופית הראשונה‬‫בישראל שבחרה בדרך של גיוס הון מהציבור הרחב, ובכך פרץ את הדרך להתארגנויות קהילתיות נוספות, שכעת‬‫יוכלו להקטין את תלותן בפילנטרופיה או במקורות מימון חיצוניים. חובת התשקיף מבטיחה גם שקיפות מקסימלית‬ ‫ואמצעי בקרה ופיקוח נאותים על התנהלותנו הכספית, שאותם אנו מקבלים בשמחה.‬‫אנו קוראים לכם להצטרף ולהיות חלק ממיזם זה, ובכך לתרום לפתרון משבר האנרגיה, לפעול כקהילה שוויונית‬‫המקדמת ערכים חברתיים ולקבל בעתיד תשואות מפרויקטים רווחיים. ההצטרפות מתבצעת באמצעות רכישת‬‫מניה בערך נוכחי של 000,1 שקל )ניתן לקנות עד 01 מניות(. זכות ההצבעה היא שווה בין כל החברים כחלק‬‫מתפיסת העולם של הקואופרטיב. היעד שלנו הוא לגייס 005,3 חברים עד שנת 5102, לבצע פרוייקטים נוספים‬‫בתחום ההתייעלות האנרגטית וטורבינות רוח וכן לחלק תשואה מרווחים לחברים. כבר כעת ישנם כמה פרויקטים‬ ‫הממתינים למימון וליישום. לשם כך אנחנו פועלים לגייס חברים למימוש הפרוייקטים וכל חבר חשוב.‬‫צוות הקואופרטיב ישמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה. ניתן לקרוא פרטים נוספים עלינו ועל הפעילות בפרופיל‬ ‫הקואופרטיב באתר ולהצטרפות ניתן להיכנס לקישור הבא: הצטרפות באתר‬ ‫דוא"ל לשאלות וברורים: ‪info@ecoop.org.il‬‬ ‫אתר: ‪www.ecoop.org.il‬‬ ‫קדם לוי 0418584750‬ ‫רוני סגולי 4626646450‬ ‫קואופרטיב לאנרגיות מתחדשות- אגודה שיתופית בע"מ‬

×