Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESENT SIMPLE ESTRUCTURA ÚS
AFFIRMATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Verb + (Complements) </li></ul>Subject + Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + ...
Present Simple Affirmative I play You play He play s She play s It play s We play You play They play SPELLING RULES Singul...
NEGATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Aux + not + (Verb) + (Complements) </li></ul>Subject + do + not + Infinitive Verb + (...
Present Simple Negative I don’t play You don’t play He do es n’t play She do es n’t play It do es n’t play We don’t  play...
INTERROGATIVE SENTENCES <ul><li>Aux + Subject + (Verb) + (Complements)? </li></ul>Do + Subject + Infinitive Verb + (Comple...
Present Simple Interrogative Do I play? Do you play? Do es he play? Do es she play? Do es it play? Do we play? Do you ...
SHORT ANSWERS <ul><li>Yes, P. Subject + Aux </li></ul><ul><li>No, P. Subject + Aux + not </li></ul>Yes, + Pron. Subject + ...
Present Simple Short Answers Yes, I do Yes, you do Yes, he do es Yes, she do es Yes, it do es Yes, we do Yes, you do Yes, ...
Present Simple Affirmative Negative Interrogative Short Answers Singular 1 I play I don’t play Do I play? Yes, I do No, I ...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Hàbits i rutines: Per parlar de coses que passen habitualment o amb regularitat i descriure rut...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per tal d'expressar fets, veritats generals i definicions: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per expressar situacions permanents: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Amb verbs d’estat (verbs que indiquen un estat en lloc d’una acció) . Per indicar: </li></u...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Hábitos y rutinas: Para hablar de cosas que pasan habitualmente o con regularidad y describir ...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar hechos, verdades universales y definiciones: </li></ul><ul><ul><li>Water freeze...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar situaciones permanentes: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Con verbos de estado (verbos que indican un estado en vez de una acción) . Para indicar: <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present simple

