Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

To Foorumi1 Esitys4

735 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

To Foorumi1 Esitys4

 1. 1. Metakka- mediataitoja tekemällä oppimaan Pia Lempinen Timo Kainulainen
 2. 2. Mikä on Metakka? <ul><li>Metakka-hanke kehittää oppilaiden mediataitoja tekemällä oppimisen keinoin, aitoa uutistyön prosessia simuloiden. </li></ul><ul><li>Huomion kohteena ovat erityisesti oman ilmaisun taidot.  </li></ul><ul><li>Uutisjuttujen sisällön ja muodon lisäksi opiskellaan kameroiden, ohjelmistojen ja verkkoympäristön käyttöä. </li></ul><ul><li>Sisällöt ovat aina pääasia, mutta tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä väline. </li></ul>
 3. 3. Mikä on Metakka? <ul><li>Koululaiset tekevät oman koulun uutisia! Uutistyössä auttavat Ylen ja lehtimaailman ammattilaiset. </li></ul><ul><li>Oppilaat tuottavat uutisten sisällöt itseään kiinnostavista aiheista, ja samalla tekniikkakin tulee tutuksi. </li></ul><ul><li>Kouluikäiset mediatoimittajat kuvaavat uutismateriaalia videokameroilla ja leikkaavat sitä editointiohjelmalla. </li></ul><ul><li>Verkkolehti syntyy OPH:n tuottamaan Lehtiverstas/ Magazine factory -pohjaan. Koulureportterit kirjoittavat tekstejä ja harjoittelevat uutiskuvien ottamista . </li></ul><ul><li>Tv-uutiset on julkaistu Etelä-Karjalan radion kotisivuilla. </li></ul>
 4. 4. Miten Metakkaa? <ul><li>Opettajien koulutuspäivä </li></ul><ul><ul><li>Orientaatiota uutisajatteluun </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutustumista tarvittavaan tekniikkaan </li></ul></ul><ul><li>Uutisoppitunti oppilaille </li></ul><ul><ul><li>Kuka, mitä, missä, milloin, miksi, miten </li></ul></ul><ul><ul><li>Syötettä ideointijaksolle </li></ul></ul><ul><li>Kaksi toimintapäivää </li></ul><ul><ul><li>Uutiset kuvataan, editoidaan ja kirjoitetaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tv-uutiset tai verkkolehti </li></ul></ul><ul><li>Vierailut mediataloissa </li></ul>
 5. 5. Miten Metakkaa <ul><li>Ihmiset: </li></ul><ul><li>Oppilasryhmän koko 15 - 25 oppilasta </li></ul><ul><li>1 - 2 opettajaa </li></ul><ul><li>4 - 5 asiantuntijaa </li></ul><ul><ul><li>Media-ammattilaiset </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediakasvatuksen asiantuntijat (Saimaan mediakeskus) </li></ul></ul><ul><li>Välineet: </li></ul><ul><li>3 - 4 videokameraa, jalustat, 3 - 4 stillkameraa, mikrofoni, 3 - 4 editointitietokonetta, tietokoneluokka, muistitikkuja, Adobe Premiere Elements -ohjelma, Picture manager -kuvan-käsittelyohjelma, Magazine factory -verkkolehti, verkkosivustot </li></ul>
 6. 6. Uutislähetyksiä ja verkkolehtiä <ul><li>Kymmenen minuutin tv-uutislähetyksessä on viisi juttua </li></ul><ul><ul><li>Oppilaiden kehittelemiä aiheita </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueuutisten malli </li></ul></ul><ul><ul><li>Studiotyöskentely Ylen toimitiloissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Monimediainen tuotos Ylen verkkosivuilla </li></ul></ul><ul><li>Verkkolehdessä on monia juttuja </li></ul><ul><ul><li>Pohjana Magazine factory </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimittajaparit (kirjoittaja/kuvaaja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uutisjutut ja kuvareportaasit </li></ul></ul>
 7. 7. Uutislähetyksiä ja verkkolehtiä Välituntileikit, biojätteen määrä, pyöräilykypärän käyttö, musiikin kuuntelu tunneilla, suosittu kouluruoka, talviliikunta huonoissa säissä, oman koulun eskarit, kouluhygienia, koulun kosteusvaurio, ekaluokkalaiset tuunaavat ruokalan verhot, ilkivalta koulun alueella, sählyturnaus, koulupoliisin toimenkuva, kokeisiin valmistautuminen, oppilaiden lukuharrastus, oppilaat tietokoneella vapaa-aikanaan, yläkouluvalinnat, lähiön suosittu pizzeria, seurakunnan leirikeskusta uhkaa myyminen, joutsenet muuttomatkalla, mongolialainen jurtta seurakuntakeskuksessa, Runebergin päivä, laskiainen
