Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategische Analyse

14,470 views

Published on

Slides van het college strategische analyse

Published in: Business
 • Be the first to comment

Strategische Analyse

 1. 1. STRATEGISCHE ANALYSE Sales & Account Management 2008
 2. 2. ONDERWERPEN Aanpak van de analyse Verschillende onderzoekseenheden Elementen van de analyse Fouten
 3. 3. ESSENTIE VAN STRATEGISCHE PLANNING Fit tussen organisatie nu en later en haar omgeving Planmatig: deliberate strategy (in zeer stabiele situaties) ‘Management’-matig: emerging strategy (turbulente situaties)
 4. 4. STAPPEN Kader/uitgangssituatie Analyse van fit tussen organisatie en omgeving Basiskeuze SPT en marketing mix Toewijzing van middelen Control
 5. 5. ANALYSE EENHEID Element Corporate SBU P/M/T Account Gesprek Kader/uitgangssituatie Interne analyse Externe analyse Basiskeuze SPT en marketing mix Toewijzing van middelen Feedback
 6. 6. UITGANGSSITUATIE Missie en organisatiedoelen Huidig domein (PMT) Kerncompetenties (bestendig concurrentievoordeel) Business model Basiskeuze groei- en concurrentie/waarde strategie Ist versus Soll
 7. 7. ABELL Afnemersfuncties Technologieën Segmenten
 8. 8. CONCURRENTIE VOORDEEL (ALSEM) Identificatie van succes bepalende factoren Bronnen van Positionele Resultaten voordelen voordelen Tevredenheid Superieure Hogere Merktrouw vaardigheden afnemerswaarde ! Superieure Lagere relatieve Marktaandeel middelen kosten Winst Investeren van winsten om concurrentievoordelen te behouden
 9. 9. BUSINESS MODEL
 10. 10. BASIS STRATEGIE Ansoff: markt penetratie, product/ marktontwikkeling, diversificatie Porter: cost leadership, differentiation, focus Treacy & Wiersema: productleadership, operational excellence, customer intimacy
 11. 11. STRATEGISCHE FIT Economie Sociaal- Demografie Klanten cultureel Leveranciers Belanghebbers Media n i e cha u er val t Publiek Por Overheid Werknemers Concurrenten Kapitaal- Politiek, verschaffers Technologie wetgeving Ecologie
 12. 12. EXTERNE ANALYSE DESTEP Markt en afnemersanalyse Bedrijfstak en concurrentieanalyse Distributie en leveranciersanalyse
 13. 13. MARKT EN AFNEMERSANALYSE Kwantitatief: omvang markt en segment, marktgroei percentage, cyclische trends, aantallen klanten/ prospects, klant piramide, geldswaarde, koopkracht. Kwalitatief: typering klanten, keuzegedrag, DMU, koopcriteria en motieven, koopgedrag, merk voorkeuren, criteria bij leverancierskeuze, onvervulde behoeften. 6 W’s: wie zijn klanten, wat doet het product voor hen, waar kopen ze, wanneer kopen ze, waarom kopen ze, waarom kopen ze niet.
 14. 14. PORTER 5 FORCES
 15. 15. CONCURRENTIE ANALYSE IN STAPPEN Doelen van Strategieën van Concurrenten vaststellen concurrenten vaststellen concurrenten vaststellen Sterkten en zwakten Reactiepatronen van Wie vallen we aan, wie van concurrenten concurrenten vaststellen vermijden we? vaststellen
 16. 16. DISTRIBUTIE EN LEVERANCIERSANALYSE Business model (Ist versus Soll) Distributie analyse (up- en downstream) Leveranciersanalyse
 17. 17. INTERNE ANALYSE Doel: bepalen strategische bekwaamheden ( kerncompetenties) en zwakten Waardeketenanalyse Audit functionele gebieden Resource analysis Portfolio analyse Willen, mogen, kunnen, weten
 18. 18. PORTER VALUE CHAIN FIRM INFRASTRUCTURE HUMAN RESOURCE MGT TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROCUREMENT MARGIN INBOUND TIONS OPERA- LOGISTICS LOGISTICS OUTBOUND & SERVICE & SALES MARKETING AFTER SALES
 19. 19. BASISKEUZE SWOTI Basisstrategie (zie eerdere sheet) verder uitwerken
 20. 20. WAARDEREN VAN SWOT ELEMENTEN Dit gaat om de volgende punten: Wat is de impact als iets zich voordoet? Wat is de kans dat iets zich voordoet? Binnen welke tijdshorizon speelt dit zich af? Kunnen we het beheersen als het zich voordoet?
 21. 21. 10 GEBODEN SWOT ANALYSE (BRON YOUSRI MANDOUR) 1. Multidisciplinair 6. Concreet benaderen 7. Niet doemdenken 2. Serieus nemen (GIGO) 8. Kaf versus koren 3. Intern en extern goed scheiden 9. SO = offensief WO = schoon schip 4. Geen waardeoordelen, ST = defensief alleen feiten WT = Survival 5. Specifiek 10.Vertalen naar strategie
 22. 22. S-P-T EN MIX Segmentatie Positionering Targeting Marketing mix
 23. 23. TOEWIJZING VAN MIDDELEN Marketing mix is ook vorm van middelen toekenning. Budgetstelsel is systeem voor distributie van financiële middelen, coördinatie van activiteiten en controle op uitvoering Financiële paragraaf: masterbudget, investeringsbeslissing en budgetaanvraag
 24. 24. CONTROL Balanced Score Card Marktonderzoek Financiële resultaten Doelbereik Rapportage planuitvoering en -resultaten
 25. 25. FOUTEN Theorie en modellen niet begrijpen/kennen Systeem en samenhang van de planning niet begrijpen Teveel analyse - te weinig operationeel Te brede/smalle analyse Ist versus soll - (kritiekloos) beschrijven versus analyseren en concluderen Geen of onduidelijke conclusies Geen betrouwbaar data materiaal (feiten versus meningen) Samenhang onderzoeksdoel - SWOT - Conclusies - Aanbevelingen zoek Verkeerde vragen en niet doorvragen bij surveys en interviews
 26. 26. AFRONDING Vragen? Opdracht: Maak strategische analyse van je bedrijf (-sonderdeel) Maak een powerpoint presentatie/posterpresentatie Volgende college intervisie Definitieve versie goedkeuren door bedrijf en inleveren Deadlines volgen

×