سیاستهای پولی افغانستان

2,890 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

سیاستهای پولی افغانستان

 1. 1. ‫افغانستان‬ ‫پولی‬ ‫سیاستهای‬“ :‫حلیم‬ ‫حمید‬ ‫کننده‬ ‫“ترتیب‬“ :‫تینگار‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتور‬ ‫محترم‬ ‫نظر‬ ‫“تحت‬
 2. 2. 05/21/13Proud to bePaistani‫اقتصادی‬ ‫عمومی‬ ‫سیاستهای‬‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫تعریف‬‫عمومی‬ ‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫اهداف‬‫بانک‬ ‫افغانستان‬ ‫د‬ ‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫اختصاصی‬ ‫اهداف‬‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫انواع‬‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫ابزار‬( )‫سرمایه‬ ‫باز‬ ‫بازار‬ ‫باز‬ ‫بازار‬‫اجباری‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫ذخیرۀ‬‫مجدد‬ ‫تنزیل‬‫کشور‬ ‫پولی‬ ‫سیاست‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کارکرد‬
 3. 3. 05/21/13Proud to bePaistani05/21/13Proud to bePaistani‫پولی‬ ‫سیاستهای‬ ‫تعریف‬:‫مركزى‬ ‫بانك‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫مىوشود‬ ‫اطل ق‬ ‫تصامیمی‬ ‫و‬ ‫تدابیر‬ ‫مجموعه‬‫مطلوب‬ ‫فضای‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫يابی‬ ‫دست‬ ، ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫،حفظ‬ ‫پول‬ ‫حجم‬ ‫كنترل‬ ‫براى‬‫مىوشود‬ ‫گرفته‬ ‫اقتصادی‬.:‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫،نوعی‬ ‫پولی‬ ‫بخش‬ ‫برای‬ ‫فاصله‬ ‫بل‬ ‫که‬ ‫يست‬ ‫تدابیر‬ ‫مجموعه‬.‫آید‬ ‫نایل‬ ‫خود‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫هدفهای‬ ‫به‬ ‫،تا‬ ‫گردد‬ ‫اتخاذ‬
 4. 4. 05/21/13Proud to bePaistani05/21/13Proud to bePaistani1.‫پولی‬ ‫انبساطی‬ ‫های‬ ‫سیایت‬•‫پول‬ ‫تزریق‬•‫تجاری‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫نقدینگی‬ ‫افزایش‬•‫تولید‬ ‫هزینۀ‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بهره‬ ‫کاهش‬•‫ملی‬ ‫عاید‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬2.‫پولی‬ ‫انقباضی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬•‫پول‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬•‫تجاری‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫نقدینگی‬ ‫کاهش‬•‫تولید‬ ‫هزینۀ‬ ‫افزایش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬•‫ملی‬ ‫عاید‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬Cont…
 5. 5. ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫استقرار‬‫استخدام‬ ‫مطلوب‬ ‫سطح‬ ‫تامین‬‫اقتصادی‬ ‫پايدار‬ ‫رشد‬‫خريد‬ ‫قدرت‬ ‫مطلوب‬ ‫سطح‬ ‫تامین‬
 6. 6. 05/21/13Proud to bePaistani‫بانک‬ ‫افغانستان‬ ‫د‬ ‫پولی‬ ‫سیاست‬ ‫عمومی‬ ‫آمریت‬:‫تا‬ ‫دارد‬ ‫مسئولیت‬•‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ،‫طرح‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫مستحکم‬ ‫پولی‬ ‫سیاست‬.‫نماید‬•.‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫اقتصادی‬ ‫گزارشات‬•‫و‬ ‫مالی‬ ،‫پولی‬ ،‫واقعی‬ ‫سکتورهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اقتصادی‬ ‫آمار‬
 7. 7. •‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫سیایت‬•‫قانونی‬ ‫حداقل‬ ‫ذخیره‬ ‫سیایت‬•‫مجدد‬ ‫تنزیل‬ ‫سیایت‬•‫اسعاری‬ ‫سیاست‬•‫گزاری‬ ‫سپرده‬ ‫سیاست‬•‫اخلقی‬ ‫تشویق‬ ‫یا‬ ‫ترغیب‬ ‫سیاست‬
 8. 8. 1.‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫لیلم‬•‫بانک‬ ‫نزد‬ ‫تجارتی‬ ‫بانکهای‬ ‫های‬ ‫سپرده‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬( )‫اجباری‬ ‫ذخایر‬ ‫استثنای‬ ‫به‬ ‫میگردد‬ ‫مرکزی‬•)‫متغیر‬ ‫کنترول‬ ‫برای‬ ‫میگردد‬ ‫پولی‬ ‫ذخایر‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬(‫دیگر‬ ‫های‬•( )‫انفلسیون‬ ‫کنترول‬ ‫قیمتها‬ ‫سطح‬ ‫بالی‬ ‫کاهنده‬ ‫فشار‬