 8. 8. Näkökulmia <ul><li>Oppilas, opettaja, koulu </li></ul><ul><ul><li>Oppimisen taidot </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tutkiva oppiminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yhteistoiminnallinen oppiminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mediataidot ja tvt-taidot </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyys </li></ul></ul>
 9. 9. Oppilaiden kommentteja <ul><li>&quot;Päällimmäisenä minulle jäi mieleen lopputulos. En olisi uskonut, että uutisista tulee niin hyvät.” </li></ul><ul><li>&quot;Oli kiva etsiä tietoa. Hyvä mieli jäi siitä, että saimme sähkeen valmiiksi.” </li></ul><ul><li>&quot;Opin, että täytyy olla kärsivällinen ja että kovalla työllä saa aikaan paljon.” </li></ul><ul><li>&quot;Opin kirjoittamaan paremmin tiivistettyä tekstiä.” </li></ul><ul><li>&quot;Oli kivaa saada tietää, minkälaista uutisten teko on. Ei se olekaan niin helppoa miltä näyttää. Nykyisin annan uutisille enemmän arvoa, kun tietää, kuinka paljon joku näki siihen vaivaa.” </li></ul><ul><li>&quot;Olen tyytyväinen ryhmäni hyvään henkeen ja yhteistyöhön. Mikään ei hermostuttanut minua.” </li></ul><ul><li>&quot;Opin, että kuvaa leikataan ennen kuin se menee tv:seen.” </li></ul><ul><li>&quot;Olis pitäny olla päättäväisempi asioissa. Minusta kaikki oli kivaa. No, hermostutti haastatella rehtorii.” </li></ul><ul><li>&quot;Kiinnittäisin nyt enemmän huomiota kaikkien mielipiteeseen. Pojat sanoivat kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän.” </li></ul><ul><li>&quot;Opin kameran käyttämistä, leikkaamista ja työskentelemään ryhmässä. Opin mediataitoja.&quot; </li></ul>
 10. 10. Miksi oppilaat innostuvat uutistyöskentelystä <ul><li>Oppilaat saavat itse valita aiheensa - Aiheesta saa rakentaa itseään kiinnostavan kokonaisuuden - Ryhmätyöskentely: kaikille riittää tekemistä ja jutun valmistumisesta ollaan yhteisesti vastuussa - Monivaiheinen työskentelyprosessi ei puuduta vaan innostaa ponnistelemaan lopputuloksen eteen - Lopputulos on julkisesti nähtävillä. Muut oppilaat, koko kouluyhteisö, vanhemmat ja kaverit voivat nähdä sen (ja verkkolehdessä myös kommentoida juttuja yleisönosastossa). - Oppilaat pääsevät juttukeikoilla koulun ulkopuolisiin paikkoihin - Mukana työskentelyssä on aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita lasten ideoista ja auttavat juttujen tekemisessä - sekä ajattelussa että käytännön toteutuksessa. </li></ul>
 11. 11. Haasteita <ul><li>Kouluyhteisön tuki projektin aikana </li></ul><ul><li>Luokan työskentelyilmapiiri </li></ul><ul><li>Käytänteen levittäminen koko kouluyhteisöön </li></ul><ul><li>Yläkoulu ja lukio </li></ul>
 12. 12. Tvt-taidot <ul><li>Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) </li></ul><ul><ul><li>laitteiden ja ohjelmien hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin) </li></ul></ul><ul><ul><li>sujuva kirjoittamisen tekninen taito </li></ul></ul><ul><ul><li>työergonomia. </li></ul></ul><ul><li>Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) </li></ul><ul><ul><li>tiedonhaku verkkoympäristössä </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedonkäsittely ja tiedon esittäminen, oma tekeminen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta-, </li></ul></ul><ul><ul><li>piirros-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat) </li></ul></ul><ul><ul><li>synteesien, johtopäätösten tekeminen (uuden tiedon tuottaminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>verkko-opiskelu. </li></ul></ul><ul><li>Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (sosiaalinen osaaminen) </li></ul><ul><ul><li>viestintä- ja mediataito; audiovisuaalinen media </li></ul></ul><ul><ul><li>verkkoviestintätaidot (sähköpostin käyttö, pikaviestimet, verkkolehden/www-sivujen </li></ul></ul><ul><ul><li>tuottaminen). </li></ul></ul><ul><li>Tietoturva ja etiikka </li></ul><ul><ul><li>suojautuminen verkkoympäristössä </li></ul></ul><ul><ul><li>itsensä turvaaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>pelisääntöjen noudattaminen. </li></ul></ul>

×