13,512 views

Published on

Present Simple. Structure and Use. Spanish and Valencian

Published in: Education
 • Be the first to comment

Present simple

 1. 1. PRESENT SIMPLE ESTRUCTURA ÚS
 2. 2. AFFIRMATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Verb + (Complements) </li></ul>Subject + Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + Verb-s + (Complements) They study English in the afternoon She lives in Dublin
 3. 3. Present Simple Affirmative I play You play He play s She play s It play s We play You play They play SPELLING RULES Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 4. 4. NEGATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Aux + not + (Verb) + (Complements) </li></ul>Subject + do + not + Infinitive Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + does + not + Infinitive Verb + (Complements) They don’t understand Chinese Mary doesn’t work in the afternoon
 5. 5. Present Simple Negative I don’t play You don’t play He do es n’t play She do es n’t play It do es n’t play We don’t play You don’t play They don’t play Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 6. 6. INTERROGATIVE SENTENCES <ul><li>Aux + Subject + (Verb) + (Complements)? </li></ul>Do + Subject + Infinitive Verb + (Complements)? (3a Sing) Does + Subject + Infinitive Verb + (Complements)? Do you smoke cigars? Does Jennifer like Will?
 7. 7. Present Simple Interrogative Do I play? Do you play? Do es he play? Do es she play? Do es it play? Do we play? Do you play? Do they play? Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 8. 8. SHORT ANSWERS <ul><li>Yes, P. Subject + Aux </li></ul><ul><li>No, P. Subject + Aux + not </li></ul>Yes, + Pron. Subject + do / No, + Pron. Subject + don’t (3a Sing) Yes, + Pron. Subject + does / No, + Pron. Subject + doesn’t Yes, we do / No, we don’t Yes, he does / No, he doesn’t
 9. 9. Present Simple Short Answers Yes, I do Yes, you do Yes, he do es Yes, she do es Yes, it do es Yes, we do Yes, you do Yes, they do No, I don’t No, you don’t No, he do es n’t No, she do es n’t No, it do es n’t No, we don’t No, you don’t No, they don’t Affirmative Negative Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 10. 10. Present Simple Affirmative Negative Interrogative Short Answers Singular 1 I play I don’t play Do I play? Yes, I do No, I don’t 2 You play You don’t play Do you play? Yes, you do No, you don’t 3 M He play s He do es n’t play Do es he play? Yes, he do es No, he do es n’t F She play s She do es n’t play Do es she play? Yes, she do es No, she do es n’t A It play s It do es n’t play Do es it play? Yes, it do es No, it do es n’t Plural 1 We play We don’t play Do we play? Yes, we do No, we don’t 2 You play You don’t play Do you play? Yes, you do No, you don’t 3 They play They don’t play Do they play? Yes, they do No, they don’t
 11. 11. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Hàbits i rutines: Per parlar de coses que passen habitualment o amb regularitat i descriure rutines de cada dia, setmana, etc. Solen anar acompanyats d’un adverbi o expressió de freqüència: </li></ul><ul><ul><li>I visit my aunt every day </li></ul></ul><ul><ul><li>Visite la meua tia tots els dies </li></ul></ul><ul><ul><li>Visito a mi tía todos los días </li></ul></ul><ul><ul><li>It often rains in October </li></ul></ul><ul><li>Sovint plou a l'octubre </li></ul><ul><ul><li>A menudo llueve en octubre </li></ul></ul>
 12. 12. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per tal d'expressar fets, veritats generals i definicions: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes at 0 degrees </li></ul></ul><ul><ul><li>L'aigua es congela a zero graus </li></ul></ul><ul><ul><li>El agua se congela a cero grados </li></ul></ul><ul><ul><li>Tle Ebro flows into the Mediterranean </li></ul></ul><ul><ul><li>L'Ebre desemboca en el Mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>El Ebro desemboca en el Mediterráneo </li></ul></ul>
 13. 13. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per expressar situacions permanents: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></ul></ul><ul><ul><li>Els meus iaios viuen a Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mis abuelos viven en Roma </li></ul></ul>
 14. 14. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Amb verbs d’estat (verbs que indiquen un estat en lloc d’una acció) . Per indicar: </li></ul><ul><ul><li>Emocions i sentiments: ( like agradar gustar , hate odiar odiar , need necessitar necesitar , love estimar, encantar amar, encantar , prefer preferir preferir , want voler querer , wish desitjar desear ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbs dels sentits: hear sentir oír , see veure ver , smell olorar oler , touch tocar tocar , taste saber saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Possessió: have got tenir tener , own posseir poseer , belong to pertànyer a pertenecer a , possess posseir poseer </li></ul></ul><ul><ul><li>Preu i mesura: cost costar costar , measure mesurar medir , weigh pesar pesar </li></ul></ul><ul><ul><li>processos i estats mentals: believe creure creer , doubt dubtar dudar , feel sentir sentir , forget oblidar olvidar , guess endevinar adivinar , hope esperar esperar , imagine imaginar imaginar , know saber, conèixer saber, conocer , prefer preferir preferir , mean voler dir querer decir , realize adonar-se darse cuenta , recognize reconèixer reconocer , remember recordar recordar , suppose suposar suponer , think creure creer , understand entendre entender : </li></ul></ul><ul><ul><li>I love basketball </li></ul></ul><ul><ul><li>M'encanta el bàsquet </li></ul></ul><ul><ul><li>Me encanta el baloncesto </li></ul></ul><ul><ul><li>I don’t like fish </li></ul></ul><ul><ul><li>No m’agrada el peix </li></ul></ul><ul><ul><li>No me gusta el pescado </li></ul></ul>
 15. 15. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Hábitos y rutinas: Para hablar de cosas que pasan habitualmente o con regularidad y describir rutinas de cada día, semana, etc. Suelen ir acompañados de un adverbio o expresión de frecuencia: </li></ul><ul><ul><li>I visit my aunt every day </li></ul></ul><ul><ul><li>Visite la meua tia tots els dies </li></ul></ul><ul><ul><li>Visito a mi tía todos los días </li></ul></ul><ul><ul><li>It often rains in October </li></ul></ul><ul><li>Sovint plou a l'octubre </li></ul><ul><ul><li>A menudo llueve en octubre </li></ul></ul>
 16. 16. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar hechos, verdades universales y definiciones: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes at 0 degrees </li></ul></ul><ul><ul><li>L'aigua es congela a zero graus </li></ul></ul><ul><ul><li>El agua se congela a cero grados </li></ul></ul><ul><ul><li>Tle Ebro flows into the Mediterranean </li></ul></ul><ul><ul><li>L'Ebre desemboca en el Mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>El Ebro desemboca en el Mediterráneo </li></ul></ul>
 17. 17. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar situaciones permanentes: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></ul></ul><ul><ul><li>Els meus iaios viuen a Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mis abuelos viven en Roma </li></ul></ul>
 18. 18. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Con verbos de estado (verbos que indican un estado en vez de una acción) . Para indicar: </li></ul><ul><ul><li>Emociones y sentimientos: ( like agradar gustar , hate odiar odiar , need necessitar necesitar , love estimar, encantar amar, encantar , prefer preferir preferir , want voler querer , wish desitjar desear ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbos de los sentidos: hear sentir oír , see veure ver , smell olorar oler , touch tocar tocar , taste saber saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Posesión: have got tenir tener , own posseir poseer , belong to pertànyer a pertenecer a , possess posseir poseer </li></ul></ul><ul><ul><li>Precio y medida: cost costar costar , measure mesurar medir , weigh pesar pesar </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesos y estados mentales: believe creure creer , doubt dubtar dudar , feel sentir sentir , forget oblidar olvidar , guess endevinar adivinar , hope esperar esperar , imagine imaginar imaginar , know saber, conèixer saber, conocer , prefer preferir preferir , mean voler dir querer decir , realize adonar-se darse cuenta , recognize reconèixer reconocer , remember recordar recordar , suppose suposar suponer , think creure creer , understand entendre entender : </li></ul></ul><ul><ul><li>I love basketball </li></ul></ul><ul><ul><li>M'encanta el bàsquet </li></ul></ul><ul><ul><li>Me encanta el baloncesto </li></ul></ul><ul><ul><li>I don’t like fish </li></ul></ul><ul><ul><li>No m’agrada el peix </li></ul></ul><ul><ul><li>No me gusta el pescado </li></ul></ul>

×