 9. 9. ‫بانک‬ ‫افغانستان‬ ‫د‬ ‫بهادار‬ ‫اسناد‬‫عرضه‬ ‫معیاد‬ ‫دو‬ ‫در‬‫شود‬ ‫می‬•۲۷( )‫ماهه‬ ‫یک‬ ‫روزه‬•۱۸۲( )‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫زوره‬•‫توسط‬ ‫اوراق‬ ‫این‬‫درخواست‬ ‫بین‬ ‫اکشن‬ ‫پرسۀ‬‫میگردد‬ ‫اجراء‬ ‫داوطلب‬ ‫کنندگان‬
 10. 10. 1: .‫لیلم‬ ‫اعلن‬•‫قبل‬ ‫روز‬ ‫دو‬•‫تسویه‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مزایده‬ ‫مقدار،محل،شرایط‬•‫مقرره‬ ‫و‬ ‫اعلمیه‬ ‫مندرج‬ ‫احکام‬ ‫با‬ ‫مغایرت‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫میشود‬ ‫شناخته‬ ‫معتبر‬ ‫اعلمیه‬ ‫احکام‬2.‫آفرها‬ ‫تسلیمی‬•‫فورمه‬ ‫اخذ‬•‫عمومی‬ ‫آمریت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پوری‬ ‫خانه‬ ‫فورمه‬ ‫تسلیمی‬‫بازار‬ ‫عملیات‬
 11. 11. •‫نقدی‬ ‫تضمین‬10000$3.‫تصدیق‬•‫میکند‬ ‫تصدیق‬ ‫مقررات‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫مزایده‬ ‫هر‬4.‫کنندگان‬ ‫مزایده‬ ‫اعلن‬ ‫و‬ ‫آفر‬ ‫گشایش‬•‫آفر‬ ‫گشایش‬•‫برنده‬ ‫آفرهای‬ ‫تثبیت‬•‫برندگان‬ ‫تخصیص‬ ‫توزیع‬•‫گان‬ ‫برنده‬ ‫آگهی‬5.‫لیلم‬ ‫نتایج‬ ‫برای‬ ‫عامه‬ ‫آگهی‬
 12. 12. 6.‫تسویه‬•:‫لیلم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پنجشیبه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫تسویه‬ ‫زمان‬‫بگیرد‬ ‫صورت‬•:‫مدیر‬ ‫به‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫،نقد‬ ‫نمیباشد‬ ‫مجاز‬ ‫قسمی‬ ‫تسویه‬ ‫شیوه‬‫شود‬ ‫داده‬ ‫تسلیم‬ ‫بازار‬ ‫عملیات‬7.‫تسویه‬ ‫در‬ ‫کوتاهی‬•20000‫الغا‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫تسویه‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬
 13. 13. ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫مختلف‬ ‫حالت‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫بادر‬ ‫سیاست‬ ‫این‬.‫میگردد‬ ‫اجراء‬ ‫صورت‬ ‫دو‬1._‫بانک‬ ‫نقدینگی‬ ‫ذخایر،کاهش‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫انفلسیون‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کاهش‬ ،‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ،‫ها‬2._‫نقدینگی‬ ‫،افزایش‬ ‫ذخایر‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫دیفلسیون‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫،کاهش‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬
 14. 14. •‫اقتصادی‬ ‫رشد‬•( )‫انفلسیون‬ ‫پولی‬ ‫تورم‬•( )‫سیالیت‬ ‫نقدینگی‬•‫مبادله‬ ‫نرخ‬•‫عایدسرانه‬
 15. 15. 13881387 1386 1385 1384 1383 1382 138122.5 3.4 11.5 8.2 16.1 9.4 15.1 28.6‫تولیدات‬ ‫واقعی‬ ‫رشد‬‫داخلی‬ ‫ناخالص‬714600 485 385 322 286 255 183‫ناخالص‬ ‫تولیدات‬)‫میلیارد‬ ‫اسمی‬ ‫داخلی‬(‫افغانی‬5.1- 3.2 20.73 4.7 9.5 14.9 10.1 26.6)‫آخر‬ ‫پولی‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬(‫سال‬501 429 383 335 300 253 199 182)‫دالر‬ ‫ملی‬ ‫سرانه‬ ‫عاید‬(‫امریکایی‬
 16. 16. 714600485385322286255183
 17. 17. :‫میدارد‬ ‫ارائه‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫طی‬ ‫غذایی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ،‫عمومی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پولی‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫ذیل‬ ‫گراف‬5.1- 3.2 20.73 4.7 9.5 14.9 10.1 26.6 ( )‫سال‬ ‫آخر‬ ‫پولی‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381
 18. 18. ‫گراف‬1‫سال‬ ‫در‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫رشد‬1388(‫افغانی‬ ‫میلیون‬ ‫به‬ ‫ارقام‬98664.56‫افغانی‬ ‫ملیون‬
 19. 19. ‫گراف‬2‫پول‬ ‫نشر‬ ‫تراکمی‬ ‫رشد‬
 20. 20. ‫گراف‬6‫سال‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫به‬ ‫افغانی‬ ‫مبادله‬ ‫نرخ‬ ‫سیر‬
 21. 21. •‫نیروهای‬ ‫فزاینده‬ ‫مصارف‬ ‫تمویل‬ ‫غرض‬ ‫اسعار‬ ‫سرازیری‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ائتلف‬•‫بین‬ ‫مساعدتهای‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫حکومت‬ ‫بودجه‬ ‫تمویل‬‫المللی‬•‫افغانی‬ ‫پول‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفادۀ‬ ‫ترویج‬
 22. 22. Thank you

×